Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

torsdag 24 mars 2011

Ingen annan än Jesus Kristus är huvudet för Guds sanna församling!

Varken påven, Buddah eller Allah har makt att frälsa, förlåta synder och ge oss evigt liv, det är bara genom Jesus Kristus vi kan bli frälsta och räddade för evigheten.

Det står inte i Guds Ord att vi ska följa någon påve, och enas under honom, däremot varnas det för falska messiasgestalter. Det är endast Jesus Kristus, som är huvudet för Kristi kropp,  församlingen.

Apg. 4:11 "Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten.* 12 Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta."

söndag 20 mars 2011

Till himmelen jag går!Kristi återkomst.
2 Petr. 3:3 ”Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er 4 och frågar: "Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse."

Profetior om ett tredje världskrig.

Allvarlig profetia om vår tid - Holger Nilsson
Publicerad augusti 2004

En kvinna i Etnedal, Valdres fick 1968 en syn som handlar om framtiden, Jesu återkomst, det tredje världskriget och tiden som skulle föregå detta kriget. Den kände predikanten Emanuel Minos berättade på ett möte i Malmö om denna syn.

fredag 18 mars 2011

Shout to the Lord!1 Tess. 5:1 ”Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.
4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten.

8 Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm.

torsdag 17 mars 2011

You Are my All in All!Ps.28:7 ”HERREN är min styrka och min sköld, på honom förtröstade mitt hjärta. Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång.”

Väderförändringar och jordbävningar. Från David Wilkersons syn i april 1973.

(Utdrag från David Wilkersons bok Synen.)

David Wilkerson:
Drastiska väderförändringar.
Runt om i världen blir det drastiska förändringar i väderleken som slår alla rekord. En del experter tror att detta orsakas av vulkanisk aska efter utbrott på Island, som nu förs vidare av jetströmmen i troposfären. För min del tror jag att bara en del av förklaringarna kan ligga häri.

onsdag 16 mars 2011

Birger Skoglunds syn 2008

Birger Skoglunds upplevelse på Rallingsås utanför Aneby juli 2008.
Följande är från en predikan i Ladan trettonhelgen 2009:

Tron måste bära oss så att vi vågar lita på Gud.

tisdag 15 mars 2011

Är du beredd på stormen? - David Wilkerson 2009-02-17

När Herren säger: "Jag skall skaka jorden än en gång," så menar Han det! Han ska bokstavligt talat skaka vår ekonomi, vårt utbildningssystem, vårt styressätt - allt vi sätter vår tillit till och litar på, allt som ser tryggt och säkert ut.

Jesaja profeterar att Gud en dag ska resa sig och skaka hela jorden. Profeten skriver:
"Se, HERREN tömmer jorden och ödelägger den. Han omvälver dess yta och skingrar dess invånare..….Ute på gatorna hörs klagorop över vinet. All glädje har förmörkats, all jordens fröjd har flytt….. Ty det skall bli på jorden bland folken, som när man slår ner oliver, eller som när man gör en efterskörd sedan vinbärgningen är avslutad…." (Jes. 24:1,11,13)

måndag 14 mars 2011

Gud är vår borg!

Ps 46 Gud är vår borg

1 För sångmästaren. En sång av Koras söner till alamot.

2 Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. 3 Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet, 4 om än havets vågor brusar och svallar,
så att bergen bävar vid dess uppror. Sela.
5 En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad, åt den högstes heliga boning.
6 Gud bor därinne, den vacklar inte, Gud hjälper den när morgonen gryr.

söndag 13 mars 2011

Jesus är Livets bröd!

Joh. 6:32-40 ”Då sade Jesus till dem: "Amen, amen säger jag er: Det är inte Mose som har gett er brödet från himlen, utan det är min Fader som ger er det sanna brödet från himlen.
Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv." De sade till honom: "Herre, ge oss alltid det brödet!" Jesus svarade: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. Men jag har sagt er: Ni har sett mig och tror inte.

Närma er Gud så skall Han närma sig er!

Ps 65:5 "Salig är den som du utväljer och låter komma dig nära, han får bo i dina gårdar. Låt oss bli mättade av det goda i ditt hus, det heliga i ditt tempel."

Klag 3:57 "Du kom mig nära när jag åkallade dig, du sade: "Frukta inte!"

Jak. 4:8 "Närma er Gud, så skall han närma sig er."

fredag 11 mars 2011

BBC: Fruktansvärd förödelse i Japan. Videos.
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12709850

http://edition.cnn.com/video/#/video/world/2011/03/12/bpr.japan.nuclear.worries.cnn?hpt=C2

Tiden för Jesu ankomst närmar sig mer och mer!

Det urgamla kors!DET URGAMLA KORS
(The Old Rugged Cross)
George Bennard - Anders Aleby

1. På en avlägsen höjd
stod ett grovt dystert kors,
Symbolen för smärta och skam.
O, jag älskar det kors
Där vår Herre för oss.
Blev till döden en smärtornas man.

Kör: Jag vill älska det urgamla kors,
I dess kraft skall jag segra till slut.
Jag omfamnar det heliga kors,
Tills mot kronan jag byter det ut.

"Frälsarkrans" och "Ljusbärare" har inget med Jesus att göra.

Många kyrkor och frikyrkor idag byter ut talet om Jesus, och korsets betydelse, mot newage-inspirerade företeelser, nya trender och substitut, som verkar bli viktigare än en levande relation med Jesus Kristus själv.
Artikel om "Frälsarkransen" från Bibelfocus:
I ”Frälsarkransen” är JAGET i centrum – man vänder sig inåt för att få mod och kraft att handla rätt.
Det talas inte om frälsning. ”Jag-pärlan” ges stort utrymme men däremot finns det ingen Jesuspärla.

David Wilkersons varning till The Assembly of God (Pingströrelsen)

En profetisk predikan som David Wilkerson höll för ledningen för Pingströrelsen i USA, i deras eget högkvarter 1996.
(Mycket aktuellt även för Sveriges kristenhet)
David Wilkerson: Jag kommer inte till er som en pastor men jag kommer till er för att jag har ett profetiskt ord till er. Gud skakade om mig nyligen med det här budskapet och jag visste att jag skulle dela det någonstans i Springfield, men jag visste inte när. I morse talade Guds Ande till mig att nu är det dags. Han har kallat mig till att vara väktare och jag har gråtit och bett över det här, så att jag ska kunna leverera budskapet i kärlek.  

David Wilkerson: Gud har en kontrovers med svensk kristenhet.

David Wilkerson berättade att han fick budskapet från Gud på sitt hotellrum ett par timmar innan mötet började. Lyssna till en ljudupptagning av budskapet här

Herren talade: "Jag har en kontrovers med den evangeliska kyrkan i Sverige." Vad betydde det, frågade han. Vad har det med mig att göra. Jag vet ju ingenting om den svenska evangeliska kyrkan. När jag talar om den evangeliska kyrkan, menar jag den lutherska kyrkan, pingstkyrkan, frälsningsarmén, alla evangeliska kyrkor.
Gud talade till mitt hjärta. Jag har en kontrovers med den evangeliska kyrkan i Sverige och Skandinavien. Herre, vad vill du att jag ska göra åt det? Herren sa: Du ska profetera. Gud ledde hans tankar till Amos 3:1-8 som var grunden för hans predikan på 15-mötet denna fredag.

David Wilkerson: Det stora avfallet Predikan-86

David Wilkerson:
(Aktuellt)
Före Antikrists framträdande kommer ett stort avfall från TRON och Laglöshetens människa ska träda fram igenom Satans aktivitet.