Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

söndag 22 september 2013

Einar Ekberg: "Mitt hem bortom bergen!"1. 
Jag är så nöjd här med bara en hydda
fast guld och silver ej blivit min del
i himlastaden jag ska få än bättre med
silvermurar och guldpanel

Kör:
Jag har en boning där strax bortom bergen
i livets land där vi åldras ej mer
där finns ej tårar allt i fullkomling strålar
ett härligt land där ej solen går ner


2. 
Igenom världen som pilgrim jag vandrar
jag går den stig som till himmelen bär,
och skulle stegen bli trötta och tunga
betyder mindre ty Gud har mig kär

3. 
Djupt i mitt hjärta en längtan jag känner
tänk att få vara därhemma en gång
och möta Jesus och alla de vänner
som lämnat jorden dess möda och kval

Inga kommentarer: