Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

söndag 8 november 2015

Avslöjande: "Så ljuger medierna!"


Djävulen är Lögnens fader

Källa: Mörkläggning
(Reflektion: Mycket bra och läsvärd förklaring till varför svensk media ljuger så mycket.)
 
Citat: ”Den stora frågan är givetvis varför journalisterna ljuger. Varför vill de lura Sveriges medborgare? Ett första svar är att en majoritet av journalisterna också de är manipulerade, en indoktrinering som startar redan på journalisthögskolorna. De flesta är övertygade om att de med sin selektiva och åsiktsimpregnerade journalistik bidrar till att vidmakthålla ett gott samhälle. 

Men givetvis finns det också journalister – alltfler – som är på det klara med vad som pågår. Bara det att skulle de gå mot strömmen, skulle de stöta på svårigheter. Om de exempelvis hamnar i onåd bland politikerna, får de inte längre intervjua rätt personer och en synnerligen begränsad tillgång till maktens korridorer. Inga journalistiska godbitar, inga inbjudningar till utvalda sällskap, inga samtal mellan skål och vägg.


De skulle också hamna på kollisionskurs med de egna mediehusen och redaktionerna. Detta leder inte bara till att de förlorar jobbet utan också till svårigheter med att hitta ett nytt. Det var det som drabbade den mycket kompetenta och självständiga ledarjournalisten Marika Formgren. Nu har hon lämnat journalistiken och utbildar sig till ingenjör. Hennes egen förklaring:

Att få vara frispråkig (i bemärkelsen tänka och uttrycka mig fritt), och att människor omkring mig är frispråkiga, är en nödvändighet för mig. Jag vill förstå hur jag själv och andra tänker och resonerar, och jag vill komma till pudelns kärna.

Men det går inte om man hela tiden ska anpassa sig till informella regler för vad som anses politiskt korrekt. När det dessutom räcker med att fel person länkar eller uttrycker sig uppskattande om någon av ens texter för att man själv ska placeras i giftskåpet, är tankefriheten kastrerad och debattklimatet så syrefattigt att hjärndöden hotar.
Det är därför jag valde att sluta som ledarskribent. Jag hade kunnat fortsätta, men jag hade inte fått tänka och uttrycka mig fritt, och därför valde jag att säga upp mig.”

***************************
 
Citat: ”…den svenska politiken är en del i EU-arbetet med att bryta ner nationalstaterna. Det handlar om att skapa den sociala oro som gör att medborgarna kräver att EU måste samordna sig när det gäller flyktingpolitiken. 

Detta i sin tur förutsätter att staterna samordnar utrikespolitiken, försvarspolitiken, finanspolitiken etc. tills man skapat en ny kontrollstat, inte olik Sovjetunionen. Man ska inte glömma att EU-bygget har samma ideologiska grundstenar som det havererade USSR. Min källa avslutar:
Nåväl, det blev en kort resumé om jobbet i det som jag och många kollegor numera kallar för Mörkrets hjärta på grund av den högst medvetet förda strategin att fördärva landet.”

***************************

Bibelord: Jes. 59:4 ” Ingen höjer sin röst i rättfärdighetens namn, och ingen visar redlighet i vad till rätten hör. De förtrösta på idel tomhet, de tala falskhet, de gå havande med olycka och föda fördärv.
5 De kläcka ut basiliskägg och väva spindelnät. Om någon äter av deras ägg, så dör han, och trampas ett sådant sönder, så kommer en huggorm ut.
6 Deras spindelnät duga icke till kläder, och de kunna ej skyla sig med vad de hava tillverkat; deras verk äro fördärvliga verk, och våldsgärningar öva deras händer.

7 Deras fötter hasta till vad ont är och äro snara, när det gäller att utgjuta oskyldigt blod; deras tankar äro fördärvliga tankar, förödelse och förstöring är på deras vägar.
8 Fridens väg känna de icke, och rätten följer ej i deras spår; de gå krokiga stigar, och ingen som vandrar så vet, vad frid är.

9 Därför är rätten fjärran ifrån oss, och rättfärdighet tillfaller oss icke; vi bida efter ljus, men se, mörker råder, efter solsken, men vi få vandra i djupaste natt.
10 Vi måste famla utefter väggen såsom blinda, famla, såsom hade vi inga ögon; vi stappla mitt på dagen, såsom vore det skymning, mitt i vår fulla kraft äro vi såsom döda.

11 Vi brumma allasammans såsom björnar och sucka alltjämt såsom duvor; vi bida efter rätten, men den kommer icke, efter frälsningen, men den är fjärran ifrån oss.
12 Ty många äro våra överträdelser inför dig, och våra synder vittna emot oss; ja, våra överträdelser hava vi för våra ögon, och våra missgärningar känna vi.
13 Genom överträdelse och förnekelse hava vi felat mot HERREN, vi hava vikit bort ifrån vår Gud; vi hava talat förtryck och avfällighet, lögnläror hava vi förkunnat och hämtat fram ur våra hjärtan.

14 Rätten tränges tillbaka, och rättfärdigheten står långt borta, ja, sanningen vacklar på torget, och vad rätt är kan ej komma fram.
15 Så måste sanningen hålla sig undan, och den som vände sig ifrån det onda blev plundrad. Detta såg HERREN, och det misshagade honom, att det icke fanns någon rätt.”

Joh. 8:44 ”Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.”
Joh. 10:7 ”Då sade Jesus än en gång: "Amen, amen säger jag er: Jag är dörren till fåren.
8 Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem.
9 Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete.
10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.”

1 kommentar:

Anonym sa...

Nu vet jag inte hur det ser ut idag, men det det var inte så länge sen man kunde läsa om att både förtroendet och föraktet emot journalister från allmänhetens sida var större än vad motsvarande det var mot politiker. Det säger en hel del.