Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

torsdag 30 juli 2015

Ängel uppenbarade sig i Finland, med budskap till de kristna.
Ängel uppenbarade sig i Finland med ett speciellt budskap.

Detta hände den 22 januari 2011, kl. 23 på kvällen, på vägen mellan Virrat och Alavus. Ängeln hade ett budskap från Gud, speciellt till de kristna. 
På ängelns högra vinge stod det:

"Sädesfälten vitnar!"

Marita fick där uppleva en stark förnyelse i sitt tidigare ljumma kristna liv, och tungotalet förlöstes!
************************
Reflektion: I Bibeln står det om skördetiden i tidsålderns avslutning:

Skörden är mogen

Att söka Herrens ansikte, av David Wilkersonby David Wilkerson | November 7, 2005
 
Sök Herren medan det finns tid!
I psalm 27, bönfaller David Gud i en allvarlig, innerlig bön. Han vädjar i vers 7, "Hör, Herre, när jag ropar, visa mig nåd och svara mig." Hans bön är fokuserad på en längtan, en ambition, något som helt har uppfyllt honom: "Ett enda ber jag Herren om, detta begär jag." (27:4)

David vittnar. "Jag har en bön, Herre, en begäran. Det är det viktigaste målet i mitt liv, min ständiga bön, det enda jag längtar efter. Och jag vill söka efter det med allt som är i mig. Detta enda mål förtär mig."

Vad var denna enda sak som David längtade efter mer än allt annat, det som hans hjärta strävade efter att vinna? Han säger oss: "att få vara i Herrens hus varje dag i mitt liv för att se Herrens ljuvlighet och söka svar i hans tempel". (27:4)

måndag 27 juli 2015

Just som jag är ej med ett strå, av egen grund att bygga på...
Jesus är Guds vishet

Matt. 11:25 ”Vid den tiden sade Jesus: "Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små.
26 Ja, Fader, detta var din goda vilja.
27 Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. 
28 Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila.
29 Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar.
30 Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt."

Joh. 6:33 ”Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv."
34 De sade till honom: "Herre, ge oss alltid det brödet!"
35 Jesus svarade: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.”
 

torsdag 23 juli 2015

Urskiljning är att veta skillnaden mellan rätt och nästan rätt!

Reflektion: Vi behöver vara helt beroende av den Helige Andes hjälp och uppenbarelse för att kunna skilja det som är sant från det som är nästan sant.

1 Kor. 2:14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.”
15 Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon.”

Obs! Det är skillnad på att varna och att döma, och det är viktigt att kunna se den skillnaden! Jesus varnade själv för falska profeter och för fariséernas surdeg.

Matt. 7:15 ”Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar.”

Matt. 16:6 ”Jesus sade till dem: "Akta er för fariséernas och sadducéernas surdeg!"

2 Krön. 24:19 ”Och profeter blev sända till dem för att få dem att vända om till Herren, och dessa varnade dem, men de lyssnade inte till dem.”

Neh. 9:26 ”Men de blev olydiga och upproriska mot dig, de kastade din lag bakom sin rygg. De dödade dina profeter som varnade dem och ville få dem att vända om till dig. De gjorde sig skyldiga till grova hädelser.”

********************************* 
 

1. Se till att ingen bedrar er!  (Av Lennart Jareteg)
Jag tror att vi just nu lever i den tidsperiod som skall föregå den antikristliga och absolut yttersta tiden, och det här är då det stora avfallets tid. Det är ju lite av huvudbudskapet i min video om just det Stora Avfallet. Du som inte sett den kan gör det via denna länk: http://bibelfokus.se/avfallet
Man bör då fråga sig om det finns något budskap i Bibeln som är särskilt viktigt för oss som lever i denna ”för-antikristliga” tid. Jag tror det i alla fall, och Jesus själv har sammanfattat det budskapet i några ord. Vi skall läsa det som Jesus sa:

