Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

torsdag 31 december 2015

Profetia om tidens slut, av A. W. Tozer.Avgudadyrkan
Den kände bibelläraren A. W. TOZER skriver detta profetiska tal för över 50 år sedan.

”Låt mig nu gå utanför mitt mönster lite och profetera. Jag kan se en tid komma när många heliga som har fått sina ögon öppnade en gång av Anden kommer en efter en att överge det sanna ordets evangelium. Deras hus kommer att bli öde och det kommer att bli svårt att finna någon som har Anden kvar inom sig.

Jag hör Jesus säga:
– Matt. 23:37: ”Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte.
38 Se, ert hus kommer att stå öde.”

När det här kommer i Kyrkan, så kommer de som ser och förstår att man har övergett evangeliet, att kallas för fanatiska dårar. Men tiden kommer då det blir ett sånt avfall från tron på det sanna evangeliet att det inte finns en enda kvar bland dem som är fylld av Gud.
Jag skulle själv vilja leva tillräckligt länge för att få se hur det här kommer att utvecklas. Jag ser en tid komma då heliga kvinnor och män, upplysta och uppfyllda av Den Helige Ande vandrar ut från den (organiserade) en gång evangeliska kyrkan. 
De formar sina egna grupper, de liksom formar en egen ark. De kommer att stiga på den när de stiger av det sjunkande skeppet och låter det gå under fylld av världslighet och smörja.”

Han sa att det skulle komma tider då människor skulle får svårt att hitta evangeliska kyrkor där de kunde tillbe i sanning. Världen skulle ta över kyrkan inifrån och genomsyra församlingarna och de skulle sjunka ner i djupet.

37 "Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig! Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte.
38 Nu ska ert hus lämnas öde.” 

**********************************

lördag 26 december 2015

Det är längesen du knäppte dina händer, av Curt & Roland

 
Tron på Guds Son

1 Joh. 5:1 ”Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud, och var och en som älskar Gud som har fött, älskar också den som är född av honom.
2 När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn.
3 Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga.
4 Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro.
5 Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?
6 Det är han som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och det är Anden som vittnar, eftersom Anden är sanningen.

Om en vecka startar NWO = Agenda 2030 = Antikrists rike!Den 1 januari 2016 börjar den Nya Världsordningen att gälla, som är Agenda 2030. 

Vad håller på att hända i världen just nu?

 
Citat: "FN har planer på att dela in jordens alla länder i tio regioner för att kunna etablera en ny världsregering - NWO (New World Order)!
Sluta med de där konspiratoriska idéerna nu! - säger du kanske, men jag vill ändå be dig lyssna och titta på nedanstående material så att Du själv kan bilda dig en uppfattning.

fredag 18 december 2015

Nyheter från Israel 2015-12-18

Judisk profetia från 1700 talet om Messias ankomst "När du hör att ryssarna har intagit staden Krim, ska du veta att Messias tid har börjat." År 1720 föddes den judiske rabbin Eliyahu i Vilnius, Rabbi Elijah ben Shlomo Zalman, mera känd som Gra, eller "Vilna Gaon". Han dog 1797.

Profetia om Messias ankomst Han blev känd redan som barn för att vara ett geni. Strax innan sin död frambar han denna profetia: "När du hör att ryssarna har intagit staden Krim, ska du veta att Messias tid har börjat, att hans steg har hörts.

måndag 14 december 2015

Ormens tre lögner, av Janne Ohlin

Källa"Jag tror att det är just de här sakerna ormen attackerade Eva med i Eden som gjorde att han själv kastades ut ur Eden i Hes 28. Han gjorde uppror mot ljuset och tog med sig de fallna änglarna (Demoner) och senare får han nu tillåtelse att pröva människan. För att försöka få henne att göra samma sak som han själv gjort emot Gud. 

Mot slutet av denna tidsålder kommer kulmen på hans attacker och de som gör sig ett med honom kallas för “de laglösa“. Det är de som dras med i “den laglöses” (2 Tess 2)  stora uppror mot Gud och slutdestinationen för dem är Eldsjön.
Matt. 25:41 Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.

Profetia om invandring och det tredje världskrigetProfetior om ett tredje världskrig.
Allvarlig profetia om vår tid mer aktuell än någonsin! 
Läs profetian längre ner på sidan
En kvinna i Etnedal, Valdres fick 1968 en syn som handlar om framtiden, Jesu återkomst, det tredje världskriget och tiden som skulle föregå detta kriget. Den kände predikanten Emanuel Minos berättade på ett möte i Malmö om denna syn.

"Jag hade kallelse att besöka en dal i Norge som heter Valdres och det var statskyrkan som inbjöd mig. Jag besökte den ena lutherska kyrkan efter den andra och så kom jag till en i Valdres och där var det en gammal kvinna. Det var 1968, lägg märke till årtalet. Hon var 90 år den gången men fullständigt klar.

lördag 12 december 2015

Antikrist kommer som "mänsklighetens frälsare"Påven ledde en konferens i FN med Agenda 2030 som är en agenda för att kunna styra hela världen, där man vill att ALLA ska vara med och ALLA ska registreras. 
1 jan. 2016 ska detta börja träda i kraft. Ang. b.la. vilddjurets märke

Sverige har tyvärr utsetts till föregångsland bl.a. när det gäller det kontantlösa samhället.

TIDEN ÄR KORT! JESUS KOMMER SNART!!!  

Påvens talade också inför den amerikanska kongressen där han nu framträder som ”mänsklighetens frälsare” vilket tydligt avslöjar att han är antikrists företrädare som vill förföra  hela mänskligheten in i den Nya Världsordningen som är Antikrists rike.  


Citat från påvens tal inför den amerikanska kongressen:

Citat: ”Vi måste vara särskilt uppmärksamma på alla typer av fundamentalism, vare sig religiös eller någon annan typ. En delikat balans krävs. 
Men det finns en annan frestelse som vi särskilt måste skydda oss mot, den förenklade reduktionismen som ser bara gott eller ont, eller om man så vill, de rättfärdiga och syndare
Den moderna världen med så mycket öppna sår som påverkar så många av våra bröder och systrar kräver att vi konfronterar varje form av polarisering som skulle dela upp det i dessa två läger!” Slut på citat.

Här talar påven rakt emot Guds Heliga Ord!

fredag 11 december 2015

måndag 7 december 2015

Jag slipper sörja, av Lapp-Lisa

 
Fil.4:4 ”Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.
5 Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära.
6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. 

7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.
8 För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. 

9 Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det skall ni göra. Då skall fridens Gud vara med er.”

fredag 4 december 2015

Den smala vägen, av Frank MangsFrank Mangs (1897-1994) Ett allvarligt budskap till svensk kristenhet.

”Det hände en ganska tidig morgon för en del år sedan. Utan att tända lampan drog jag upp rullgardinen och slog mig ned vid skrivbordet. Ute var det grådager. Egentligen tänkte jag inte på någonting. Utan fanns bara till och lyssnade till det stilla böneljudet från mitt väsens innersta. 

Då hände det. Helt plötsligt såg mitt inre öga en väg. Inte en körväg och inte heller en stig. Det var närmast någonting som liknande en bättre promenadväg på några meters bredd. Nej, det var ingen andesyn. Jag var inte i trans eller hänryckning, utan alldeles klarvaken. Och ändå såg jag vägen så tydligt och klart att jag närhelst jag vill alltjämt kan se hela bilden framför mig. Jag ser den just nu. 

Jag såg att vägen började vid en trång port och visste att den slutade i härlighetens värld. Men av det målet såg jag ingenting. Jag såg bara porten och början av vägen. Och längs vägens mitt låg en strimma av ljus, som tycktes komma från en ändlös ljuskälla av ett slag som jag aldrig skådat. På vägens båda sidor var det kolmörker.
Vägen hade inga diken och inga staket. Men gränsen utmärktes av det konturlösa område, som fanns där ljuset och mörkret möttes. 

Nyheter från Israel 2015-12-04

torsdag 3 december 2015

Manipulativa maktmänniskor i Guds församling drivs av mörkrets krafter!Reflektion: En mycket läsvärd artikel! Den som någon gång råkat ut för sådana människor känner mycket väl igen denna beskrivning! Maktmissbruk hör inte hemma i Guds församling, men ändå förekommer det tyvärr ganska ofta. Församlingen är enligt Bibeln, Kristi kropp här på jorden, där alla är lemmar varandra till tjänst och uppbyggnad! Rom. 12

Maktmissbruk
Citerat: "Makt en fråga om liv och död
RIL News vill belysa ämnet makt för att lyfta fram hur maktbegäret är avskyvärt för Bibelns Gud.
Gud visar i Bibeln, genom sin son Jesus, tydligt hur han själv avstod från att bruka sin enorma gudomlig makt. Genom att avstå från att bruka denna makt verkar han vilja visa någonting mycket viktigt, nämligen att man under inga omständigheter får använda övermakt på ett själviskt sätt.

Genom att avstå från makt visar Jesus på en motsatt attityd jämfört med hur hans fiende gärna gör med människor - Satan älskar att bruka makt. Att härska är en lockelse för en människa som behärskas av en satanisk anda och attityd. Kontrasten mellan människans fiende Satan och människans rätte Herre, dvs Jesus, blir mot denna bakgrund extrem - som dag och natt och ljus och mörker och som liv och död.

Vänliga sätt att härska
I förordet till boken skriver Birgit Karlsson att:
Särskilt plågsam är upptäckten att den generositet och omsorg som vissa  människor har så  lätt att utöva  inte sällan visar sig ha en mörk avigsida. Viljan och förmågan att ge och  ta hand om blir ett medel för att dominera och göra den mottagande beroende och ur stånd att hantera sitt liv.

fredag 27 november 2015

fredag 20 november 2015

torsdag 19 november 2015

Ett förkrossat hjärta förskjuter du inte Gud, av Kim WestdahlMycket angeläget väckelsebudskap! Lyssna här! 

Liknelsen om den återfunne sonen

Luk. 15:11 ”Vidare sade han: "En man hade två söner.

12 Den yngre sade till sin far: Far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem.

13 Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. 
14 Men när han hade gjort slut på allt, kom en svår hungersnöd över det landet, och han började lida nöd.

15 Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där, som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin.
16 Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt, men ingen gav honom något.

tisdag 17 november 2015

En brinnande kärlek till Kristus, av David WilkersonAtt älska Hans kropp av troende
by DavidWilkerson | November 14, 2011 

"Vad betyder ordet ”passion, brinnande kärlek” för dig som kristen? Jag tror att brinnande kärlek i sin mest äkta och djupa betydelse inte kan definieras av någon ordbok. Låt mig visa dig ur Skriften vad jag tror det betyder att ha en brinnande kärlek till Kristus.
När jag läser Bibeln uppfattar jag brinnande kärlek till Jesus som en ständigt växande lydnad till hans Ord. De flesta av oss tänker på lydnad som ett personligt, individuellt samtycke till Guds befallningar. Men lydnad till hans Ord har vida mer omfattande innebörder än detta. Det är inte bara en personlig efterföljelse utan en intensiv längtan för Herrens kropps skull.

Övertygelsen behövs i våra predikstolar, av Holger NilssonKälla: Dagen
Reflektion: Mycket tänkvärda ord av Holger Nilsson 
 
Vi har många gånger i Sverige upphöjt tvivlet på ett felaktigt sätt i stället för tron.

Citat: ”Det är fortfarande denna överbevisning genom den helige Ande och kraft som är redskapen för människors omvändelse.

Därför behövs en ständig uppfyllelse av den helige Ande hos den som förkunnar. För att detta skall ske behövs mycket bön. Det är den bästa förberedelsen för en rätt och effektiv förkunnelse. Tyvärr har detta fått stå tillbaka för förberedda intellektuella och välformulerade ord som saknat kraft.

Uteblivna omvändelser och sjunkande medlemssiffror är kvittot på detta.”

Sök Herren innan det blir för sent!


Sök Herren!

I denna oroliga tid så finns det inget viktigare än att ha sin sak klar med Herren. Det är avgörande för hela evigheten att vi gör ett aktivt val (himlen eller helvetet), där vi omvänder oss från synd och väljer att helhjärtat lämna våra liv i Jesu händer och ber honom om förlåtelse för synden i våra liv. 
Den som kommer till Jesus skall han aldrig någonsin kasta ut! (Joh. 6:37)

Psalm 14:2 ”Herren blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud.”

Jes. 55:6 ”Söken HERREN, medan han låter sig finnas; åkallen honom, medan han är nära.
7 Den ogudaktige övergive sin väg och den orättfärdige sina tankar och vände om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall beskära mycken förlåtelse.
8 Se, mina tankar äro icke edra tankar, och edra vägar äro icke mina vägar, säger HERREN.
9 Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket äro ock mina vägar högre än edra vägar och mina tankar högre än edra tankar.”

måndag 16 november 2015

Diplomatisk kris efter att Margot Wallström kopplat Parisdåden till Israels politikReflektion: Det är en skam för Sverige att ha en utrikesminister som har en så hatisk inställning till Israel!

Källa: Avpixlat

Israels flagga
Citat: "Sveriges utrikesminister Margot Wallström har milt uttryckt inte uppvisat någon diplomatisk fingertoppskänsla i dialogen med andra länder. Nu är hon i blåsväder igen. Detta efter att hon i ett uttalande på måndagen beskyllt Israel för att genom sin utrikespolitik vara medskyldiga till de muslimska terrordåden i Paris på måndagen.

Enligt uppgifter i Jerusalem Post har den svenska ambassadören i Israel kallats upp till Israels utrikesminister för en skarp reprimand efter Wallströms uttalande.
Det var i en intervju i SVT efter terrordåden i Paris som Wallström fick frågan om hur oroade vi nu bör vara över fenomenet att unga muslimska män radikaliseras och begår terrordåd. Wallström nämnde då bl.a. situationen i Israel där den senaste tiden en rad brutala illdåd mot israeler har utförts av unga palestinska män. Wallström antydde att muslimska terrordåd kunde förklaras av att muslimer, bl.a. till följd av Israels politik, inte kan se någon framtid."


söndag 15 november 2015

fredag 13 november 2015

tisdag 10 november 2015

Ett stilla barnahjärta, av Frank Mangs
1 Ett stilla barnahjärta
man får ej hur som helst.
Det går ej utan smärta
att så bli genomfrälst.
Det kostar tåreströmmar
förrän jag helgas så,
att alla mina drömmar
i Jesu anda gå.

söndag 8 november 2015

Avslöjande: "Så ljuger medierna!"


Djävulen är Lögnens fader

Källa: Mörkläggning
(Reflektion: Mycket bra och läsvärd förklaring till varför svensk media ljuger så mycket.)
 
Citat: ”Den stora frågan är givetvis varför journalisterna ljuger. Varför vill de lura Sveriges medborgare? Ett första svar är att en majoritet av journalisterna också de är manipulerade, en indoktrinering som startar redan på journalisthögskolorna. De flesta är övertygade om att de med sin selektiva och åsiktsimpregnerade journalistik bidrar till att vidmakthålla ett gott samhälle. 

Men givetvis finns det också journalister – alltfler – som är på det klara med vad som pågår. Bara det att skulle de gå mot strömmen, skulle de stöta på svårigheter. Om de exempelvis hamnar i onåd bland politikerna, får de inte längre intervjua rätt personer och en synnerligen begränsad tillgång till maktens korridorer. Inga journalistiska godbitar, inga inbjudningar till utvalda sällskap, inga samtal mellan skål och vägg.

lördag 7 november 2015

Sammanfattning av 2030 Agenda och Den Nya Världsordningen NWONWO och migrationskrisen (Obs! Profan Blogg)
Reflektion: Mycket intressant läsning!
Källa: Ohlins
Citat från Ohlins: "Den här artikeln, (av Peter Krabbe,) förklarar på ett tydligt sätt vad Agenda 21 handlar om och att det finns en agenda som driver på migrations- och flyktingströmmen. Vi tar inte ansvar för vad det i övrigt skrivs på den här bloggen. Men som Jesus sa.. "stenarna ropar..." 

Luk 19:40 Han svarade: "Jag säger er att om de tiger, kommer stenarna att ropa." 

Guds Levande Ord är skarpare än något tveeggat svärd!Hebr. 4:12 ”Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.”

Denna andakt är hämtad från Rupeba:
Källa: http://www.rupeba.se/


”Guds lov skall vara i deras mun och ett tveeggat svärd i deras hand.”
( Ps 149:6)

Andakt:
Dagens bibelord är hämtat från den 149:e psalmen. Guds folk har två kännetecken i denna psalm. För det första är de fyllda av lovsång och för det andra har det ett ”tveeggat svärd” i sin hand. Det var lovsång som föregick Jerikos murars fall rent fysiskt (Jos 6). 

Den äkta lovsången, som kommer ur ett älskande hjärta kan bryta ner ondskans fästen i en människa, som längtar efter gemenskap med Gud. Ofta har vi upplevt att människor saknar frid med Gud, inte står ut med att vara i ett sammanhang där man lovsjunger honom. 

Antingen måste man kasta sig ner för världarnas Herre, eller också måste man gå därifrån. Det tveeggade svärdet är en bild som Bibeln använder på flera platser i förbindelse med Guds levande ord. I Domarboken i Gamla testamentet används ett tveeggat svärd för att förgöra Guds fiender (Dom 3:16 ff). 

I Hebréerbrevet skriver Paulus om Guds ord som ”skarpare än något tveeggat svärd” 
(Heb:4:12), och i Uppenbarelseboken där Johannes beskriver sin syn på ön Patmos förstår man av sammanhanget att han såg Jesus, och ur Jesu mun kom ”ett skarpt, tveeggat svärd…” (Upp 1:16). 

Bibeln, Guds levande ord, tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar – om vi vågar utsätta oss för det. 

Lovsången och Guds ord är effektiva vapen i den andliga kampen, både den kamp som föregår inne i varje människa och den som pågår mellan Guds folk och dess motståndare.

Bön: Herre jag vill leva den här dagen i lovsång till dig och jag vill låta Bibelns budskap, det tveeggade svärdet utföra sitt rannsakande verk i mig.