Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 31 december 2011

FlyttfåglarnaFlyttfåglarna
1. När sommarn mot hösten sig vänder
då samlar sig flyttfåglars rad.
De längtar till ljusare länder
med vårliga, grönskande blad.
En dag lyfter tusende vingar
för fjärran mångmila färd,
Och flyttfågelsträcken sig svingar
mot syd, mot en varmare värld.

Benjamin Netanyahu kommer att starta en bibelstudiegrupp i Jerusalem

Den 11 dec skrev Israel Today att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu kommer att starta en bibelstudiegrupp i hans officiella residens i Jerusalem.

Netanyahu to hold official Bible studies
Sunday, December 11, 2011
Ryan Jones
Benjamin Netanyahu
"Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on Friday announced that he will reestablish a regular Bible study group at his official residence in Jerusalem. The group will be open to Bible researchers, government officials and invited guests.
Netanyahu made the announcement on the 30-day anniversary of the passing of his father-in-law, Shmuel Ben-Artzi, who was a respected Israeli poet and Bible teacher. Ben-Artzi used to attend the regular Bible studies hosted by Israel's first prime minister, David Ben Gurion..."
Fortsätt och läs mer här:
http://www.israeltoday.co.il/tabid/178/nid/23040/language/en-US/Default.aspx

fredag 30 december 2011

Det finns en viloplats i Jesus!

Secret PlacePs. 119:165 ”Stor frid äger de som älskar din undervisning, ingenting kan få dem på fall.”

Fil. 4:4 ”Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.
5 Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära.
6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.
7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.
8 För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant.
9 Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det skall ni göra. Då skall fridens Gud vara med er.”

torsdag 29 december 2011

Därför att han liksom såg den Osynlige härdade han ut!

Hebr. 11:1 ”Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.”

Hebr. 11:8 ”I tron lydde Abraham, när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv, och han begav sig i väg utan att veta vart han skulle komma.
9 I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob, som var medarvingar till samma löfte.
10 Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat.

söndag 25 december 2011

Kälkåkning!

Vänskap med världen är fiendskap mot Gud!

Seek first the Kingdom of God!(Hämtat från: Handbok för Livet)
Jak. 4:4 ”Varför överger ni Gud? Förstår ni inte att om ni älskar den här världen blir ni Guds fiender? Ni kan inte vara vän med Gud om ert mål är att njuta av den här världen.
5 Tror ni inte att Gud talar sanning när det står i Skriften: ”Vår egen ande, som Gud har låtit bo i oss, är ständigt avundsjuk”?
6 Men Gud vill i sin godhet hjälpa oss att stå emot dessa själviska begär. Därför heter det i Skriften: ”Gud står emot dem som är stolta, men han är god mot dem som erkänner sitt behov av honom.”
7 Erkänn alltså ert behov av Gud. Stå emot djävulen, så ska han fly ifrån er.
8 Håll er nära Gud, så ska han hålla sig nära er. Be Gud om förlåtelse för era synder. Tvivla inte mer, utan tro på Gud av hela hjärtat.

Tv-spelens fader sågar spelvåldet

”Jag tycker det är en skam”
Ralph Baer, mannen som skapade den första spelkonsolen, är arg. På spelen. På våldet de förmedlar.
– Det jag skapade har blivit en styggelse, säger han.

torsdag 22 december 2011

JERUSALEM - OLD CITY - 2010 WALKING TOUR
Glädjen över att gå till Herrens hus
Psalm 122:1
"En vallfartssång av David. Jag blev glad när man sade till mig: "Vi skall gå till HERRENS hus."
2 Våra fötter fick träda in i dina portar, Jerusalem,
3 Jerusalem, du välbyggda stad där hus sluter sig till hus,
4 dit stammarna drar upp, HERRENS stammar, som ett vittnesbörd för Israel att HERRENS namn skall prisas.
5 Ty där står domarsäten, troner för Davids hus.

6 Önska Jerusalem frid! Må det gå dem väl som älskar dig.
7 Må frid råda inom dina murar, välgång i dina palats.
8 För dina bröders och vänners skull vill jag önska dig frid.
9 För HERRENS, vår Guds, hus skull vill jag söka ditt goda."

Why Palestinians Want This Video Removed

tisdag 20 december 2011

Ni kan inte tjäna både Gud och mammon!

Mammonsguden
Gud eller mammon
Matt. 6:24 ”Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre.
Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. 
25 Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni skall klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna?
26 Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de?
27 Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?

Profetiskt tilltal i den ekonomiska krisen, av David Wilkerson

Global ekonomisk kollaps
Av David Wilkerson
"Jag ska dela något från Guds hjärta som Gud gav mig de senaste dagarna. Hela världen vet vad som händer här i Förenta staterna. Vi är i de värsta kriserna i vår historia.
Kriserna hänger så tungt över huvudena på människor överallt, speciellt i New York City.
Det är stor fruktan. Jag fick veta att efter man stängt börsen för dagen, kollapsade många och föll ihop av fruktan.
Och det är inte bara ett amerikanskt problem.
Det är ett europeiskt problem och ett världsvitt problem.
Gud har gjort det han varnade oss för att han skulle göra när synderna har nått upp till himlen.
Att han skulle skaka allt som kan skakas.

lördag 17 december 2011

Bara ett är nödvändigt!

Jesus hos Marta och Maria
Jesus hos Marta och Maria
Luk. 10:38 ”Medan de var på väg gick Jesus in i en by, där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem.
39 Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord.
40 Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning, och hon gick fram och sade: "Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting? Säg nu till henne att hon hjälper mig."
41 Herren svarade henne: "Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket.
42 Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den skall inte tas ifrån henne."

Dra ut från Babylon och den stora skökan!

Den stora skökan RKK
Vi går en tid till mötes som inte är lik någon annan tid i historien. "Alla vägar bär till Rom" sa man förr i tiden, men nu har det uttrycket fått en ny och minst sagt otäck innebörd.
All denna falska enhetssträvanden mellan församlingar, kyrkor och samfund, där allt ser ut att ledas rakt i armarna på den stora skökan (RKK) som bibeln talar om i ändens tid. (Upp. 17; Upp. 19:1)
Vi som inte vill dras med i detta blir tvungna att "dra ut från Babylon" och många sanna kristna kommer att bli andligt "hemlösa". 
Jesus säger att där två eller tre är församlade där är jag mitt ibland dem, och jag tror att det framöver blir de små gemenskaperna som samlas på bibelns grund, som kommer att överleva all denna villfarelsens ande som som sveper som en tsunami över kristenheten i dag. 
Man ska inte underordna sig ett sammanhang där allt inte står rätt till, då riskerar man själv att bli manipulerad och besmittad av villfarelsens ande.

Sakarja: Herrens omsorg om sitt folk

Sak. 10:1 ”Bed HERREN om regn i vårregnets tid. HERREN gör åskmolnen, skurar av regn ger han människorna, gröda på marken åt var och en.

2 Men husgudarna talar svek, spåmännen skådar lögn, bedrägliga drömmar talar de, tomhet är deras tröst. Därför drar folket bort likt en fårhjord. De lider nöd, ty de har ingen herde.
3 Mot herdarna är min vrede upptänd, och ledarna* skall jag straffa. HERREN Sebaot har omsorg om sin hjord, Juda hus, och skall göra den till en stolt stridshäst åt sig.

fredag 16 december 2011

Will your anchor hold in the storms of life?Kan ditt ankar hålla i stormens tid
1. Kan ditt ankar hålla i stormens tid
När de svarta molnen dra ut till strid?
Skall det slitas eller förbliva fast
Under böljors anlopp och vindars kast?

Kör:
Fast är vårt ankare, trygg vår grund,
Själen ej rädes i farans stund.
Ankaret i djupet har säkert tag,
Vilar på Guds kärlek och välbehag.

torsdag 15 december 2011

Nyheter från Israel 2011-12-15

Marcus Birro: Redan när den första klunken rödvin (dyrt dessutom) når ditt blod är du ett monster.

Citat: "Varje jul är det samma sak. De vuxnas fördärvliga behov av att degradera sig själva till lallande apor väger tyngre än läpparnas bekännelser om att julen, det är barnens högtid.
Spriten, vänner. Vårt lands sakrament. Spriten är helig för oss. Den betyder mer än våra egna barns välbefinnande..."

