Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

tisdag 17 november 2015

Sök Herren innan det blir för sent!


Sök Herren!

I denna oroliga tid så finns det inget viktigare än att ha sin sak klar med Herren. Det är avgörande för hela evigheten att vi gör ett aktivt val (himlen eller helvetet), där vi omvänder oss från synd och väljer att helhjärtat lämna våra liv i Jesu händer och ber honom om förlåtelse för synden i våra liv. 
Den som kommer till Jesus skall han aldrig någonsin kasta ut! (Joh. 6:37)

Psalm 14:2 ”Herren blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud.”

Jes. 55:6 ”Söken HERREN, medan han låter sig finnas; åkallen honom, medan han är nära.
7 Den ogudaktige övergive sin väg och den orättfärdige sina tankar och vände om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall beskära mycken förlåtelse.
8 Se, mina tankar äro icke edra tankar, och edra vägar äro icke mina vägar, säger HERREN.
9 Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket äro ock mina vägar högre än edra vägar och mina tankar högre än edra tankar.”


Jesus är Livets bröd!

Joh. 6:27 ”Arbeta inte för den mat som tar slut utan för den mat som varar och ger evigt liv och som Människosonen skall ge er. På honom har Gud, hans Fader, satt sitt sigill." 
28 De frågade honom: "Vad skall vi göra för att utföra Guds gärningar?" 
29 Jesus svarade: "Detta är Guds gärning, att ni tror på den som han har sänt." 
30 De sade till honom: "Vad gör du för tecken, så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra? 31 Våra fäder fick äta manna i öknen, så som det står skrivet: Han gav dem bröd från himlen att äta." 
32 Då sade Jesus till dem: "Amen, amen säger jag er: Det är inte Mose som har gett er brödet från himlen, utan det är min Fader som ger er det sanna brödet från himlen. 
33 Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv." 
34 De sade till honom: "Herre, ge oss alltid det brödet!" 

35 Jesus svarade: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. 
36 Men jag har sagt er: Ni har sett mig och tror inte. 
37 Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut. 
38 Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja utan hans vilja som har sänt mig. 
39 Och detta är hans vilja som har sänt mig att jag inte skall förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan att jag skall låta dem uppstå på den yttersta dagen. 
40 Ty detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen."

Jesus är vägen till Fadern

Joh.14;6 ”Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig
2 I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? 
3 Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är. 
4 Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni."

5 Thomas sade: "Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?" 
6 Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. 
7 Om ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min Fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom."

************************************

Citat från tidskriften Flammor: ”Bibeln har förutsagt en tid av mycket svår nöd i den yttersta tiden. Men inte bara detta, den talar om hur Jesus skall gripa in och rädda de som tro på Honom: Han skall komma igen.
Ingen kan vara viktigare än att vara redo inför denna händelse.
För att vara det behöver vi har fått förlåtelse för våra synder. Jesus väntar på Ditt gensvar om Du ännu inte gjort det! Vänd Dig till Honom i en allvarligt menad bön!

Börja ett nytt liv och livsstil tillsammans med Honom. Du som har dator kan gå in på denna länk för att få mer vägledning: www.gudalskardig.com
Via den länken kan du få mer hjälp och material för vägledning.”Inga kommentarer: