Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

måndag 31 oktober 2011

Det Sista och Stora Avfallet, av David Wilkerson

Det Stora Avfallet
Predikan av David Wilkerson,  2 Oktober, 2006
"Aposteln Paulus talar om ett omfattande avfall som skall komma över jorden i den sista tiden. Vad menas med avfall? Det är ett avvisande av en sanning som man en gång trott på och bekänt. Med andra ord så är det en separation från Guds sanningar. Om detta skriver Paulus:
 
När det gäller vår herre Jesu Kristi ankomst, då vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte strax tappa fattningen och bli uppskrämda…Låt inte lura er på något vis. Ty först måste avfallet ske(2 Tess 2:1-3).  

Kristens Resa, sista delen, del 4, av John Bunyan

Del  4, Sista delen.

LÖFTETS NYCKEL TILL FRIHETEN
Just innan det blev dag utbrast den gode Kristen, likt en förryckt, följande ivriga ord: Vilken dumbom jag är som ligger så här i detta stinkande fängelse då jag egentligen kan gå fri! Jag har ju intill bröstet en nyckel som heter Löfte och som enligt min övertygelse kan öppna varje lås i Tvivlets slott.

Open door
Då sa Hoppfull: Vilka glada nyheter, käre broder, ta fram den och försök!
Då drog Kristen fram nyckeln och började lirka på dörren till fängelsehålan. Så snart han vred om nyckeln gick regeln tillbaka och dörren flög helt lätt upp. Och så kom Kristen och Hoppfull båda ut.

Sedan gick de fram till den yttre dörren som leder till borggården och öppnade med sin nyckel även den. Sedan gick de till järnporten som även den måste öppnas. Men det låset gick mycket tungt.
Dock öppnades också den av hans nyckel. Sedan stötte de upp porten för att skyndsamt fly undan.
Men i detsamma porten flög upp gnisslade den så starkt att det väckte Jätten Förtvivlan som hastigt störtade upp för att förfölja sina fångar.
Samtidigt nekade dock hans lemmar honom sin tjänst, ty han fick just då ett av sina vanliga anfall, så att det var honom alldeles omöjligt att springa efter dem.

Kristens Resa, del 3, av John Bunyan

Munkristen
Del 3
MÖTET MED MUNKRISTEN

Och jag såg i min dröm att Trofast som under den fortsatta vandringen råkade att se åt ena sidan, upptäckte en viss Munkristen gå i bredd med dem på lite avstånd (ty på detta ställe var det tillräckligt utrymme för alla tre). Denne man var reslig men såg bättre ut på långt än nära håll.

Trofast frågade honom: Vän, vart går du? Är du också på väg till det himmelska landet?
Munkristen: Ja, just dit är jag på väg.
Trofast: Det gläder mig. Då hoppas jag att vi får ert goda sällskap?
Munkristen: Jag vill med största nöje vara er medvandrare på vägen.

Trofast: Kom då och låt oss gå tillsammans och använda tiden till samtal om uppbyggliga ting.

Kristens Resa, del 2, av John Bunyan

Del 2
TRE SOVANDE MÄN

Sedan såg jag i min dröm att han vandrade framåt tills han kom ned i dalen där han en liten bit från vägen fick se tre män ligga försjunkna i djup sömn och med järnbojor omkring fötterna. En av dem hette Enfaldig, den andre Lätting, den tredje Förmäten.

Kristens Resa, del 1, av John Bunyan

Kristens Resa
Kristens resa genom världen till den Saliga Evigheten
Framställd i drömmens gestalt
Av
JOHN BUNYAN

INLEDANDE ORD OM FÖRFATTAREN OCH BOKEN

JOHN BUNYAN föddes 1628 i England. År 1653 lät han döpa sig och blev medlem i en baptist församling i Bedford vilken han sedan tillhörde i trettiofem år fram till sin död. Bunyan blev inom kort Englands kanske mest hörda och inflytelserika predikant. Hans stora inflytande gav honom namnet "Baptisternas biskop". Han dog 1688.
Av det sextiotal skrifter som Bunyan författade är "Kristens Resa" den mest kända och lästa. Bunyan skrev boken under en kortare fängelsetid i mitten på 1670-talet. Den betraktas av kristna överallt i världen som ett litterärt mästerverk. Den är unik i sin berättarstil, uppbygglig, roande, spännande och gripande. Man kan också läsa den som en lärorik kristen katekes i skönlitterär form. "Kristens Resa" är, som Nationalencyklopedin skriver: "ett av världslitteraturens mest översatta och spridda verk".

(Boken är språkligt bearbetad av Ragnar Blomfelt.)

