Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 31 mars 2012

Sållningsprocessen, av David Wilkerson

Predikan av David Wilkerson
July 16, 2001


”Kvällen före Jesu död satt Han tillsammans med sina lärjungar för att dela påskmåltiden. Gruppen hade en intim nattvardsstund tillsammans. Då, vid slutet av måltiden sade Kristus högtidligt: "Men se, den som förråder mig, han har sin hand med mig på bordet." (Luk. 22:21) Vilken fruktansvärd sanning att inse vid ett så intimt tillfälle. Satan hade helt fräckt intagit Judas, en av Jesu egna lärjungar.

Något annat otroligt hade redan inträffat vid bordet. Jesus hade tagit en bit bröd en bild på sin brutna kropp doppat den i vin och gett till Judas. Lärjungen som var full av onda planer räckte då ut en demonbesatt hand för att ta emot det. Det var som om Satan själv tog Jesu kropp i sina händer för att krossa den.

Du kanske undrar liksom jag: Hur kunde Djävulen besätta Judas? Ingen människa kan falla så djupt över en natt. Ingen kan plötsligt bli så intagen av synd att han avsiktligt förråder Guds Son med vetskapen att det leder till Hans död.
Sorgligt nog var sanningen att Judas var ett lätt byte för Satan. Evangelierna visar att Judas sedan länge var girig. I hemlighet nallade han från gruppens kassa för egen del. Och eftersom han gav rum åt denna girighetens ande, kunde Satan tids nog bedra honom.

Bibelläsningsplan för April månad

APRIL
1. Psalt 70,                  5 Mos9-10,     Luk 8:1-21
2. Psalt 71:1-18,          5 Mos11,        Luk 8:22-56
3. Psalt 71:19-24,        5 Mos12-13,   Luk 9:1-36
4. Psalt 72,                  5 Mos14-15,   Luk 9:37-62
5. Psalt 73:1-12,          5 Mos16-17,   Luk 10:1-24

Dagen-opinion: "Hög tid för kristna att göra uppror!"

Ta bladet från munnen
= Tala öppet,
säga som det är.


Dagen: Opinion - Ledare:
Kristenheten behöver ödmjukhet, tydlighet och självförtroende
Publicerad: 2012-03-30 03:00

Citat: ”Ebba Lind och hennes vänner på äldreboendet i Uppsala är bestämda. Om psalmsången tas bort gör de uppror! (Dagen 29 mars)
Befriande tydligt.

Med ljuset under skäppan tar mörkret över!

Jesus är världens Ljus!
Dagen: Opinion - Insändare
Ja till qigong, nej till psalmsång  
Publicerad: 2012-03-29 03:00

Citat: ”I förra veckan var jag på en inspirationsdag om rehabilitering för personer med demenssjukdom, anordnad av den kommun som jag jobbar inom. Två sjukgymnaster var inbjudna för att under nittio minuter berätta om qigong . Vi var sextio deltagare och fick under två omgångar prova både stående och sittande qigong.

onsdag 28 mars 2012

Nyheter från Israel 2012-03-29

Sveriges skolbarn får inte lära sig Sanningen om skapelsen.

Gud skapade Människorna
och Jorden,  med allt som
därpå är.
I det sekulära, mångkulturella Sverige indoktrineras skolbarnen med Darwins lögner, istället för den enda sanna skapelseläran som finns utifrån 1:a Mosebok.

Dagen:
NO-lärare anmäld för lektioner om skapelsen  


”Jag vill göra undervisningen mer saklig genom att presentera olika alternativ”
Publicerad: 2012-03-27 03:00
"NO-läraren Johannes Axelsson har anmälts till Skolinspektionen eftersom han undervisar om både evolutionsläran och skapelseläran.
– Visst är det en balansgång, men jag tycker inte att det är så svårt, säger han till Dagen.

måndag 26 mars 2012

Kommunen bryter mot mänskliga rättigheter, gentemot de dementa.

Dagen: Kommun tillåter inte dementa delta i andakt
Publicerad: 2012-03-25 17:41

"Dementa vid Klockargården i Löt i norra Öland får inte längre delta i andakter. Det är Borgholms kommun som säger nej. Socialnämnden säger sig inte vilja gynna en enskild religion.
I många år har de demensboende på Klockargården haft möjlighet att gå på andakter i en närliggande skolbyggnad.

Stina Klara Hjulström från Demensförbundet är besviken på kommunens agerande:

- Många äldre tycker om att sitta tillsammans och sjunga de gamla kända psalmerna. Det gör de ju överallt i Sverige, varför skulle inte ölänningarna gilla det, säger hon till SR Kalmar.Andakterna har kyrkvärden Gunnar Berg ansvarat för. Han gillar inte kommunens attityd.

söndag 25 mars 2012

Korsets budskap i den religiösa förvirringens tid, av Stig Andreasson

Källa: http://densmalavagen.webblogg.se/2008/april/

"Jag tror jag har något viktigt att säga. Först och främst ska jag läsa Guds Ord. Vi läser ur första Korintierbrevet:

"Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som bliva frälsta är det en Guds kraft. Det är ju skrivet: "Jag skall göra de visas vishet om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ned. "Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män? Har icke Gud gjort denna världens visdom till dårskap?

När du blivit helt slut, av David Wilkerson

När du blivit helt slut!

by David Wilkerson
December 28, 1998

"När vi läser Davids ord i Psalm 38 så ser vi att denne fromme och rättfärdige man var helt slut. Han var nedslagen och missmodig och kampen hade kostat honom hans sista krafter. Helt utom sig ropade han ut:

"Jag går krokig och mycket böjd, hela dagen går jag sörjande. .... Jag är maktlös och helt sönderslagen, jag klagar i mitt hjärtas oro. .... Mitt hjärta slår häftigt, min kraft har övergivit mig. Mina ögons ljus, också det är borta. .... Men jag är lik en döv som inte hör, lik en stum som inte öppnar sin mun. Jag är lik en man som inte hör, som ej öppnar sin mun till svar." (Psaltaren 38:7, 9, 11, 14-15)

lördag 24 mars 2012

Fullt berättigad israelisk ilska!

Dagen: Israelisk ilska mot ny FN-resolution
Publicerad: 2012-03-23 16:42  

Citat: ”På torsdagen antogs en FN-resolution som innebär att FN:s människorättsråd (UNHRC) ska granska hur israeliska bosättningar kränker palestiniers rättigheter.

- De borde skämmas, säger Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, till Jerusalem Post enligt den ryska nyhetskanalen rt.com.

-Det är ett hycklande råd med en automatisk majoritet mot Israel, fortsätter han…”
Läs vidare här: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=303133 

UNHRC visar sig helt klart vara ett hycklande råd som bara är ute efter att motarbeta Israel på alla sätt!

Obamas kandidat till världbankschefposten, Jim Young Kim.

Jim Young Kim
SvD: Strid om världsbankschefsposten
24 mars 2012 kl 08:10

Citat: ”USA:s president Barack Obama nominerar Koreafödde amerikanen Jim Yong Kim som ny chef för Världsbanken. Men andra världsdelar har tröttnat på USA:s monopol på jobbet och för fram egna kandidater.
I fredags, när nomineringstiden löpte ut, meddelade Världsbanken att det finns tre kandidater. USA vill att Jim Yong Kim, född i Sydkorea men uppvuxen i USA, blir ny chef för Världsbanken efter Robert Zoellick. Kim har gjort sig känd för sitt arbete med att bekämpa sjukdomar i fattiga länder.

fredag 23 mars 2012

Interreligiöst möte i Jerusalem – är detta början till Antikrists framträdande???

Dagen: Interreligiöst möte i Jerusalem för att rädda planeten
”Ett budskap om hållbar miljö från Heliga landet”
Publicerad: 2012-03-22 03:00
Citat: "Klimat och energi var temat när kristna, judar och muslimer samlades till en interreligiös miljökonferens i Jerusalem.
– Människan är satt i Guds ställe när det gäller att skydda och utveckla ekologin, säger ärkebiskop Elias Chacour som deltog i mötet..."

Citat: "Patriark, ärkebiskop, rabbin och imam är bara några av titlarna på dem som anser att religiösa människor har ett speciellt ansvar för miljön - och att Jerusalem är rätt plats att starta ett interreligiöst miljöprojekt.

torsdag 22 mars 2012

Greg Thomas and TSC ChoirPaul Wilbur's Adonai performed by Times Square Church


Härlig lovsång!

Dagen opinion-insändare: Väckarklocka om frikyrkligheten!

Publicerad: 2012-03-15 03:00
Källa: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=301759

Skriven av pastor Ewa Gustafsson
"Frågan om frikyrklighetens tid är förbi är i högsta grad berättigad. Jag ser det som en slags väckarklocka: nu är det dags för friskvård.

En kyrkas eller kristen rörelses överlevnad handlar för min del om att bygga och verka i samarbete med Gud. Det står i Uppenbarelseboken att vi ska vända om för att inte Gud ska ta sitt lampställ från oss, det vill säga att den helige Ande ska lämna oss. Ända sedan Babels torn byggdes är det som Gud sa, att nu ska inget vara omöjligt för människan. Jag tror att det betyder att vi kan göra väldigt mycket, få väldigt mycket att fungera och inte se att Jesus inte är med.

Nyheter från Israel 2012-03-22

Dagen debatt: När saltet mister sin sälta!

När saltet mister sin sälta
Publicerad: 2012-03-22 03:00
Källa: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=302755

********************
Matt. 5:13 "Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor."
********************
Skrivet av Staffan Sundkvist:
"Om man vill nå framgång är det kommunikationen direkt med Gud som är den viktiga. Där är varumärkesbyggande helt utan betydelse, skriver Staffan Sundkvist i en reflektion kring kristna strategier.

söndag 18 mars 2012

Kristenhetens kris, av Erik Axelsson

Med skribentens tillåtelse lägger jag ut detta angelägna budskap.
Källa: http://berndtisaksson.dinstudio.se/blog_210.html
Gästblogg av Erik Axelsson
2012-03-16
Titanic
"Kristenhetens kris har nu dryftats en längre tid. Flera kända pastorer och ledare har kommit till tals och gett sin syn på saken. Jag är ingen sådan välkänd person utan en gräsrotspastor, som visserligen har en ganska bra bild av hur det ser ut i många församlingar efter ca 15 års resande tjänst i olika samfund och församlingar.

Min syn skiljer sig ganska mycket från det vi tidigare hört, och jag tror det vore nyttigt att se på problematiken från en annan vinkel.

Bibeln talar ganska tydligt om, att det skall ske ett avsevärt avfall ifrån den kristna tron i den yttersta tiden. Jesus påstår det i Matt. 24 och antyder detsamma i Luk. 18.
Paulus beskriver det mer tydligt i 2Tess 2.

Samtidigt talar Jesus i Matt 16 om en församling eller kyrka, som inte mörkret kan få insteg i. Paulus beskriver också församlingen som en brud utan fläck eller skrynkla i Ef. 5:27.

Min slutsats är, att den kyrka som Jesus och Paulus talar om inte är densamma som den vi menar, när vi talar om att kyrkan är i kris. Det är den yttre synliga institutionella kyrkan, som är i kris, och som kommer att omstruktureras. I denna process måste man skala bort allt som är obekvämt, för att nå enhet. Den enhet man då får är långt ifrån den enhet, som Jesus talar om i sin bön. Den enhet, som på det här sättet träder fram liknar mer den avfälliga skökans enhet.

Vi måste inse att Guds rike inte är synligt i denna världen utan finns invärtes i dem, som verkligen har överlåtit sina liv till Herren. Dessa som gjort detta kommer att tvingas lämna denna organiserade kyrka, för att ärligt kunna leva ut sin önskan att följa Jesus.

En sovande församling!

Med skribentens tillåtelse lägger jag ut detta angelägna vittnesbörd som är en skrämmande bild av hur det ser ut i väldigt många församlingar i dag. Gud hjälpe oss alla att vakna upp ur sömnen och se verkligheten!
*******************
Källa: http://berndtisaksson.dinstudio.se/empty_141.html

( "Intressant ämne!" Frank skrev den 16 mars ett inlägg i Samtalsforumet som jag lägger ut även här i avdelningen "Aktuell reflektion". Tack Frank för dessa viktiga och angelägna tankar. Mvh Berndt)

En sovande församling
"De senaste inläggen om sovande församlingar är ett uppvaknande i sig. Under den tid jag var med i en församling, fram till 2008, upplevde jag samma tendens. Då var jag inte ens medveten om det, för jag sov gott själv.
Men i och med uppvaknandet, fick jag också upp mina ögon för hur det låg till i min församling. Den ljumma attityden, de sakrala gudstjänsterna och det ytliga kristna livet. Nämnde jag någon gång Jesus, kändes det mest pinsamt.

