Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

söndag 19 september 2010

”HERREN går själv framför dig, och Han skall vara med dig!”

5 Mos. 31:7-8 ”Sedan kallade Mose till sig Josua och sade till honom inför hela Israel: "Var stark och frimodig, ty du skall med detta folk gå in i det land som HERREN med ed har lovat deras fäder att ge dem och du skall utskifta det åt dem som arv. HERREN går själv framför dig och han skall vara med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad ."

söndag 5 september 2010

Valet: Döda ben eller levande stenar!

Var väljer vi att ha vår andliga hemvist? Naturligtvis där vi känner oss mest hemma, och det kan vara av olika anledningar:
*En del kanske väljer sitt sammanhang, sin församlingstillhörighet utifrån behovet och möjligheterna att kunna klättra i den egna karriären och skaffa sig makt och inflytande.
*Andra kanske är beroende av att ha sin släkt och sina vänner, och uppbackare omkring sig i kyrkan.
*En del kanske bara är vana vid en viss kyrka sen lång tid tillbaka och upplever sin trygghet i detta. Kanske man är nöjd med en vacker kyrka och fina traditioner.
*Ytterligare kan det finnas de som lockas av starka karismatiska ledare, som ibland också kan utöva en felaktig maktkontroll över människor. (Hänförelse i lovsång och tillbedjan, kan t.ex. lätt utnyttjas och missbrukas till att manipulera och ta kontroll över människor, av ledare som har en egen dold agenda, för att tillfredsställa sina egna behov.)
*Listan kan säkert göras ännu längre, men det finns ändå många idag, som söker efter en andlig gemenskap som bygger på bibelns grund rakt igenom. En levande Guds församling som är uppbyggd av levande stenar där varje "sten" har en funktion och där mångfalden bidrar till uppbyggnaden av Guds tempel, och där alla ”stenar” är lika värdefulla. Ett Guds tempel där Jesus Kristus själv är huvudet och där Guds Helige Ande ges full frihet att råda och regera.  Sann kärlek och barmhärtighet och trohet till Guds Ord är en viktig grund för Guds levande församling.
***************************************