John Bunyan


FÖRFATTARENS FÖRORD

lördag 29 oktober 2011

Kännetecken på en biblisk församling.

Refererat från undervisning av pastor Owe Lindeskär. Mycket klarläggande, profetisk och viktig bibelundervisning!

************************
Bibelundervisning som visar hur man kan identifiera en biblisk och sund församling som öppnar sig för den Helige Ande, och därmed blir karismatisk. Detta gäller alla kyrkor som vill förstå detta med den Helige Ande, vilja leva i det och förverkliga det.

Den helige Ande utgjuts på pingstdagen
Apg. 2:1 ”När pingstdagen kom var de alla församlade. 2 Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. 3 De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. 4 Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem.”
(Bibel 2000)

fredag 28 oktober 2011

Jesus Lamb of God!Ords. 9:10 "Att frukta HERREN är början till vishet, att känna den Helige är förstånd."

torsdag 27 oktober 2011

måndag 24 oktober 2011

At Calvary!Ef. 1:17 "Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom.
18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga,
19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam.

söndag 23 oktober 2011

I Just Want To Be Where You Are!Ps. 73:28 ”Att vara i Guds närhet är lycka för mig. Jag tar min tillflykt till Herren, HERREN, för att kunna tala om alla dina gärningar.”

Ps. 65:5 ”Salig är den som du utväljer och låter komma dig nära, han får bo i dina gårdar. Låt oss bli mättade av det goda i ditt hus, det heliga i ditt tempel.”

Klag. 3:55 ”Jag åkallade ditt namn, HERRE, längst nere i gropen.
56 Du har hört min röst, tillslut inte ditt öra när jag ber om lindring och hjälp.
57 Du kom mig nära när jag åkallade dig, du sade: "Frukta inte!"

Ps. 42:2 ”Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud.”

Expressen: Kritik mot utvisningar av kristna irakier

Verket som saknar all empati
med dödshotade människor!
Artikel hämtad från:
http://www.expressen.se/nyheter/1.2215877/kritik-mot-utvisningar-av-kristna-irakier 

Hittills har 61 utvisningar av irakier stoppats på begäran av Europadomstolen.
Men Migrationsverket vill inte stoppa samtliga utvisningar till Irak - ett beslut som får skarp kritik från flera håll.
I en attack mot en kristen kyrka i Bagdad den 31 oktober dödades 60 personer. Det är ett av många exempel på det ökande våldet mot de kristna i Irak.

DN: Försäkringskassan för hård.

DN.se, 2011-10-23 06:57:25
Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/ekonomi/forsakringskassan-for-hard 

Försäkringskassan för hård
Uppdaterad 2011-10-19 21:30. Publicerad 2011-10-19 20:29

"Försäkringskassan har tolkat formuleringen om stadigvarande nedsatt arbetsförmåga för hårt, enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen, och felaktigt översatt stadigvarande till livslångt.
Det här har gjort att människor som enligt reglerna egentligen är berättigade till sjukersättning (tidigare kallat förtidspension) inte fått några pengar, skriver LO-tidningen på nätet [1].
Eftersom Högsta förvaltningsdomstolens dom är prejudicerande ska ”alla framtida sjukersättningsärenden och mål handläggas i enlighet domen”, säger Philip Eldon, förbundsjurist vid LO-TCO Rättsskydd.

Han är väldigt nöjd med domen och anser att den är väldigt klargörande, särskilt när det gäller begreppet stadigvarande nedsatt arbetsförmåga..."

lördag 22 oktober 2011

Nyheter från Israel 2011-10-20Fakta om fångutväxlingen mellan Israel och Hamas.

onsdag 19 oktober 2011

Det enda som bär!1 Det enda som bär när allting annat vacklar,
det är Guds nåd och Hans barmhärtighet.
All jordisk berömmelse och glans den slocknar
när sist jag står hos Gud i härlighet.

Kör: Det enda jag vet det är att nåden räcker,
att Kristi blod min synd, min skuld betäcker.
Det enda jag har att lita till en gång,
det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd.

2 Det enda som står igenom alla tider,
är Kristi kors och blodets säkra grund.
Ty allt vad jag byggt av hö och strå det faller.
Det varar blott en kort, en flyktig stund.

3 Det enda jag har inför den vita tronen,
det är en frälsad själ. Halleluja!
Och detta är nog ty all min synd blev sonad,
när Jesus dog för mig på Golgata.  

~Lydia Lithell ~

*************************

tisdag 18 oktober 2011

Vart är Sveriges regering på väg?

Imam fälls inte för dödshot?!
Justitiekanslern: Programledarens mothugg gör att det inte behövs någon utredning.
Radioinslaget med en imam som uttalade ett dödshot mot konvertiter kommer inte att fällas för hets mot folkgrupp.
Det beskedet kom nyligen från Justitiekanslern…

Fortsätt och läs full artikel här:  http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=281527

Publicerad: 2011-10-18 03:00

Frigiven och glad Gilad Shalit!

Gilad Shalit pratar i telefonen med sina föräldrar,
efter 5 år i fångenskap hos Hamas terrorister.
Utdrag ur Paul Widéns inlägg i Nyheter från Israel: ”Lovad vare han som väcker de döda till liv.”

”Medan Israel nu befinner sig i eufori över att Gilad Shalit lever och har återförenats med sin familj, firar man i det palestinska samhället att 477 samvetslösa terrorister släppts ut från israeliska fängelser i förtid.
Kontrasten mellan dessa två samhällen kunde inte bli skarpare: den israeliska sidan firar livet, de som återvänder till livet och de som försvarar liv; den palestinska sidan firar döden och de som tar livet av andra människor.”

Läs hela inlägget här: http://nyheter.paulwiden.se/?p=1043

söndag 16 oktober 2011

Hesekiel: Den rätte herden

Hes. 34:11 ”Ty så säger Herren, HERREN: Jag skall själv söka upp mina får och ta mig an dem.
12 Liksom en herde tar sig an sin hjord när han är bland sina får, som varit skingrade, så skall också jag ta mig an mina får och rädda dem från alla de orter dit de skingrades en mulen och mörk dag.
13 Jag skall föra dem ut från folken och samla ihop dem från länderna och låta dem komma till sitt eget land och föra dem i bet på Israels berg, vid bäckarna och där man i övrigt kan bo i landet.

14 På goda betesmarker skall jag föra dem i bet, på Israels höga berg skall de få sina betesmarker. Där skall de vila sig på goda betesmarker, och de skall ha rikligt med bete på Israels berg.
15 Jag skall själv föra mina får i bet och låta dem vila sig, säger Herren, HERREN.
16 De förlorade skall jag söka upp, de som gått vilse skall jag föra tillbaka, de sårade skall jag förbinda, och de svaga skall jag stärka. Men de feta och de starka skall jag förgöra. Jag skall ta hand om dem med rättvisa.

Hesekiel: Israels herdar


Herdar! Vaka över fåren!
Hes. 34:1 ”HERRENS ord kom till mig. Han sade:
2 "Du människobarn, profetera mot Israels herdar, profetera och säg till dem: Så säger Herren, HERREN: Ve er, ni Israels herdar, som bara tagit hand om er själva! Skulle inte herdarna ta hand om hjorden?
3 I stället åt ni upp det feta, ni klädde er med ullen och slaktade de gödda djuren. Men ni tog inte hand om hjorden.
4 De svaga stärkte ni inte, de sjuka botade ni inte, de sårade förband ni inte, de som drivit vilse förde ni inte tillbaka, de förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem.
5 De skingrades, eftersom de inte hade någon herde. De blev till mat åt alla markens djur när de skingrades.
6 Mina får irrar nu omkring på alla berg och alla höga kullar. Över hela landet är mina får kringspridda utan att någon frågar efter dem eller söker upp dem.

Hesekiel: Gud vill ingen syndares död

Evigt Liv eller evig död, valet är ditt!

Lika aktuellt, för ALLA människor i dag, som på Hesekiels tid!

Hes. 33:10 ”Du människobarn, säg till Israels hus: Ni säger: Våra överträdelser och synder tynger oss, och vi förgås genom dem. Hur kan vi då leva?
11 Svara dem: Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, jag gläder mig inte åt den ogudaktiges död. I stället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Vänd om, vänd om från era onda vägar! Inte vill ni väl dö, ni av Israels hus?

Minnen från Smith Wigglesworth och tillståndet i nutidens kyrka.

Smith Wigglesworth
Hämtat från: http://www.tidenstecken.se/fawett.htm
av John Fawett

"Min farfar reste med Smith Wigglesworth i Nya Zeeland och vid 68 års ålder kan jag fortfarande tydligt minnas honom berätta om miraklerna. Det bestående minnet var dock inte mirakler utan närvaron. Jag har aldrig kunnat ge tillfredsställande ord för att beskriva detta, men dessa män inte bara vandrade i närvaron av en helig Gud, de utstrålade det, den moderna religiösa dårskapen skulle buga i tysthet om den hade varit där.

Jag minns farfar och farmor som kommer från sina rum en kväll efter en dag av bön, de sa aldrig något, men deras tjänst var kraftfull; den gick rätt in i ens ande med renande kraft och resultatet blev att Jesus fyllde synkretsen så att varje annat intresse bara dog.

Som när ett barn kommer hem om kvällen.Som när ett barn kommer hem om kvällen
och möts av en vänlig famn. 
Så var det för mig att komma till Gud 
Jag kände att där hörde jag hemma.
Det fanns en plats i Guds stora rum,
en plats som väntade på mig.
Och jag kände: Här är jag hemma.
Jag vill vara ett barn i Guds hem.

Text o Musik Göte Strandsjö
************************

lördag 15 oktober 2011

By Grace Alone!Ps 23 ” Den gode herden
En psalm av David.

HERREN är min herde, mig skall intet fattas.
Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro.
Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.
Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig.
Din käpp och stav de tröstar mig.
Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn.
Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.
Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i HERRENS hus evinnerligen”.

måndag 10 oktober 2011

Messias uppenbarad för judisk rabbin.En välkänd judisk rabbin som enligt egen utsago mötte Messias innan sin död.
Han skrev sedan ner hans namn (Messias) på en papperslapp med specifika instruktioner om när denna lapp fick visas.
Denna kodade papperslapp förbryllar rabbinens efterföljare långt efter hans död.
Innehåller även en intressant koppling mellan Messias återkomst (eller uppenbarelse för det judiska folket) och Ariel Sharons kommande död.
(Som bekant ligger Israels före detta premiärminister i koma sedan ett antal år tillbaka)

söndag 9 oktober 2011

Rätt sång, fel sida, av David Wilkerson

Ett budskap värt att lyssna på igen för dessa tider


by David Wilkerson
December 21, 2009

"Israel var i en hopplös situation. De var fångade i fällan, med Röda Havet framför dem och bergen till vänster och höger om dem. En vred farao och hans stridsvagnar av järn närmade sig dem bakifrån.

Detta är en välkänd berättelse, en som du hört hela ditt kyrkoliv. Israels barn leddes av Gud in i en fasansfull kris där de var omringade av en rasande fiende. Hur otroligt det än kan tyckas hade Herren med avsikt lett sitt folk till denna riskabla punkt. Jag tror det är en berättelse med stor betydelse för kyrkan idag, ja, verkligen, just vid detta ögonblick i historien.

Bibelordet får aldrig ersättas med ett främmande evangelium i Guds församling!

Vilseförd?
 Hämtat från Ohlins funderingar
”Över hela vårt land kommer rapporter till oss om att man börjar förändra församlingarna.
Man tar bort korset och talarstolarna och mer och mer "urvattnas" evangeliet. På en del ställen har man ersatt predikningarna med att "predika" ur Rick Warrens bok - Leva med mål och mening.”
Fortsätt och läs mera här


*********************

lördag 8 oktober 2011

Uppmuntran till bedjare: ”Ge inte upp!”

Vi läser om den envisa änkan i bibeln som blev bönhörd, därför att hon inte gav upp.

Änkan och domaren
Luk. 18:1 ”Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna.
2 "I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor.
3 I samma stad fanns en änka, som gång på gång kom till honom och sade: Ge mig rätt inför min motpart.
4 Till en tid ville han inte, men sedan sade han till sig själv: Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa,
5 skall jag ändå ge den här änkan rätt, därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till sist att pina livet ur mig med sina ständiga besök."

6 Och Herren sade: "Hör vad den orättfärdige domaren säger.
7 Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem?
8 Jag säger er: Han kommer snart att skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden?"

*******************************

fredag 7 oktober 2011

Den Heliga Skrift, av Owe Lindeskär

Den Heliga Skrift
Hämtat från "Kerygma" 
av Owe Lindeskär

"Bibeln är en bok, som rymmer ett helt bibliotek med 66 böcker. Ordet bibel kommer av det latinska ordet biblia som betyder böcker eller bibliotek.
Olika författare från skilda tider, nedtecknade dessa texter utifrån den inspiration de fick av Gud. I detta mäktiga bibliotek finns vacker poesi, stark profetia, lärorik historia, vägledande apostolisk undervisning och profetiska visioner för framtiden.

söndag 2 oktober 2011

Håll fast vid Herren och släpp aldrig taget!

Håll fast vid Herren Jesus!
I dessa dagar är det mer viktigt än någonsin att medvetet sträva efter att hålla fast vid Herren.
Det är så mycket av denna världens ”brus” som vill distrahera oss människor så att vi inte längre ska ha varken tid eller intresse för att söka Guds ansikte, men det är satans strategi för att locka oss bort från Guds närvaro.
Det är så viktigt att vi själva väljer, och beslutar oss för, att ta oss tid ensamma i stillhet inför Herren.
Alla missljud och allt surr som finns inombords behöver tystas ner så att Gudsnärvaron kan bli mer verklig i våra liv.
Att vara i Guds närvaro är att hämta styrka och frid inför vardagens alla stormar, och allt som händer runtom i vår värld.
 Den enda klippa som håller att lita på när allting annat rasar runt omkring oss, är klippan Kristus.
Det finns ingen trygghet i pengar, prylar, vänner eller status, allt kan försvinna hur lätt som helst. När världens ekonomi kollapsar då är alla världen investeringar och rikedomar värdelösa.
När vänner sviker så står alltid Kristus kvar, och Han har redan sänt oss all hjälp vi behöver genom Hjälparen, den Helige Ande, som alltid finns vid vår sida, för oss som är frälsta.

*******************************

Ps. 106:3 ”Saliga är de som håller fast vid det rätta, som alltid handlar rättfärdigt”.

Ps. 119:165 ”Stor frid äger de som älskar din undervisning, ingenting kan få dem på fall.

Take Your Burden To The Lord!Jesus är Guds vishet
Matt. 11:25 "Vid den tiden sade Jesus: "Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små.
26 Ja, Fader, detta var din goda vilja.
27 Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.
28 Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor* så skall jag ge er vila.
29 Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar.
30 Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt."

Ps. 55:23 "Kasta din börda på HERREN, han skall uppehålla dig. Aldrig skall han låta den rättfärdige vackla."

lördag 1 oktober 2011

Jesaja: ”Herrens dag”

Mariadyrkan
Jes. 2:6 ”Du har förskjutit ditt folk, Jakobs hus, därför att de är fulla av Österlandets tänkande, de är spåmän som filisteerna. De ingår förbund med främmande folk.
7 Deras land är fullt av silver och guld, oräkneliga är deras skatter. Deras land är fullt av hästar, oräkneliga är deras vagnar.
8 Deras land är fullt av avgudar, och de tillber sina händers verk, det som deras fingrar har gjort. 9 Därför blir människorna nerböjda och männen förödmjukade. Du skall inte förlåta dem.
10 Fly in i klippan och göm dig i stoftet av fruktan för HERREN och hans höga majestät.
11 Ty människornas stolta ögon skall förödmjukas, männens högmod skall bli nerböjt, och HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen.
12 Ty HERREN Sebaots dag skall komma mot allt stolt och högmodigt, mot allt som är upphöjt, och det skall bli förödmjukat,

Hesekiel: "De falska profeterna fördöms"


Falsk profet
Hes. 13:1 ”HERRENS ord kom till mig. Han sade:
2 "Du människobarn, profetera mot Israels profeter som profeterar. Säg till dem som profeterar efter sitt eget hjärta: Hör HERRENS ord!
3 Så säger Herren, HERREN: Ve över de dåraktiga profeter som följer sin egen ande utan att ha skådat någonting!
4 Som rävar på öde platser är dina profeter, Israel.
5 Ni har inte trätt fram i rämnorna och byggt upp muren omkring Israels hus, så att det kan bestå i striden på HERRENS dag.
6 De har skådat lögn och falska spådomar. De säger: "Så säger HERREN". Men HERREN har inte sänt dem, och ändå hoppas de att deras ord skall gå i uppfyllelse.
7 Var det inte falska syner ni skådade och lögnaktiga spådomar ni uttalade när ni sade: "Så säger HERREN", fastän jag inte hade talat något sådant?

8 Därför säger Herren, HERREN så: Eftersom ni talar falskhet och skådar lögn, är jag emot er, säger Herren, HERREN.

1200-tals profetia om Jerusalem.

"Vi lever i en profetisk tid, det står klart för många. Att vår tid skulle finnas med i en profetia från 1200-talet ger en än starkare bekräftelse på hur speciell den tid är, som vi nu befinner oss i.
Rabbi Judah ben Samuel föddes 1140 och dog 1217. Strax före sin död 1217 så bar han fram ett budskap som nu efter alla dessa år, kan betraktas som synnerligen intressant.
Han talade om olika jubileumsperioder som skall komma när det gäller staden Jerusalem. För att vi skall förstå vad han menade med detta, skall vi påminnas oss om den förordning som Gud gav till Israel:
”Ni skall helga det femtionde året och utropa frihet i landet för alla dess invånare. Det skall vara ett jubelår för er. Var och en av er skall då återvända till sin arvedel och var och en av er skall återvända till sin släkt.” 3 Mos.25:10.