Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

söndag 22 september 2013

"Storebror ser dig", av Per Danielsson.

ANGELÄGET Publicerad: 2013-08-08 16:57


Citat: "Bibeln talar om att Gud känner varje människas innersta tankar. Det uppfattar många som hotfullt. Men han har denna kunskap som vår Skapare utifrån ett kärleksperspektiv, där han vill utveckla en personlig relation med var och en av oss, därför att han vill oss alla väl. 

Ändå kan vi välja gemenskap med honom eller att vända honom ryggen. Den valmöjligheten erbjuder inte en diktaturstat eller maktfullkomliga ”demokratiska” politiker. Det finns en oerhörd trygghet i att vara känd av någon, som enbart älskar mig och vill mig väl.

Men behöver jag då frukta alla dessa avlyssningssystem? Egentligen inte, även om de för tillfället kan framstå som skrämmande. 

Aposteln Paulus ord i Romarbrevet 8:31-39 att för oss som vill tillhöra Gud kan absolut ingenting skilja oss från Guds kärlek. Eller Jesus ord i Johannes 10:27-29 att vi är innesluta i Fadershanden och ingen kan rycka oss ur den. 

Det är för mig trygghet och vila, som vida överglänser de mest raffinerade politiska eller militära övervakningssystem.


Inte för att vi bara ska rycka på axlarna åt dagens elektroniska övervakning, utan se till att granskningen av vad som sker bakom ”lyckta dörrar” kommer ut i ljuset. 
Edward Snowden må vara USA:s politiska lednings fiende, när han nu fått tillfällig asyl i Ryssland. Säkert uppfattas han också i många andra länder som en landsförrädare och svikare. ”Vi har ju med våra system skyddat oss mot terrorister”.

Men han har gjort oss medborgare i olika länder en tjänst, att vi får en bättre inblick i vad, hur och var myndigheterna övervakar oss. En kritiskt ifrågasättande hållning är på sin plats mot övervakningssystem. Det kan inte vara möjligt att terrorister inte kan avslöjas om inte alla medborgare i minsta detalj granskas."

Per Danielsson

***************************

Jer. 1:8 ”Frukta inte för dem, ty jag är med dig för att rädda dig, säger HERREN."

Hes. 2:6 ”Och du människobarn, frukta inte för dem och frukta inte för deras ord, fastän du omges av tistlar och törnen och bor bland skorpioner. Frukta inte för deras ord och förfäras inte för dem, ty de är ett upproriskt släkte. 
7 Du skall tala mina ord till dem vare sig de lyssnar eller inte, ty de är upproriska.”

Hes. 3:8 ”Se, jag gör ditt ansikte hårt som deras ansikten och din panna hård som deras pannor. 
9 Jag gör din panna hård som diamant, hårdare än flinta. Frukta inte för dem och bli inte förskräckt, ty de är ett upproriskt släkte."

Matt. 10:26 ”Var alltså inte rädda för dem. Ty ingenting är dolt som inte skall uppenbaras, och ingenting är gömt som inte skall komma i dagen. 
27 Vad jag säger till er i mörkret skall ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra skall ni ropa ut på taken. 28 Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. 
29 Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt?* Och inte en enda faller till marken utan er Faders vilja. * 

30 På er är till och med alla hårstrån räknade. 
31 Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. 
32 Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min Fader i himlen. 
33 Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min Fader i himlen.”

Inga kommentarer: