Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

onsdag 4 september 2013

Reinfeldts och Obamas gemensamma agenda, islamiseringen av Sverige?

Den islamvänliga regeringsmakten i vårt land kan mycket väl vara en bidragande orsak till att Obama beslutat sig för att besöka Sverige.
Då Obama själv stöder det Muslimska Brödraskapet så är han naturligtvis angelägen om att uppmuntra och påskynda islamiseringen i de länder där han tror sig ha en chans att vinna gehör. 
Detta bådar inte gott för Sverige!

Inga kommentarer: