Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

torsdag 27 december 2012

Endast Gud är min Klippa!

Ps. 62:6 ”Endast i Gud har du din ro, min själ, ty från honom kommer ditt hopp.
7 Endast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall inte vackla.
8 Hos Gud är min frälsning och min ära, min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud.
9 Förtrösta alltid på honom, du folk, utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt. Sela.

10 Människobarn är bara en vindpust, myndiga herrar fulla av lögn. I vågskålen är de för lätta, tillsammans väger de mindre än luft.
11 Lita inte på våld sätt inte ert hopp till stulet gods. Fäst inte hjärtat vid rikedom, även om den växer.

Du fallna stjärna - Curt & RolandFör varje gång jag ser en stjärna falla,
och glimmar icke mer på himmel blå,
Min tanke går till syndens fångar alla,
som vilse uti främlingslandet gå.

Kör:
Du fallna stjärna i fjärran land,
O vänd tillbaka till hemmets strand,
Dig Jesus älskar och kallar än,
Du fallna stjärna bliv ljus igen.

Här nere ofta möter jag på färden,
en själ som en gång ägde frid och ljus,
Men nu har irrat bort i mörka världen,
en fallen stjärna ifrån Faderns hus.

USA på väg mot konkurs?

SvD: ”USA riskerar konkurs i februari ”
Publicerad den 27 december 2012
Citat: ”USA:s president Barack Obama har avbrutit sin julledighet på Hawaii för att försöka förmå kongressen att rädda landet undan det fruktade finansstupet. Samtidigt varnar finansministern för konkurs inom två månader.”

Citat: ”Bråda dagar väntar kongressledamöterna, som före jul uppmanades av Obama att lugna ner sig och fundera på lösningar. Om inget görs kommer det nya året föra med sig ett fall från finansstupet, då tidigare beslutade nedskärningar och skattehöjningar kommer att slå mot amerikanernas plånböcker.
Finansminister Timothy Geithner spädde ytterligare på oron på onsdagen genom att meddela att USA kommer att slå i lånetaket på nyårsafton och riskerar konkurs inom två månader. Mängden pengar som USA får låna är reglerad i lag och på måndag nås maxsumman: 16 400 miljarder dollar.”

tisdag 25 december 2012

Ärkebiskopens antisemitiska utspel

Utifrån en artikel i tidningen Aftonbladet använder ärkebiskopen Anders Wejryd julevangeliet i ett mycket tvivelaktigt syfte, att rikta obefogad kritik mot Israel.

Han använder dagens konflikt Israel/Palestina på ett sätt som gör att julens fokus flyttas från det centrala i julevangeliet, om Messias födelse, till hur synd det är om terrororganisationen Hamas, som misslyckats i sina planer att utplåna landet Israel. Detta är ett demoniskt angrepp, både på julevangeliets budskap och på det heliga landet Israel och judarna.

söndag 23 december 2012

O Holy Night!O helga natt, o helga stund för världen,
Då Gudamänskan till jorden steg ned!
För att försona världens brott och synder,
För oss han dödens smärta led
Och hoppets stråle går igenom världen,
Och ljuset skimrar över land och hav

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet
O helga natt, du frälsning åt oss gav
O helga natt, du frälsning åt oss gav

Julens evangelium om Messias födelse!

Jesu födelse
Luk. 2:1 ”Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus* utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas.
2 Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Kvirinius* var landshövding över Syrien. 3 Alla gav sig då i väg för att skattskriva sig, var och en till sin stad.

4 Så for också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judéen, till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit
5 för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande.
6 När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda.
7 Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härbärget.

8 I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin hjord om natten.
9 Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta.
10 Men ängeln sade: "Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. 11 Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren*.
12 Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba."
13 Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:

14 "Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans välbehag."*

SvD: "Våga värna det kristna kulturarvet"

Källa: SvD Opinion
Skrivet av: Andreas Carlson (KD) och Ola Mårtensson (KD).
22 december 2012 kl 09:36

Citat: ”Vårt samhälle står på de värderingar som är de mest centrala i Bibeln, det är inget som vare sig går att förringa eller nonchalera. Tio guds bud och omtanken om nästan är i mångt och mycket grunden för vårt rättsmedvetande och grunderna i vår lagstiftning.

Han ger mera nåd när min börda blir större1.
Han ger mera nåd när min börda blir större
när arbetet växer, mer kraft han mig ger
med ökade trångmål hans kärlek fördubblas
när prövningar möter, sin frid han mig ger

Kör:
Hans kärlek är gränslös
Hans nåd är oändlig
Hans kraft ingen människa utforskat än
Ty av sina eviga väldiga skatter
Han giver och giver och giver igen

torsdag 20 december 2012

Nyheter från Israel 2012-12-20Sak. 12:1 "En profetia, HERRENS ord om Israel. Så säger HERREN, han som har utspänt himlen och lagt jordens grund och som har format människans ande i henne:
2 Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat.
3 Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne."

Församlingen fortsätter att leka medan världen förblöder

Pingst vill se mer kreativa församlingar
Det sjunkande skeppet
"En negativ trend ska vändas inom pingst. Nu ska dans och drama, sång och skrivande ta större plats i gudstjänsten hoppas Pingst FFS..."
****************
Människans andliga hunger kan INTE mättas med ”bröd och skådespel”.
Församlingen fortsätter att leka medan världen förblöder och ondskan tilltar i vårt land.

En sann kristen församling ska inte ha som mål att göra sig populär med hjälp av s.k. kreativa aktiviteter.
Den sanna kristna församlingen har som uppgift att följa de ”urgamla stigarna” som de gamla kristna kämparna en gång vandrat, ”den heliga vägen” den går inte att modernisera, för Gud själv är densamme i går, i dag och till evig tid.
I stället för modernisering behövs en sann gudsfruktan.

lördag 15 december 2012

Nyheter från Israel 2012-12-13Intressant profetia om Egypten Syrien och Israel.
Jes. 19:18 ”På den dagen skall det finnas fem städer i Egyptens land som talar Kanaans språk och som svär vid HERREN Sebaot. En av dem skall heta Ir-Haheres.*
19 På den tiden skall ett altare vara rest åt HERREN mitt i Egyptens land och en stod åt HERREN vid landets gräns.
20 De skall vara till tecken och vittnesbörd om HERREN Sebaot i Egyptens land. Ty när de ropar till HERREN på grund av förtryckarna, skall han sända dem en frälsare, en stor frälsare, och han skall befria dem.
21 HERREN skall göra sig känd för egyptierna, och egyptierna skall på den tiden lära känna HERREN. De skall tjäna honom med slaktoffer och matoffer och avge löften åt HERREN och infria dem.
22 Så skall HERREN slå Egypten - slå, men också hela. När de omvänder sig till HERREN, skall han bönhöra dem och hela dem.
23 På den dagen skall det finnas en banad väg mellan Egypten och Assyrien, och assyrierna skall komma in i Egypten och egyptierna in i Assyrien, och egyptierna skall tjäna HERREN tillsammans med assyrierna.
24 På den dagen skall Israel vara den tredje vid sidan av Egypten och Assyrien, en välsignelse mitt på jorden.
25 HERREN Sebaot skall välsigna dem och säga: Välsignad vare Egypten, mitt folk, och Assyrien, mina händers verk, och Israel, min arvedel!"

onsdag 12 december 2012

Ifrågasätt flockbeteende även om det kan innebära att du får stå ensam

Dmitri Vasserman från sitt tal utanför Aftonbladets dörr den 9/12:
Mycket bra och viktigt tal!
Ifrågasätt flockbeteende även om det kan innebära att du får stå ensam
“Därför vill jag be er alla: gå ut ur er komfortzon, ifrågasätt flockbeteende, även när flockdrivaren är Skandinaviens största antisemitiska tabloid med kommersiell ”antirasistisk” renommé.
Att alltid vara okontroversiell är att göda rasism.
Men att vara en riktig antirasist betyder ofta att gå emot flocken, att ifrågasätta konsensusbildande, öronbedövande propaganda.
Ibland handlar det om att vara mycket ensam.
Ha mycket mod, bekämpa antisionism och antisemitism, ifrågasatt medier, stöd Israels kamp för överlevnad i en fientlig omgivning!”

Läs hela talet här: >>>

tisdag 11 december 2012

Barnen i Sverige introduceras i demoniska aktiviteter medan Gud är portförbjuden.

SVT:s julkalender förför barnen och leder dem in i den demoniska världen, vilket allvarligt kan skada barnens andliga hälsa. Det är ingen oskyldig lek med ”anden i glaset” utan istället en lek med mycket farliga onda krafter.

Hon anmälde SVT:s julkalender för andelek
Sara Strålin har helt rätt i det hon säger:
Citat: ” - Jag tror att det är något mer än en oskyldig lek. Jag tror att det finns en andevärld, och jag tror att man ska skydda barn från att försöka komma i kontakt med den. Jag tror att det kan skada barns andliga hälsa, säger hon.”

Citat: - Att tillbe Gud är alltid rätt, men att försöka få kontakt med andar kan leda oss in i en vilsenhet. Jag tycker inte att SVT ska väcka nyfikenhet så att barn försöker göra anden i glaset till exempel, säger hon.”

Underbar Frid!Jag funnit en Frälsare mäktig och god
En Mästare härlig och blid
Försonad från synden igenom Hans blod
Jag nu har förblivande Frid

Underbar Frid underbar Frid
Frid som ej världen kan ge
När Han förde min själ ifrån mörker till ljus
Fick jag underbar underbar Frid

Sållade heliga av David Wilkerson

Predikan av David Wilkerson
December 13, 2010
Utdrag ur predikan:
"Herren sade, “Simon, Simon! Se, Satan har begärt att få eder i sitt våld, för att kunna sålla eder såsom vete; men jag har bett för dig, att din tro icke må bliva om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder" (Lukas 22:31-32).
När Jesus vandrade på jorden kände han alltför väl till ondskans våldsamma krafter. Satan kom med vartenda vapen i helvetet för att sålla Kristi lärjungar. Och han kom för att fresta Jesus också.

Jag tror inte någon av oss någonsin skulle kunna till fullo förstå den enorma konflikt som rasar i det andliga riket. Inte heller skulle vi kunna inse hur fast besluten djävulen är att förgöra sådana lärjungar som Petrus. Han har målat en måltavla på ryggen på varje troende vars hjärta är fast beslutat att följa Kristus.

torsdag 6 december 2012

söndag 2 december 2012

Helt rätt av Benjamin Netanyahu att bygga nya bostäder i sitt eget land!

3 000 nya bostäder på Västbanken
Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har gett klartecken
till att bygga 3 000 bostäder i östra Jerusalem och på Västbanken.
Det rapporterar israeliska medier.

Eftersom Västbanken tillhör Israel, så har Israel
därmed också full rätt att bygga så många bostäder
de själva vill!

lördag 1 december 2012

"Skolverkets ledning har kristendomsfobi"

Källa: Höglandsnytt opinion
Publicerad 2012-11-30
”Den fundamentalistiska trångsynthet och kristendomsfobi som Skolverkets ledning odlar är verklighetsfrämmande myndighetstrams”, skriver landstingspolitikern Esse Petersson (fp) i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.

Citat:”Visst får Gud vara med när skolan väljer en kyrka för att fira en högtid och/eller avslutning enligt ansvarig utbildningsminister Jan Björklund (FP) uttalande och nyhetsbrev i veckan. Han skriver att ”En del debattörer verkar tycka att det är okej att vara i kyrkan om man inte ägnar sig åt religion. Men det är naturligtvis omöjligt. Kyrkan är inte vilken klubblokal som helst. Prästen kan berätta om varför julen firas, till exempel genom att läsa ur julevangeliet och reflektera över det. När allt kommer omkring är julen en religiös högtid. Vi omger oss av religiösa symboler i juletid; julstjärnan i fönstret i klassrummet är en symbol för Betlehems stjärna. Den bör inte heller förbjudas.”

fredag 30 november 2012

Psalm 130 Song "I Wait for the LORD"I väntans tider

Ps. 130:1 En vallfartssång.
Ur djupen ropar jag till dig, HERRE.
2 Herre, hör min röst, låt dina öron lyssna till mina rop om nåd.
3 Om du, HERRE, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå?
4 Men hos dig finns förlåtelse, för att man skall frukta dig.

5 Jag väntar på HERREN, min själ väntar, och jag hoppas på hans ord.
6 Min själ längtar efter Herren, mer än väktarna efter morgonen,
ja, mer än väktarna efter morgonen.

Sveriges svek mot Israel

Omröstningen i FN
”Dessa stater röstade mot resolutionen som gjorde Palestina till en icke medlemsstat i FN.
All heder åt dem!
USA, Israel, Canada, Tjeckien, Palau, Micronesien, Nauru, Panama och Marshallöarna.

"...Israel  vet att palestinierna inte håller ingångna avtal och att världssamfundet ger palestinierna sitt stöd när de bryter avtal.
Inga goda förutsättningar för nya fredsförhandlingar alltså."

Bibelläsningsplan för december månad

DECEMBER
1. Job. 28:12-28,    Hosea 11-12,    2 Petr. 3
2. Job. 29,               Hosea 13-14,    1 Joh. 1
3. Job. 30:1-15,      Joel 1,               1 Joh. 2
4. Job. 30:16-31,    Joel 2-3,            1 Joh. 3
5. Job. 31:1-23,      Amos 1-2,         1 Joh. 4

Modig präst låter sig INTE tystas!

Adventsuppropet
Publicerad 2012-11-30
Prästen som inte lät tysta sig
"– Några rektorer fick kalla fötter efter Skolverkets debattartikel i helgen och avbokade sina kyrkobesök. De som ändå kommer är de som inte är rädda, säger prästen Magnus Crispin Back.
Trots Skolverkets direktiv väljer han att både be och läsa välsignelsen för skolbarnen som besöker Österhaninge församling vid advent.

– Jag är kallad till präst och det innebär att jag är kallad till att sprida det glada budskapet. Om vi inte får prata om Gud i kyrkan är det ingen idé att skolorna kommer hit. ..."

torsdag 29 november 2012

onsdag 28 november 2012

Jag är en gäst och främling...1.Jag är en gäst och främling,
som mina fäder här.
Mitt hem är ej på jorden,
nej, ovan skyn det är.
Däruppe bor min Fader
i härlighet och ljus;
där ville jag ock vara
uti min Faders hus.
Hem, hem, mitt kära hem,
ej finns en plats på jorden
så skön som du, mitt hem.

Sveriges regering stöder terrororganisationen Hamas, vars enda syfte är att utplåna Israel.

Detta visar att Sveriges regering är antisemitisk. Det är en stor skam för Sverige om vår regering säger ja till att "palestinas" status i FN uppgraderas!
Regeringen vill höja Palestinas status i FN
Publicerad 26 november 2012
"SVT erfar Regeringen säger ja till att Palestinas status i FN uppgraderas. Det blir med största sannolikhet resultatet av förhandlingarna inom Alliansen inför omröstningen på torsdag i FN:s generalförsamling..."
**************************
Läs även:
Norden sviker Israel - igen
Norge, Sverige och Danmark har i hemlighet beslutat svika Israel genom att rösta för att
den fiktiva staten "Palestina" ges "observatörs-status" i FN.
**************************
Läs även:
SIDA belönar Gazas anfallskrig mot Israel:
UNRWA får ytterligare femton miljoner kronor
"UNRWA det är det mycket säregna FN-organ vars syfte i realiteten är att hålla palestinska araber som flyktingar ända till dess Israel utplånats och flyktingarna kan ”återvända”.
Det är sannolikt också detta som majoriteten av dessa flyktingar, jämte den övriga befolkningen i Gaza, vill.
Den islamonazistiska terrororganisationen Hamas i Gaza, vars enda syfte just är att utplåna Israel, styr ju i Gaza och den är tillsatt i demokratiska val.

Utplånings- och anfallskriget mot Israel från Gaza och från många andra håll har fåfängt bedrivits i decennier. Gazaborna har inte och kommer inte att lyckas med att utplåna Israel.
Det konstiga är att världssamfundet låter dem hållas och till och med belönar dem när de lyckats irritera Israel tillräckligt mycket för att Israel ska börja försvara sig på allvar, något som skedde för några dagar sedan.
Detta samtidigt som alla tycker att det är helt i sin ordning att de palestinska flyktingarna, till skillnad från alla andra flyktingar i världen, tvingas sitta i flyktingläger i all evighet. Det tycks alltså vara viktigare att utplåna Israel än att leva i välstånd..."
Belöningen kommer i detta fall från den svenska statliga myndigheten SIDA.

torsdag 22 november 2012

Nyheter från Israel 2012-11-22Straffdom över Israels grannfolk
Sef. 2:4 "Gaza skall bli övergivet och Askelon förvandlat till en ödemark. Asdod skall drivas ut mitt på ljusa dagen och Ekron ryckas upp med rötterna.
5 Ve er som bor på landsträckan utmed havet, ni av kereteernas folk! HERRENS ord är emot dig,
Kanaan, du filisteernas land. Jag skall fördärva dig, så att ingen mer skall bo där.

6 Landsträckan utmed havet skall bli betesmarker, där herdarna har sina brunnar och fåren sina fållor.
7 Den skall tillfalla kvarlevan av Juda hus. Där skall de föra sin boskap i bet. I Askelons hus skall de lägga sig om kvällen, ty HERREN, deras Gud, skall se till dem och göra slut på deras fångenskap."

*****
Israels armés chefsrabbin citerar bibelord från Sakarja 12.

Veklagan över den genomstungne
Sak. 12:9 "På den dagen skall jag bestämma mig för att utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem.
10 Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom..."

lördag 17 november 2012

Bön för staten Israel!**********
När man hör denna bön för staten Israel, från den israeliska försvarsmakten IDF, så blir Bibelns berättelser om Kung David plötsligt väldigt levande. Han vände sig alltid till Gud, i bön om hjälp och beskydd mot Israels fiender och Gud var med honom.

**********
Huvudkantorn för Israels armé
The Prayer For the State of Israel - IDF Chief Cantor Ltc. Shai Abramson
Accompanied by the S.F.Y. Philharmonic Orchestra & Choir, Conducted by Dr. Mordechai Sobol
Composer: Sol Zim, Child Soloist: Micha Schachat
Arrangement & Music Production: Ofir Sobol, Engineering & Mix: Zohar Zaltz
Recorded at "Eshel" Studios - Tel Aviv - June 2011

fredag 16 november 2012

Ny judisk nyhetskanal som går att följa på InternetNy judisk nyhetskanal JN1-Jewish News One

Internetlänk http://jn1.tv/

Hur länge ska Sveriges UD vägra att fördöma Hamas attacker mot Israel?

Antisemitismen bottnar i ett hat mot Gud och allt det som Han står för. Det judiska folket är och kommer alltid att vara Guds utvalda egendomsfolk och Israel är det land som Gud har gett till dem för evigt.

När fördömer Sveriges UD Hamas attacker av Israel?
2012/11/15
Källa: "Stoppa Bojkott"

"Hamas fördöms av USA och Storbritannien
USAs UD: “Det finns inget försvar för det våld som Hamas och andra terrororganisationer utför mot Israels folk. Vi uppmanar de ansvariga att stoppa dessa fega handlingar omedelbart. Vi stödjer Israels rätt att försvara sig, och vi uppmuntrar Israel att fortsätta att göra allt för att undvika civila offer.

torsdag 15 november 2012

Vem granskar TT:s brott mot de pressetiska reglerna?

TT:s rent nazistiska kärlek för muslimska terrorister och hat mot judar. 
Källa: "Israel i Sverige"
************
Man kan lugnt påstå att TT är rasistiska med sitt judehat och sin förkärlek till muslimska terrorister.
Detta framstår som ett eko från det forna Nazi-Tyskland.
************
Pressens opinionsnämnd:
Regel nr 2.
"Var kritisk mot nyhetskällorna.
Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats.
Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer."

D.v.s. VARJE spridare har skyldighet att granska fakta, att bara ha fått det från TT är EJ enligt de pressetiska reglerna!

Nyheter från Israel 2012-11-15Operation Molnstod, dag 1 
14 november av Paul Widén

måndag 12 november 2012

Hamas attackerar Israel med ett oupphörligt bombregn!

Raketregn över Israel
Källa: Jihad i Malmö
I lördags startade Hamas en ny offensiv mot Israel. Första steget var ett pansarskott mot en israelisk jeep vid gränsen. Efter att IDF slagit tillbaka med en bombattack, pågår nu på tredje dygnet ett oupphörligt bomb-regn över södra Israel.
Hittills (måndag morgon) har islamisterna avlossat över 120 raketer.

Löpande uppdatering finns på
IDF Twitter.

IDF pressmeddelanden finns här.
Läs vidare här >>>

söndag 11 november 2012

Att leva i förlåtelse är ett skydd i den andliga striden.

Förlåtelse
2 Kor. 2:10 ”Den som ni förlåter, honom förlåter också jag. Ty det jag har förlåtit, om jag haft något att förlåta, det har jag gjort för er skull, inför Kristi ansikte,
11 för att vi inte skall bli överlistade av Satan. Hans avsikter känner vi till.”

Kanske många som inte tänker på detta hur viktigt det är att leva i förlåtelse varje dag. Det ger oss ett skydd mot Satans angrepp i den andliga striden.

lördag 10 november 2012

'Til the Storm Passes By1.In the dark of the midnight have I oft hid my face,
While the storm howls above me, and there's no hiding place.
'Mid the crash of the thunder, Precious Lord, hear my cry,
Keep me safe till the storm passes by.

Chorus
Till the storm passes over, till the thunder sounds no more,
Till the clouds roll forever from the sky;
Hold me fast, let me stand in the hollow of Thy hand,
Keep me safe till the storm passes by.

Sanningen har försvunnit, och den som vänder sig ifrån det onda blir plundrad (Jes. 59:15).

Lögnens fader är djävulen och han är motståndare till allt som är sanning. Hans väg är de breda massornas väg som slutligen leder till fördärvet. Det är också den väg som följer minsta motståndets lag.

De två vägarna
Matt. 7:13 ”Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den.
14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.”

Den snabbt ökande laglösheten i vårt samhälle är ett tecken på att vi lever i den yttersta tiden och lögnens fader, laglösheten själv, förpestar människors sinnen mer och mer med all form av orättfärdighet. De som har valt bort sanningen och njutit av orättfärdigheten blir i den sista tiden så förblindade av kraftig villfarelse så att DE SJÄLVA TROR PÅ LÖGNEN.

Många vittnar om valfusk i presidentvalet i USA

Texas hotade gripa observatörer
Valobservatörerna från OSSE är på ett par punkter kritiska mot hur det amerikanska presidentvalet genomfördes.

Netanyahu fruktar Obamas nästa drag

Tvåstatslösningen är en dödfödd plan  

Herrens talar genom profeten Joel att det följer ett straff mot de folk som förskingrat det judiska folket och delat landet.

Joel 3:1 "Vid den tiden när jag återupprättar Juda och Jerusalem", säger Herren,
2 "ska jag samla hela världens folk i dalen där Herren dömer, och där ska jag straffa dem för att de förskingrat mitt egendomsfolk bland hedningarna och delat mitt land.”

torsdag 8 november 2012

Nyheter från Israel 2012-11-08Ambassadör Bachman om konsten att spela en konstruktiv roll
02.11.12
Citat: "Igår svarade ambassadör Bachman på ärkebiskop Wejryd och biskop Nordins artikel i Aftonbladet. Ambassadören framhåller den viktiga roll kyrkorna har för försoning och dialog men att det samtidigt är olyckligt att kritiken och skulden är så ensidig. Läs hela artikeln genom att klicka här eller genom att läsa texten nedanför.  

Kyrkan straffar den ena sidan
Kyrkorna har en mycket viktig roll att spela för försoning och dialog i konfliktområden. Det är därför nedslående att Svenska Kyrkan väljer att lägga all skuld på och söka straffa den ena sidan i en mycket komplicerad konflikt – något som bara fördjupar de befintliga klyftorna i regionen..."

Läs hela artikeln här >>>

tisdag 6 november 2012

Thanks to God for my Redeemer!En solist som sjunger denna underbara sång med en inlevelse som berör.

Tack, min Gud, för vad som varit!
(Eng. Thanks to God for my Redeemer)

Tack min Gud för vad som varit,
Tack för allt vad du beskär.
Tack för tiderna som farit,
Tack för stund som inne är.

Tack för ljusa, varma vårar,
Tack för mörk och kulen höst.
Tack för redan glömda tårar,
Tack för friden i mitt bröst.

söndag 4 november 2012

Bert Stålhammar: "Regeringen hade behövt en Josua"

Källa: Hemmets Vän
Debatt Publicerad: 2012-10-25 00:00
Joshua
"Den som kan sin bibel vet att det var Josua som fick leda israeliterna då de skulle ta över Kanaans land som Gud hade lovat dem för flera hundra år sedan. När folket efter 40 års ökenvandring äntligen stod vid gränsen till Kanaan var det många som snabbt ville rusa in i landet som flöt av mjölk och honung. Men Josua var en klok ledare, så han lugnade ner de ivriga och skickade istället in två spejare som skulle ta reda på hur ”landet låg” och sedan rapportera till honom så att den mest effektiva strategin skulle kunna användas.

Jag kommer att tänka på Josua och hans spejare när media dagligen både i positiva och negativa termer skildrar det mångkulturella samhälle som avlöst det en gång så homogena Sverige.

Bo Wettéus: "Vart tar Bibeln vägen?"

Källa: Hemmets Vän 
Debatt Publicerad: 2012-10-18 00:00

"Samtalet om kristenhetens framtid i Sverige har mattats något sedan vårens mycket intensiva debatt initierad av Sigfrid Deminger i artikeln ”Frikyrkan håller inte hela vägen”. I radio, tv, tidningar och på sociala medier var diskussionen het.

I gudstjänster, ledarsamlingar, hemgrupper och vid kyrkkaffet talades mycket om framtiden. Förslagen var många om hur framtiden skulle erövras och många handlade kanske mest om fasaden och utsidan. I alla fall fick man det intrycket.

Bo Wettéus: "Håller svenska språket på att försvinna?"

Källa: Hemmets Vän
Debatt Publicerad: 2012-10-25 00:00

"För inte så länge sedan var jag på besök i en kyrka där man nyligen haft en Grand opening det vill säga en invigning av kyrkan. En slogan som mötte oss var We love Sundays, vi älskar söndagar, och på t-shirten som kyrkan tryckt upp stod det We love You, vi älskar dig och så skulle man svara på frågan What do you think about us, vad tänker du om oss?          

Alltså en svensk församling med sina sloganer på engelska. Pastorn visade också serveringslokalerna och berättade att man nu har en lounge det vill säga ett café en trappa upp.

Jag fattade att man numera sjunger alla sina lovsånger på engelska och vid frågan om man predikar på engelska också var svaret: ”Ja, det gör vi nog snart”.

Vad är detta? Är detta i Sverige? Är detta en framtida framkomlig väg för fler kyrkor? Vart tar det svenska språket vägen? Blir vi alltmer oförmögna att kommunicera på svenska? Måste vi ta till engelskan i alla sammanhang? Vilka konsekvenser får det? Är engelskan inte bara ett språk utan ett tankemönster och en kultur, som får insteg i våra kyrkor och vars negativa och positiva påverkan vi borde analysera? Är detta en kyrkans anpassning till en omgivande kultur som blir alltmer amerikaniserad, underhållningspräglad och ytlig?

SvD: "Läkarna bör kontrolleras – inte funktionsnedsatta"

Källa: SvD 
2 november 2012 kl 18:55
"Det är läkarna som bör ta ett större ansvar för intygen och kontrolleras hårdare – inte de med funktionsnedsättning. Det skriver en rad debattörer med anledning av debatten om hur fusket ska stoppas.

onsdag 31 oktober 2012

Nyheter från Israel 2012-11-01Läs Dan Johanssons artikel:
"Tvåstatslösningen är en dödfödd plan". (PDF-format)
http://www.israelsvan.com/tidningen/Nr5_12.pdf

Bibelläsningsplan för november månad

NOVEMBER
1.   Job. 11:1-12,      Hes. 18-19,    Tit. 2
2.   Job. 11:13-20,    Hes. 20,          Tit. 3
3.   Job. 12:1-12,      Hes. 21-22,     Filem.
4.   Job. 12:13-25,    Hes. 23-24,     Hebr. 1
5.   Job. 13:1-12,      Hes. 25-26,     Hebr. 2

Svenska kyrkan och Diakonia har ingen sympati för Israel

Var finns sympatin till Israel från Svenska kyrkan och Diakonia? 
Publicerad 2012/10/30

“Svenska kyrkan, Diakonia och ett 20-tal andra organisationer vill ursprungsmärka varor från Västbanken och talar om “dubbelmoral”
- Gör upp med dubbelmoralen uppmanar Svenska kyrkan, Diakonia och ca 20 andra europeiska frivilligorganisationer till EU:s regeringar och vill bl.a. ursprungsmärka varor från bosättningar på Västbanken. Dubbelmoral? Är det dubbelmoral att anställa palestinska arbetare så att de kan försörja sina familjer? Det är lätt att befinna sig i Sverige och rycka bort palestinska inkomster från judiska bosättningar när man inte själv blir drabbad att kunna äta och dricka gott varje dag.

tisdag 30 oktober 2012

Det är så underbart det namnet Jesus!Det finns ett namn
Det finns ett namn jag skattar högst av alla.
Mitt hjärta grips, när jag det namnet hör.
Och skulle du så än fantast mig kalla,
Det namnet mig ändå så lycklig gör.

Kör: Det är så underbart det namnet Jesus.
För evigt skall det bli min melodi.
Det borgar för en full och härlig frälsning.
Det löste mig från syndens slaveri.

måndag 29 oktober 2012

Bert Stålhammar: "Dags att lära av historien"

Källa: Hemmets Vän 
Sverige - en gång
ett kristet land
Debatt Publicerad: 2012-10-11 16:57
En mycket bra och tänkvärd artikel av Bert Stålhammar

"I min generation minns jag och många med mig hur det var att växa upp under knappa omständigheter. Nu kan man köpa dyra jeans som levereras moderiktigt med trasiga knän redan från fabriken. Men då när fortfarande arbetarrörelsens stolthet var att hålla barnen hela och rena så såg man snabbt till att laga och lappa det som var trasigt.
Dygderna att vara flitig och arbetsam, att sköta sig och hålla sig nykter och att ha rent och snyggt hemma satt djupt liksom vikten av att vara sparsam. Arbetarrörelsen uppmanade dessutom sina medlemmar att läsa mycket och på så vis få del av den bildning som tidigare bara de besuttna grupperna kunnat få. I år firar för övrigt ABF sitt hundraårsjubileum.

söndag 28 oktober 2012

Smålandsposten Ledare: "En definition på politisk korrekthet"

Källa: Smålandsposten 
Ledare 2012-10-22

Citat: "Politisk korrekthet", PK, är ett begrepp som oftast används för att dunka meningsmotståndare i huvudet. Gräsrötter anklagar kultureliten för att vara politiskt korrekt, kultureliten anklagar alla som använder begreppet PK för att vara inskränkta rasister, sexister och homofober.

Därför är det befriande att Patrik Engellau och Thomas Gür i boken Den övermodiga beskyddaren lyckas ge en saklig definition av politisk korrekthet…”

Skolan ska inte tvinga barn att utöva yoga, som är en religion.

Dagen Debatt:  Säg nej till yoga i skolan
Publicerat:
Vi kräver andlig varudeklaration från dem som vill ­använda yoga i skolan, skriver debattörerna.
Citat: "Om yoga införs i skolan, om Skolinspektionen beslutar att yoga inte är religiöst, frågar man sig vilka möjligheter dagens föräldrar får att skydda sina barn. Är inte det bara ordklyveri för att öppna vägen för yoga till barnen? Och då får man fråga sig, ska föräldrarna tas ifrån rätten att ytterst ansvara för vad deras barn utsätts för?

Det finns vittnesbörd från själavårdare om meditationspsykoser. Om detta är sant, vem tar då ansvaret för de konsekvenser yoga kan få för enskilda barn, de som inte själva kan skydda sig och inte förstår vad de gör?

fredag 26 oktober 2012

söndag 21 oktober 2012

Människoliv värderas olika i vårt land, Sverige!

Människoliv värderas olika i vårt land 
Av Krister Renard
I sanningens tjänst
söndagen den 21:e oktober 2012

(Häpnadsväckande snedvriden bidragspolitik!)
Citat: ” Den senaste veckan har en insändare i tidningen DT (Dalarnas Tidningar, som utgör en sammanslagning av Falu-Kuriren, Borlänge Tidning etc) flitigt diskuterats på nätet och i andra sammanhang. Insändaren handlar om ”nyanlända svenskars ekonomi”. Skribenten anger där hur mycket en nyanländ invandrarkvinna som är arbetslös (vilket torde gälla 100 procent av flyktinginvandrarna) och har tre barn får i ekonomiskt stöd av samhället:

Israelfientliga Ship to Gaza, misslyckades igen

Ship to Gaza misslyckades i år också – UD:s presschef pressar Israel  

Citat: "..."Men det viktiga för Hamas och för Ship to Gaza är inte några fotbollar mer eller mindre; vad de är intresserade av är att sätta press på Israel.
Uttalandet från svenska utrikesdepartementets presschef ligger tyvärr väl i linje med detta syfte.
Någon press på Hamas från Sveriges regering är det alltså som vanligt inte fråga om.Befattningen att vara ”presschef” får i och med detta en något sinister klang. Chef för press på vad? Inte på Hamas i alla fall …"


Läs hela artikeln här: http://www.sapereaude.se/blog/?p=8983

**************************

Pressmeddelande från Israels ambassad angående Ship to Gaza-spektaklet

Citat: "...Det är en del nu som avråder Ship to Gaza-folket att försöka nå Gaza. Gott så. FN har gjort det till exempel, som du kan läsa ovan och här igen:

torsdag 18 oktober 2012

måndag 15 oktober 2012

Turn Your Eyes Upon Jesus!Turn your eyes upon Jesus

1.O soul, are you weary and troubled?
No light in the darkness you see?
There’s light for a look at the Savior,
And life more abundant and free!

Refrain:
Turn your eyes upon Jesus,
Look full in His wonderful face,
And the things of earth will grow strangely dim,
In the light of His glory and grace.

I väntan på Guds handlande, av David Wilkerson

Ett budskap lämnat av David Wilkerson 1988
June 28, 2010

I väntan på Guds handlande 

Ett budskap lämnat av David Wilkerson 1988

by David Wilkerson | June 28, 2010

Jag tror få kristna anser sig vara otåliga. De flesta trogna Jesu efterföljare håller med om att de inte nått ända fram, att de inte är så kristuslika som de önskar vara. De talar om för dig att det finns områden i deras liv som är i stort behov av förbättring. Men få kristna känner igen en särskild form av otålighet i sig själva som är andlig till sin natur.

Den är subtil men kan ändå orsaka förvirring i Guds mest trogna tjänares liv. Ja, den har påverkat den trofasta vandringen hos många. För att hjälpa till att förstå detta, låt mig väcka tanken att denna otålighet är en form av stolthet. Och jag drar denna definition direkt från Skriften: Stolthet är oberoende, medan ödmjukhet är beroende.

Den typen av stolthet jag talar om är en otålighet i att vänta på att Gud ska agera i sin egen tid och på sitt eget sätt. Den rusar iväg för att ta saker i egna händer. Efter årtionden i tjänande är jag övertygad om att detta är en av de största frestelserna som möter varje trogen kristen: att agera i brådska på egen hand när det tycks som att Gud inte verkar snabbt nog.

söndag 14 oktober 2012

Frälst men eländig, av David Wilkerson


by David Wilkerson
June 19, 2012           Utdrag ur predikan:
Bibeln -
Den Heliga Skrift
Vår tro måste vara grundad uteslutande i Guds Ord.
”Satans strategi i dessa sista dagar är att få dig att tvivla på Jesus som en realitet. Han kommer att göra allt i sin makt för att få dig att tvivla på att Gud är med dig i allt.

Guds bekymmer är att hans folk skakas i sin tro, att de inte vill förtrösta på honom i sina kriser. Sannerligen, vår värsta synd är att inte tro på att han kommer att göra det han lovat. Detta kränker honom mer än äktenskapsbrott, otukt, droger, alkohol eller någon annan köttslig synd.

Hans Ord säger, ”Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ut ur frestelsen” (2 Petrusbrevet 2:9). ”Gud är trofast, han skall inte låta er frestas över er förmåga, utan skall med frestelsen också bereda en utväg, så att ni kan uthärda den” (1 Korintierbrevet 10:13).

Vad säger Bibeln om förblindade människor med förstockade hjärtan?

Krister Renard: Det hypnotiserade folket 
söndagen den 14:e oktober 2012
Mycket tänkvärd artikel och en förklaring till VARFÖR människor kan bli helt förblindade och förstockade i sina hjärtan.

Utdrag ur artikeln:
"Det verkar rimligt att tro att våra politiker och intellektuella genomsnittligt är normalbegåvade eller lite över detta (enstaka individer ligger förstås mycket över snittet). Hur kan dessa människor, som själva hittar till jobbet, som kan borsta tänderna själva och som t o m kan läsa en bok och förstå innehållet, samtidigt handskas med verkligheten på ett sätt som närmast framstår som hjärndött (och självdestruktivt)? Det är en gåta. Åtminstone om man begränsar sin analys till den fysiska verkligheten.

lördag 13 oktober 2012

Kristna förföljda av islamister i Sverige behöver de kristnas stöd

Källa: MXp
Vi måste hjälpa de kristna som förföljs av islamister i Sverige
2012-10-11

Citat: "...Nu blir kristna också förföljda i europeiska länder
Men vad som är ganska nytt och mer skrämmande i sammanhanget är förföljelsen i form av trakasserier, hot och fysiska angrepp, som vi nu år 2012 bevittnar i hjärtat av de så kallade demokratiska länderna i Europa! Jag tror att många av de flyktingar och invandrare som har flytt krig och förföljelse och därför har kommit till Europa med drömmen att leva i fred och harmoni. Men tyvärr finner vi att de fortfarande terroriseras och hotas av radikala islamister. Även i hjärtat av Europa!

Nyheter från Israel 2012-10-11

Paul Broun: "Evolutionsteorin och Big bang är lögner som kommer rakt ur djävulens håla."

Dagen: Politiker: Evolutionsteorin ”djävulens lögn”
Publicerat 2012-10-07
Paul Broun
sanningssägare
Den republikanske kongressledamoten Paul Broun anser att evolutionsteorin och Big bang är ”lögner som kommer rakt ur djävulens håla”.
Citat: ” Paul Broun säger att evolutionsteorin, embryologin och Big bang "är lögner som är gjorda, för att hålla mig och alla andra som har lärt sig detta, från att de behöver en frälsare”.

Vidare sade Broun, som är läkare, att han är övertygad om att jorden är omkring 9 000 år gammal och att den skapades av Gud på sex dagar. Han säger att han sett "massor av vetenskapliga fakta" som visar att detta var sant.
– Som er kongressledamot så håller jag Bibeln som den guide som leder mig i alla delar av livet, sade han i baptistkyrkan.”

Den blinda rättvisan är de laglösas paradis

Krister Renard: Gycklarnas afton… 
lördagen den 6:e oktober 2012
den blinda rättvisan

Citat: ”… det svenska samhället har inte mycket till övers för offren. Förövarna lägger man ned miljoner på för att ”bota och hjälpa dem”. Och visst, det är bra att man försöker få den här typen av människor att leva ett normalt, hederligt liv. Men – man måste sona det man gjort! Man måste betala ett pris! Och priset för att ta ett människoliv måste vara oerhört högt!...”

Citat: ”…Begreppet rättvisa tycks idag vara lika ute som begreppet vishet. Kanske hör detta ihop, så att i ett samhälle, där visheten står högt i kurs, så skipas också rättvisa och vice versa!”

**********************************
Läs även inlägg från SVT "Uppdrag granskning":

*Svart bilexport för hundratals miljoner
*Myndigheterna grundlurade av svarthandlarna?
*Äger 1400 bilar men finns inte på riktigt?

fredag 5 oktober 2012

Dagen Debatt: "Hot mot både judar och kristna"

Källa: Dagen Debatt 
Välsigna och stöd Israel!
Carl Anders Breitholtz
Publicerat: 2012-10-05

Svenska kristna ledare måste uttala klart stöd för ­Israel och det judiska folket och stå för den linjen även praktiskt, skriver Carl Anders Breitholtz.

Citat: "På sista tiden har risken för krig i Mellanöstern ökat. Det kan få förödande konsekvenser för det judiska folket men också för de kristna i regionen. Det framgår på olika sätt av europeiska, amerikanska och israeliska media, även om ämnet inte tas upp så ofta i tidningen på frukostbordet. Hur ska vi då förhålla oss till detta?

Dagen Åsikt: "SKR som en trojansk häst"

Källa: Dagen Åsikt
Trojansk häst
Publicerat: 2012-10-05
Av Mats Olofsson
Mycket bra skrivet!

Citat: "SKR: s företrädare vill inte svara på min kritik (Dagen 19 sep), det vill säga: lockar SKR till avfall genom s.k. interreligiös bön? Är Koranens gud densamma som Abrahams, Isaks och Jakobs Gud? Anser SKR att vi egentligen ber till samme Gud?

Vad säger detta om troheten mot den ende sanne Guden? Betänk Jesu ord: ” Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus”..."

torsdag 4 oktober 2012

Frukta inte och var inte förskräckta för denna stora skara, ty striden är inte er utan Guds!

Herren är min Herde
Detta bibelord är fyllt av tröst och uppmuntran, och en uppmaning till oss att vi får stå stilla och förtrösta på Herren mitt i striden, för Herren överger aldrig sitt folk, de som sätter sin tillit till Honom.

2 Krön. 20:15, 17, 20 "Frukta inte och var inte förskräckta för denna stora skara, ty striden är inte er utan Guds…, Ni skall endast träda fram och stå stilla och se på hur Herren räddar er …. Frukta inte och var inte förfärade… Förtrösta på Herren er Gud, så har ni ett säkert fäste…”

Nyheter från Israel 2012-10-04

Dagen Åsikt: Sekulär världsbild ger bibelsyn som sår tvivel

Källa: Dagen Åsikt
Publicerat: 2012-10-04
Bibeln -
Den Heliga Skrift
Citat: ”...en icke kristen världsbild, det så kallade upplysningstänkandet, har smugit sig in i flera av de frikyrkliga pastorsutbildningarna”...

Citat:"...Den beskrivna världsbilden utgår från att Gud, om han finns, inte påverkar vår värld i någon reell mening som vi kan räkna med."

*Reflektion: Den beskrivna världsbilden utgår från en antikristlig världsbild och detta i sin tur vilseleder människorna bort från Gud och tron på Guds Ord. Detta får mycket allvarliga följder för alla de människor som blir vilseförda och p.g.a. detta kan komma att gå evigt förlorade.*

onsdag 3 oktober 2012

SvD Opinion Brännpunkt: Hårda tag behövs mot stenkastande unga

Källa: SvD
Stenkastande ungdomar
2 oktober 2012 kl 14:54 , uppdaterad: 3 oktober 2012 kl 10:15

"Det krävs kraftigare reaktioner från samhället när det gäller ungdomar som kastar sten mot polisen. Ordningsmakten måste få ta till de medel som krävs för att upprätthålla ordningen. Det skriver Aron Modig, KDU.

”Hårda straff brukar utmålas som gammaldags och mossigt. Men det enda som är förlegat är en låt-gå-attityd mot våldsverkare. ”
Aron Modig

Chockerande antisemitism i Svenska kyrkan.

Känsloladdat i Kyrkomötet:
Publicerad: 2012-10-01 08:52
Reflektion: Guds Ord visar oss tydligt att det drar ner förbannelse från Gud över dem som förbannar Israel. Det är en respektlöshet för Guds Ord att så trotsa hans befallningar och dessutom uppmana andra att göra detsamma.

1 Mos. 12:1 ”HERREN sade till Abram: "Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. 2 Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. 3 Jag skall välsigna dem som välsignar dig (Israel) och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade."*
Kyrkomötets ekumenikutskott beslutade att uppmana kyrkostyrelsen
att ”kräva ett slut på den israeliska  ockupationen av Västbanken,
  Östra Jerusalem och Gaza”. Foto: Lennart SacrédeusUppmaning till bojkott av Israel
Källa: Världen i dag

Citat: ”Kyrkomötets ekumenikutskott uppmanar kyrkostyrelsen i Svenska kyrkan att "fortsätta sina ansträngningar att kräva ett slut på den israeliska ockupationen av Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza".

måndag 1 oktober 2012

Fädernas kyrka, psalmen som blev bortcensureradHelgmål från Leksand 1986. Första advent. Psalmen Fädernas kyrka sjungs en sista gång innan den försvinner ur psalmboken.

Fädernas kyrka i Sveriges land,
Kärast bland samfund på jorden!
Vida hon famnar från strand till strand,
Fast hon är grundad av Herrens hand,
Byggd till hans tempel i Norden.

Krister Renard: Västvärldens motbjudande kryperi…

Källa: Gluefox
Kryperi
lördagen den 29:e september 2012

Mycket tänkvärd artikel av Krister Renard

”Det är intressant att notera hur västvärlden reagerar inför de våldsamma muslimska reaktionerna med anledning av filmen ”Islams oskuld” (se tidigare blogg). Beträffande reaktionerna så visar det sig att filmen funnits tillgänglig en längre tid på Youtube (ett par månader innan upploppen började om jag inte missuppfattat saken). Att reaktionerna kommer så plötsligt, långt efter att filmen lagts upp, tyder på att de är regisserade av mullorna. Ett sätt att skrämma Västvärlden till underkastelse. Och det tycks ju fungera.

EU vill tvångsintegrera svenskarna!

Europarådskommission föreslår tvångsintegrering.
Källa: Avpixlat.info 

Reflektion: Man kan ju fråga sig om detta förslag är ett beställningsuppdrag från islamister i EU!

”INSÄNDARE Europakommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) offentliggjorde i tisdags sin fjärde övervakningsrapport från Sverige. Rapporten inklusive regeringens synpunkter finns tillgänglig [här]. Den togs fram efter ECRI:s kontaktbesök i Sverige i september 2011 och tar hänsyn till utvecklingen fram till mars 2012.

lördag 29 september 2012

At the Name of Jesus!Rom. 14:11 ”Det står skrivet: Så sant jag lever, säger Herren, för mig skall varje knä böja sig, och varje tunga skall prisa Gud.*

Främlingen

Tänkvärd berättelse av okänd författare
Källa: Tidens tecken 
Avgudadyrkan
"Ett fåtal år efter att jag föddes, mötte min far en främling som var ny i vår lilla stad. Från början så var min far fascinerad av denna bedårande nykomling och snart bjöd han hem honom för att leva med vår familj. Främlingen blev snabbt accepterad och var från den stunden en av oss. När jag växte upp, så ifrågasatte jag aldrig hans plats i min familj. I mitt unga sinne hade han en speciell nisch.

Mina föräldrar var lärare. Mamma lärde mig att skilja på det som var gott och ont, och pappa lärde mig att lyda. Men främlingen… han var en historieberättare. Han kunde hålla oss trollbundna i timmar med sina äventyr, mysterier och underhållning. Om jag ville veta något om politik, historia eller vetenskap, så visste han alltid svaren om det förflutna, förstod sig på nuet och verkade även kunna förutsäga framtiden.

fredag 28 september 2012

Dagen Debatt: Kyrkan lurades av KGB

Källa: Dagen Debatt
av Wilgot Fritzon, före detta missionsdirektor för Ljus i Öster

KGB-kontroll
Citat: ”De av Sovjet utsedda delegaterna fick alltid sin vilja igenom när det gäller slutdokumenten i de kyrkliga fredskonferenserna på 1980-talet, menar Wilgot Fritzon, med anledning av den uppblossade debatten om DDR:s infiltration.
Prästen vid Ersta diakoni, Anders Westius, ställde i en debattartikel (Dagen 22 augusti) mycket angelägna frågor. Huvudfrågan var om hans far, Stockholmsbiskopen Lars Carlzon, hade gått kommunistregimens i DDR ärende då han hade biskopsmötets uppdrag att representera Svenska kyrkan i Östeuropa.

Carlzon var under några år på 80-talet också ordförande för Förbundet Sverige-DDR fram till Berlinmurens fall. Eftersom Westius vill göra frågan "mer generell" vill jag dela några erfarenheter från mitt över trettioåriga arbete med kristna bakom Järnridån…”

Krister Renard: Rädslans kultur

Rädslans kultur
Av Krister Renard skrivet den 27 sept. 2012    (Mycket bra artikel!)
"Jag tänkte bara tipsa om en ny artikel jag skrivit på min hemsida. Den utgår från ett avsnitt av programmet Tendens som sändes i P1 för ca fem år sedan – det finns en länk med så man kan höra hela programmet (ca 30 min). Där intervjuas Jonathan Friedman, amerikansk professor i socialantropologi vid Lunds Universitet och även professor vid ett universitet i Paris. Friedman är känd för sin frispråkighet. Programmet handlar om politisk korrekthet och många kloka och viktiga saker sägs. Bl a så säger Friedman:

Den politiska korrekthetens värld är en instängd, likriktad värld, även om den definierar sig som mångkulturell. Det är en värld där demokratin är överflödig, eftersom alla sanna demokrater har samma idéer och resten, per definition, är antidemokrater som skall exkluderas."

Klicka här för att läsa artikeln! http://www.gluefox.com/komment/pkmulti.shtm

Citat: "Att kalla någon rasist eller sexist etc är ett oerhört kraftfullt sätt att skaffa sig ett överläge eller täppa till truten på den som har fel åsikter eller gör vad man själv tycker är olämpligt.

Politisk korrekthet handlar inte om höger eller vänster utan om ett sätt att kontrollera folk och deras tänkande.

torsdag 27 september 2012

Saliga visshet!1. Saliga visshet, Jesus är min
Himmelens glädje fyller mitt sinn
Född av hans ande, ren i hans blod
får jag förtröstan, styrka och mod

Kör:
Han är min glädje, han är min sång
honom jag prisar livsdagen lång
Han är min glädje, han är min sång
honom jag prisar livsdagen lån

Bibelläsningsplan för oktober månad


OKTOBER
1. Pred. 7:1-13,      Jer. 14-15,    Ef. 3
2. Pred. 7:14-30,    Jer. 16-17,    Ef. 4
3. Pred. 8,              Jer. 18-19,    Ef. 5
4. Pred. 9,              Jer. 20-21,    Ef. 6
5. Pred. 10,            Jer. 22-23,    Fil. 1

Nyheter från Israel 2012-09-27

onsdag 26 september 2012

Den fria andefyllda församlingens historia - Per-Arne ImsenEn mycket bra predikan/undervisning av Per-Arne Imsen. Händelser i kyrkohistorien som är viktiga att känna till.

måndag 24 september 2012

SKR lockar till avfall genom "interreligiös" bön”


Den Stora Skökan
Reflektion: Den stora skökan i Uppenbarelseboken är den avfallna kyrkan i ändens tid.
******************
Mycket bra artikel skriven av Mats Olofsson
Publicerat: 2012-09-19 
”Humanisterna kan jubla. De vinner också en seger genom interreligiös bön eftersom det underlättar den fortgående avkristningen.
Under Almedalsveckan i Visby genomförde Sveriges Kristna Råd (SKR) tillsammans med muslimska organisationer en manifestation för religionsfrihet. Det utfördes genom att var och en bad till sin gud.
SKR:s teologer vill tydligen att Sveriges kristna skall vänja sig vid så kallad "interreligiös bön". Och de verkar också ha lyckats. Inga samfundsledare eller andra kristna ledare har reagerat något nämnvärt. Vi vänjer oss så sakteliga vid avfall.
Det hade varit mycket mer trovärdigt om SKR satt press på de länder som förföljer kristna och (på) muslimska organisationer i Sverige. Att aktivt agera för att stoppa slaktandet och förföljelsen av kristna i muslimska länder…”
Läs full artikel här: >>>

söndag 23 september 2012

To God Be The Glory

Elias mantel, av David Wilkerson

Av David Wilkerson | Januari 17, 2000
"Andra Kungaboken kapitel 2 innehåller en av de märkligaste berättelserna i hela Gamla Testamentet. I detta kapitel skildras de övernaturliga händelser som den åldrade profeten Elia och hans tjänare Elisa fick vara med om. När vi går in i berättelsen, har Gud talat om för Elia att hans tjänst på jorden har nått sitt slut. Nu skall han ta sig över floden Jordan och gå till en bestämd plats, där en himmelsk vagn ska hämta upp honom och förflytta honom till härligheten.
Medan den gamle profeten begrundade sin sista dag på jorden, bestämde han sig för att besöka städerna Betel och Jeriko. Han erbjöd sin tjänare Elisa att gå med honom, och paret gav sig iväg på det jag betraktar som en "undervisningstur". Efter att ha besökt båda städerna, kom de fram till floden Jordans strand. Elia tog av sig sin mantel - ett brett, löst sittande plagg, eller en kåpa - och han slog på vattnet med den. På övernaturligt sätt delade sig vattnet, och de två männen gick över på torra marken. (Se 2. Kung. 2:8)
När de kom över till andra sidan vände sig Elia till sin tjänare och sa: "Bed mig om vad du vill att jag skall göra för dig, innan jag tas ifrån dig." (2. Kung. 2:9). Utan tvekan svarade den yngre mannen: "Må en dubbel arvslott av din ande komma över mig." (samma vers).

fredag 21 september 2012

torsdag 20 september 2012

Psalm 27 Gemenskap med Herren

1 Av David.
HERREN är mitt ljus och min frälsning, för vem skulle jag frukta? HERREN är mitt försvar, för vem skulle jag vara rädd?
2 När de onda kommer emot mig och vill uppsluka mig, mina motståndare och mina fiender, då skall de själva stappla och falla.
3 Om en här belägrar mig fruktar ej mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig är jag ändå trygg.

4 Ett har jag begärt av HERREN, det längtar jag efter: Att få bo i HERRENS hus i alla mitt livs dagar för att se HERRENS ljuvlighet och betrakta hans tempel.

söndag 16 september 2012

Jesus bryter varje boja!Bojorna brister!

Psalm 107:10  ”De satt i mörker och dödsskugga, fångna i elände och järnbojor,
11 ty de hade varit upproriska mot Guds ord och föraktat den Högstes råd.
12 Han ödmjukade deras hjärtan genom lidande, de kom på fall och hade ingen hjälpare.
13 Men de ropade till Herren i sin nöd och han frälste dem ur deras trångmål.
14 Han förde dem ut ur mörker och dödsskugga, han slet sönder deras bojor.
15 Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn,
16 ty han krossade kopparportar  och bröt sönder järnbommar.”
 

*******************************
1 Vem kan stilla hjärtats strider?
Vem kan hjälpa själ som lider?
Vem kan släcka hjärtats brand?
Vem kan lösa syndens band?


Kör: Jesus bryter varje boja
Jesus bryter varje boja
Jesus bryter varje boja
Och Han gör mig fri.