Det är fruktansvärt att vakna upp i en sovande församling. För man känner sig plötsligt väldigt ensam. Nu säger inte jag att alla församlingar är sovande. Det finns levande församlingar, men ack vad få det verkar vara.

lördag 17 mars 2012

Bedrövelser under prövningar, av John Wesley

Källa: http://densmalavagen.webblogg.se/2007/october/
Av: John Wesley

John Wesley
”Om ni också nu en liten tid, där så måste ske, lider bedrövelse under allehanda prövningar.” 1 Petr 1:6 (1917 års övers. Se även not.)

I. Om de människor till vilka aposteln säger: "lider bedrövelse".
II. Om de bedrövelser de lider av.
III. Om orsakerna till dessa bedrövelser.
IV. Om följderna av dessa bedrövelser.I.
Jag ska alltså först visa vad för slags människor det är till vilka aposteln säger: Ni "lider bedrövelse". Och det står då helt klart att de var troende vid den tid då aposteln riktar dessa ord till dem. Ty i vers 5 säger han uttryckligen: "Ni blir genom tron bevarade till den frälsning".

En djupare kunskap om Gud - A.W Tozer

A.W Tozer
Källa: http://densmalavagen.webblogg.se/2007/july/
A. W. Tozer
"Vägen till en djupare kunskap om Gud går genom den dödskuggans dal som består i själslig fattigdom och försakelse av allt. De saliga som äger riket är de som förkastar alla yttre ting och ur sina hjärtan dragit upp varje rot av habegär. Dessa är "de fattiga i anden" (Matt 5:3)

torsdag 15 mars 2012

Den förödmjukade församlingen, av David Wilkerson

(The Reproach of the Solemn Assembly)
2007-07-30
Av David Wilkerson
Källa: http://www.tscpulpitseries.org/swedish/tsreproa.htm

Jesus gråter över Jerusalem
Sefanja 3:18 "Dem som med bedrövelse måste sakna högtiderna, dem skall jag då församla, dem som levde skilda från dig, du som själv bar förödmjukelsens börda." (1917)

Detta är en dubbel profetia av Sefanja. De har att göra med Israels barn- men också med det andliga Sion (vilken är Jesu Kristi församling i de sista dagarna). Först av allt, talar han till judarna att Gud skulle föra samman de förskingrade -men han skulle bara föra tillbaka dem som hade ett brustet hjärta för Israels usla tillstånd -han skulle komma ihåg alla som bar förödmjukelsen -allt det fruktansvärda som försiggick i Guds hus. Till dem som bar den bördan, sade han; "jag skall församla er". Han gav dem stora löften.

Det svaga, den öppna dörren och staden, av T. Austin - Sparks

T. Austin - Sparks
Det svaga, den öppna dörren och staden
av T. Austin-Sparks

"Himlen söker ett kärl i denna värld genom vilket allmakten kan komma till uttryck. Du och jag kan, utifrån ett fullständigt avskiljande från den maktsfär som hör det jordiska till med dess förfärliga inflytande, i innerlig gemenskap och harmoni med Herren, vi kan utifrån detta fortfara att vara redskap åt Gud i fullföljandet av hans syften trots allt motstånd.

Människor stänger ofta dörrar, men Gud kan säga: ”Jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga.” Människor sätter upp sina förbud för det ena och det andra. De förbjuder kanske Ordets predikan; de förbjuder oss kanske att trycka våra texter; de förbjuder oss kanske att samlas men ändå kan vi verka. Gud har sina egna, oftast fördolda sätt att utföra sitt arbete – genom bedjandet och sann andlig gemenskap med honom.

Bibelläsningsplan för Mars månad

MARS
1. Psalt 46,               3 Mos17-18,   Mark 8:22-38
2. Psalt 47,               3 Mos19-20,   Mark 9:1-29
3. Psalt 48,               3 Mos21-22,   Mark 9:30-50
4. Psalt 49:1-13,       3 Mos23-24,   Mark 10:1-31
5. Psalt 49:14-21,     3 Mos25,        Mark 10:32-52

onsdag 14 mars 2012

Nyheter från Israel 2012-03-15

Håll festmåltid i dina ovänners åsyn! av David Wilkerson


av David Wilkerson
February 28, 2000

"Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över." (Psaltaren 23:5)
Av alla underbara löften som Gud ger oss i den 23:e psalmen är detta ett av de ljuvligaste. Tänk efter vad han lovar att göra för oss här: Han säger att han skall ställa fram ett bord för oss och duka upp det med underbara rätter. Därefter skall han ta på sig en uppassares förkläde och servera oss en festmåltid. Allt detta skall han göra i våra ovänners åsyn.

Nu vet vi att när Gud säger att han ska passa upp, så blir inte middagen vilken måltid som helst. Ordet för bord i denna vers betyder "kalasmåltid". Gud talar inte bara om en liten tallrik med mat. Han talar om en diger uppsättning maträtter - ett rejält gästabud. Han dukar upp för oss radvis med ljuvliga, himmelska rätter som vi kan smaka av och äta.

Vid denna måltid finns bara en gäst - nämligen du själv. Gud gör detta underbara verk med att tillreda, passa upp och servera var och en som älskar Jesus och känns vid hans namn.

söndag 11 mars 2012

What A Friend We Have In JesusAll trösts Gud
2 Kor. 1:3 "Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud,
4 han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud.
5 Ty såsom Kristuslidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får.

6 Om vi lider nöd, sker det för att ni skall få tröst och frälsning. Om vi blir tröstade, skall också det uppmuntra er och ge er kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi.
7 Och det hopp vi har när det gäller er är fast, eftersom vi vet att liksom ni delar våra lidanden, så delar ni också den tröst vi får."

He Knows My NameI have a Maker
He formed my heart
Before even time began
My life was in his hands

He knows my name
He knows my every thought
He sees each tear that falls
and He hears me when I call

I have a Father
He calls me His own
He?ll never leave me
No matter where I go

He knows my name
He knows my every thought
He sees each tear that falls
and He hears me when I call

fredag 9 mars 2012

Andeutgjutelsen i Joels bok

Källa: http://www.bibelfokus.se/joel#Anchor-23240
"Ser vi lite grovhugget på scenariot i hela Joels bok, så handlar det i kapitel 1 om att Guds folk, judarna, skall bli straffade för sin olydnad.
Folket uppmanas att vända om till sin Gud före Herrens fruktansvärda dag kommer. I kapitel 2 kommer då en fruktansvärd armé mot nationen Israel.
Återigen kallar Gud sitt folk till omvändelse. Gud fylls av nitälskan för sitt folk, judarna, och sänder en väckelse över dem.
Därefter utgjuter Gud sin Ande över sitt judiska folk. (Observera att andeutgjutelse och väckelse inte är riktigt samma sak. I en väckelse vaknar de avsomnade och olydiga i Guds folk upp till omvändelse och ånger.

Joels armé - Guds eller Antikrists?

Källa: http://www.bibelfokus.se/joel#Anchor-23240

"Många predikanter, inte minst i USA, har predikat att den armé som beskrivs Joels bok, kapitel 2, vers 1-11, är en Guds armé som skall upprätta Guds rike på jorden före det att Jesus kommer tillbaka, detta i enlighet med läran om Guds manifesterade söner och Kungarikets herravälde.

Du har kanske (precis som jag) på 80-talet sjungit med i sångerna ”det är Herrens armé, som har lärt sig att strida...”, eller ”stridsmän, stå upp och fatta mod... nu skall vi inta detta land bit för bit...” osv. Detta är sånger som helt klart är präglade av Latter rain-teologin med läran om Kungarikets herravälde och Joels armé.

Men är det så här texten i Joels bok skall tolkas, måste man fråga sig? Har du läst den i sitt sammanhang? Har du begrundat vad som står där? Ser denna armé ut som om den är ute och utför Jesu missionsbefallning med evangeliets budskap om Guds nåd? Ser den ut som en budbärare av Guds kärlek?

torsdag 8 mars 2012

Nyheter från Israel 2012-03-08

Jeremia och den falske profeten Hananja

Välgångsprofetior kan vara ett kännetecken på en falsk profet:   "Gamla tiders profeter, de som varit före mig och dig, har profeterat om krig, olycka och pest mot många länder och mot stora riken. Men om den profet som profeterar välgång verkligen är sänd av HERREN, det vet man först när hans ord har gått i uppfyllelse."

onsdag 7 mars 2012

Count your Blessings!Gal. 3:14 ”Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden.”

Utkorelsen ett ämne för lovprisning
Ef. 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse,
4 liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom.
5 I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut,
6 för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den Älskade skall prisas.
7 I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd
8 som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt.

Benjamin Netanyahus tal på AIPAC:s årskonferens 2012-03-05Premiärminister Benjamin Netanyahu talade på AIPAC:s årskonferens den 5 mars 2012. Där förklarade han varför Israel aldrig kommer att ge efter för ett kärnvapenbestyckat Iran.

Bed för ledarna i Israel om beskydd och vishet från Herren! Herren välsigne dig när du välsignar Israel!

1 Mos. 12:1 ”HERREN sade till Abram: "Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig.
2 Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse.
3 Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade."

söndag 4 mars 2012

De höll troget fast vid apostlarnas lära…

Babel - Den stora skökan
Den tid vi lever i nu och framåt, är en tid som blir allt svårare för en kristen som vill leva i trohet till Guds Ord. Det finns ett ökande motstånd och förakt, både från världen och från den kristenhet som har avfallit från den sunda läran och valt att vända sig till de antikristliga läror som sveper fram över vårt land som en störtflod.

Falska profeter kommer med förförande nya läror, som kliar folk i öronen och vilseleder dem ut i otrohet mot Guds Ord. Den Helige Ande har ingen frihet längre att verka i våra sammankomster. Det är i dag svårt att hitta en församling som är noga med att hålla fast vid den sunda läran!

Den första församlingen höll troget fast vid läran, gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna, och det är väl egentligen inget av dessa områden som har undgått förändring på senare tid, där man har blandat in främmande religioner och tagit till sig deras traditioner och tänkesätt.
Respekten inför Guds Heliga Ord och sann gudsfruktan har försvunnit hos många kristna ledare i dag. Jag tror vi lever i den tid som bibeln talar om då kärleken hos DE FLESTA ska kallna.

Apg. 2:42 ”De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna”.

Betydelsen av förlåtelse

1 Joh. 1:9 ”Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.
10 Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.”

Om vi bekänner våra synder, med uppriktig ånger, och inte bortförklarar, förnekar eller skyller på andra så har vi löftet från Gud, att Han förlåter oss våra synder. Han renar oss också från all orätt färdighet.

Förlåt oss våra skulder, såsom också vi förlåter …

Matt. 6:12 ”Och förlåt oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem som står i skuld till oss.
13 Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från den onde. *
14 Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er.

15 Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser.”

lördag 3 mars 2012

Härlig lovsång från the Times Square ChurchLovsång till Herren för hans seger
Jes. 25:1 "HERRE, du är min Gud! Jag vill upphöja dig, jag vill prisa ditt namn, för du gör underbara ting, dina rådslut från fordom utför du med trofasthet och sanning.
2 Du har gjort stad till stenhög, befäst stad till ruiner, och främlingars fäste skall inte längre vara stad, det skall aldrig mer byggas upp.
3 Därför skall det mäktiga folket ära dig, de skoningslösa hedningarnas städer frukta dig.

4 Du är ett skydd för den svage, ett skydd för den fattige i hans nöd, en tillflykt undan storm, en skugga undan hetta. Ty de skoningslösas andedräkt är som en storm mot en vägg.
5 Som du kuvar hettan när det är som torrast, så kuvar du främlingarnas larm. Ja, som hettan dämpas av molnets skugga, så dämpas de skoningslösas sång."

torsdag 1 mars 2012

Mystikens förödande intåg i kristenheten, av Nils Olof Nilsson

Sammandrag av Nils Olof Nilssons predikan i Ludvika Feb - 08

"En av de största farorna jag kan se just nu är den ingången som mystiken fått i våra kristna församlingar i Sverige. Den kommer så smygande att många känner inte riktigt till vad som händer och när jag berättar för folk vad som egentligen sker just nu så tror knappt folk att det här är sant.

1 Tim. 4:16 "Ge akt på dig själv och på din undervisning, och håll troget ut med den. När du gör det, frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig."

För inte så länge sen så fanns det en som hette Hans Kock. Han höll till uppe vid Rättviksgården ganska mycket och hade även kontakt med Stinnisen. Många av er kanske har läst Stinnisens böcker från Libris – men jag skulle höja ett varningstecken för det som står i dessa böcker.