Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

torsdag 23 juli 2015

Urskiljning är att veta skillnaden mellan rätt och nästan rätt!

Reflektion: Vi behöver vara helt beroende av den Helige Andes hjälp och uppenbarelse för att kunna skilja det som är sant från det som är nästan sant.

1 Kor. 2:14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.”
15 Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon.”

Obs! Det är skillnad på att varna och att döma, och det är viktigt att kunna se den skillnaden! Jesus varnade själv för falska profeter och för fariséernas surdeg.

Matt. 7:15 ”Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar.”

Matt. 16:6 ”Jesus sade till dem: "Akta er för fariséernas och sadducéernas surdeg!"

2 Krön. 24:19 ”Och profeter blev sända till dem för att få dem att vända om till Herren, och dessa varnade dem, men de lyssnade inte till dem.”

Neh. 9:26 ”Men de blev olydiga och upproriska mot dig, de kastade din lag bakom sin rygg. De dödade dina profeter som varnade dem och ville få dem att vända om till dig. De gjorde sig skyldiga till grova hädelser.”

********************************* 
 

1. Se till att ingen bedrar er!  (Av Lennart Jareteg)
Jag tror att vi just nu lever i den tidsperiod som skall föregå den antikristliga och absolut yttersta tiden, och det här är då det stora avfallets tid. Det är ju lite av huvudbudskapet i min video om just det Stora Avfallet. Du som inte sett den kan gör det via denna länk: http://bibelfokus.se/avfallet
Man bör då fråga sig om det finns något budskap i Bibeln som är särskilt viktigt för oss som lever i denna ”för-antikristliga” tid. Jag tror det i alla fall, och Jesus själv har sammanfattat det budskapet i några ord. Vi skall läsa det som Jesus sa:

Matt 24:3-4: ”När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: ’Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?’ Jesus svarade dem: ’Se till att ingen bedrar er.’ ”


Tänk att det absolut första Jesus svarade lärjungarna var just detta. Han svarade INTE att han kommer om 2000 år eller något sådant. Så hans svar är mycket tänkvärt, tycker jag. För det säger oss att när det gäller den yttersta tiden, så kommer den att vara en mycket förrädisk tid då man riskerar att bli lurad extra lätt och extra mycket. Det är viktigt att förstå att det här handlar om att bli lurad på det andliga området.

Jag brukar också peka på att Jesu uppmaning kräver en särskild aktivitet från vår sida. Han sa ju inte att han skall se till att vi inte blir bedragna. Han sa ”se till”, alltså det samma som att säga ”se SJÄLVA till” att inte bli bedragna. Så det här är en tydlig uppmaning till oss att vi måste lägga både tid och möda på att se upp så att vi inte blir lurade in under falska profeter och villoläror. Så skall vi just nu lägga tid och möda på något, så är det inte på spekulationer om tecken, tider eller stunder utan just på att vara vaksamma på falsk andlighet!

Hela Matteusevangeliets kapitel 24 är egentligen ett enda stort varningskapitel när det gäller den yttersta tiden. Och samma varningar finns också i Markus- och Lukasevangeliet. Läser vi t.ex. Markus kapitel 13 så ser vi massor av varningar från Jesus som t.ex. ”se till att ingen bedrar er…bli då inte förskräckta…var på er vakt…tro det inte…håll er vakna…vaka därför…osv. Så det är i Bibeln uppenbart att den yttersta tiden blir en lurig tid då vi måste vara särskilt vaksamma och se till att inte bli bedragna av falska profeter och villoläror.
2. Det falska kan se ganska okey ut
Vi skall också läsa ett mycket bra citat från den engelske 1800-tals-förkunnaren Charles Spurgeon. Han sa så här:

"Urskiljning är inte att veta skillnaden mellan rätt och fel.
Det är att veta skillnaden mellan rätt och nästan rätt."
Charles H. Spurgeon

Det är väldigt kloka ord det här. För nästan sanning är ju inte sanning utan lögn. Och sanning med stort ”S” är bara sanning om det är helt sant! Så bara för att någon nämner t.ex. Jesus vid namn så behöver inte allt vara i sin ordning. Om evangeliet inte är komplett eller helt korrekt, så är det inte Guds evangelium, då är det ett falskt evangelium! Och är det falskt, så är det inte ett frälsande evangelium! Villoläror blir inte heller acceptabla bara för att deras förkunnare har kavaj och slips och kanske ett par moderna glasögon!

Att skilja mellan det som är helt åt skogen fel och det som är äkta är ju vanligen något som är ganska enkelt. Ser du t.ex. vilken hundralapp här som är äkta?


Om vi sedan tittar på de två femhundringarna nedan, vilken av dessa tror du då är äkta?
Det går faktiskt inte att skilja dessa två åt för de är exakt likadana på ytan. Man måste istället fingranska dem om man skall kunna avgöra om någon är falsk. Så får du en femhundring av någon, så kan du alltså inte vara säker på att den är äkta om du bara tittar hastigt på den.
Hur ser man då om en femhundring är falsk eller äkta? Jo, man måste först läsa Sveriges riksbanks instruktioner. Och där står att man t.ex. med stark förstoring kan se att en äkta femhundring har en mikrotext skriven på säkerhetstråden.
Sedan finns det också olika texter och mönster i fluorescerande färg lyser upp i gulgrönt om man lyser med UV-belysning på sedeln.


Så man kan säga ungefär så här, att skickligt förfalskade sedlar kan man inte avslöja utan att fingranska och belysa dem med särskilt ljus för att avslöja vilka som är falska.

Jag hoppas nu att du förstod denna pedagogiska utsvävning, för på samma sätt förhåller det sig med falska profeter och villoläror. Man kan inte bara se på ytan för att avgöra vad som är äkta eller falskt. Det räcker t.ex. inte med att en förkunnare ideligen säger ”amen” och ”halleluja” för att man skall kunna bedöma honom som en äkta förkunnare. Det räcker inte ens om han utför tecken och under i Jesu namn! Och det förstår vi ifrån Jesu ord om just falska profeter:

Matt 7:15, 22-23: ”Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar…. Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!”

Man kan alltså inte direkt avgöra om något som dyker upp i kristenheten är äkta. Man måste granska både förkunnare och deras läror i ljuset av Guds Ord. Och då räcker det inte med att stämma av med en enskild bibelvers. Det måste harmoniera med summan av Guds Ord. Och därför är det så viktigt att man läser hela Bibeln, inte bara en gång, utan gärna hela livet ut. Kan man bara några favoritverser från NT så är det mycket svårt att avslöja villoläror.
3.0 Bibliska perspektiv - ett bibliskt ”multifilter”
När det nu gäller falska profeter och villoläror så angriper de ofta viktiga fundament i den kristna tron. Själva angreppen handlar antingen om rena villoläror som helt saknar bibelstöd, eller så handlar det om villfarelser som utgörs av felaktiga tolkningar av olika bibelord osv. Vilken variant det än är, så innebär de ofta direkta angrepp på en eller flera grundläggande bibliska sanningar. En del angrepp är så klart uppenbara då, men andra kan vara väldigt förrädiska och svåra att upptäcka.

Men kan man nu sin Bibel duktigt, så har man i och med det ett slags ”multifilter” – skulle vi kunna kalla det, som kan filtrera bort villoläror och annat som är fel. De olika skikten i ett sådant filter utgörs då av grundläggande bibliska sanningar som man sett till att rota sig i. Och det är detta som jag också kallar för särskilda ”bibliska perspektiv”. Sådana är viktiga att ha framför sig när man betraktar läror och företeelser, men även världsutvecklingen!”

Inga kommentarer: