Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 31 januari 2015

Det finns ingen frälsning utan syndabekännelse, ånger och omvändelse!

William Booth profeterade om hur det kommer att vara i den sista tiden före Jesu tillkommelse. 
Detta är vad som tyvärr blir allt vanligare i dag, i många församlingar och kyrkor.


  
1. Religion utan den helige Ande.

2. Kristendom utan pånyttfödelse.

3. Förlåtelse utan syndabekännelse.

4. Politik utan Gud.

5. Himmel utan helvete.

Enligt Guds Ord, ingår i huvuduppdraget i Guds församling, att predika om synd, rättfärdighet och dom, frälsning, omvändelse och helgelse, Jesu död och uppståndelse, och den Helige Ande.

Ords. 30:5 ”Allt Guds ord är rent från slagg, han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom.”

2 Kor. 4:2 ”Vi har tagit avstånd från allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och överlämnar oss inför Gud åt varje människas samvete.”


Ef. 5:6 ”Låt ingen bedra er med tomma ord. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn.”

Video om Rick Warren, megakyrkan och den nya världsordningen

Se den avslöjande videon här nedan, om Rick Warrens vilseledande lära!

(Hämtat från Bibelfokus

"CHURCH OF TARES – OGRÄSETS KYRKA"

Videon har svensk text!

Citat: "Känner du dig främmande inför mycket i Sveriges kristenhet av i dag om du jämför med hur det var för t.ex. 20 år sedan? Vill du ha en bättre förståelse av vad som har hänt och varför det har blivit som det blivit i många sammanhang? Ta då gärna del av detta videobaserade reportage!

fredag 30 januari 2015

fredag 23 januari 2015

lördag 17 januari 2015

onsdag 7 januari 2015

Genom allt!Herrens godhet och hjälp


Psalm 34
2 "Jag vill alltid prisa Herren ,
 hans lov ska ständigt
 vara i min mun.
 
3 Min själ ska vara stolt i Herren ,
 de ödmjuka ska höra det
 och glädjas.
  
4 Lova Herren med mig,
 låt oss upphöja hans namn
 tillsammans!
 
 
5 Jag sökte Herren och han svarade mig,
 han räddade mig
 från allt som skrämde mig.
  

6 De som ser upp till honom
 strålar av fröjd,
 deras ansikten behöver inte
 rodna av skam.
  
7 Här är en plågad som ropade,
 och Herren hörde honom
 och frälste honom 
 ur all hans nöd.
 8 Herrens ängel vakar
 runt dem som vördar honom,
 och han befriar dem.

 
9 Smaka och se att Herren är god!
 Salig är den som flyr till honom.