Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

onsdag 26 september 2012

Den fria andefyllda församlingens historia - Per-Arne ImsenEn mycket bra predikan/undervisning av Per-Arne Imsen. Händelser i kyrkohistorien som är viktiga att känna till.

Inga kommentarer: