Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

fredag 27 november 2015

fredag 20 november 2015

torsdag 19 november 2015

Ett förkrossat hjärta förskjuter du inte Gud, av Kim WestdahlMycket angeläget väckelsebudskap! Lyssna här! 

Liknelsen om den återfunne sonen

Luk. 15:11 ”Vidare sade han: "En man hade två söner.

12 Den yngre sade till sin far: Far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem.

13 Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. 
14 Men när han hade gjort slut på allt, kom en svår hungersnöd över det landet, och han började lida nöd.

15 Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där, som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin.
16 Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt, men ingen gav honom något.

tisdag 17 november 2015

En brinnande kärlek till Kristus, av David WilkersonAtt älska Hans kropp av troende
by DavidWilkerson | November 14, 2011 

"Vad betyder ordet ”passion, brinnande kärlek” för dig som kristen? Jag tror att brinnande kärlek i sin mest äkta och djupa betydelse inte kan definieras av någon ordbok. Låt mig visa dig ur Skriften vad jag tror det betyder att ha en brinnande kärlek till Kristus.
När jag läser Bibeln uppfattar jag brinnande kärlek till Jesus som en ständigt växande lydnad till hans Ord. De flesta av oss tänker på lydnad som ett personligt, individuellt samtycke till Guds befallningar. Men lydnad till hans Ord har vida mer omfattande innebörder än detta. Det är inte bara en personlig efterföljelse utan en intensiv längtan för Herrens kropps skull.

Övertygelsen behövs i våra predikstolar, av Holger NilssonKälla: Dagen
Reflektion: Mycket tänkvärda ord av Holger Nilsson 
 
Vi har många gånger i Sverige upphöjt tvivlet på ett felaktigt sätt i stället för tron.

Citat: ”Det är fortfarande denna överbevisning genom den helige Ande och kraft som är redskapen för människors omvändelse.

Därför behövs en ständig uppfyllelse av den helige Ande hos den som förkunnar. För att detta skall ske behövs mycket bön. Det är den bästa förberedelsen för en rätt och effektiv förkunnelse. Tyvärr har detta fått stå tillbaka för förberedda intellektuella och välformulerade ord som saknat kraft.

Uteblivna omvändelser och sjunkande medlemssiffror är kvittot på detta.”

Sök Herren innan det blir för sent!


Sök Herren!

I denna oroliga tid så finns det inget viktigare än att ha sin sak klar med Herren. Det är avgörande för hela evigheten att vi gör ett aktivt val (himlen eller helvetet), där vi omvänder oss från synd och väljer att helhjärtat lämna våra liv i Jesu händer och ber honom om förlåtelse för synden i våra liv. 
Den som kommer till Jesus skall han aldrig någonsin kasta ut! (Joh. 6:37)

Psalm 14:2 ”Herren blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud.”

Jes. 55:6 ”Söken HERREN, medan han låter sig finnas; åkallen honom, medan han är nära.
7 Den ogudaktige övergive sin väg och den orättfärdige sina tankar och vände om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall beskära mycken förlåtelse.
8 Se, mina tankar äro icke edra tankar, och edra vägar äro icke mina vägar, säger HERREN.
9 Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket äro ock mina vägar högre än edra vägar och mina tankar högre än edra tankar.”

måndag 16 november 2015

Diplomatisk kris efter att Margot Wallström kopplat Parisdåden till Israels politikReflektion: Det är en skam för Sverige att ha en utrikesminister som har en så hatisk inställning till Israel!

Källa: Avpixlat

Israels flagga
Citat: "Sveriges utrikesminister Margot Wallström har milt uttryckt inte uppvisat någon diplomatisk fingertoppskänsla i dialogen med andra länder. Nu är hon i blåsväder igen. Detta efter att hon i ett uttalande på måndagen beskyllt Israel för att genom sin utrikespolitik vara medskyldiga till de muslimska terrordåden i Paris på måndagen.

Enligt uppgifter i Jerusalem Post har den svenska ambassadören i Israel kallats upp till Israels utrikesminister för en skarp reprimand efter Wallströms uttalande.
Det var i en intervju i SVT efter terrordåden i Paris som Wallström fick frågan om hur oroade vi nu bör vara över fenomenet att unga muslimska män radikaliseras och begår terrordåd. Wallström nämnde då bl.a. situationen i Israel där den senaste tiden en rad brutala illdåd mot israeler har utförts av unga palestinska män. Wallström antydde att muslimska terrordåd kunde förklaras av att muslimer, bl.a. till följd av Israels politik, inte kan se någon framtid."


söndag 15 november 2015

fredag 13 november 2015

tisdag 10 november 2015

Ett stilla barnahjärta, av Frank Mangs
1 Ett stilla barnahjärta
man får ej hur som helst.
Det går ej utan smärta
att så bli genomfrälst.
Det kostar tåreströmmar
förrän jag helgas så,
att alla mina drömmar
i Jesu anda gå.

söndag 8 november 2015

Avslöjande: "Så ljuger medierna!"


Djävulen är Lögnens fader

Källa: Mörkläggning
(Reflektion: Mycket bra och läsvärd förklaring till varför svensk media ljuger så mycket.)
 
Citat: ”Den stora frågan är givetvis varför journalisterna ljuger. Varför vill de lura Sveriges medborgare? Ett första svar är att en majoritet av journalisterna också de är manipulerade, en indoktrinering som startar redan på journalisthögskolorna. De flesta är övertygade om att de med sin selektiva och åsiktsimpregnerade journalistik bidrar till att vidmakthålla ett gott samhälle. 

Men givetvis finns det också journalister – alltfler – som är på det klara med vad som pågår. Bara det att skulle de gå mot strömmen, skulle de stöta på svårigheter. Om de exempelvis hamnar i onåd bland politikerna, får de inte längre intervjua rätt personer och en synnerligen begränsad tillgång till maktens korridorer. Inga journalistiska godbitar, inga inbjudningar till utvalda sällskap, inga samtal mellan skål och vägg.

lördag 7 november 2015

Sammanfattning av 2030 Agenda och Den Nya Världsordningen NWONWO och migrationskrisen (Obs! Profan Blogg)
Reflektion: Mycket intressant läsning!
Källa: Ohlins
Citat från Ohlins: "Den här artikeln, (av Peter Krabbe,) förklarar på ett tydligt sätt vad Agenda 21 handlar om och att det finns en agenda som driver på migrations- och flyktingströmmen. Vi tar inte ansvar för vad det i övrigt skrivs på den här bloggen. Men som Jesus sa.. "stenarna ropar..." 

Luk 19:40 Han svarade: "Jag säger er att om de tiger, kommer stenarna att ropa." 

Guds Levande Ord är skarpare än något tveeggat svärd!Hebr. 4:12 ”Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.”

Denna andakt är hämtad från Rupeba:
Källa: http://www.rupeba.se/


”Guds lov skall vara i deras mun och ett tveeggat svärd i deras hand.”
( Ps 149:6)

Andakt:
Dagens bibelord är hämtat från den 149:e psalmen. Guds folk har två kännetecken i denna psalm. För det första är de fyllda av lovsång och för det andra har det ett ”tveeggat svärd” i sin hand. Det var lovsång som föregick Jerikos murars fall rent fysiskt (Jos 6). 

Den äkta lovsången, som kommer ur ett älskande hjärta kan bryta ner ondskans fästen i en människa, som längtar efter gemenskap med Gud. Ofta har vi upplevt att människor saknar frid med Gud, inte står ut med att vara i ett sammanhang där man lovsjunger honom. 

Antingen måste man kasta sig ner för världarnas Herre, eller också måste man gå därifrån. Det tveeggade svärdet är en bild som Bibeln använder på flera platser i förbindelse med Guds levande ord. I Domarboken i Gamla testamentet används ett tveeggat svärd för att förgöra Guds fiender (Dom 3:16 ff). 

I Hebréerbrevet skriver Paulus om Guds ord som ”skarpare än något tveeggat svärd” 
(Heb:4:12), och i Uppenbarelseboken där Johannes beskriver sin syn på ön Patmos förstår man av sammanhanget att han såg Jesus, och ur Jesu mun kom ”ett skarpt, tveeggat svärd…” (Upp 1:16). 

Bibeln, Guds levande ord, tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar – om vi vågar utsätta oss för det. 

Lovsången och Guds ord är effektiva vapen i den andliga kampen, både den kamp som föregår inne i varje människa och den som pågår mellan Guds folk och dess motståndare.

Bön: Herre jag vill leva den här dagen i lovsång till dig och jag vill låta Bibelns budskap, det tveeggade svärdet utföra sitt rannsakande verk i mig.

fredag 6 november 2015

torsdag 5 november 2015

Förakta inte! av Sven Reichmann, del 4Sven Reichmann
Del 4 Förbli i Jesus. (Serie i 4 delar)

(Bibelställen är hämtade från Bibel 1917)

Lyssna på undervisningen här:
 
(OBS! Ljudet är lite skadat på ett kort avsnitt i undervisningen)

(Nedanstående text är refererat från undervisningen.)

Joh. 15:1 ” Jag är det sanna vinträdet, och min Fader är vingårdsmannen.

2 Var gren i mig, som icke bär frukt, den tager han bort; och var och en som bär frukt, den rensar han, för att den skall bära mer frukt.

3 I ären redan nu rena, i kraft av det ord som jag har talat till eder.

4 Förbliven i mig, så förbliver ock jag i eder. Såsom grenen icke kan bära frukt av sig själv, utan allenast om den förbliver i vinträdet, så kunnen I det ej heller, om I icke förbliven i mig.

Förakta inte! av Sven Reichmann, del 3Sven Reichmann
Del 3 Dela Jesu smälek. (Serie i 4 delar)

(Bibelställen är hämtade från Bibel 1917)
Lyssna på undervisningen här:

(Nedanstående text är refererat från undervisningen.)

Jesu efterföljelse öppnar för smälek. Vi måste vara beredda på att möta förakt.

Hebr. 13:11 ”Det är ju så, att kropparna av de djur, vilkas blod översteprästen bär in i det allraheligaste till försoning för synd, ”brännas upp utanför lägret”.

12 Därför var det ock utanför stadsporten som Jesus utstod sitt lidande, för att han genom sitt eget blod skulle helga folket.

13 Låtom oss alltså gå ut till honom ”utanför lägret” och bära hans smälek.

14 Ty vi hava här ingen varaktig stad, utan söka efter den tillkommande staden.

15 Så låtom oss då genom honom alltid till Gud ”frambära ett lovets offer”, det är ”en frukt ifrån läppar” som prisa hans namn.”

Förakta inte! av Sven Reichmann, del 2Del 2 Föraktets verkan. (Serie i 4 delar)

Sven Reichmann
(Bibelställen är hämtade från Bibel 1917)

Lyssna på undervisningen här:

(Nedanstående text är refererat från undervisningen.)

2 Kor. 5:14 ”Ty Kristi kärlek tvingar oss, eftersom vi tänka så: en har dött för alla, alltså hava de alla dött.

15 Och han har dött för alla, på det att de som leva icke mer må leva för sig själva, utan leva för honom som har dött och uppstått för dem.

16 Allt ifrån denna tid veta vi därför för vår del icke av någon efter köttet. Och om vi än efter köttet hade lärt känna Kristus, så känna vi honom nu icke mer på det sättet.

17 Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget; se, något nytt har kommit!

Vi ska inte bedöma människor på mänskors vis. 

Föraktets synsätt är att ”allt får sitt värde, bara om det ger mig en vinst”.
Köttet handlar om att det viktigaste är vad du får för plats i livet, alltså blir jag summan av det jag gör.

*Köttet- Dina gärningar ger dig din identitet.
*I Guds Rike: Du får en identitet utan någon förtjänst, bara av NÅD och den tar sig uttryck i gärningar.

Förakta inte! av Sven Reichmann, del 1Sven Reichmann
Del 1 Föraktets synsätt. (Serie i 4 delar)
(Bibelställen är hämtade från Bibel 1917)
Lyssna på undervisningen här:

(Nedanstående text är refererat från undervisningen.)

Luk. 18:9 ”Ytterligare framställde han denna liknelse för somliga som förtröstade på sig själva och menade sig vara rättfärdiga, under det att de föraktade andra:

10 »Två män gingo upp i helgedomen för att bedja; den ene var en farisé och den andre en publikan.

11 Fariséen trädde fram och bad så för sig själv: 'Jag tackar dig, Gud, för att jag icke är såsom andra människor, rövare, orättrådiga, äktenskapsbrytare, ej heller såsom denne publikan.

12 Jag fastar två gånger i veckan; jag giver tionde av allt vad jag förvärvar.'

13 Men publikanen stod långt borta och ville icke ens lyfta sina ögon upp mot himmelen, utan slog sig för sitt bröst och sade: 'Gud, misskunda dig över mig syndare.' --

14 Jag säger eder: Denne gick hem igen rättfärdig mer än den andre. Ty var och en som upphöjer sig, han skall bliva förödmjukad, men den som ödmjukar sig, han skall bliva upphöjd

Fariséen såg ner på alla andra, han värderade människor. När vi börjar värdera varandra är det fara å färde. När vi delar in människorna i värdefulla och värdelösa är detta ett uttryck för synden i våra liv.

Rom. 2:11 ” Ty hos Gud finnes intet anseende till personen.”