Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

tisdag 14 juli 2015

Löftets folk – Del 2 – Sven Reichmann 

Kommentar: Värdefull, klarläggande och bibelförankrad undervisning!

 

Angivna bibelställen:


Gud kallar Abram

1 Mos.12:1 ”Herren sade till Abram: "Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig.
2 Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse.
3 Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade."

1 Mos. 12:7 ”  ”Och Herren uppenbarade sig för Abram och sade: "Åt dina efterkommande skall jag ge detta land." Då byggde han ett altare åt Herren som hade uppenbarat sig för honom.”


En kanaaneisk kvinnas tro

Matt. 15:21 ”Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området kring Tyrus och Sidon.
22 Då kom en kanaaneisk kvinna från dessa trakter och ropade: "Herre, Davids Son, förbarma dig över mig! Min dotter är svårt besatt."
23 Men han svarade henne inte med ett ord. Hans lärjungar gick då fram och bad honom: "Skicka i väg henne! Hon följer ju efter oss och ropar."

24 Han svarade: "Jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus."
25 Men hon kom och föll ner för honom och sade: "Herre, hjälp mig!"
26 Han svarade: "Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna."
27 Hon sade: "Jo, Herre, också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord."
28 Då svarade Jesus henne: "Kvinna, din tro är stor. Det skall bli som du vill." Och från det ögonblicket var hennes dotter botad.”

Löftet om Isak

1 Mos.17:1 ”När Abram var nittionio år uppenbarade sig Herren för honom och sade: "Jag är Gud den Allsmäktige. Vandra inför mig och var fullkomlig.
2 Jag skall sluta förbund mellan mig och dig, och jag skall föröka dig mycket."
3 Då föll Abram ner på sitt ansikte, och Gud sade till honom:
4 "Se, detta är mitt förbund med dig: Du skall bli fader till många folk.
5 Därför skall du inte mer heta Abram, utan ditt namn skall vara Abraham, ty jag har gjort dig till fader för många folk.

6 Jag skall göra dig mycket fruktsam och låta folkslag komma från dig, och kungar skall utgå från dig.
7 Och jag skall upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte, ett evigt förbund. Jag skall vara din Gud och dina efterkommandes Gud.
8 Det land där du bor som främling, hela Kanaans land, skall jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt. Och jag skall vara deras Gud."

Herren upprättar sitt förbund med Isak

1 Mos. 17:18  ”Och Abraham sade till Gud: "Låt bara Ismael få leva inför dig!"
19 Men Gud sade: "Nej, din hustru Sara skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Isak. Jag skall upprätta mitt förbund med honom, som ett evigt förbund med hans avkomma efter honom.

20 Men också ifråga om Ismael har jag hört din bön. Jag skall välsigna honom och göra honom fruktsam och föröka honom mycket. Han skall bli fader till tolv hövdingar, och jag skall göra honom till ett stort folk.
21 Men mitt förbund skall jag upprätta med Isak, honom som Sara skall föda åt dig vid denna tid nästa år."


Guds rätt att välja

Rom. 9:10 ”Men inte bara det, Rebecka fick två söner med en och samme man, vår fader Isak.
11 Innan barnen ännu var födda och innan de hade gjort vare sig gott eller ont, sades det till henne: Den äldre skall tjäna den yngre. Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar utan på honom som kallar.
12, 13 Det står ju skrivet: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag.

14 Vad skall vi då säga? Att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte!
15 Han säger till Mose: Jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot, och jag vill förbarma mig över den som jag förbarmar mig över.
16 Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet.
17 Skriften säger ju till farao: Just därför lät jag dig träda fram, att jag på dig skulle visa min makt och att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden.

18 Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och vem han vill förhärdar han.”

Inga kommentarer: