Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

söndag 12 juli 2015

Seminarium om Israel, av K-G Larsson

Del 1: "Låt oss inta löfteslandet", av K-G Larsson.

http://www.nybro.pingst.se/undervisning-2/COM_PREACHIT_VIEW_STUDY/israeldel1-latossintalofteslandet

*******************************

Del 2: "Därför hatas Israel", av K-G Larsson.

http://www.nybro.pingst.se/undervisning-2/COM_PREACHIT_VIEW_STUDY/israeldel2-darforhatasisrael

*******************************

Del 3: "Ett tredje tempel och den röda kvigans betydelse", av K-G Larsson.

http://www.nybro.pingst.se/undervisning-2/COM_PREACHIT_VIEW_STUDY/israeldel3-etttredjetempeloch-den-roedakvigan

*******************************

Del 4: "Josef som förebild till Kristus", av K-G Larsson.

http://www.nybro.pingst.se/undervisning-2/COM_PREACHIT_VIEW_STUDY/israeldel4-josefsomforebildtillkristus

*******************************

Del 5: "Så ska hela Israel bli frälst", av K-G Larsson.

http://www.nybro.pingst.se/undervisning-2/COM_PREACHIT_VIEW_STUDY/israeldel5-saskahelaisraelblifralst

*******************************

Del 6: "Därför är Israel viktig för våra församlingar", av K-G Larsson.

http://www.nybro.pingst.se/undervisning-2/COM_PREACHIT_VIEW_STUDY/israeldel6-darforarisraelviktigforvaraforsamlingar

********************************

Inga kommentarer: