Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 3 september 2016

Sjung Halleluja! av Carl Öst
1 Om du känner bördor trycka, sjung halleluja
är du full av fröjd och lycka, sjung halleluja
om din väg är brant och svår, vet att den till himlen går
där du evig vila får, sjung halleluja.

Kör: Sjung halleluja, det blir bättre och bättre dag för dag
Synes vägen stundom lång, så stäm upp en jubelsång
sjung ja sjung halleluja

2 Om ditt hjärta glädje rymmer, sjung halleluja
Är det fullt utav bekymmer, sjung halleluja
Om det motstånd är och hårt, sjung en sång låt bli att gråt
Då blir det ej alls så svårt, sjung halleluja

3 Uti både mot- och medgång, sjung halleluja
uti både upp- och nedgång, sjung halleluja
känner du dig kall nån gång, värm då upp dig med en sång
Sången lättar livets gång, sjung halleluja

4 Känner du dig tom och torr, så sjung halleluja
är du full av knot och knorr, så sjung halleluja
om du missnöjd är och vrång, träta ej nej sjung en sång
Sången skingrar skyar mång, sjung halleluja

5 När bakom din rygg det pratas, sjung halleluja
när det skvallras när det gnatas, sjung halleluja
ljugs det på dig någon gång, så sjung en halleluja sång
rykten dödas bäst med sång, sjung halleluja

6 Om du faller efter vägen, det ju mänskligt är
res dig upp ty ordet säger, det gudomligt är
om du faller en gång till, res dig upp ligg aldrig still
Gud av nåd dig frälsa vill, sjung halleluja.

**************************

Endast kärleken segrar
Du kan aldrig segra
Så länge du hatar,
Du kan aldrig vinna över ondska med hat

Endast kärleken segrar, kärleken segrar.
Endast kärleken segrar över ondska och hat

Hatet fräter sönder dig
och binder dig i ensamhet.
Övervinn din bitterhet,
med rätta vapenslag.
Räck din hand till försoning,
sluta tänka tillbaka.
Våga tro på kärleken, och du ska segra till sist!

Endast kärleken segrar…

Älska den som hatar dig,
välsigna den som hånar dig.
Bed för den som sårar dig
och handlar kärlekslöst.
Låt dig aldrig förbittras,
hatet kväver din glädje.
Lämna allt i Herrens hand
och du ska segra till sist!

Endast kärleken segrar, kärleken segrar.
Endast kärleken segrar över ondska och hat.

(Sång, skriven av Charlotte Höglunds pappa)

**************************

Ps. 118:5 ”I min nöd ropade jag till Herren
och Herren svarade mig och ställde mig på rymlig plats.
6 Herren är med mig, jag skall inte frukta.
Vad kan en människa göra mig?
7 Herren är med mig, Han är min Hjälpare,
jag kan utan fruktan se på dem som hatar mig.
8 Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren
än att lita på människor.
9 Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren
än att lita på furstar.”

***************************

Frid med Gud

Rom. 5:1 ”Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.
2 Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet.
3 Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod,
4 tålamodet fasthet och fastheten hopp. 

5 Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss.
6 Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne.
7 Knappast vill någon dö för en hederlig människa - kanske vågar någon gå i döden för den som är god.
8 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. 

9 När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen.
10 Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade.
11 Men inte bara det, utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen.”

Guds utvaldas lovsång

Rom. 8:31 ”Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?
32 Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? 

33 Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner.
34 Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. 

35 Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd?
36 Det står ju skrivet: För din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår.

37 Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss.
38 Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter,
39 höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.”

Rom. 12:9 ”Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda.
10 Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning.
11 Var inte tröga när det gäller nit, var brinnande i anden, tjäna Herren. 

12 Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen.
13 Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet.
14 Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte. 

15 Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter.
16 Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. 

17 Löna inte ont med ont, sträva efter det som är gott inför alla människor.
18 Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. 

19 Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den,[a] säger Herren.
20 Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud 

21 Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda.”

*****************************

KÄRLEK TILL SANNINGEN! =Kärleken till Jesus Kristus och hans Ord, Bibeln!

”Jesus är Vägen, Sanningen och Livet”  

Joh. 14:6 ”Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”

Ef. 4:14 ”Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse.
15 Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.
16 Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del.”

Inga kommentarer: