Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

fredag 28 september 2012

Dagen Debatt: Kyrkan lurades av KGB

Källa: Dagen Debatt
av Wilgot Fritzon, före detta missionsdirektor för Ljus i Öster

KGB-kontroll
Citat: ”De av Sovjet utsedda delegaterna fick alltid sin vilja igenom när det gäller slutdokumenten i de kyrkliga fredskonferenserna på 1980-talet, menar Wilgot Fritzon, med anledning av den uppblossade debatten om DDR:s infiltration.
Prästen vid Ersta diakoni, Anders Westius, ställde i en debattartikel (Dagen 22 augusti) mycket angelägna frågor. Huvudfrågan var om hans far, Stockholmsbiskopen Lars Carlzon, hade gått kommunistregimens i DDR ärende då han hade biskopsmötets uppdrag att representera Svenska kyrkan i Östeuropa.

Carlzon var under några år på 80-talet också ordförande för Förbundet Sverige-DDR fram till Berlinmurens fall. Eftersom Westius vill göra frågan "mer generell" vill jag dela några erfarenheter från mitt över trettioåriga arbete med kristna bakom Järnridån…”


Citat: …”1983 hölls den stora ekumeniska fredskonferensen "Liv och Fred" i Uppsala. Sundbys utrikesadjunkt George Perry kritiserades för urvalet av östdelegater. Men han såg inte dem som regimtrogna.

Men varför blev inga oregistrerade baptister i Sovjet, katoliker i Litauen eller andra representanter för förföljda kristna fredsvänner i Öst inbjudna?

Svaret blev: "Det är klart att vi skulle vilja ha med representanter för vissa fördrivna och förföljda kristna grupper, men de skulle ju inte få utresetillstånd, så därför har vi inte skickat några sådana inbjudningar."

Antingen hade George Perry inte fattat vilken fantastisk uppmuntran en sådan inbjudan hade varit. Eller så anade han att de officiella östdelegaterna skulle vägrat komma. Med facit i hand kan vi se att de alltid fick sin vilja igenom när det gäller slutdokumenten i de olika fredskonferenserna. ..”

Citat: …”Det är inte onaturligt att fråga sig om de kristna i Öst verkligen blev hjälpta av dessa KGB-agenter som inbjöds gång på gång av kristna ledare i väst.

Det måste kännas lite pinsamt i dag att den ungerske biskopen Zoltan Kaldy så oreserverat stöddes av den svenska lutherska delegationen när han röstades fram att bli ledare för Lutherska Världsförbundet 1984. Ingen ville då lyssna på viktig information som pekade på att Kaldy var kommunistregimens utvalde man. Nu har arkiven berättat att denne biskop spionerade för sitt lands beryktade säkerhetstjänst, som i sin tur hade nära samarbete med Stasi i DDR…”

2 kommentarer:

Lennart Jacobson sa...

Hela historien om svenskarnas försvar för den kommunistiska världen är pinsam. I bästa fall var det taktik, men vilket svek!

Det värsta är att vår naivitet fortsätter. Vi genomskådar inte på allvar utvecklingen i Ryssland idag.

Det är ett lätt kontrollerat faktum att fria kristna kyrkor idag förföljs inte endast av regimen utan av den ortodoxa kyrkan, som samarbetar med regimen. Inga andra än ortodoxa kyrkor för bygga, hyra lokaler, låna pengar etc.

Det är än idag ungefär som på kommunisttiden. Men på något sätt är det OK för oss i Sverige. Lätta gäspningar. Men vi har gett upp och sköter oss själva.......

Anna sa...

Ja du har rätt, Lennart, det råder en stor likgiltighet bland kristna i dag, där var och en bara verkar tänka på sig själv och vaka över sitt eget "revir".