Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

söndag 30 maj 2010

Någonstans bland alla skuggorna står Jesus, för att hjälpa dig i nöden är Han där!Ps 103
Lovprisning till Herren för hans godhet
Av David.

”Lova HERREN, min själ, ja, hela mitt inre skall prisa hans heliga namn!
Lova HERREN, min själ, och glöm inte alla hans välgärningar, han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar, han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet, han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn.

HERREN handlar rättfärdigt och skaffar rätt åt alla förtryckta. Han lät Mose veta sina vägar, Israels barn sina gärningar. Barmhärtig och nådig är HERREN, sen till vrede och stor i nåd.

Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar.”

fredag 28 maj 2010

Blott en dag ett ögonblick i sänder, o, vad tröst, evad som kommer på!Matt. 6:25-34 "Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni skall klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna?
Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? 

Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem.
Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er? Så lite tro ni har! 
Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med?
Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. 

Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga."

Mobbning i kyrkan - borde inte få förekomma!

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=213893

Det Dagens artikel berättar om är nog inget nytt, det är en företeelse som har funnits i alla tider, inte bara i Svenska kyrkan, utan även inom frikyrkan. Vad beror det på att det ska behöva vara så inom kyrkans väggar?
Kan det ha att göra med, att för en del människor är kyrkan ett medel till att förverkliga sig själva, och de går då till attack mot allt som hotar deras status, popularitet och karriärklättrande?
En annan tanke är att världsandan har fått så stort inflytande i kyrkan att ”djungelns lag” har blivit rådande i allt större utsträckning, liksom den råder ute i samhället för övrigt, där mobbningen är vanligt förekommande. Då kärleken kallnar hos de flesta, breder laglösheten ut sig, även i kyrkan.
Om man ser till ex.vis en herdes uppdrag ur bibliskt perspektiv, så ser man tydligt att en god herde INTE slår sina får, varken med kränkande särbehandlig, utfrysning, eller annan mobbing, som har till syfte att åstadkomma skada och lidande för en person.

Den heliga vägen - som leder till himmelen!

Det är så välsignat att få ta del av Dagens Andakt från rupeba och jag tar mig här friheten att citera ett utdrag ur denna, som jag fastnade för:
******************
”Vår värld är under ockupation av ondskan. Men det finns en transitväg till vår himmelska bestämmelse, en helig väg. Den är öppen för alla, som hämtat ut visum, förlåtelsen och reningen i Jesus Kristus.”

Jes. 35:8 ”En banad väg, en vandringsled, skall gå där, och den skall kallas ”den heliga vägen”. Ingen oren skall färdas på den, men den är till för dem (dem =de orena som förklarats rena och rättfärdiga). De som vandrar den vägen skall inte gå vilse, även om de är dårar.”

onsdag 26 maj 2010

Välsigna Israel - inte förbanna!


                                                
http://www.apg29.se/blogg.php?artid=2874

Välsigna landet ISRAEL och det judiska folket, Guds egendomsfolk!

1 Mos. 12:1-3 "HERREN sade till Abram: "Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig.  Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse.  Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade."

Den som välsignar Israel ska själv bli välsignad, men den som förbannar Israel kommer Herren Gud själv att förbanna! Det är allvarsord!

Varför verkar många kristna vara så rädda för kraften i den Helige Ande?


Var nyligen på en bönesamling i en pingstförsamling. Det talades om hur viktigt det är med kärleken till Gud och varandra och det är ju helt rätt, men det är ju också viktigt att det bara inte är tomma ord och ett spel för gallerierna. Många är duktiga på att säga de rätta sakerna, men verkligheten kan ibland visa något helt annat.

måndag 24 maj 2010

Gårdagen är förbi, morgondagen har vi inte sett, men idag hjälper Herren!

Återigen har vi fått en ny dag med nya möjligheter.
Det som var igår är historia, och oavsett vad som har varit, så räcker Guds oändliga nåd till att hjälpa oss att kunna lämna allt det gamla bakom, leva i nuet och lägga vår framtid tryggt i Herrens händer.
Hans barmhärtighet mot oss är ny varje morgon och Han är alltid trofast, vad som än händer!
****************************************
Klag 3:22-26 ”HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss,
ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet. HERREN är min del, det säger mig min själ, därför står mitt hopp till honom.
HERREN är god mot dem som väntar på honom, mot den själ som söker honom.
Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN”

Matt 6:34 ”Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.”

2 Kor.6:2 ”Han säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag.”

Fil. 3:13-14 ”…men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus.”

lördag 22 maj 2010

En liten stund med Jesus, o vad den jämnar allt!En underbar psalm som innehåller så mycket av förtröstan på Herren, mitt i allt det svåra och tunga som möter oss på vår vandring genom livet.

Jesus hos Marta och Maria
Luk. 10:38-42 "Medan de var på väg gick Jesus in i en by, där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem.

Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord.
Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning, och hon gick fram och sade: "Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting? Säg nu till henne att hon hjälper mig."
Herren svarade henne: "Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket.
Men bara ett är nödvändigt.

Maria har valt den goda delen, och den skall inte tas ifrån henne."

fredag 21 maj 2010

Pingstens under – Helig Andes utgjutande - hänförelsens tid!

År 2003 fick Daniel Viklund en allvarlig profetia om Sverige i vågskålen.
http://bon.crossnet.se/viewNavMenu.do?menuID=19
******************************
Vill vi ha den Helige Andes eld och kraft i våra liv och i våra kyrkor, eller fogar vi oss efter människors begränsningar av den Helige Ande?
Är vårt sociala status i samhället viktigare?
Är vår stolthet och prestige viktigare för oss än att kapitulera för vad den Helige Ande vill göra i oss och med oss?
Ett effektivt sätt att begränsa, styra och kontrollera den Helige Ande är att hålla så fast vid mänskligt uppfunna ritualer att inga överraskningar i gudstjänsterna är tillåtna, utan allt är bestämt och inrutat från början till slut. Då är det inte så konstigt att gudstjänster blir tråkiga, när allt är så förutsägbart.
Människor uppmanas att hålla sig tysta och stilla, böner ska vara hårt reglerade och lästa efter alla konstens regler m.m.
Var finns då utrymme för att tillsammans hänge sina hjärtan åt Gud i tillbedjan och lovprisning och höja sina röster i fröjd och glädje inför Guds ansikte, tillåta profetiskt tal och vara öppna för att få meddela om någon fått en hälsning från Gud till församlingen eller någon enskild, till vägledning, uppmuntran, tröst, förmaning etc.
Allt det här är bibliskt, och det som står i Guds Ord borde vara rättesnöret för hur det ska gå till i våra gudstjänster. Mycket ansvar ligger på herdar och ledare att bejaka mångfalden i Guds församling så det inte blir enfalden som har sista ordet.
Det finns människor som ropar till Gud om den Helige Andes eld i våra församlingar och i vårt land, men om elden inte får plats inom de etablerade församlingarnas ram så kommer Gud i sin allmakt och efter sin vilja, att öppna andra vägar, när Hans tid är inne för väckelse i vårt land!

tisdag 18 maj 2010

Från lidandet i öknen till målet i Jerusalem!

Öknen ska blomstra
************************
Jes. 35:1-9 ”Vildmarken och öknen ska glädjas under de dagarna, och öknen ska blomma.

Som krokusen ska den spricka ut i blomning och ropa högt av glädje! Öknarna ska bli lika gröna som Libanons berg, sköna som ängarna vid berget Karmel och i Saron. Herren ska utbreda av sin härlighet där.

Sprid glädje till alla missmodiga och berätta om detta!

lördag 15 maj 2010

Älska varandra med Guds kärlek, (agape = den fritt utväljande, givande kärleken).

I ett tidigare inlägg skrev jag om människans opålitlighet, men här vill jag skriva ner lite om vad Guds Ord säger, om hur vi ska vara mot varandra i Guds församling. Vi är alla ofullkomliga och fulla av brister, men vår strävan här på jorden är ändå att vi ska bli mer och mer lika Jesus, fyllda av den Helige Ande, och ha tålamod, fördragsamhet och kärlek till våra medsyskon. Vi ska också vara barmhärtiga, liksom Jesus är barmhärtig mot oss.
Jesus har sänt den Helige Ande till oss som vår Hjälpare, och när vi ber Gud om hjälp i de här sakerna vill den Helige Ande hjälpa oss att ta itu med sådant i våra liv som inte är välbehagligt inför Gud. Det är en ständigt pågående process där vi är beroende av den Helige Andes hjälp varje dag och stund.

fredag 14 maj 2010

Ro för själen!


Jeremia 6:16
”Så säger HERREN: "Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar.”

Guds Ord står orubbligt fast - genom alla stormar!När jag först såg detta videoklipp med denna väldiga storm, och dessa fyrar som stod där helt orubbliga, så gick mina tankar till Guds Ord och löften, som står orubbligt fast från evighet till evighet. Guds eget Levande Ord, Bibeln, de enda Ord som håller att lita på genom alla stormar. Guds Ord är den fyr visar oss vägen genom allt mörker och all vilsenhet som råder idag.
Läs gärna hela Psalm 119, den handlar mycket om Guds Ord.

Rom. 10:8-13 ” …Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.”

torsdag 13 maj 2010

Vaksamhet mot den ondes brinnande pilar.

1 Petr 5:8 ”Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.”
Ef. 6:11 ”Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.”
*****************************
Ibland händer det att vi blir utsatta för angrepp genom människor från de egna leden, som med ont försåt och illistighet försöker skada oss på ett eller annat sätt. Att en person går till angrepp kan bero på ex.vis hämndbegär, avundsjuka, behov av kontroll, dåligt självförtroende, konkurrens, självhävdelse, osv.
Men när detta sker så är det absolut inte från Gud. När vi blir utsatta är det väldigt viktigt att vara snabb med att förlåta, och  inte svara med samma mynt, utan  lämna över det till Gud, och bara välsigna personen ifråga.

onsdag 12 maj 2010

Stolthet,- eller ödmjukhet och stilla förtröstan.

Ps. 131:1-2 ”Herre, jag är inte stolt och högfärdig. Jag tror inte att jag är bättre än andra, och jag låtsas inte att jag vet allt och klarar allt.
Istället är jag lugn och lika stilla inför Herren som ett barn som ligger i sin mors armar. Ja, jag är nöjd och trygg hos dig.”

(ur Handbok för livet)
*********************

Stolthet uppstår när man övervärderar sig själv och undervärderar andra. Den leder till en rastlöshet som beror på att man är missnöjd med vad man själv har och misstänksam mot vad andra sysslar med.
Den högfärdige längtar ständigt efter mer uppmärksamhet och uppskattning. Motsatsen är ödmjukheten, som sätter andra först och är glad och tacksam för hur Gud leder.
En sådan förnöjsamhet ger en trygghet som inte kräver att man måste känna sig bekräftad av andra.
Låt ditt liv präglas av ödmjukhet och tillit, så får du kraft och frihet att tjäna både Gud och människor.
(Förklaring ur Handbok för livet)

tisdag 11 maj 2010

Bara i Dig har min själ sin ro!Herren, min tillflykts Klippa!

Ps. 18:1 ”För sångmästaren, av HERRENS tjänare David. Han sjöng denna sång till HERREN, när HERREN hade räddat honom från alla hans fiender och ur Sauls våld.

2 Han sade: Hjärtligt kär har jag dig, HERRE, min starkhet,

3 HERRE, mitt bergfäste, min borg och min räddare,

min Gud, min tillflykts klippa, min sköld och mitt frälsnings horn, mitt värn.

4 Till HERREN, den högt lovade, ropar jag,

och från mina fiender blir jag räddad.”

**********************
Amen, Halleluja!

Låt inte oförlåtelse och oförsoning hindra dig att nå himlen en gång!

Kol. 3:12-13 ”Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra.”

måndag 10 maj 2010

Liknelsen om de tio jungfrurna.

Matt. 25:1-13
”Då skall himmelriket liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga.


De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor.
Då nu brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom.
Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sade till de förståndiga: Ge oss av er olja! Våra lampor slocknar. De förståndiga svarade: Den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå i stället till dem som säljer och köp.
Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes. Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, Herre, öppna för oss! Men han svarade: Amen säger jag er: Jag känner er inte. Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer.”

fredag 7 maj 2010

Var vid gott mod, min dotter! Din tro har frälst dig!

Matt. 9:20-22 ”Och se, en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel. Hon tänkte: "Om jag bara får röra vid hans mantel blir jag frisk." Jesus vände sig om, och då han fick se henne, sade han: "Var vid gott mod, min dotter. Din tro har frälst dig." Och från det ögonblicket var kvinnan botad.”

Luk. 8:43-48 ”Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år och som ingen hade kunnat bota. Hon närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntofsen* på hans mantel, och genast stannade blödningen. Jesus frågade: "Vem var det som rörde vid mig?" Då alla nekade, sade Petrus: "Mästare, folkmassan trycker och tränger sig inpå dig." Men Jesus sade: "Någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig." När kvinnan såg att hon var upptäckt, kom hon darrande fram och föll ner för honom och förklarade inför allt folket varför hon hade rört vid honom och hur hon genast hade blivit botad. Jesus sade till henne: "Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid.”

torsdag 6 maj 2010

Jesu blod – det blod som ger mig styrka från dag till dag!Ef 2:13 ”Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod.”

Hebr 10:19 ”Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött.”

Hebr 12:24 ”Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. ”

onsdag 5 maj 2010

Vår hjälp kommer från Herren!

Gud befriar oss från dem som vill vår undergång, och Han står på vår sida om vi söker Hans hjälp.

Ps. 124 ”Om Herren inte hade stått på vår sida – det kan hela Israel intyga – om Herren inte hade stått på vår sida, då skulle våra fiender ha svalt oss levande och utplånat oss i sin ilska.
Vatten skulle ha övertäckt oss och dragit ner oss i djupen.
Välsignad vare Herren, som inte har låtit dem slita oss i stycken. Vi har flytt för livet, som fåglar från jägarens snara. Men snaran har gått sönder, och vi är fria!
Vår hjälp kommer från Herren, som har skapat himmel och jord.”

(ur Handbok för livet)

tisdag 4 maj 2010

Dårskap eller Guds kraft – vad betyder korset för dig?

Världens visdom och korsets dårskap.

1 Kor. 1:18-31 ”Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Ty judarna begär tecken* och grekerna söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten* och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.”

måndag 3 maj 2010

Låt oss ta vara på våra medsyskon i Kristi kropp och bevara Andens enhet!

Det finns två diken att hamna i när det gäller falska läror, det ena är att vara andligt blind och bara säga ”allt är väl, allt är väl”, när allt inte är väl i Kristi kropp. Det andra diket är att varna för nästan allt som rör sig i den kristna världen.
En del kristna verkar ha tagit det som sin livsuppgift att söka rätt på allt som de tycker är fel hos andra kristna och församlingar. Visst behöver vi verkligen i den här tiden ha en medvetenhet, och en förmåga att kunna urskilja vad som är rätt eller fel, men när allt fokus är inställt på att söka efter fel, och man dömer ut sina medsyskon, och församlingar hej vilt, då blir det osunt och fariseiskt, och leder bara till ett misstänkliggörande och avståndstagande från varandra. Då blir det raka motsatsen mot den sanna enhet, Gud har tänkt för sin församling.
Vi behöver istället ha vårt främsta fokus på Jesus Kristus och vara rotade i Guds Ord, så vill Han leda oss rätt genom sin Helige Ande, när vi ber till Honom om hjälp.

söndag 2 maj 2010

Tacksamhet och glädje i Herren!

Vi behöver en ny spontan kärlek och tacksamhet till Jesus! Att attackera och förtala varandra, stjäl all glädje, men tacksamheten till Jesus bryter ner så mycket av bitterhet och oförsonlighet i våra liv, och fyller oss istället med Guds frid. Att tala väl om varandra gör gott i själslivet, och man blir själv välsignad.