Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

torsdag 27 september 2012

Bibelläsningsplan för oktober månad


OKTOBER
1. Pred. 7:1-13,      Jer. 14-15,    Ef. 3
2. Pred. 7:14-30,    Jer. 16-17,    Ef. 4
3. Pred. 8,              Jer. 18-19,    Ef. 5
4. Pred. 9,              Jer. 20-21,    Ef. 6
5. Pred. 10,            Jer. 22-23,    Fil. 1


6. Pred. 11,    Jer. 24-25,      Fil. 2
7. Pred. 12,    Jer. 26-27,      Fil. 3
8. H.V. 1,       Jer. 28-29,      Fil. 4
9. H.V. 2,       Jer. 30-31,      Kol. 1
10. H.V. 3,     Jer. 32,            Kol. 2

11. H.V. 4,     Jer. 33-34,      Kol. 3
12. H.V. 5,     Jer. 35-36,      Kol. 4
13. H.V. 6,     Jer. 37-38,     1 Tess. 1
14. H.V. 7,     Jer. 39-40,     1 Tess. 2
15. H.V. 8,     Jer. 41-42,     1 Tess. 3

16. Job. 1,             Jer. 43-44,    1 Tess. 4
17. Job. 2,             Jer. 45-47,    1 Tess. 5
18. Job. 3:1-10,     Jer. 48,         2 Tess. 1
19. Job. 3:11-26,   Jer. 49,         2 Tess. 2
20. Job. 4,             Jer. 50,         2 Tess. 3

21. Job. 5:1-16,     Jer. 51-52,    1 Tim. 1
22. Job. 5:17-27,   Hes. 1-2,       1 Tim. 2
23. Job. 6:1-13,     Hes. 3-4,       1 Tim. 3
24. Job. 6:14-30,   Hes. 5-6,       1 Tim. 4
25. Job. 7:1-10,     Hes. 7,           1 Tim. 5

26. Job. 7:11-21,    Hes. 8-9,        1 Tim. 6
27. Job. 8,              Hes. 10-11,    2 Tim. 1
28. Job. 9:1-20,      Hes. 12-13,    2 Tim. 2
29. Job. 9:21-35,    Hes. 14-15,    2 Tim. 3
30. Job. 10:1-12,     Hes. 16,         2 Tim. 4

31. Job. 10:13-22,   Hes. 17,      Tit. 1

Inga kommentarer: