Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

onsdag 31 augusti 2011

Bön som skakar helvetet, av David Wilkerson

Predikan
av David Wilkerson
(Viktigt budskap för den tid vi lever i nu)December 18, 2000 
[May 19, 1931 – April 27, 2011]

När Daniels bok skrevs, var Israel i fångenskap i Babylon. Och i kapitel 6 efter ett långt liv i tjänst, var Daniel åttio år gammal. Den gudfruktige profeten och predikanten hade överlevt två babyloniska kungar. Nebukadnessar och hans son Belshassar. Nu tjänade Daniel under kung Dareios.

Under sina många år i tjänst, hade Daniel alltid varit en bönemänniska. Och nu, på gamla dar, hade han ingen tanke att minska på bedjandet. Skriften säger ingenting om att Daniel blev utbränd eller modfälld. Det står ingenting om att han hade skaffat sig en liten stuga någonstans där han kunde tillbringa sin pension utan några förpliktelser. Tvärtom, Daniel hade bara börjat. Skriften visar oss att ännu när den här mannen fyllde åttio, så skakade hans böner helvetet, och gjorde djävulen rasande.

Det som är andligt går inte att kopiera, av David Wilkerson

Den Helige Ande
Predikan av David Wilkerson 
(Mycket viktiga ord
att tänka på även idag!)


April 10, 2000
[May 19, 1931 – April 27, 2011]

Här på gatorna i New York kan du köpa en Rolexklocka för femton dollar. En försäljare ropar ut: "Köp din Rolex här!" och håller fram ett glänsande armbandsur med namnet "Rolex" skrivet på urskivan. När du undersöker uret, ser det precis likadant ut som en Rolex. Men, som alla New York-bor vet, är dessa klockor inga äkta Rolexklockor. De är bara imitationer - billiga kopior av originalen.
Tusentals besökare i New York köper dessa Rolexklockor av gatuförsäljare och bär dem på sig när de reser hem. Till att börja med är de glada över att kunna visa fram sin "dyrbara" klocka. Men de lär sig snabbt att inte låta andra få undersöka den, för dess vikt är ju bara en tiondel jämfört med en äkta Rolexklocka.
Det går att hitta plagiat på andra modevaror här i New York. Exempelvis kan man betala 1000 dollar för en designer klänning hos "Saks" på Femte Avenyn - eller så kan man på Orchard Street köpa en imitation som ser precis likadan ut som originalet för bara 95 dollar. De imiterade klänningarna är inte gjorda av samma material, men man märker inte skillnaden med hjälp av utseendet.
Även av dyra portmonnäer, solglasögon och juveler finns det imitationer. Många av de diamanter, som välbärgade societetsmänniskor bär på, är faktiskt imitationer. Dessa rika New York-bor törs inte bära sina diamanter offentligt, juvelerna kan ju ryckas ifrån dem och bli stulna. Istället sätter de på sig zirkoner, som är billiga imitationer av den äkta varan.

Nuförtiden verkar det finnas kopior av precis allt. Men en sak finns som inte kan kopieras, och det är sann andlighet. Ingenting som i sanning är andligt kan kopieras. Herren känner igen sina egna händers verk och han kommer inte att godta någon konstgjord kopia av sitt gudomliga verk.

I varje generation dyker det upp en rörelse som försöker kopiera den nytestamentliga församling som fanns på apostlarnas tid.

Då och då kommer några kristna fram till övertygelsen: "Ska vi bli gudfruktiga, måste vi återgå till de bruk och sedvänjor som fanns i urkyrkan. Endast så kan vi förhärliga Gud och om möjligt få en ny pingst att bryta fram."......

Fortsätt och läs mer här: http://sermons.worldchallenge.org/node/3008

tisdag 30 augusti 2011

Scientists: Without God the existence of the universe is impossible!Vetenskap & tro  http://www.gluefox.com/trov.shtm 
 
En allmän uppfattning idag verkar vara att vetenskapen en gång för alla bevisat att inget övernaturligt existerar, och att endast den som är dum eller okunnig kan tro på Bibelns Gud. Denna åsikt är den förhärskande i massmedia och förs även fram i skolans läromedel, låt vara i mer eller mindre förtäckt form.

Does God Exist? Kristendom behövs i skolan!
*Alla människor behöver få veta att det är Gud i himmelen
som har skapat jorden och människorna. (1 Mos. 1)

*Alla vi människor behöver Bibeln som värdegrund
för våra liv, i tio Guds bud. (2 Mos. 20:1-17)

*Alla människor behöver få veta att det finns en Gud
som älskar oss alla, och vill rädda oss till ett Evigt liv
genom sin Son Jesus Kristus, som offrade sitt liv för att rädda oss från evig död. (Joh. 3:16

måndag 29 augusti 2011

Det dyrbara blodet och den mäktiga handen! av David Wilkerson


Predikan av David Wilkerson   May 1, 1984
[May 19, 1931 – April 27, 2011]


Det är påsknatten. Judarna har låst in sig i sina hus, för Gud har varnat att döden skall komma över Egypten denna natt! Blodet av ett felfritt lamm har blivit strukit på dörrkarmarna till varje hem, precis som Gud befallt. "Men blodet skall vara ett tecken på husen där ni bor. När jag ser blodet skall jag gå förbi, och det förödande slaget skall inte träffa er när jag slår Egypten" (2 Mos 12:13). Ytterligare hade de blivit lovade, "skall Han...inte låta förgöraren gå in i era hus för att döda er" (2 Mos 12:23).


Föreställ dig två grannhushåll. I det ena, samlas man runt påskalammet, med det osyrade brödet och de bittra örterna. Alla är rädda, och är vita i ansiktena. Far och mor ser på varandra, och sedan på den äldste sonen. Fadern tar honom i sina kärleksfulla armar och ropar, "Be, alla, be! Kanske har vi bedrövat Gud på något sätt...dödsängeln kanske inte kommer att gå förbi...be!" I timmar kurar de i rädsla, de gläder sig inte över lammet, de fruktar för dödsskuggan. En överväldigande känsla av osäkerhet genomsyrar hemmet.)

I det andra huset festar man på lammet, förväntansfulla över att få lämna Egypten. Här finns en tydlig känsla av trygghet. Fadern ser in i de frågande ögonen på sin äldste son och säger, "Trygga! Vi är alla trygga! Kommer du ihåg blodet? Sa inte Gud att han inte skulle tillåta förgöraren att komma in i huset? Känn frid allt är väl vi är trygga under lammets blod."

Vilket hus tror du var säkrast den natten? Vilken familj var tryggast? Svaret är, båda var säkra! De var lika trygga därför att båda var under blodet.

Fortsätt och läs här...

lördag 27 augusti 2011

Vad säger Bibeln om helande?


Jesus botar en blind man!
Gud bekräftar sitt Ord genom de underverk som sker i Jesu namn, men Jesus varnar också för att vi inte ska ta alla underverk som bevis för att Gud är med.

Matt. 7:22 ”Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn* och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!”

TT:s antiisraeliska nyhetsrapportering är en skamfläck för Sverige!

Gud välsigne Israel!
Man ställer sig bara frågan om det inte finns några gränser längre, för snedvriden nyhetsrapportering ang. Israel! Finns det inga krav på att hålla sig till den verkliga sanningen? Är israelhatet så starkt i vårt land att allt är tillåtet för att ensidigt svärta ner och lägga all skuld på Israel, när verkligheten ser helt annorlunda ut?

Nytt lågvattenmärke för TT!   Hämtat från: http://nyheter.paulwiden.se/?p=747
Palestinska terrorister i Gaza har avfyrat minst 20 raketer mot Israel sedan igår kväll. Israeliska medborgare som bor närmare än 40 km från Gaza, ca. en miljon människor, har uppmanats att alltid befinna sig på högst 15 sekunders avstånd från ett skyddsrum. Södra Israel är alltså i princip helt lamslaget. När som helst kan 20 kg högexplosivt ämne trilla ner från himlen och döda allt inom en radie på 100 meter.
Vad skriver då TT om detta?Sex palestinier dödade i Gaza.” I vanlig ordning nämner man först verkan, sedan orsak: ”Sex palestinier dödades [...] i israeliska flyganfall [...] efter att palestinska raketer träffat mål i Israel.” Och inte nog med att orsaken till attacken är bortträngd till slutet av meningen, den är också medvetet diffus: ”raketer” (ingen information om storlek eller antal) har ”träffat mål i Israel” (dessa ”mål” är alltså israeliska civila samhällen). En oinformerad nyhetskonsument som läser det här får alltså intrycket att Israel beslutade sig för att döda ett antal palestinier som hämnd för att någon annan palestinier brände av ett par smällare, som inte ens orsakade någon skada.
Fortsätt läs här...


torsdag 25 augusti 2011

Nyheter från Israel 2011-08-25Herren är med sitt folk, Israel!

Hes. 34:30 ”De skall inse att jag, HERREN, deras Gud, är med dem och att de, Israels hus, är mitt folk, säger Herren, HERREN.
31 Ni, mina får, den hjord som jag för i bet, ni är människor och det är jag som är er Gud, säger Herren, HERREN."

Hebr. 8:6 ”Men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom det förbund han är medlare för är bättre, eftersom det är stadfäst med bättre löften.
7 Ty om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte behövas plats för ett andra.
8 Men Gud förebrår dem när han säger:

Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus,*
9 inte ett sådant som jag slöt med deras fäder den dag jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Eftersom de inte blev kvar i mitt förbund, brydde jag mig inte om dem, säger Herren.

10 Detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.
11 Ingen skall längre behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder och säga: Lär känna Herren. Ty alla skall känna mig, från den minste bland dem till den störste.

12 Jag skall i nåd förlåta dem deras missgärningar, och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg.
13 När han talar om ett nytt förbund, har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna.”

lördag 20 augusti 2011

Vad har hänt med omvändelsen? av David Wilkerson.

Omvänd er, ty himmelriket är nära!
Vad har hänt med omvändelsen? by David Wilkerson [May 19, 1931 – April 27, 2011]
August 2, 1999

"Vad har hänt med omvändelsen?
I de flesta kyrkor hör du knappast ordet nämnas idag - inte ens i Baptist, Pingst eller evangelikala sammanhang. Pastorer kallar sällan på sina församlingar till att sörja över synd - att begråta eller känna förkrosselse över att de sårar Kristus med sin ondska.

Istället så hör vi detta budskap från våra talarstolar idag, "Tro bara. Ta emot Kristus, så blir du frälst." Texten vi skall använda för att belysa detta budskap är Apostlagärningarna 16:30-31
I det här stället, hölls aposteln Paulus i fängelse när plötsligt marken skakade och celldörrarna öppnades. Fängelsevakten trodde omedelbart att alla fångarna flytt, villket betydde att han riskerade att avrättas. I sin desperation, drog han sitt svärd och skulle ta livet av sig när Paulus och Silas stoppade honom, försäkrade de honom att ingen hade flytt.

När han såg detta, föll han ned framför apostlarna och ropade, "… Vad skall jag göra för att räddas"? De svarade: "Tro på herren Jesus, så skall du bli räddad, du och din familj." (Apg. 16:30-31)
När vi läser det här stället, är det viktigt att komma ihåg att fängelsevakten var på gränsen till att begå självmord, med svärdet i hand. Han var redan vid en omvändelsepunkt - på sina knän, skakande och bruten, framför apostlarna. Så hans hjärta var verkligen förberett för att ta emot Jesus i tro.

I Markus evangelium, säger Kristus till sina lärjungar, "Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd" (Mark 16:16). Det står klart utifrån vad Jesus säger här att frälsning finns bara i att acceptera honom och bli döpt.

Emellertid, säger Jesus strax innan"… Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen". (Vers 15). Han säger, i huvudsak, att innan människor kan tro på honom, så måste evangelium först bli predikat för dem.
Och vad är detta evangelium som Jesus refererar till? Det är det evangelium som Jesus själv predikade - omvändelsens evangelium!"

******************************

David Wilkerson: Witchcraft in the Church!


Jesu blod renar
från synd!
Article by David Wilkerson, from here 
(Google översättning:  http://translate.google.se/# 

“A number of witches are going about the country today, warning that Satanists are infiltrating the church – especially charismatic churches. Some of these former witches have authored books telling of a diabolical plot by evil witches to enter congregations posing as super-spiritual Christians. Their purpose is to deceive and shipwreck pastors and to lead multitudes of naive believers into occult worship.
Many of these evil witches, they say, are already firmly established in numerous churches, controlling both the pastor and congregation and causing great confusion, wickedness, divorce–even death. We have received many letters in our office from people who say they believe their pastor must be under some kind of demonic influence–and I believe many of these letters are very legitimate.

tisdag 16 augusti 2011

What a Friend we Have in Jesus!Vilken vän vi ha i Jesus!

1. Vilken vän vi ha i Jesus!
All vår synd och sorg Han bär.
Vilken förmån att i bönen
Få gå fram till Honom här!
Ofta vi vår frid förlora,
Möda oss förutan lön,
Därför att vi icke bära
Allting fram till Gud i bön.

2. Möta frestelser och trångmål,
Ter sig livet hårt och kallt,
Bör vi likväl ej förtvivla;
Gå i bön till Gud med allt!
Finns väl någon som så gärna
Delar vad oss bittert är?
Jesus känner varje prövning
Allt i bön till Honom bär!

3. Är du trött och tyngd av bördor,
Plågad av bekymmer mång?
Tag din tillflykt då till Jesus,
Gå i bön ännu en gång!
När dig andra vänner svika,
Gå till den som trofast är!
Trygg uti Hans starka armar
Skall du finna vila där.

Text o musik: Josef Scriven/Daniel Hallberg
/C.C. Converse

måndag 15 augusti 2011

Come, Let Us Worship and Bow Down!Ps 95:1 "Kom, låt oss höja glädjerop till HERREN, jubel till vår frälsnings klippa.
2 Låt oss träda fram inför hans ansikte med tacksägelse, höja jubel till honom med lovsång!
3 Ty HERREN är en stor Gud, en stor konung över alla gudar.
4 Han har jordens djup i sin hand, och bergens höjder är hans.
5 Hans är havet, ty han har gjort det, och det torra har hans händer format.
6 Kom, låt oss falla ner och tillbe, låt oss böja knä för HERREN, vår skapare."

Hos. 6:3 "Låt oss lära känna HERREN, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden."

söndag 14 augusti 2011

His eye is on the sparrow. (Han omsorg har om sparven.)Han omsorg har om sparven.
1. Skulle jag något frukta
här uti skuggors land,
och tro mig vara ensam
utan Hans trygga hand?
Men Jesus är mig nära, Han sviker aldrig mig.
Han omsorg har om sparven, Han omsorg har om mig,
Han omsorg har om sparven, Han omsorg har om mig.

Kör: Jag sjunger fri och lycklig, min Gud förändras ej.
Han omsorg har om sparven. Han omsorg har om mig,
Han omsorg har om sparven, Han omsorg har om mig.

2. Var inte rädd, Jag ser dig,
hör jag Hans milda röst.
Oron med ens försvinner,
Hans närhet, den ger mig tröst,
så jag går ett steg i sänder, och ber att Han leder mig.
Han omsorg har om sparven, Han omsorg har om mig,
Han omsorg har om sparven, Han omsorg har om mig.

Text: Martin C. D.
Översättning:  Hjelm John Emil
*******************************

lördag 13 augusti 2011

Ljuvligt och kärleksfullt. (eng. Softly and Tenderly)Ljuvligt och kärleksfullt.

1. Ljuvligt och kärleksfullt Jesus hörs kalla,
Kalla på dig och på mig.
Famnen är öppen, vidöppen för alla,
Öppen för dig och för mig.


Kör: Kom hem, kom hem,
Du som är sargad, kom hem!
Jesus nu väntar och bidar och kallar,
Kallar den trötte: Kom hem!


2. Varföre dröja, då Jesus ses bida,
Bida på dig och på mig?
Platsen är ledig vid Mästarens sida,
Ledig för dig och för mig.


3. Tiden försvinner, sekunderna ila,
Ila för dig och för mig.
Skynda, hos Jesus finns trygghet och vila,
Vila för dig och för mig.


4. O, vilken underbar kärlek han skänker,
Skänker åt dig och åt mig.
O, hur i nåd och i ömhet han tänker,
Tänker på dig och på mig.

/William L Thompson
*********************

onsdag 10 augusti 2011

Sinnesfrid i dessa orostider! av David Wilkerson


Ett budskap lämnat av David Wilkerson 1991
by David Wilkerson
July 19, 2010


[May 19, 1931 – April 27, 2011]
 
"Jesus sa, "Edra hjärtan vare icke oroliga eller försagda" (Johannes 14:27)
Läs mer:

"Jesus sa, "Edra hjärtan vare icke oroliga eller försagda" (Johannes 14:27). Kristus delade dessa ord med sina lärjungar aftonen före sin korsfästelse. De skulle ge dem tröst och tillförsikt i vad som skulle bli de mörkaste timmarna i deras tro. Sedan den tiden har kristna genom tidsåldrarna hämtat tröst ur dessa Jesu ord, till att härda ut genom deras svåraste prövningar.

Men idag har många kristna oroade hjärtan och lever i fruktan. Jag vet från breven som sänts till vår ministry att många troende är plågade i det fördolda av panik, kaos och sömnlösa nätter.
Men Kristus lägger till ytterligare en försäkran i samma vers: "Frid lämnar jag efter mig åt eder, min frid giver jag eder." Ändå ser sig många kristna oförmögna att finna sinnesfrid. För många kommer friden och går och lämnar dem oroade, rastlösa och illa medfarna av stress.

Worthy is the Lamb! Värdigt är Guds Lamm!Bokrullen med de sju inseglen
Upp. 5:1 Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift både på insidan och utsidan, förseglad med sju sigill.
2 Och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst: "Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill?"
3 Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den.
4 Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den.
5 Men en av de äldste sade till mig: "Gråt inte!
Se, lejonet av Juda stam, Davids rotskott, har segrat, och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill."

tisdag 9 augusti 2011

Nyheter från Israel 2011-08-09Fokus Israel Nyheter 2011-08-05.
***********************************

Herrens ära och makt
Ps. 29:1 "En psalm av David.
Ge åt HERREN, ni Guds söner, ge åt HERREN ära och makt!
2 Ge åt HERREN hans namns ära, tillbed HERREN i helig skrud!
3 HERRENS röst ljuder över vattnen, Gud, den härlige, dundrar, HERREN, över de stora vattnen.
4 HERRENS röst är mäktig, HERRENS röst är majestätisk.
5 HERRENS röst bryter ner cedrarna, HERREN bryter Libanons cedrar i stycken.
6 Han får Libanon och Sirjon* att hoppa som kalvar, som unga vildoxar.
7 HERRENS röst klyver luften med flammande eld.
8 HERRENS röst kommer öknen att bäva, HERREN kommer Kadesh öken att bäva.
9 HERRENS röst får hindarna att föda, skogarnas klädnad rycker han bort. I hans himmelska boning förkunnar allting hans ära.
10 HERREN satt på sin tron när syndafloden kom, HERREN tronar som konung för evigt.
11 HERREN ger makt åt sitt folk, HERREN välsignar sitt folk med frid."

måndag 8 augusti 2011

Guds underbara skapelse!


En liten sädesärleunge...
...och ett par helmysiga lappugglor!

Lantlig sommaridyll!Njut av en somrigt rogivande kohage, med alla muande kossor!

Fräls Sverige från ondo!”KD- politiker får regnbågspris http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=271869
”Tre kristdemokratiska politiker har av RFSL Stockholm tilldelats det så kallade Regnbågspriset. Magnus Kolsjö, Erik Slottner och Caroline Szyber får priset för att de "starkt drivit frågor som avskaffande av tvångssterilisering vid könsbyte och rätten till adoption för samkönade par".

Riksdagsledamoten Tuve Skånberg menar att priset bekräftar att de tre KD-politikerna inte är med i Pridefestivalen för att representera sitt parti. De är hbt-aktivister som vill förändra kristdemokratisk politik i enlighet med RFSL:s agenda, menar Skånberg.”

tisdag 2 augusti 2011

Gud vill ha sanna tillbedjare!

Joh. 4:23 ”Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha.
24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning."

Det är viktigt att vi har en sann gudsfruktan när vi går in i tillbedjan. Det finns många olika uttryckssätt, men Gud är en och densamme och det är viktigt att inte låsa sig själv till ett mönster för tillbedjan.