Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 17 oktober 2015

"Sverige - Mot Väckelse eller under Guds DOM?", av Kim WestdahlUndervisning av Kim Westdahl
Söndag 11 oktober 2015

 
hell or heaven?
Lyssna på detta allvarliga budskap av 
pastor Kim Westdahl!


En mycket angelägen fråga till var och en som lyssnar: 
”Var vill du tillbringa din Evighet?” 

Inga kommentarer: