Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 31 oktober 2015

Det är bra att Jimmie Åkesson ber, av Tommy DahlmanKälla: Inblick  Tommy Dahlman 30 okt, 2015

Reflektion: En mycket klarsynt och bra analys av Tommy Dahlman! Gud ser till hjärtat och bedömer inte människan utifrån partipolitik. ALLA politiker har sina brister liksom även varje kristen. Ingen har något att berömma sig av, utan alla är vi beroende av Guds nåd.

Citat: "Jimmie Åkesson, partiledare för det kontroversiella partiet SD, har lagt ut en text på sin tidslinje på Facebook samtidigt som han länkar till en sång som Simon Ådahl gjorde för ett antal år sedan.  

Kristna företrädare och kristen press går igång på sedvanligt vis och måste bara klämma fram en konflikt mellan sångförfattaren och partiledaren.
Jag har läst vad Jimmie Åkesson har skrivit och jag kan inte förstå vad det är som är så oerhört skadligt. Han nämner inte ens innehållet mer än att han anar att det bara är bön som kan hjälpa vårt land i framtiden. Simon Åhdals sång ligger sedan öppen att lyssna på, för alla som vill. 

Det är med andra ord åhöraren själv som får äga friheten att bedöma om Simons sång har ett relevant innehåll eller inte. Vad är det som är så förskräckligt med det?  

Om Jimmie Åkesson tyckte att sången var bra och att bön är viktigt så är det väl just det som alla kristna artister, tidningar och kyrkor ska bejaka och vara glada för.

fredag 30 oktober 2015

torsdag 29 oktober 2015

What A Friend We Have In Jesus!Gud är vår borg

Psaltaren 46:1 ”För sångmästaren. En sång av Koras söner till alamót.

2 Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad.

3 Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet,

4 om än havets vågor brusar och svallar, så att bergen bävar vid dess uppror. Sela.

5 En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad, åt den Högstes heliga boning.

6 Gud bor där inne, den vacklar inte, Gud hjälper den när morgonen gryr.

7 Hednafolken larmar, riken vacklar, han låter sin röst höras, då smälter jorden.

8 Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Sela.

9 Kom och skåda Herrens verk! Gärningar som väcker häpnad[b] gör han på jorden.

10 Han stillar strider över hela jorden, bågen bryter han sönder och bräcker spjutet, vagnarna bränner han upp i eld.11 "Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden."

12 Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Sela.”Bed och ni skall få

Matt. 7:7 ”Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.

8 Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

9 Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd,

10 eller en orm, när han ber om en fisk?

11 Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom.”


söndag 25 oktober 2015

En dag lyfter tusende vingar!
1 När sommarn mot hösten sig vänder
Då samlar sig flyttfåglars rad
De längtar till ljusare länder
Med vårliga grönskande blad

Kör: En dag lyfter tusende vingar
För fjärran långmila färd
Och flyttfågelstrecket sig svingar
Mot syd, mot en varmare värld

Förstår DU att Gud är Helig? Av Kim Westdahl
Lyssna här till ett mycket Angeläget och omskakande Väckelsebudskap av Kim Westdahl!

Hebr. 4:12 ”Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.


13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.”

Kristna förföljs av muslimer också i Väst: "Här ber vi bara till Allah"av Raymond Ibrahim
25 oktober, 2015
http://sv.gatestoneinstitute.org/6759/kristna-forfoljs-av-muslimer

Reflektion: Denna fruktansvärda förföljelse av kristna hör man nästan inget om från Sveriges regering. Traditionell media rapporterar inte heller om detta!  
Det talas mycket om "allas lika värde" men när det kommer till kritan så gäller detta uppenbarligen inte alla

Citat: ”I april förra året rapporterade polisen på Sicilien att muslimska migranter kastat 53 kristna överbord under en båtresa från Libyen. Motivet ska ha varit att offren "bekände sig till den kristna tron, medan angriparna var muslimer". Enligt en annan rapport utlöstes det hela av att en pojke sågs be till den judisk-kristna guden. Muslimer krävde att han skulle sluta: "Här ber vi bara till Allah." Till sist blev muslimerna "galna" enligt en vittnesuppgift. De skrek "Allahu Akbar!" ["Allah är större!"] och började kasta kristna överbord.

Även när kristna flyktingar tar sig till Europa fortsätter de förföljas av muslimer, deras "medflyktingar".

fredag 23 oktober 2015

Nyheter från Israel 2015-10-23
Källa:  Fria Tider
Syrier, verksamma inom IS, kan hur lätt som helst köpa falska pass och blanda sig med flyktingströmmarna till Europa och Sverige.
Sveriges regering verkar tyvärr inte ha något större intresse av att på allvar försöka stoppa detta inflöde av IS-terrorister till landet.

lördag 17 oktober 2015

"Sverige - Mot Väckelse eller under Guds DOM?", av Kim WestdahlUndervisning av Kim Westdahl
Söndag 11 oktober 2015

 
hell or heaven?
Lyssna på detta allvarliga budskap av 
pastor Kim Westdahl!


En mycket angelägen fråga till var och en som lyssnar: 
”Var vill du tillbringa din Evighet?” 

Nyheter från Israel 2015-10-16Biståndet fortsätter trots frågetecken
http://petterssonsblogg.se/2014/04/30/bistandet-fortsatter-trots-fragetecken/

”Det största hindret till fred mellan israeler och palestinier är avsaknaden av fredstanken i de palestinska skolorna. I stället för att undervisa barnen om fredstanken så fortsätter hatet mot judarna, den väpnade kampen och martyrskapet att dominera”, skrev han i Dagen i juni 2013.
”Ansvaret för detta ligger naturligtvis i första hand på den palestinska myndigheten men indirekt även på de länder som genom skattemedel tämligen villkorslöst stöder den palestinska myndigheten med generösa bistånd utan ordentlig revision eller insyn i hur medlen används.”

Palestinabistånd bör granskas 
http://petterssonsblogg.se/2013/07/01/palestinabistand-bor-granskas/#more-62486

”Mahmud Abbas har 1 miljon i USA-dollar i månadslön. Det blir ca 85 miljoner kronor om året, för ett land med ca 2,1 miljoner invånare. Inte ens USA: s president har mer än 400 000 USA-dollar för ett land med 315 miljoner invånare 2012.”

måndag 12 oktober 2015

Profetisk uppdatering om ändetiden av Elvor o Janne OhlinReflektion: Viktig undervisning, som belyser det profetiska skeendet i denna turbulenta tid, och visar på det allra viktigaste, att hålla stadigt fast vid Gudsordet och tron på Jesus Kristus som är den absolut enda vägen till Gud!Kanske är det totala införandet av den Nya världsordningen bara ett stenkast framför oss? Vi gör väl i att vara vakna över skeendet för det ser ut att bli ett stort steg i den riktningen i FN den här månaden. Agenda 21 >> kallas "Ett handlingsprogram för en hållbar utveckling på jorden" för 2000-talet. Från FN:s hemsida: "Agenda 21" - "en omfattande handlingsplan som ska tas globalt, nationellt och lokalt av organisationer i FN-systemet, regeringar och större grupper, i varje område där det finns mänsklig påverkan på miljön." Denna agenda hade sin början på 1990-talet.

söndag 11 oktober 2015

FN har en Plan och Sverige är pilotprojekt i Agenda 2030!Källa: Snaphanen
En mänsklig förklaring till varför Sverige ses som ett av världens mest extrema länder.

Citat ur Julia Caesars söndagskrönika ”Belägrat land”

“De första spåren kunde skönjas under FN:s möte i Rio 1992, då Agenda 21 klubbades igenom. Men först måste naturligtvis Sverige omvandlas för att kunna vara pilotprojekt för övriga världen. Invandringen har varit en viktig del av detta. Vi ska visa att mångkultur fungerar, trots att de globala erfarenheterna visar på raka motsatsen.”

“Agendan är gemensam och global”

Rikligt med smörjmedel i form av svenska skattepengar öses över FN. Vi betalar 8 miljarder om året till världsorganisationen (2,5 miljarder enligt regeringens hemsida) och är därmed FN:s största bidragsgivare per capita. Vi ska helt enkelt vara världsmästare i allt.


När alliansen förlorade valet 2014 var Stefan Löfven snabb med att utan minsta ändring, och till synes utan minsta eftertanke, ta över det mångkulturella konceptet och migrationsöverenskommelsen med det extrema miljöpartiet.


“Det spelade ingen roll vem som bildar regering, Agendan är gemensam och global. En samlad väljarkår förstår ingenting. Vi ska ha Ordning och Reda, säger Anna Kinberg Batra. Vi ska ha Ordning och Reda, upprepar Stefan Löfvén. I detta mantra ingår att tysta oppositionen bland folket, så Yttrandefrihetslagen inskränks med hjälp av en ny hatbrottslag, där alla negativa attityder till mångkulturalismen förbjuds” skriver Peter Krabbe."

lördag 10 oktober 2015

fredag 2 oktober 2015