Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 20 augusti 2016

Vilken VÄN vi har i JESUS !!!

Hebr. 3:12 ”Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från levande Gud.
13 Uppmuntra varandra i stället varje dag, så länge det heter i dag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra.
14 Ty vi är Kristi vänner, om vi ända till slutet stadigt håller fast vid vår första tillförsikt.

15 Det heter: I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan som när era fäder väckte min förbittring.
16 Vilka var det då som väckte förbittring, fastän de hade hört hans röst? Var det inte alla de som Mose hade fört ut ur Egypten?
17 Vilka var han vred på under fyrtio år? Var det inte de som syndade och blev liggande döda i öknen?
18 Och vilka gällde eden han svor, att de aldrig skulle komma in i hans vila, om inte dem som var olydiga?
19 Vi ser alltså att det var för sin otros skull som de inte kunde komma in.”

Jakobs brev 4:1 ”Varifrån kommer strider och tvister ibland er? Kommer de inte från begären, som för krig i era lemmar?
2 Ni vill ha men får inget, ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber.
3 Ni ber men får inget, därför att ni ber illa - för att slösa bort allt på njutningar.
4 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende.”

Joh. 15:9 ”Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.
10 Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek.
11 Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig.
12 Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.
13 Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner.
14 Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er.
15 Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, ty allt vad jag har hört av min Fader har jag låtit er veta.
16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.
17 Och det befaller jag er att ni skall älska varandra.”

1 kommentar:

Marguerite Petersson sa...

Ja,vilken underbar vän vi har i Jesus!
Tack för det du delar!
Önskar dig en fin och Välsignad dag!