Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

torsdag 28 november 2013

torsdag 21 november 2013

torsdag 14 november 2013

måndag 11 november 2013

Stand Still and Let God Move!Stand still

The Father has a plan. Though it's hard to
see it now
You feel you're walking all alone.
But He is there no doubt
When the storm around you rages,
And you're tossed to and fro
When you're f aced with life's decisions,
Not sure which way to go

Stand still and let God move,
Standing still is hard to do
When you f eel you have reached the end,
He'll make a way for you
Stand still and let God move 

söndag 10 november 2013

Kristallnatten - 75 år - Förintelsens startpunkt.

Citat: ”Natten mellan 9 och 10 november 1938 startade nazisterna den pogrom som blev känd som Kristallnatten.
Enligt nyare forskning drabbades det judiska folket under Kristallnatten genom att:

1.550 synagoger förstördes, drygt 2.500,judar mördades (eller drevs till självmord), 30.000 judar arresterades och tiotusentals hem och företag plundrades och förstördes.”

Bibelns profeter talar på flera ställen om att alla Israels fiender ska dömas och gå under. Redan när Gud kallade Abraham talade Herren till Abraham om att den som förbannar Israels folk ska Gud förbanna och den som välsignar Israel ska Gud välsigna. 

Det leder inte till något gott för en nation när antisemitismen och fiendskapen mot Israel, och det judiska folket, bara växer. 

1 Mos. 12:1 "HERREN sade till Abram: "Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. 
2 Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. 
3 Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade."* 

Hes. 35:5 ”Eftersom du alltid har hatat Israels barn och givit dem åt svärdet under deras ofärds tid, när missgärningen hade nått sin gräns, 
6 därför, så sant jag lever, säger Herren, HERREN, skall jag förvandla dig till blod, och blod skall förfölja dig. Eftersom du inte har hatat blod, skall blod förfölja dig.”

torsdag 7 november 2013