Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

onsdag 28 juli 2010

I Din närhet!

Ps. 34:19 ”HERREN är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälsar dem som har en bedrövad ande.”

Ps. 65:5 ”Salig är den som du utväljer och låter komma dig nära, han får bo i dina gårdar. Låt oss bli mättade av det goda i ditt hus, det heliga i ditt tempel.”

måndag 26 juli 2010

Du som är törstig.


Hes.47:9 ”Överallt dit den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser som rör sig i stim, och fiskarna blir där mycket talrika, ty när detta vatten kommer dit blir vattnet sunt, och allt får liv där strömmen rinner ut.”

söndag 25 juli 2010

O, hur saligt att få vandra, hemåt vid vår Faders hand!

Saligprisningarna
********************
Matt. 5:1-12 "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem:
"Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.
Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade.
Saliga är de ödmjuka, de skall ärva jorden.
Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade.
Saliga är de barmhärtiga, de skall få barmhärtighet.
Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud.
Saliga är de som skapar frid, de skall kallas Guds barn.
Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.
Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull.
Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er."

tisdag 13 juli 2010

Du vet väl om att du är värdefull!

 

Psalm 139:14-17  "Jag tackar Dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är Dina verk, min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för Dig, när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i Din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit.
Hur outgrundliga är inte för mig Dina tankar, Gud, hur stor är inte deras mångfald!"

Jer. 29:11-14  "Jag vet vilka tankar Jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni skall kalla på Mig och komma och be till Mig, och Jag skall höra er. Ni skall söka Mig, och ni skall också finna Mig om ni söker Mig av hela ert hjärta. Ty Jag skall låta er finna Mig, säger HERREN."

onsdag 7 juli 2010

Sant och värdigt, rätt och rent!


Fil.4:4-9 ”Känn glädje i er gemenskap med Herren Jesus! Ja, jag säger om igen: Känn glädje i Hans gemenskap!
Låt alla se hur vänliga och omtänksamma ni är mot andra. Tänk på att Herren kommer snart!
Oroa er inte för någonting, utan be till Gud och fråga Honom om hjälp. Tala om för Honom vad ni behöver och tacka Honom ständigt.
Då ska Gud ge er av sin frid, som är djupare än vi någonsin kan förstå. Och Hans frid ska skydda era hjärtan och era tankar, eftersom ni lever i gemenskap med Jesus Kristus.
Och nu, mina syskon, vill jag uppmana er att fylla era sinnen med det som är sant, det som är värt respekt och det som är rätt.
Låt tankarna vara upptagna med sådant som är bra i Guds ögon, sådant som är värt att älska och tala väl om, ja, allt som är utmärkt och värt beröm.
Fortsätt att leva enligt den undervisning ni har fått av mig, muntligt eller i brev, och handla på samma sätt som ni såg mig göra när jag var hos er. Då ska Gud, Han som ger frid, stötta och hjälpa er.”

(Handbok för Livet)

När Elias Gud tänder elden på altaret, då förlorar baalsprofeterna sitt inflytande!


Alltmedan baalsprofeterna inte fick något svar från sin gud, om eld på sitt altare, så kom Herren Gud Elia till mötes, och svarade med en väldig kraft, och tände elden på det altare som Elia hade byggt! Det var en kraftfull manifestation från himmelens Gud som visade klart vem som har all makt i himmelen och på jorden. Baalsprofeterna hade ingenting att sätta emot när Gud svarade på Elias bönerop, om eld på altaret.
Det finns så mycket av ”baalsprofeter” i dag, inte minst all newageverksamhet som växer som svampar ur jorden, och lockar till sig människor med sina förföriska budskap, som dock till sist leder rakt ner i fördärvet.
Människor som vandrar i mörkret behöver inte ännu mer mörker i sina liv, utan de behöver istället ljuset från himmelen, Jesus Guds Son, som kan befria dem från all synd och allt mörker, och rädda dem från att gå evigt förlorade.
Det står i Bibeln att församlingen främst ska vara ett BÖNENS HUS, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Bönen är högsta prioritet i Guds hus, och elden på bönealtaret får inte slockna!

torsdag 1 juli 2010

Till Dig!Psalm 30: 12-13 "Du förvandlade min klagan till dans,
du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje.
Därför skall min själ lovsjunga dig utan att tystna.
HERRE, min Gud, jag vill tacka dig för evigt."