Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

tisdag 30 november 2010

Det friska vattnet!

Jer. 2:13 ”Ty mitt folk har begått en dubbel synd: De har övergivit mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten.”

Hes. 47:9 ”Överallt dit den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser som rör sig i stim, och fiskarna blir där mycket talrika, ty när detta vatten kommer dit blir vattnet sunt, och allt får liv där strömmen rinner ut.”

Joh. 4:10 ”Jesus svarade henne: "Om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig: Ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten."

Joh. 7:38 ”Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger."

måndag 29 november 2010

Adventsfika?Får det lov att vara  lite "bloggfika" med kaffe och dopp i den bistra  vinterkylan?   

I väntans tider.

I väntans tider.
Hebr. 9:27-28 ”Gud har bestämt att vi människor ska dö bara en gång, och att vi sedan ska dömas av honom. Därför dog också Kristus bara en gång, för att ta straffet för människornas synder.
Men Kristus ska ändå komma till jorden en andra gång, fast inte för att offra sig själv för våra synder. Nej, den gången kommer han för att för evigt rädda alla dem som väntar på honom.”

måndag 22 november 2010

Vad säger Guds Ord om diskuterande och dömande?


Ständigt diskuterande.
Diskussioner mellan kristna ska inte ha sin grund i en sjuklig lust att diskutera och strida om ord, den ska inte heller bottna i ett behov av att ”hänga ut” enskilda personer och fälla sina domar över dessa människor. Då är vi ute på hal is för bibeln säger att det är aldrig vår sak att döma någon människa.

Ulv i fårakläder!


Sen till att ingen bedrar er!
Matt. 24:4-5 "Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse."

Rom. 16:17-18 "Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor."

söndag 14 november 2010

Om en blind leder en blind så faller de båda i gropen!


En kristen ledares gåvor i Guds eller djävulens tjänst….?
En stark och karismatisk ledare som har talets gåva och förmåga att fånga människors intresse, kan bli en stor tillgång för Guds Rikes utbredande om han eller hon troget följer den Helige Andes ledning, är fylld med Guds sanna kärlek och barmhärtighet, och står bergfast rotad i Guds ord, bibeln, utan att lägga till eller dra ifrån något …
Givetvis måste han eller hon också ha blivit kallad av Gud till sitt ledaruppdrag.
Om en sådan ledare som kanske en gång gått på den rätta vägen men avfaller, då kan konsekvenserna av detta bli fruktansvärt ödesdigra, när många fortsätter att blint följa denne ledare utan att ifrågasätta någonting och utan att bry sig om vad Guds Ord säger.
Då har själve ledaren blivit en avgud för dessa människor, när ledarens ord och undervisning går före, och avviker från Guds eget Ord.
*******************************

Störst bäst och vackrast....

Guldkalven
2 Mos. 20:3 ”Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig”.
********************************
Gud frågar aldrig efter vem som är störst, bäst och vackrast. Inte heller frågar Han efter vem som är duktigast, mest framgångsrik och lyckad i det här livet. Människor tävlar om att få synas och visa upp sina talanger för att vinna egen ära och berömmelse, att bli någon som andra kan se upp till, ja att bli en idol.
(idol betyder avgud)
Gud har högre tankar för sina barn, än att efterapa världens sätt att tänka.

lördag 13 november 2010

Den öppna dörren för församlingen!

Upp. 3:8
”Se jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn.”
**********************
Fastnade för Dagens Andakt i dag från Rupeba , där finns mycket viktiga principer för hur en församling kan leva i seger. Inte en seger enligt världens måttstock, utan istället enligt Guds tankar som är mycket högre än människors tankar.
***********************

lördag 6 november 2010

Den Gode Herden!

Psalm 23 "Herren är min herde, och därför har jag allt vad jag behöver. Han låter mig vila på gröna ängar och leder mig till källor med friskt vatten.
Han ger mig ständigt ny styrka till kropp och själ. Han leder mig på rätta vägar och hjälper mig leva efter sin vilja. 

Även om jag vandrar genom dödens mörka dal, behöver jag inte vara rädd, för du finns bredvid mig, och din käpp och stav hjälper mig på vägen.

Du ger mig god mat mitt framför ögonen på mina fiender, ja, jag får vara din hedersgäst. Du fyller min bägare till brädden, och dina välsignelser flödar över!
Din godhet, vänskap och kärlek följer mig i hela mitt liv, och jag ska alltid få bo i ditt hus."

(Handbok för Livet)

fredag 5 november 2010

Om att lägga till, eller ta bort...

Upp. 22:18-20
” Men jag vill varna alla som lyssnar till budskapet från Gud i den här boken: Om någon lägger till något till det som är skrivet, ska Gud låta honom drabbas av alla de plågor som det står om i boken.
Och om någon tar bort något från det budskap Gud har framfört i boken, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och den heliga staden, som det står om i boken. Han som intygar detta säger: ”Ja, jag kommer snart!” Ja, det är sant! Kom, Herre Jesus!”

Under den sista tiden innan Jesus kommer tillbaka, kommer det att finnas villolärare, och felaktig undervisning. Guds Ord visar här att det är väldigt allvarligt att avlägsna viktiga sanningar ur Bibeln, men det är lika allvarligt att lägga till något, utöver det som står i Guds Ord. Det spelar då ingen roll om man tror på hela Bibeln för övrigt, för det som man lägger till, gör då att det ändå blir en falsk lära.
I den här tiden är det väldigt viktigt att själv pröva all undervisning man hör, om det finns stöd för det i Bibeln. Bibeln är det bästa vapnet mot lögn och förvirring!
Vi ska inte tillbe några andra gudar än Herren Gud själv. Bibeln säger inte heller att vi ska tillbe jungfru Maria t.ex.

2 Mos. 20:3 ” Du ska inte tillbe några andra gudar än mig.”

Hela psalm 119 har som tema: Guds Ord är sant och gott. Håll fast vid Gud och Hans Ord vad som än händer. Att lyda Guds lag är enda vägen till verklig lycka.


Ps. 119:105
”Dina ord är som en lykta, som lyser upp stigen framför mig och hjälper mig att inte snubbla.”

(Handbok för Livet)

tisdag 2 november 2010

Jesus, den Gode, Sanne och Barmhärtige Herden…

Jesus ser på sina får med sann kärlek där ALLA är lika värdefulla...
Matt. 12:19-21 ”Han (Jesus) skall inte tvista eller skrika. Hans röst skall ingen höra på gatorna. Ett brutet strå skall han inte krossa, och en rykande veke skall han inte släcka, förrän han har fört rätten till seger. Och till hans namn skall folken sätta sitt hopp.

Joh. 6:37 ”Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut.”