Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

torsdag 29 oktober 2015

What A Friend We Have In Jesus!Gud är vår borg

Psaltaren 46:1 ”För sångmästaren. En sång av Koras söner till alamót.

2 Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad.

3 Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet,

4 om än havets vågor brusar och svallar, så att bergen bävar vid dess uppror. Sela.

5 En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad, åt den Högstes heliga boning.

6 Gud bor där inne, den vacklar inte, Gud hjälper den när morgonen gryr.

7 Hednafolken larmar, riken vacklar, han låter sin röst höras, då smälter jorden.

8 Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Sela.

9 Kom och skåda Herrens verk! Gärningar som väcker häpnad[b] gör han på jorden.

10 Han stillar strider över hela jorden, bågen bryter han sönder och bräcker spjutet, vagnarna bränner han upp i eld.11 "Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden."

12 Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Sela.”Bed och ni skall få

Matt. 7:7 ”Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.

8 Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

9 Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd,

10 eller en orm, när han ber om en fisk?

11 Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom.”


Inga kommentarer: