Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

söndag 15 november 2015

Dan Johansson - Jesu återkomst

Inga kommentarer: