Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

torsdag 27 september 2012

Nyheter från Israel 2012-09-27

Inga kommentarer: