Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

torsdag 31 maj 2012

Power In The Blood!Vill du från syndernas börda bli fri ? 
1. Vill du från syndernas börda bli fri?
I blodet finns kraft, frälsande kraft!
Vill över synden du segrare bli?
I blodet finns underbar kraft!

KÖR: Det finns kraft, kraft, mäktig underbar,
uti Guds-Lammets blod!
Det finns kraft, kraft, mäktig underbar,
uti Lammets dyra blod!

Nyheter från Israel 2012-05-31

Bibelläsningsplan för Juni månad

Juni
1. Psalt 111                   2 Sam 11-12      Joh 12:20-50
2.  Psalt 112                  2 Sam 13-14      Joh 13:1-17
3.  Psalt 113                  2 Sam 15-16      Joh 13:18-38
4.  Psalt 114                  2 Sam 17-18      Joh 14
5.  Psalt 115                  2 Sam 19           Joh 15

tisdag 29 maj 2012

Håll er vakna Guds folk, och låt er inte luras in i Antikrists förrädiska fälla!

Under påvemaktens kontroll?
Det vi ser hända nu i den kristna världen är förförelser och åter förförelser, för att så många som möjligt ska överge Bibelns Sanningar och den sunda Gudstron och istället låta sig förföras bort från den sanna relationen med Gud och tron på Hans Ord.

Det sanna Livet med Kristus handlar i grunden om vår egen RELATION med Fadern, Sonen och den Helige Ande, det handlar inte om att organisera sig i en ekumenisk enhet med alla världens religioner. För att kunna stå fasta i vår egen Gudsrelation i den här tiden, så gäller det mer än någonting annat att vi är fast rotade i Guds Ord och kan vår Bibel så att vi kan avgöra vad som är sant eller falskt utifrån vad Guds Ord säger. Det är absolut LIVSVIKTIGT för vår andliga överlevnad i dessa sista dagar, att Guds Ord får vara ”våra fötters lykta och ett ljus på vår stig” (Ps. 119:105)!

söndag 27 maj 2012

Följden av Pingstens under – "Du har en Hjälpare!" av David Wilkerson

Du har en Hjälpare  

av David Wilkerson
January 3, 2011
"Jesus sa, "Jag skall icke lämna eder faderlösa; jag skall komma till eder" (Johannes 14:18).
När Kristus sa detta, var det till sina lärjungar han riktade sig, precis innan han gick till korset. Han hade samlat sina utvalda till en sista stund av gemenskap innan han skulle bli korsfäst.

Vilken sorglig, bedrövad samling dessa män var. Deras enda källa till tröst på jorden togs ifrån dem. Jesus var deras vägledare, deras lärare, deras glädje, frid och hopp. Och nu lämnade han dem fysiskt.

Lärjungarna måste ha tänkt, "Hur ska vi veta vad vi ska göra? Vart ska vi gå för att få det eviga livets ord? Han sa till oss att gå ut i hela världen och förkunna evangeliet i hans namn. Men varifrån ska kraften och auktoriteten komma? Vi har förtröstat på Jesus i allting. Vi har byggt hela vår värld runt honom. Han är Gud kommen i kött, och nu lämnar han oss."

Mors Dag!I asked the Lord for someone,
and I always knew that in God's time and in God's way
it would be someone like you.
All my hopes and all my dreams
were suddenly fulfilled
It's almost unbelievable
our love is in His will.

Ref: Only God could love you more,
for he gave me this love I have for you.
What a blessing to know He's your Lord,
For only God could love you more, than I do.

fredag 25 maj 2012

En lärares tänkvärda, och mycket gripande berättelse!

Goda tankar, goda ord...
"En dag bad en lärare sina elever att skriva ner namnen på sina klasskompisar på ett papper. Dom skulle sätta ett litet mellanrum mellan varje namn.
Sen bad hon dem tänka på det bästa dom kunde säga om varje person och skriva ner det under namnet.
Det tog klassen resten av lektionen att göra det, och när dom skulle gå så lämnade dom sina lappar till läraren.

På lördagen gjorde läraren en lista till varje elev där det stod vad dom andra hade sagt om dom, och på måndagen fick dom den. Efter ett tag log eleverna.

torsdag 24 maj 2012

Nyheter från Israel 2012-05-24Bilda och Diakonia bör lämna Israel i fred!
Citat: "I Dagen den 3 april gav företrädare för Diakonia och Bilda sin syn på en konferens, "Kom och se", i Betlehem tidigare under våren och på förhållanden i området.
I sin goda iver att stödja palestinska kristna, som utan tvekan har en problematisk situation, har Diakonia och Bilda tyvärr valt ett antiisraeliskt förhållningssätt.
I Mellanöstern understöder man fullständigt onödiga provokationer mot Israel med avsikt att framställa landet som den "skurkstat" Lars Ohly utnämnt Israel till. Diakonia och Bilda arrangerar israelfientliga indoktrineringsresor till Israel och på hemmaplan diverse aktiviteter i samma anda. Därigenom förleder man kristenheten att inta en negativ och kritisk attityd mot Israel och åstadkommer därmed att kristna tar avstånd från Guds Ord och Herrens klart uttalade vilja beträffande Israel och det judiska folket.

Att skapa illvilja och hat mot Guds land och folk kan Bilda och Diakonia med förtroende överlåta till Hamas och Mahmod Ahmadinejad och i stället lägga sin energi och kraft på allt gott man åstadkommer på andra platser och i andra sammanhang..."

Vad säger Bibeln om att missbruka och vanära Guds namn?

Som man kan se utifrån Guds Ord så ser Gud mycket allvarligt på när Hans namn blir vanärat av Hans eget folk. Detta gäller för Guds folk även i dag, för Han är densamme i går, i dag och till evig tid. Missbruk av Guds namn hör inte hemma bland Hans sanna barn, det är att vanära och häda Hans namn.

Nästan alla Sveriges svordomar har med djävulen att göra och svärjandet har ökat märkbart under senare år. Vi som kristna ska inte efterlikna världen och vi kan inte tillbe både Gud och djävulen, därför att bibeln säger att man inte kan tjäna två herrar.

Förr i tiden, fick inte barnen svära i skolan, då hade man morgonandakt i klassrummet och kristendomsundervisning stod på schemat.
Alla barnen visste då vem Jesus var och kunde många av bibelns berättelser. Det var också en självklarhet att ha skolavslutningar i kyrkan. Sverige var på den tiden ett kristet land, med kristna värderingar, vilket det tyvärr inte är i dag.

söndag 20 maj 2012

Still My Soul Be Still!Gud är med oss!
(Text och förklaringar är hämtade från Handbok för Livet)

Ps. 46:1-2 ”Gud är vår tillflykt och starkhet, en beprövad hjälp i våra svårigheter.
(Se även: Ps. 9:10; 14:6; 62:8-9; 145:18).

3 Därför behöver vi inte vara rädda även om hela världen skulle gå under och bergen störta ner i havsdjupen,

4 även om haven skulle brusa och dåna och bergen skaka!

lördag 19 maj 2012

Det enda hoppet i den kommande stormen, av David Wilkerson

Predikan av David Wilkerson
October 3, 2011
"Gud lovade profeten Sakarja att i ändens tid skulle han vara en skyddsmur av eld runt sitt folk:
”Men jag själv, säger HERREN, skall vara en eldsmur däromkring, och jag skall bevisa mig härlig därinne" (Sakarja 2:5).
Jesaja vittnar också om detta:
”Ty du har varit … ett skygd under hettan. Ty våldsverkarnas raseri är likasom en störtskur mot en vägg” (Jesaja 25:4). ”Ett skygd skall vara däröver till skugga under dagens hetta, och till en tillflykt och ett värn mot störtskurar och regn (4:6).

Dessa löften har som syfte att trösta oss som ”förvarningar”. Du förstår, alla profeterna varnar för en enorm storm som kommer i de sista dagarna. Och denna storm kommer att slå våldsamt mot Guds skyddsmur.

Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad Han har lovat.

Hittade detta gamla fina kort
med denna tänkvärda bibeltext på gammalsvenska.
Varning för avfall
Hebr. 10:26 ”Men om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder,
27 utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld, som skall uppsluka motståndarna. 28 Den som förkastar Mose lag skall utan förbarmande dö, om två eller tre vittnar mot honom.

29 Hur mycket strängare straff tror ni då inte den skall förtjäna som trampar Guds Son under fötterna och håller förbundets blod för orent, det blod som har helgat honom, och som smädar nådens Ande?
30 Vi känner honom som har sagt: Min är hämnden, jag skall utkräva den, och vidare: Herren skall döma sitt folk.*
31 Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer.

torsdag 17 maj 2012

Nyheter från Israel 2012-05-17Palestinierna är ett påhittat folk
Publicerad: 2011-12-21 12:12
"Roar Sørensen, utbildad vid Hebrew University och tidigare Israelbo: Republikanen Newt Gingrich orsakade en storm när han sade att det inte finns något palestinskt folk. Men han har rätt i att den palestinska identitet har skapats för att användas som ett vapen mot Israel...>>

tisdag 15 maj 2012

Världen är full av andlig blindhet, av D.L. Moody

Predikan av D.L Moody i Chicago 1876
D.L. Moody
"Människor tillber i blindo
Paulus säger i 2 Kor. 4: 3- 4 "Och om vårt evangelium nu verkligen är bortskymt av ett täckelse, så finnes det täckelset hos dem; som gå förlorade. Ty de otrognas sinnen har denna tidsålders gud så förblindat, att de icke se det sken som utgår från evangelium om Kristi, Guds egen avbilds härlighet."

"Är nu vårt evangelium bortskymt?"

"Denna tidsålders gud har förblindat." Nåväl, världen är liksom en vidsträckt anstalt för blinda, ty den är full av blinda. Människorna är blinda för sina egna intressen. Häromdagen talade vi om att världen är full av fångar. En annan gång, att den är full av människor med krossade hjärtan.

I kväll skall jag visa er, att den är full av blinda. Man kan säga, att alla människor kan komma under denna rubrik.

måndag 14 maj 2012

GP: Israel har rätt till Gaza och Västbanken

Sanningen om Gaza och Västbanken.
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.374247-israel-har-ratt-till-gaza-och-vastbanken?ref=fb

Israel karta
 Citat:"Kunskapen om nutidshistoria brister på många håll och den som intresserar sig för Israel-Palestina-konflikten bör noga läsa FN-deklarationen från 1922.

För trots en absurd situation med många resolutioner från flera av FN:s organ så är de israeliska rättigheterna till Gaza och Västbanken obestridliga, skriver Berndt Ekström i en replik.

Gunnar Olofsson hänvisar till FN-dokument som reglerar staters uppförande i världssamfundet. Låt oss då granska dessa lite närmare:

söndag 13 maj 2012

Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade Skrifterna för oss?

Utdrag ur en predikan av Jack-Tommy Ardenfors
Gudstjänst i Smyrnakyrkan Göteborg 011111 kl. 11.00
Emmausvandrarna
”...Texten kom klockrent från himlen och är denna: "Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet." (Ords 4:23) Låt oss läsa denna bibeltext högt och tillsammans..."

"...Verklig väckelse börjar alltid i hjärtat. Man kan aldrig hämta väckelsen från någon väckelsehärd långt härifrån. När jag under min förkunnargärning läst och hört att väckelsens eld brunnit klart någonstans har jag gjort mitt yttersta för att hämta hem lärdomar därifrån.
Och visst är det så att vi har mycket att lära! Men jag kan inte underlåta att varna för vår benägenhet att alltid söka genvägarna… jag kan själv med skammens rodnad på mina kinder bekänna att jag försökt mig på att importera väckelse men hela väckelsehistorien visar ett och detsamma och det är att det inte finns några genvägar i Guds rike! Vill man verkligen vara med om väckelse måste man också vara beredd att betala priset och priset är detsamma över hela världen och genom alla tider, bön och förbön!

How Great Thou Art!1. O store Gud, när jag den värld beskådar
som du har skapat med ditt allmaktsord,
hur där din visdom väver livets trådar
och alla väsen mättas vid ditt bord
//: då brister själen ut i lovsångsljud:
o store Gud, o store Gud ://

lördag 12 maj 2012

Maktmänniskor i Guds församling


Fasise´en och publikanen


Citat: "Maktmissbruk finns, men finns även utpräglade maktmänniskor? De finns, hävdar Edin Lövås i boken "Den farliga maktmänniskan"
I boken Den farliga maktmänniskan (Libris 1989, nytryck 1999) uppger bokens författare själavårdaren Edin Lövås att den kristna församlingen lätt blir en miljö där maktmänniskor kan utöva makt, men att detta beteende även förekommer inom familjer, arbetsplatser och föreningsliv.

Makt en fråga om liv och död
RIL News vill belysa ämnet makt för att lyfta fram hur maktbegäret är avskyvärt för Bibelns Gud.

Gud visar i Bibeln, genom sin son Jesus, tydligt hur han själv avstod från att bruka sin enorma gudomlig makt. Genom att avstå från att bruka denna makt verkar han vilja visa någonting mycket viktigt, nämligen att man under inga omständigheter får använda övermakt på ett själviskt sätt.

Genom att avstå från makt visar Jesus på en motsatt attityd jämfört med hur hans fiende gärna gör med människor - Satan älskar att bruka makt. Att härska är en lockelse för en människa som behärskas av en satanisk anda och attityd. Kontrasten mellan människans fiende Satan och människans rätte Herre, dvs Jesus, blir mot denna bakgrund extrem - som dag och natt och ljus och mörker och som liv och död.

Vänliga sätt att härska
I förordet till boken skriver Birgit Karlsson att:

Särskilt plågsam är upptäckten att den generositet och omsorg som vissa människor har så lätt att utöva inte sällan visar sig ha en mörk avigsida. Viljan och förmågan att ge och ta hand om blir ett medel för att dominera och göra den mottagande beroende och ur stånd att hantera sitt liv..."
Läs vidare här >>>

***********************************

fredag 11 maj 2012

Ljudet av Hans röst, av David Wilkerson

Predikan av David Wilkerson

March 4, 2002
(The Sound of His Voice)

”Jesus levde sitt liv på jorden fullständigt beroende av sin himmelske Fader. Vår Frälsare gjorde eller sade ingenting utan att först ha rådfrågat sin Fader i härligheten. Och han gjorde inga under förutom de som Fadern instruerade honom att göra. Han sade: "När ni har upphöjt Människosonen, skall ni förstå att Jag Är och att jag inte gör något av mig själv utan talar vad Fadern har lärt mig. Och han som har sänt mig är med mig. Han har inte lämnat mig ensam, eftersom jag alltid gör det som behagar honom." (Joh 8:28-29)

torsdag 10 maj 2012

torsdag 3 maj 2012

Regeringen måste agera mot förföljelsen av kristna.

Kristna martyrer
Katherine Cash om Förföljelser av kristna 
Publicerad: 2012-01-20 23:01

Citat: ”Förföljelsen mot kristna gör att regeringen måste prioritera religionsfrihetsfrågor i den kommande utrikesdeklarationen. Decennier av politisk likgiltighet inför frågan måste få ett slut.
Erik Helmerson skriver i DN om situationen för kristna minoriteter runt om i världen. Våld, trakasserier och diskriminering är verkligheten för miljontals kristna. De kristnas situation måste lyftas fram, och regeringen måste agera. Samtidigt måste Sveriges engagemang för förföljda kristna vara en del av ett genuint engagemang för religions- och övertygelsefrihet för alla…”
Läs vidare här: >>

Nyheter från Israel 2012-05-03

onsdag 2 maj 2012

Dagen ledare: Demonstrera mot förföljelse av kristna!

Jesus-manifestation
Demonstration mot förföljelse av de kristna borde väl vara ett självklart uppdrag för Jesus-manifestationen 2012!

Publicerad: 2012-04-30 13:38
Källa: http://www.dagen.se/blogg/ledarblogg/2012/04/demonstrera-mot-forfoljelse-av-kristna 

Birger Thureson
"Den 29 april rapporterade medierna om en ny terrorattack mot gudstjänstfirande kristna i norra Nigeria, denna gång i staden Kano. Inge officiella dödssiffror har meddelats, men rapportörer talar om 10-15 döda. Kanske var det betydligt fler.

Bakom dådet står med stor säkerhet den islamiska gruppen Boko Haram, som enligt TT dödat hundratals civila hittills i år. ”Den militanta islamistiska gruppen har i flera år angripit kristna i Nigeria”, heter det i TT-rapporten.

tisdag 1 maj 2012

Därför tappar vi inte modet!

Tron och hoppet
2 Kor 4:16 ”Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag.

17 Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet.

18 Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.”