Citat: "Det är sorgligt att något så enkelt som att avstå från att dricka tycks bjuda ett sådant hårt motstånd. Det handlar inte om ta sig någonstans, det handlar inte om att köpa något. Det handlar inte om att utsätta sig själv eller någon annan för en svår uppgift.
Det handlar om att låta bli..."
Fortsätt och läs hela artikeln här: http://www.expressen.se/kronikorer/marcusbirro/1.2651300/marcus-birro-redan-nar-den-forsta-klunken-rodvin-dyrt-dessutom-nar-ditt-blod-ar-du-ett-monster.

tisdag 13 december 2011

Dan Andersson – HemlängtanHemlängtan
Jag är trött, jag är led på fabriken,
jag vill hem till jordhöljt bo,
till min koja vid Blodstensmyren,
i de gröna gömmenas ro.
Jag vill leva på bröd och vatten,
om jag endast strax får byta
allt gasljus och larm mot natten
där timmarna tysta flyta.

måndag 12 december 2011

Danny Ayalon: Sanningen om flyktingarnaIsraels vice utrikesminister Danny Ayalon har precis släppt denna informativa video
Israels vice utrikesminister Danny Ayalon förklarar de historiska fakta som rör frågan om flyktingar i den israelisk-palestinska konflikten.
Arabstaterna har stängt in flyktingarna i FN-betalda läger, försett dem med vapen och låtit dem terrorisera civilbefolkningen i Israel.

När inarbetade begrepp ställs på ända

söndag 11 december 2011

Ett anpassat evangelium, av David Wilkerson

Ackommodationens evangelium
Predikan av David Wilkerson (1 Mars 1998)

Anpassat evangelium
"Att ackommodera betyder att anpassa, göra passande, eller godtagbart. Det betyder också att justera, att ge efter för andras önskningar för att behaga dem. Koppla detta. Jag talar om ett evangelium som uppfunnits i Helvetet, och som nu sprids över hela USA.

Det är ett passande, godtagbart, bekvämt evangelium som gett efter för andras önskningar och syndiga människors svaghet. Jag kallar det ackommodationens evangelium för att det anpassar och justerar Evangeliet för att behaga och attrahera syndare.
Detta ackommodationens evangelium är främst ett påfund av amerikansk kultur, för att underlätta vår livsstil, det lockar främst det vita Amerika, rika och framgångsrika, det uppfanns i självaste Helvetet!

Lewi Pethrus: Ekumenik i Bibelns ljus

Källa: http://predikoindex.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=53:ekumenik-i-bibelns-ljus&Itemid=91 
Skriven av Lewi Pethrus

(Min kommentar: Wikipedia: Trust = En trust kan även syfta på den företeelse som utgörs av en sammanslagning av företag inom en bransch med syfte att minska konkurrensen och därmed kunna kontrollera priserna. Företagen i trusten ger upp sin självständighet och får en enhetlig ledning.)
(Byt ut ordet ”företag” med kyrkor, församlingar och samfund så framgår ordets innebörd, i artikeln tydligare, trust har också med monopol att göra)

Lewi Pethrus
"Det finns många levande kristna inom svenska statskyrkan och i andra länders olika kyrkosamfund, och även inom grekisk-katolska kyrkan och inom påvekyrkan finns uppriktiga kristna här och där.
Men därmed är det inte sagt, att katolska kyrkan är riktig eller att statskyrkosystemet är det riktiga. Man må komma ihåg, då man talar om en sådan sak som denna, att göra skillnad på individer och system, annars blir man orättvis.

Skökoväsendet: Först och främst är det fråga om en stor uppslutning av alla kristna samfund på jorden (Upp13).
Det skall bli en stor religiös makt i den yttersta tiden, som skall stå som ett stort religiöst trustvälde vid sidan av det stora politiska trustväldet!
En dansk huvudstadstidning skrev härom under veckans lopp, att det ekumeniska mötet och den organisation, som kommer att uppstå därur, blir på det religiösa området, där Nationernas Förbund (FN) är på det politiska. Det är alldeles riktigt.
Det är vad Bibeln säger skall ske. Och en dag skall Kyrkan, denna stora religiösa federation i världen, bli ett språngbräde för Antikrist.

Den kommer att vara en plattform för vad Skriften kallar "det andra vilddjuret" eller "den falska profeten".

lördag 10 december 2011

Herren är vår Hjälpare och vår Befriare

Ps. 34:8 ”HERRENS ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom, och han befriar dem.
9 Smaka och se att HERREN är god. Salig är den människa som flyr till honom.
10 Frukta HERREN, ni hans heliga, de som fruktar honom lider ingen brist.
11 Unga lejon lider nöd och hungrar, de som söker HERREN saknar ej något gott.”

Herren vår hjälpare
Ps. 146:1 ”Halleluja! Lova HERREN min själ!
2 Jag vill lova HERREN så länge jag lever, jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till.
3 Lita inte på furstar, inte på människor som ej kan frälsa.
4 När deras ande lämnar dem, vänder de åter till stoft. Den dagen går deras planer om intet.

5 Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare. Han sätter sitt hopp till HERREN, sin Gud,
6 till honom som har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem, till honom som är trofast för evigt,
7 som skaffar rätt åt de förtryckta och ger bröd åt de hungriga. HERREN befriar de fångna,

8 HERREN öppnar de blindas ögon, HERREN reser upp de nerböjda, HERREN älskar de rättfärdiga,
9 HERREN bevarar främlingar och styrker faderlösa och änkor, men de ogudaktigas väg gör han krokig.
10 HERREN är konung i evighet, din Gud, Sion, från släkte till släkte. Halleluja!”

fredag 9 december 2011

I´d Rather Have Jesus!Jag vill hellre ha Jesus än silver och guld
Jag vill hellre bli Hans få förlåten min skuld
Jag vill hellre ha Jesus än hus och land
Jag vill hellre bli ledd av hans sårade hand

***************************

Dataspelsvåld: Där folk mördas men blir livs levande igen

Källa: http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/elisabethoglund/article14037032.ab
(En bra artikel, angående dataspelsvåld, skriven av Elisabet Höglund.)

Citat: "Den nyhet som jag gripits mest av den senaste tiden såg jag i ”Rapport” för några veckor sen.
Sveriges Televisions USA-korrespondent Stefan Åsberg hade åkt till Ohio och träffat en pappa som varit nära att bli mördad av sin 16-årige son.
Sonen hann döda sin mamma med tre skott, innan han greps av polis..."

torsdag 8 december 2011

Nyheter från Israel 2011-12-08

Endast Herren är vårt hopp i en hopplös värld!

Ps. 27:1 "Herren är mitt Ljus
och min Frälsning!
Ps. 9:8 ”HERREN regerar i evighet, sin tron har han gjort till ett domarsäte.
9 Han skall döma världen med rättfärdighet, skipa rätt bland folken med rättvisa.
10 HERREN är en borg för den förtryckte, en borg i nödens tider.
11 De som känner ditt namn förtröstar på dig, ty du överger inte dem som söker dig, HERRE.”

Ps. 25:3 ”Nej, ingen kommer på skam som hoppas på dig. På skam kommer de som utan orsak handlar svekfullt.
4 HERRE, visa mig dina vägar, lär mig dina stigar.
5 Led mig i din sanning och lär mig, ty du är min frälsnings Gud. På dig hoppas jag alltid.”

Ps. 62:6 ”Endast i Gud har du din ro, min själ, ty från honom kommer ditt hopp.
7 Endast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall inte vackla.

Oneness blessing kommer från mörkrets makter!

Varning för deeksha/oneness blessing
Källa: http://www.flammor.com/artiklar/artikel116.htm
Deeksha


"Denna varning är starkt befogad. Jesus har varnat för att i den sista tiden, strax innan Han kommer igen, skall förförelser förekomma. Detta sker nu bl. a. genom det som kallas deeksha eller oneness blessing.

Gud har lovat att ge kraft till sina barn genom den Helige Ande. Detta sker många gånger genom handpåläggning. Så här beskriver Bibeln detta: ”Apostlarna lade då händerna på dem, och de tog emot den helige Ande.” Apg. 8:17.

Nu sker en motsvarande andeutgjutelse genom handpåläggning fast från den onda sidan, det sker under de beteckningar som vi nämnt här.

Jesaja: Den stora hemsökelsen över jorden

Jes. 24:1 Se, HERREN tömmer jorden och ödelägger den. Han omvälver dess yta och skingrar dess invånare.
2 Det går prästen som folket, husbonden som tjänaren, husmodern som tjänarinnan, säljaren som köparen, låntagaren som långivaren, den skuldsatte som borgensmannen.
3 Jorden blir helt utplundrad och fullständigt ödelagd. Ty HERREN har sagt detta.
4 Jorden sörjer och tynar bort, världen försmäktar och vissnar bort, jordens stolta folk försmäktar.
5 Jorden har blivit orenad under sina invånare, ty de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet.

onsdag 7 december 2011

Vatikanen och New World Order

26 Okt 2011 Källa: http://www.truereformation.net/2011/10/26/vatikanen-och-new-world-order/

Written by Janne
"Ni som följt Pastor Brian Roberts på våra sidor vet att han brukar tala om att politiker ofta gömmer sin riktiga vilja i tal och skrift.
De talar ofta ett slags kodspråk som går över huvudet på vanligt folk men det är uppenbart för de invigda."
Fortsätt och läs vidare här
****************************
Läs också: Avtal mellan Israel och Vatikanen

1994 skrevs ett avtal på mellan Vatikanen och Israel där Vatikanen skulle få egen suveränitet över de heliga platserna i Jerusalem.
Staden skall fortsättningsvis vara Israels men skulle administreras av Vatikanen. Jerusalem skulle både ha en Israelisk och en Palestinsk borgmästare, men båda skulle vara underordnade Påven.
Jerusalem skulle på så sätt bli en andra Vatikanstat.

ESM, den nya europeiska diktaturen!

Källa: http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=1395
Published by Jin83 on 2011-12-07

"ESM-mekanismen är den nya europeiska diktaturen. Närhelst och så ofta den önskar, kan den enkelt begära av euroländerna, att inom sju dagar betala in miljarder i euro.

Inom en vecka, kan vilken regering som helst ruineras!

ESM-Fördraget kommer att börja gälla när detta ratificerats av de 17 euroländernas parlament. Detta förväntas ske senast fram till utgången av december mån. 2011."
Fortsätt och läs vidare här: http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=1395

Goda nyheter för de ljumma, av Gary Wilkerson

Laodiceans.
Källa: http://www.worldchallenge.org/sv/node/15176
by Gary Wilkerson
August 22, 2011

"Tycker du att dina frestelser är starkare, att ditt motstånd är svagare, att din kärlek till Kristus märkligt fördunklad? Är du i en tid när Guds Ord tycks oinspirerande och ditt böneliv är svagt och blodfattigt? Är du någonsin rädd för att du långsamt håller på att bli ljummen?

 Om så är fallet är det här budskapet för dig. Det finns hopp för troende som håller på att hamna i en andlig ljumhet. Det finns en kraft tillgänglig för dig – och det finns en Frälsare som är verksam för din skull med att plocka bort dig från andlig slöhet och komma med väckelseeld.

Faller en så faller alla, av Paul Widén

Inga stora avstånd.
Källa:  http://nyheter.paulwiden.se/?p=1183
6 december
Nyheter från Israel av Paul Widén

"Ordföranden i det israeliska parlamentets försvarsutskott Shaul Mofaz varnade under måndagen att Syriens diktator Bashar Assad kan komma att attackera Israel om regimen i Damaskus hotas av kollaps.
”När regimen når vägs ände kan vi på goda grunder anta att Assad kommer att försöka avleda uppmärksamheten från den pågående massakern på hans egen befolkning genom att inleda en konflikt med Israel,” sa Shaul Mofaz i en intervju i Israels militärradio."
Fortsätt och läs mer här: http://nyheter.paulwiden.se/?p=1183

***********************************************

tisdag 6 december 2011

Sakarja: De två herdarna

Sak. 11:4 ”Så sade HERREN, min Gud: "Bli en herde för slaktfåren,
5 ty de som köper dem slaktar dem utan att straffas, och de som säljer dem säger: Lovad vare HERREN att jag blir allt rikare! Inte heller deras herdar förbarmar sig över dem.

6 Ty jag skall inte längre förbarma mig över dem som bor i landet", säger HERREN. "Se, jag skall överlämna människorna åt varandra och åt deras kung. De skall ödelägga landet, och jag skall inte rädda någon ur deras hand."
7 Och jag blev en herde för slaktfåren, de olyckliga fåren: Jag tog två stavar, den ena kallade jag Nåd, och den andra kallade jag Endräkt. Så blev jag en herde för fåren.

Stig Andreasson: Katolicism kontra evangelikal kristendom

Aktuell undervisningsserie på video i 5 delar
Del 1: Trons grundvalar – 23 min
Del 2: Kyrkan - 26 min
Del 3: Försoningen – 26 min
Del 4: Frälsningens väg – 35 min
Del 5: Kyrkohistoria – 29 min

Stig Andréasson undervisar om skillnader mellan evangelisk bibelförankrad tro och romersk katolsk tro. Stig är född och uppvuxen i Boråstrakten i Västergötland. Han lämnade sitt liv i Jesu händer på ett läger i Norge sommaren 1947. Genom en artikel i pingsttidningen Evangeli Härold blev han gripen av nöd och kärlek till de katolska länderna. Han och hans fru Åse har varit missionärer för Helgelseförbundet och verksamma i Frankrike i dryga 50 år.
 

Sakarja: Uppmaning till ärlighet och medkänsla

Adam o Evas ohörsamhet
Folkets ohörsamhet 
Sak. 7:8 ”Och HERRENS ord kom till Sakarja. Han sade:
9 Så säger HERREN Sebaot: "Döm rätta domar och visa varandra godhet och barmhärtighet.
10 Förtryck inte änkan och den faderlöse, främlingen och den fattige och tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan."

11 Men de ville inte ge akt på detta utan var upproriska och stängde till sina öron så att de inte hörde.
12 De gjorde sina hjärtan hårda som diamant så att de inte hörde den undervisning och de ord som HERREN Sebaot genom sin Ande hade sänt genom gångna tiders profeter. Därför kom stor vrede från HERREN Sebaot.

Regeringen går Islam till mötes och skickar Khalid Saeed i döden

Källa: http://missionxp.webblogg.se/2011/december/regeringen-gar-islam-till-motes-och-skickar-k.html

Khalid Saeed
"KHALID SAEED har sökt asyl (2009-07-01) för sig och sin familj. Han flydde från Pakistan med sin fru Asia och barnen Iman, 10, Abdul, 6, och Abdur, 4. Flydde därför att de lämnat islam. De är med andra ord enligt islam avfällingar. Straffet är dödsstraff.

Regeringen prioriterar Islam

Ett antal svenska bloggar har med Upprop vädjat till Regeringen. Nyligen har också professor Phyllis Chesler i ett långt brev till Regeringen vädjat om asyl för familjen (Se Cheslers text och brev nedan).

Regeringen prioriterar islam
Regeringen kommer med 99,9 procents säkerhet att utvisa familjen till Pakistan; detta oavsett hur många upprop och professorsbrev som än riktas till regeringen.

Regeringen tar mera hänsyn till islam än till mänskligt behov. Sveriges Riksdag har inte representation från Sweden Muslim Brotherhood för intet; (M)-märkt som Reinfeldt själv. Därför går islam och sharia före det ömmande fallet Khalid Saeed.

Khalid Saeed-fallet är ett exempel på hur Sverige kommer att se ut framöver. Islam går före människor. Precis likadant som med marknaden som också går före mänskor. Islam och marknadsvärden går för mänskovärde!
Läs vidare här: http://missionxp.webblogg.se/2011/december/regeringen-gar-islam-till-motes-och-skickar-k.html  

lördag 3 december 2011

Stöt i basunen! av David Wilkerson

Babylon
Amerika är ett nutida Babylon
Av David Wilkerson 

"Jag tror att dagens Amerika är det moderna Babylon, med dess korrumperade samhälle och otuktiga kyrkosystem. Inget annat land i världen passar så bra in på det som beskrivs i Uppenbarelseboken 18 som Amerika, det land som bedriver otukt med alla länders köpmän.
Det forna Babylon hade sedan länge gått under när Johannes såg sin syn. Johannes såg domen komma över Babylon på en enda timme. ”Därför skall hennes plågor komma på en enda dag, död och sorg och svält, och hon skall brännas upp i eld.

torsdag 1 december 2011