Matt 24:3-4: ”När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: ’Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?’ Jesus svarade dem: ’Se till att ingen bedrar er.’ ”

tisdag 21 juli 2015

TV-inslag från Torpkonferensen 1967, Frank Mangs predikar"Till bön och till lovsång, samlas de fromma." Halvtimmeslångt reportage från 1967, inspelat på 16-millimeter och sänt i svensk TV samma år. Torpkonferensen är en allkristen konferens med barn-, tonårs- och vuxensamlingar i Kräcklinge socken, Lekebergs kommun, cirka 15 kilometer väster om Kumla.
Första konferensen hölls 1887, vilket innebar att konferensen firade 125-årsjubileum under midsommarveckan 2011. Konferensen samlar cirka 15 000 besökare varje år. På Torp grundades Helgelseförbundet, ett av de tre samfund som idag bildar ett av Sveriges största frikyrkosamfund, Evangeliska Frikyrkan (EFK).

Närmare Gud till dig.
1. Närmare, Gud, till dig,
närmare dig!
Om det än blir ett kors
som lyfter mig,
sjunger jag innerlig:
närmare, Gud, till dig,
närmare, Gud, till dig,
närmare dig!

måndag 20 juli 2015

Profetior om vårt land, av Birger OhlssonBirger Ohlsson (1912-1998)
Hämtat ur en bok från 1984: ”Budskap och profetord” av Birger Ohlsson. Citerat, som det står, ur kapitlet: ”Profetior om vårt land” 

”…Jag ska börja med 1946. Jag hade just flyttat upp till Lycksele. Det var i juli månad. Jag var med på Lapplandsveckan. Det var missionsmöte. Det var torsdagkväll. Och i samband med detta kom Guds Ande på ett mycket mäktigt sätt över mej. Jag släppte mig till och fick tala i tungor. Så fick jag uttydningen. 

Missionär Evert Karlsson sa vid ett tillfälle en tid efteråt, när jag träffade honom, att det budskap som kom på Lapplandsveckan var ett historiskt budskap. Han hade nedtecknat det. 

”Se, det är jag Herren som har hållit min hand över detta land, därför att jag har en plan med detsamma enligt mitt rådslut. Den frist I nu uppleven är en kort frist, säger Herren. Därför I mitt folk, som jag kallat att utföra min missionsgärning, vad I skall göra, skall göras nu. Ty ännu en kort tid går skeppen över haven, som skall föra ut mina budbärare. Hasten därför åstad över land och hav till folk som ännu är bundna vid djävulsdanserna och fångna i satans makt. Jag har hört deras ångestrop under tillbedjan av onda andar.

tisdag 14 juli 2015

Löftets folk – Del 11 – Sven Reichmann
Kommentar: Värdefull, klarläggande och bibelförankrad undervisning!

Angivna bibelställen:


Jesaja 31 handlar om:  
Herren, och inte Egypten, är Israels räddning.

Jes. 31:4 ”Ty så har Herren sagt till mig: Liksom ett lejon ryter, ett ungt lejon över sitt rov när många herdar samlas emot det, och inte skräms av herdarnas rop eller fruktar för deras oväsen, så skall Herren Sebaot fara ner för att strida på Sions berg och uppe på dess höjd.
5 Som fågeln breder ut sina vingar, så skall Herren Sebaot beskydda Jerusalem.
Han skall beskydda och hjälpa, skona och rädda.

6 Vänd om till honom som ni så djupt har avfallit ifrån, ni Israels barn.
7 Ty på den dagen skall var och en kasta bort sina avgudar av silver och sina avgudar av guld, som era händer har gjort åt er till synd.” 

Löftets folk – Del 10 – Sven Reichmann 

Kommentar: Värdefull, klarläggande och bibelförankrad undervisning!


Angivna bibelställen:


Gud kallar Abram


1 Mos.12:1-3 ”Herren sade till Abram: "Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig.
2 Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse.
3 Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.”

Jer. 17:9 ” Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det?”

Löftets folk – Del 9 – Sven Reichmann
Kommentar: Värdefull, klarläggande och bibelförankrad undervisning!

 

Angivna bibelställen:


Rom. 8:5 ”De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden.
6 Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid.
7 Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller.
8 De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud.”

Löftets folk –Del 8 – Sven Reichmann
Kommentar: Värdefull, klarläggande och bibelförankrad undervisning!

 

Angivna bibelställen:


1 Mos. 3:22 ”Herren Gud sade: "Se, människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Hon får nu inte räcka ut handen och även ta av livets träd och så äta och leva för evigt."

Jes. 26:19 ”Dina döda skall bli levande, mina dödas kroppar skall uppstå.
Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet, ty din dagg är ljusets dagg, och jorden skall ge igen de avsomnade.”

Ps. 5:12 ”Men låt alla som flyr till dig få glädja sig. I evighet skall de jubla, ty du beskyddar dem. I dig skall de fröjdas som älskar ditt namn.
13 Ty du, Herre, välsignar den rättfärdige, du omger honom med nåd som med en sköld.”

Ps. 30:12 ”Du förvandlade min klagan till dans, du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje.
13  Därför skall min själ lovsjunga dig utan att tystna. Herre, min Gud, jag vill tacka dig för evigt.

Löftets folk – Del 7 – Sven Reichmann 

Kommentar: Värdefull, klarläggande och bibelförankrad undervisning!

 

Angivna bibelställen:

 

Förnyelse av förbundet


5 Mos. 29:1 ”Dessa är orden i det förbund som Herren befallde Mose att sluta med Israels barn i Moabs land, förutom det förbund som han hade slutit med dem vid Horeb.”

5 Mos. 28:64 ” Herren skall sprida ut dig bland alla folk, från jordens ena ände till den andra, och där skall du tjäna andra gudar som varken du eller dina fäder har känt, gudar av trä och sten.
65  Bland de folken skall du inte få någon ro eller någon vila för din fot. Herren skall där ge dig ett bävande hjärta och förtvinande ögon och en ångestfylld själ. 
66 Du skall sväva i största livsfara, du skall darra både natt och dag och inte vara säker för ditt liv.

Löftets folk - Del 6 – Sven Reichmann
Kommentar: Värdefull, klarläggande och bibelförankrad undervisning!

 

Angivna bibelställen:


Kain och Abel

1 Mos. 4:3 Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda.
4 Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin hjord, av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer,
5 men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk.

6 Och Herren sade till Kain: "Varför är du vred och varför är din blick så mörk?
7 Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du skall råda över den."
8 Kain talade med sin bror Abel,  och medan de var ute på marken överföll Kain sin bror och dödade honom.
9  Och Herren sade till Kain: "Var är din bror Abel?" Han svarade: "Jag vet inte. Skall jag hålla reda på min bror?"

Löftets folk – Del 5 –Sven Reichmann
Kommentar: Värdefull, klarläggande och bibelförankrad undervisning!

 

Angivna bibelställen:


Jesus inför Pilatus

Joh. 18:33 ”Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla fram Jesus och frågade: "Är du judarnas konung?"
34 Jesus svarade: "Säger du detta av dig själv, eller har andra sagt det om mig?" 35 Pilatus svarade: "Jag är väl inte jude. Ditt eget folk och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort?"

36 Jesus svarade: "Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen." 

37 Pilatus sade: "Du är alltså en konung?" Jesus svarade: "Du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst." 38 Pilatus sade till honom: "Vad är sanning?" Efter att ha sagt detta gick han ut till judarna igen och sade till dem: "Jag finner honom inte skyldig till något brott.”

Löftets folk – Del 4 – Sven Reichmann 

Kommentar: Värdefull, klarläggande och bibelförankrad undervisning!

 

Angivna bibelställen:

 

Ordet blev kött

 

Joh. 1:1 ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.
2  Han var i begynnelsen hos Gud.
3 Genom Honom har allt blivit till, och utan Honom har inget blivit till, som är till.
4  I Honom var liv, och livet var människornas ljus.
5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.”
…Vers 18 ” Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort Honom känd.