Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 14 september 2013

Bön om läkedom för landet! 2 Krön. 7:14If my people will humble themselves,
humble themselves and pray,
if they seek my face and humble themselves
and turn from the wicked ways;
I will hear from heaven and forgive their sin,
I will hear from heaven and heal their land.


Lord, heal our land, Father, heal our land,
hear our cry and turn our nation back to You;
Lord, heal our land, hear us, O Lord,
and heal our land, forgive our sin
and heal our broken land.

Lord, we bow our knee, we humble ourselves,
humble ourselves and pray,
Lord, we seek Your face, we humble ourselves,
and turn from our wicked ways;
Father in Your mercy, (please) forgive our sin,
Father, in Your mercy, come, heal our land.

**********************
Vad Sverige behöver i dag är läkedom för landet. Det finns alltför många i makten och i medias korridorer, som arbetar enträget på att ödelägga vårt land. När också Guds folk avfaller från den sanna Gudstron och börjar gå på onda vägar, så går det inte väl för landet. 
Herren vill skaffa läkedom åt landet om hans folk ödmjukar sig, ber och söker hans ansikte, och omvänder sig från sina onda vägar.

***********************
2 Krön. 7:14  "...men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. 
15 Mina ögon skall nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som beds på denna plats."

Inga kommentarer: