Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

torsdag 31 januari 2013

onsdag 30 januari 2013

Tuve Skånberg: "Att försöka radera våra kristna traditioner är farligt"

Källa: Hemmets Vän
Debatt Publicerad: 2013-01-17 16:42
Av Tuve Skånberg, (riksdagsledamot KD)
"Nu har det hänt igen. En skola i Skövde har anmälts till Skolinspektionen sedan elever på lågstadiet innan jul besökt en kyrka. Enligt lokala medier skulle de ha ”sjungit psalmer” där. Även ”bibelord” hade förekommit. Skolinspektionens jurist kräver nu in ett svar från kommunen med besked om det verkligen förekommit ”konfessionella inslag” i julavslutningen.

Man tar sig för pannan. Är det vårt Sverige som detta händer i, och inte i kalla krigets Sovjet eller Albanien?

I Kristi grepp, av Nils BolanderI Kristi grepp
Håll mig i ditt grepp det trygga,
Herre, varje dag och stund.
Utan dig kan jag ej bygga
huset på den fasta grund.

Bibelläsningsplan för februari månad

FEBRUARI
1. Ps. 25:1-7,        2 Mos.7-8,           Matt. 21:33-46
2. Ps. 25:8-22,      2 Mos.9,              Matt. 22:1-22
3. Ps. 26,              2 Mos.10-11,       Matt. 22:23-39
4. Ps. 27,              2 Mos.12,             Matt. 23:1-22
5. Ps. 28,              2 Mos.13-14,       Matt. 23:23-29

Faderns kärlek, av David Wilkerson

Gud har behag till Sina Barn
av David Wilkerson
August 30, 2010
"De flesta kristna vet vad Bibeln säger om Guds stora kärlek till sina barn. Men till och med efter flera års trofast vandring med Jesus har många aldrig lärt sig att tillägna sig denna stora kärlek. Tråkigt nog finns det hängivna tjänare till Gud som aldrig kunnat glädja sig åt den härliga erfarenheten och privilegiet av att känna Faderns kärlek. Och inget annat gör Guds hjärta mer bedrövat.

How deep the Father's love for usHow deep the Father's love for us,
How vast beyond all measure
That He should give His only Son
To make a wretch His treasure

tisdag 29 januari 2013

Israels FN-ambassadör: Bosättningar inga hinder för fred

Källa: Stoppa bojkott
Publicerad 2013/01/28
Ron Prosor, Israels FN-ambassadör:
Judar har byggt bostäder i Jerusalem de senaste 3 000 åren
“FN-ambassadör Ron Prosor höll ett tal inför Säkerhetsrådet dagen efter valet i Israel den 22/1/13 där han bl.a. sa följande:

Det finns många hot mot säkerheten i vår region. Men förekomsten av judiska hem i Jerusalem – den eviga huvudstaden för det judiska folket – har aldrig varit ett av dem. Judar har byggt bostäder i Jerusalem sedan kung Davids tid för 3 000 år sedan.

söndag 27 januari 2013

Kristen eller inte kristen? - Endast Gud är den som vet.

Dagen: "Omöjligt vara kristen utan en församling"
Publicerat: 2013-01-25
Dagens ledarredaktion inser kanske inte att de, utifrån artikelns  rubrik, kan komma att döma ut människor som är sanna kristna men som av olika anledningar inte tillhör någon lokal församling.

Reflektion: Är det möjligt att kunna överleva som sann kristen i en avfällig församling?

Svensk media borde lära sig att Israel är en god förebild för hela världen!

Ambassadör Bachman svarar på Aftonbladets ledare
25.01.2013
Israels ambassad
"De borde väl snarast framhållas som en förebild"
Ambassadör Bachman
Den 23 januari, dagen efter det israeliska valet, publicerade Aftonbladet en ledare med titeln ”Israel röstar för mer våld” (2013-01-23). Inte för första gången väljer Aftonbladet att presentera en missvisande bild av Israel och regionen, i det att man framställer Israel och den israeliska demokratin som orsak till regionens problem.

Aftonbladet har nekat att publicera den replik som ambassadör Bachman skickade till tidningen för att bemöta dess högst problematiska påståenden. Texten står att läsa nedan. Ambassadören begärde även ett möte med tidningen, vilket Aftonbladet gått med på. Det skall äga rum inom den närmaste framtiden.

torsdag 24 januari 2013

måndag 21 januari 2013

Lapp-Lisa - Jag slipper sörja!1. Jag slipper sörja, för Gud är här,
han sörjer själv för mitt vara.
Och mej och bördan han ständigt bär
i dagar mulna och klara.

Kör:
En morgondag har jag inte sett,
min gårdag redan är fjärran.
Vad jag behöver har han berett,
och se: idag hjälper Herren!

söndag 20 januari 2013

I dag firar vi att det är Bibelns dag!

Bibelns dag den 20 januari 2013.  

Hebr. 4:12 "Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.
13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars."

Gudfruktiga ledare är en välsignelse för ett land!

Kristna värderingar bra för samhället
Publicerad: 2012-02-13 00:00
Av Stefan Swärd
Citat: "Det finns en märklig föreställning bland många kristna att kyrkan inte ska ha någonting med politik att göra. Lågmäldheten, instängdheten i kyrkan och att vara marginaliserad tycks vara ett ideal i sig.
Politik handlar om hur samhället ska fungera. Det är varken demoniskt eller sakralt. Det handlar om något praktiskt, våra gemensamma regler och hur vi förvaltar och använder de ekonomiska medel vi samlar in genom bl. a beskattning.

lördag 19 januari 2013

Vart tog bibelstudiet vägen?

Artikel i Dagen
Av Oskar Hannler Frilansjournalist
Publicerat:2013-01-18
Citat: ”… längtan efter en nära Gudsrelation genom bibelläsningen, bön och samtal har minskat…”

Det är en mycket allvarlig brist i församlingar i dag att man inte längre anser det vara viktigt att tillsammans studera Guds Ord. Det är ju Gudsordet som är den vägvisare vi som troende har fått för att leda oss rätt i vår kristna vandring. Tyvärr är det mycket annat som istället har blivit viktigare för kristenheten.

Citat: ”– Att närma sig Gud genom bibelläsning betonas inte särskilt mycket längre. Den kristna tron marknadsförs som en må bra-produkt, med större betoning på känslor."

torsdag 17 januari 2013

tisdag 8 januari 2013

Svenska kyrkan och islam.

Svenska kyrkans samröre och samarbete med islam är ett hån mot alla dem som mördas för sin kristna tros skull och där just islamister är de som är skyldiga till detta mördande.
Islam är en hatets "religion" jämförbart med nazismen och deras mål att döda alla kristna och judar och även alla oliktänkande som inte delar deras ideologi. 
Det är förvånande att svenska kyrkan är så totalt aningslös i detta avseende och inte förstår att ett samarbete med islam är ett samarbete med mörkrets antikristliga krafter.

lördag 5 januari 2013

Namnet framför andra namn är Jesus!1. Säg känner du det underbara namnet,
som till frälsning Gud oss gav.
Vars lov har sjungits ut i hela världen,
över varje land och hav.

Refräng:
Namnet framför andra namn är Jesus.
Ej skönare på jorden fanns.
Ty intet annat namn kan giva frälsning.
Intet annat namn än Hans.

Du har en Hjälpare, av David Wilkerson

by David Wilkerson | January 3, 2011
"Jesus sa, "Jag skall icke lämna eder faderlösa; jag skall komma till eder" (Johannes 14:18).
När Kristus sa detta, var det till sina lärjungar han riktade sig, precis innan han gick till korset. Han hade samlat sina utvalda till en sista stund av gemenskap innan han skulle bli korsfäst.
Vilken sorglig, bedrövad samling dessa män var. Deras enda källa till tröst på jorden togs ifrån dem. Jesus var deras vägledare, deras lärare, deras glädje, frid och hopp. Och nu lämnade han dem fysiskt.

Bibelverser om lögn och falskhet

Bibelverser om lögn
*2 Mos. 20:16 ”Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.”
*Ps.12:3 ”De talar lögn, den ene med den andre, med hala läppar och dubbelt hjärta talar de. ”
*Ps.24:3 ”Vem får gå upp på HERRENS berg?  Vem får träda in i hans helgedom? 4 Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. ”
*Ps.26:4 ”Jag sitter ej hos lögnare och umgås ej med hycklare. ”
*Ps.31:19 ”Låt deras lögnaktiga läppar förstummas, de som talar övermodigt mot den rättfärdige, med högmod och förakt. ”

Verkligheten bakom s.k. ”ensamkommande flyktingbarn”

Skakande berättelse från en familjehemsförälder för påstått eller faktiskt minderåriga asylsökande pojkar och män.
17 september, 2012 av Merit Wager

Korta citat ur mejlet från familjehemmet:
”Samtliga har berättat i princip samma historia om varför de kom till Sverige: en väpnad attack genomfördes mot deras by eller hem i Afghanistan, familjen skingrades och ingen vet vart de andra tog vägen.”

Hemundervisning är en grundläggande rättighetsfråga!

Gör hemundervisning möjlig
Publicerat i Dagen: 2012-12-13 
Citat: ”Sverige har den absolut lägsta andelen hemundervisade barn av alla länder där hemundervisning är tillåtet. Den nya svenska skollagen från 2011 innebär att föräldrar måste kunna uppvisa ”synnerliga skäl” för att få hemskola sina barn.
Den nya skollagen begränsar kommunernas möjlighet att ge tillstånd för hemundervisning som redan tidigare präglades av att kommunerna tillämpat möjligheten restriktivt.”

Citat: ”I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna artikel 26 anges att ”rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.
Likaså står det i artikel 2 i tilläggsprotokollet till Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter att ”vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.

tisdag 1 januari 2013

Trasiga redskap, av Nils BolanderTrasiga redskap tar han i sin hand
och arbetar med i sitt åkerland.

Plogar som ingen vill plöja med
ställer han i ordning, denne mästersmed.

Spelar en låt på en sprucken violin
så att man aldrig glömmer melodin.

Blåser en revelj i ett buckligt gammalt horn
som väcker dem som sover i Törnrosaslottets torn.

Dem som människor inte förstod
utvalde Gud i sin redskapsbod.

Den som i världen ingenting är
utväljer Gud i sin legohär.

Nils Bolander

I de sene aftenstunder...Medan skymningen sig sänker,
över syndig, sargad jord,
är det gott att vara Jesu Kristi brud.
Ty vår brudgum snart skall hämta,
oss till himlens bröllopsbord,
och för evigt får vi vara hos vår Gud.

Bibelläsningsplan för januari månad


JANUARI
1. Ps. 1,  1 Mos. 1-2,    Matt. 1
2. Ps. 2,  1 Mos. 3-4,    Matt. 2
3. Ps. 3,  1 Mos.5-6,     Matt. 3
4. Ps. 4,  1 Mos.7-8,     Matt. 4
5. Ps. 5,  1 Mos.9-10,   Matt. 5:1-26