Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 20 augusti 2016

Vilken VÄN vi har i JESUS !!!

Hebr. 3:12 ”Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från levande Gud.
13 Uppmuntra varandra i stället varje dag, så länge det heter i dag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra.
14 Ty vi är Kristi vänner, om vi ända till slutet stadigt håller fast vid vår första tillförsikt.