Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

fredag 28 september 2012

Krister Renard: Rädslans kultur

Rädslans kultur
Av Krister Renard skrivet den 27 sept. 2012    (Mycket bra artikel!)
"Jag tänkte bara tipsa om en ny artikel jag skrivit på min hemsida. Den utgår från ett avsnitt av programmet Tendens som sändes i P1 för ca fem år sedan – det finns en länk med så man kan höra hela programmet (ca 30 min). Där intervjuas Jonathan Friedman, amerikansk professor i socialantropologi vid Lunds Universitet och även professor vid ett universitet i Paris. Friedman är känd för sin frispråkighet. Programmet handlar om politisk korrekthet och många kloka och viktiga saker sägs. Bl a så säger Friedman:

Den politiska korrekthetens värld är en instängd, likriktad värld, även om den definierar sig som mångkulturell. Det är en värld där demokratin är överflödig, eftersom alla sanna demokrater har samma idéer och resten, per definition, är antidemokrater som skall exkluderas."

Klicka här för att läsa artikeln! http://www.gluefox.com/komment/pkmulti.shtm

Citat: "Att kalla någon rasist eller sexist etc är ett oerhört kraftfullt sätt att skaffa sig ett överläge eller täppa till truten på den som har fel åsikter eller gör vad man själv tycker är olämpligt.

Politisk korrekthet handlar inte om höger eller vänster utan om ett sätt att kontrollera folk och deras tänkande.

 
Den politiska korrekthetens värld är en instängd, likriktad värld, även om den definierar sig som mångkulturell. Det är en värld där demokratin är överflödig, eftersom alla sanna demokrater har samma idéer och resten per definition är antidemokrater som skall exkluderas.

Varför folk är så sårbara och lättkränkta idag [det finns otaliga exempel på detta — Jag (= Krister) läste förresten att Afro-Afrikanernas Intresseförening har klagat på att boksidor i allmänhet är vita och anser detta kränkande. Man kräver nu att alla böcker med vita sidor skall brännas på bål och fortsättningsvis så skall alla tidningssidor, boksidor etc vara svarta. Fast å andra sidan är ju texten oftast svart och den är ju det väsentliga. Så om texten nu blir vit på svarta sidor, kan det kanske uppfattas som ännu mer kränkande (jag bara skojar förstås — men det är inte enbart skoj, dagens kränkningskultur är ungefär på den nivån)]?"

************************************

Reflektion: I Sverige råder en rädslans kultur där människor styrs av en central kontroll över vad som får sägas och inte sägas.
Detta skapar en mycket farlig utveckling då även polikerna själva verkar ha fastnat i denna rädsla och agerar som viljelösa redskap i händerna på bl.a. radikala islamister, som är fostrade att köra över allt i sin väg för att få sin vilja igenom, gärna med våld och terror (det är bara att se hur de själva agerar i sina egna länder där de dagligen visar prov på sin förkärlek till vapen, krig, förföljelse och mördande av oliktänkande.
Alla muslimer är inte radikala men vi bör vara medvetna om att det finns många radikala islamister i Sverige, som har som mål att ta över landet och införa sharialagar.)
Huvudet i sanden

7-klövern står som handfallna och bara säger ja och amen till allt vad islamisterna kräver.
Det pågår ett sjukligt fjäskande och krypande för att vara alla muslimska organisationer till lags så att de hålls på gott humör. Det få kosta vad det kosta vill, oavsett vad detta kommer att få för katastrofala konsekvenser för vårt land framöver!

En stor del av landets egna befokning tvingas leva i en allt större otrygghet när kriminalitet och överfall bara ökar, och rättsväsendet inte fungerar längre p.g.a. den totala släpphäntheten mot våldsverkarna. Det finns ju även andra grupper som kommer till Sverige för att begå brott, t.ex. öststats-maffian som riktat in sig på organiserad brottslighet.

Det fjäskas alltför mycket med brottslingar och särskilt med de importerade kriminella elementen. Samhället har blivit så totalt upp-och-ned-vänt bara under 2000-talet, så man känner inte igen sig längre.

"Att veta det rätta och inte göra det, är brist på mod."
Konfucius

"Det behövs ofta mer mod för att ändra sin åsikt än för att bli den trogen."
Willy Brandt

"Det gäller att ha mod att vara den man är. Och inte tappa modet för att man är den man är." Thorvald Gahlin
  "Kom ihåg att ingen kan få dig att känna dig underlägsen om du inte tillåter det."
Eleanor Roosevelt

Inga kommentarer: