Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

fredag 31 oktober 2014

fredag 24 oktober 2014

fredag 17 oktober 2014

fredag 10 oktober 2014

lördag 4 oktober 2014