Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

fredag 31 december 2010

Guds makt har INGA begränsningar!Jes. 55:6-9 ”Sök HERREN medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära.
Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse.
Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.”

Mark. 10:27 ”Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt."

Joh. 11:40 ”Jesus sade till henne: "Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?"

Underbar Frid!

 

Fil. 4:4-7 ”Gläd er alltid i Herren.
Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära.
Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.
Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.”

Nyårsönskan!

2 Krön. 7:14-15 "...men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.
Mina ögon skall nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som beds på denna plats."

tisdag 28 december 2010

Jag är med dig!

Ps. 28:6-7 ”Välsignad vare HERREN, ty han har hört mina böner om nåd. HERREN är min styrka och min sköld, på honom förtröstade mitt hjärta. Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång.”

Jes. 41:10 ”Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.”

Luk. 12:4-7 ”Till er, mina vänner, säger jag: Var inte rädda för dem som dödar kroppen men sedan inte kan göra något mer. Jag vill visa er vem ni skall frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er: Honom skall ni frukta. Säljs inte fem sparvar för två öre? Och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar.”

Hamna inte i jämförelsens förbannelse!

Hittade en predikan på internet från 2007 av Christofer Holst . Valde att här återge sista delen av den.
Tror att många kan känna igen sig i det som han här skriver om, bl. a. hur viktigt det är att inte hamna i jämförelsens förbannelse, det leder aldrig till något gott, utan slutar i stället många gånger i en bitter avundsjuka. Avundsjuka förekommer hos alla kategorier av människor, även kristna.

Motsatsen till avundsjuka kan man väl säga är förnöjsamhet och tacksamhet över det man har. Med andra ord: Man ska glädja sig över det man har och inte sörja över det som man inte har. Allting på denna jorden är ju ändå förgängligt och inget av det jordiska får vi med oss när vi dör. Vi ska tacka Gud för våra medmänniskor och välsigna dem, liksom Gud har välsignat oss.

torsdag 23 december 2010

En riktigt Fridfull och God Jul tillönskar jag er, alla bloggvänner och övriga!

Sänder en liten julhälsning till er alla, både bloggvänner och övriga!

En särskild hälsning och uppmuntran vill jag dock tillägna dig som kanske sitter helt ensam i jul.

Hebr. 13:5 ”… Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig.”

Jos. 1:8-9 ”Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då skall du lyckas i det du företar dig, och då skall du ha framgång. Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad, ty HERREN, din Gud, är med dig vart än du går."

Jes. 41:10 ”Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.”

onsdag 22 december 2010

Han blev lagd i en krubba för det fanns inte plats i härbärget!

Luk. 2:7-12 ”Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härbärget. I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sade: "Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba."

**********************

Varje människas eget val, himlen eller helvetet!

Varje människa har ett eget val att göra under sitt liv här på jorden. Du som väljer att inte göra något val alls kommer till slut att hamna under Guds dom till evig död i helvetet.
Å andra sidan, du som vill bli räddad från en evig död måste fatta ett eget beslut om att ta emot Jesus Kristus i ditt liv, be Honom om förlåtelse från all synd, tro på Honom som Guds Son och be att Han blir Herre i ditt liv.

Ett jagande efter denna världens lycka och rikedom är ett jagande efter vind.
Den Ende som verkligen kan mätta våra inre begär på djupet är Jesus Kristus. Inget annat i världen kan ge oss den frid och djupa glädje och tillfredsställelse som Han.

Prövningar möter vi alla, men när vi har Jesus som Herre i våra liv då har vi en som går med oss och hjälper oss igenom svårigheterna. Han är livets mening, och den Ende som kan ge oss Evigt Liv.
******************************** 

onsdag 15 december 2010

Den gudfruktiges glädje i Herrens gårdar!

Ps. 84:2-13 ”Hur ljuvliga är ej dina boningar, HERRE Sebaot!
Min själ längtar och trängtar efter HERRENS gårdar,
min själ och min kropp jublar mot levande Gud.
Ty sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig,
där hon kan lägga sina ungar: dina altaren, HERRE Sebaot,
min konung och min Gud.
Saliga är de som bo i ditt hus, de lovar dig ständigt. Sela.
Saliga är de människor som har sin styrka i dig,
de som har dina vägar i sitt hjärta.
När de vandrar genom tåredalen gör de den rik på källor,
och höstregnet höljer den med välsignelser.
De går från kraft till kraft, de träder fram inför Gud på Sion.
HERRE Gud Sebaot, hör min bön, lyssna, du Jakobs Gud! Sela.
Gud, se vår sköld, ge akt på din smordes ansikte!
En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra.
Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus
än vistas i de ogudaktigas boningar.
Ty HERREN Gud är sol och sköld, HERREN ger nåd och ära.
Han vägrar inte dem något gott som vandrar i fullkomlighet.
HERRE Sebaot, salig är den människa som förtröstar på dig.”

De som hoppas på Herren får ny kraft!

Jes. 40:28-31 ”….HERREN är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas. 
 
Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. 
Men de som hoppas på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.”

måndag 13 december 2010

Gläd er i Herren!

Ps. 112:1 ”Halleluja! Salig är den människa som fruktar HERREN och har sin stora glädje i hans bud.

Matt. 2:10-11 ”När de såg stjärnan, uppfylldes de av mycket stor glädje. Och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad det, och de tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet: guld, rökelse och myrra.”

Luk. 6:20-23 ”Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sade: "Saliga är ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga är ni som nu hungrar, ni skall bli mättade. Saliga är ni som nu gråter, ni skall skratta.
Saliga är ni, när människor hatar er och stöter bort er, när de hånar och smutskastar er*, allt för Människosonens skull. Gläd er på den dagen, ja, hoppa av glädje! Ty se, er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna.”

Ords. 12:20 ”De som smider onda planer har falskhet i hjärtat, de som främjar frid får glädje.”

Jes. 11:3 ”Han skall ha sin glädje i HERRENS fruktan. Han skall inte döma efter vad ögonen ser eller utöva lag efter vad öronen hör,”

söndag 12 december 2010

Ha inte din längtan till förgiftad svinmat när du är inbjuden till en festmåltid!


Liknelsen om den återfunna sonen
Luk.15:11-24 ”Vidare sade han: "En man hade två söner. Den yngre sade till sin far: Far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem.
Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde.
Men när han hade gjort slut på allt, kom en svår hungersnöd över det landet, och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där, som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin.* Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor* som svinen åt, men ingen gav honom något.
Då kom han till besinning och sade: Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här håller jag på att dö av svält.
Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Och han stod upp och gick till sin far.
Medan han ännu var långt borta, fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Sonen sade till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son.
Men fadern sade till sina tjänare: Skynda er att ta fram den bästa dräkten och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter! Och hämta den gödda kalven och slakta den, och låt oss äta och vara glada. Ty min son var död men har fått liv igen, han var förlorad men är återfunnen. Och festen började.”

söndag 5 december 2010

Herrens nåd är var morgon ny!

Ps.25:5 ” Led mig och undervisa mig, för du är en Gud som räddar mig! Det är bara på dig jag kan hoppas!

Ps. 103:6-12 ”Han står vid sitt ord, och därför ger han rättvisa åt alla som behandlas orättvist.
Han är vår Gud, som uppenbarade sin vilja och natur för Mose och Israels folk.
Han är barmhärtig och kärleksfull, också mot dem som inte förtjänar det. Hans kärlek är gränslös. 

Det dröjer innan han blir vred. Han är fylld av godhet och kärlek. Han går aldrig omkring med ett horn i sidan till någon. Han är inte långsint.
Han har inte bestraffat oss även om vi varit förtjänta av det.
Hans kärlek till oss som fruktar och ärar honom är lika stor som himlen är hög över jorden.
Och våra synder har han kastat bort, lika långt bort som öster är från väster."


(Handbok för Livet)

Den nya himlen och den nya jorden!


Upp. 21:1-8 ”Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum.
Och jag hörde en stark röst från tronen säga: "Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta."

 
Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." Och han sade: "Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna." Han sade också till mig: "Det har skett. Jag är A och O, Begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten. Den som segrar skall få detta i arv, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son.

Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden."

tisdag 30 november 2010

Det friska vattnet!

Jer. 2:13 ”Ty mitt folk har begått en dubbel synd: De har övergivit mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten.”

Hes. 47:9 ”Överallt dit den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser som rör sig i stim, och fiskarna blir där mycket talrika, ty när detta vatten kommer dit blir vattnet sunt, och allt får liv där strömmen rinner ut.”

Joh. 4:10 ”Jesus svarade henne: "Om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig: Ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten."

Joh. 7:38 ”Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger."

måndag 29 november 2010

Adventsfika?Får det lov att vara  lite "bloggfika" med kaffe och dopp i den bistra  vinterkylan?   

I väntans tider.

I väntans tider.
Hebr. 9:27-28 ”Gud har bestämt att vi människor ska dö bara en gång, och att vi sedan ska dömas av honom. Därför dog också Kristus bara en gång, för att ta straffet för människornas synder.
Men Kristus ska ändå komma till jorden en andra gång, fast inte för att offra sig själv för våra synder. Nej, den gången kommer han för att för evigt rädda alla dem som väntar på honom.”

måndag 22 november 2010

Vad säger Guds Ord om diskuterande och dömande?


Ständigt diskuterande.
Diskussioner mellan kristna ska inte ha sin grund i en sjuklig lust att diskutera och strida om ord, den ska inte heller bottna i ett behov av att ”hänga ut” enskilda personer och fälla sina domar över dessa människor. Då är vi ute på hal is för bibeln säger att det är aldrig vår sak att döma någon människa.

Ulv i fårakläder!


Sen till att ingen bedrar er!
Matt. 24:4-5 "Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse."

Rom. 16:17-18 "Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor."

söndag 14 november 2010

Om en blind leder en blind så faller de båda i gropen!


En kristen ledares gåvor i Guds eller djävulens tjänst….?
En stark och karismatisk ledare som har talets gåva och förmåga att fånga människors intresse, kan bli en stor tillgång för Guds Rikes utbredande om han eller hon troget följer den Helige Andes ledning, är fylld med Guds sanna kärlek och barmhärtighet, och står bergfast rotad i Guds ord, bibeln, utan att lägga till eller dra ifrån något …
Givetvis måste han eller hon också ha blivit kallad av Gud till sitt ledaruppdrag.
Om en sådan ledare som kanske en gång gått på den rätta vägen men avfaller, då kan konsekvenserna av detta bli fruktansvärt ödesdigra, när många fortsätter att blint följa denne ledare utan att ifrågasätta någonting och utan att bry sig om vad Guds Ord säger.
Då har själve ledaren blivit en avgud för dessa människor, när ledarens ord och undervisning går före, och avviker från Guds eget Ord.
*******************************

Störst bäst och vackrast....

Guldkalven
2 Mos. 20:3 ”Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig”.
********************************
Gud frågar aldrig efter vem som är störst, bäst och vackrast. Inte heller frågar Han efter vem som är duktigast, mest framgångsrik och lyckad i det här livet. Människor tävlar om att få synas och visa upp sina talanger för att vinna egen ära och berömmelse, att bli någon som andra kan se upp till, ja att bli en idol.
(idol betyder avgud)
Gud har högre tankar för sina barn, än att efterapa världens sätt att tänka.

lördag 13 november 2010

Den öppna dörren för församlingen!

Upp. 3:8
”Se jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn.”
**********************
Fastnade för Dagens Andakt i dag från Rupeba , där finns mycket viktiga principer för hur en församling kan leva i seger. Inte en seger enligt världens måttstock, utan istället enligt Guds tankar som är mycket högre än människors tankar.
***********************

lördag 6 november 2010

Den Gode Herden!

Psalm 23 "Herren är min herde, och därför har jag allt vad jag behöver. Han låter mig vila på gröna ängar och leder mig till källor med friskt vatten.
Han ger mig ständigt ny styrka till kropp och själ. Han leder mig på rätta vägar och hjälper mig leva efter sin vilja. 

Även om jag vandrar genom dödens mörka dal, behöver jag inte vara rädd, för du finns bredvid mig, och din käpp och stav hjälper mig på vägen.

Du ger mig god mat mitt framför ögonen på mina fiender, ja, jag får vara din hedersgäst. Du fyller min bägare till brädden, och dina välsignelser flödar över!
Din godhet, vänskap och kärlek följer mig i hela mitt liv, och jag ska alltid få bo i ditt hus."

(Handbok för Livet)

fredag 5 november 2010

Om att lägga till, eller ta bort...

Upp. 22:18-20
” Men jag vill varna alla som lyssnar till budskapet från Gud i den här boken: Om någon lägger till något till det som är skrivet, ska Gud låta honom drabbas av alla de plågor som det står om i boken.
Och om någon tar bort något från det budskap Gud har framfört i boken, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och den heliga staden, som det står om i boken. Han som intygar detta säger: ”Ja, jag kommer snart!” Ja, det är sant! Kom, Herre Jesus!”

Under den sista tiden innan Jesus kommer tillbaka, kommer det att finnas villolärare, och felaktig undervisning. Guds Ord visar här att det är väldigt allvarligt att avlägsna viktiga sanningar ur Bibeln, men det är lika allvarligt att lägga till något, utöver det som står i Guds Ord. Det spelar då ingen roll om man tror på hela Bibeln för övrigt, för det som man lägger till, gör då att det ändå blir en falsk lära.
I den här tiden är det väldigt viktigt att själv pröva all undervisning man hör, om det finns stöd för det i Bibeln. Bibeln är det bästa vapnet mot lögn och förvirring!
Vi ska inte tillbe några andra gudar än Herren Gud själv. Bibeln säger inte heller att vi ska tillbe jungfru Maria t.ex.

2 Mos. 20:3 ” Du ska inte tillbe några andra gudar än mig.”

Hela psalm 119 har som tema: Guds Ord är sant och gott. Håll fast vid Gud och Hans Ord vad som än händer. Att lyda Guds lag är enda vägen till verklig lycka.


Ps. 119:105
”Dina ord är som en lykta, som lyser upp stigen framför mig och hjälper mig att inte snubbla.”

(Handbok för Livet)

tisdag 2 november 2010

Jesus, den Gode, Sanne och Barmhärtige Herden…

Jesus ser på sina får med sann kärlek där ALLA är lika värdefulla...
Matt. 12:19-21 ”Han (Jesus) skall inte tvista eller skrika. Hans röst skall ingen höra på gatorna. Ett brutet strå skall han inte krossa, och en rykande veke skall han inte släcka, förrän han har fört rätten till seger. Och till hans namn skall folken sätta sitt hopp.

Joh. 6:37 ”Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut.”

måndag 25 oktober 2010

Människosonens återkomst


Matt. 24:29 "Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas.
30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.*

31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

Var beredda när Jesus kommer tillbaka!

1 Tess. 5:1-11:1
”När ska allt detta hända? Ja, om det behöver vi inte skriva till er, kära syskon, för ni vet mycket väl att Herren Jesus kommer tillbaka lika oväntat som en tjuv om natten.

Just när människorna säger: ”Allt är tryggt och säkert”, då drabbas de av undergång, lika plötsligt som när värkarna sätter in hos en kvinna som ska föda barn. Och ingen ska komma undan.

söndag 24 oktober 2010

Han finns bakom molnen ändå!

http://vimeo.com/7375603

Klag. 3:25-26 "HERREN är god mot dem som väntar på honom, mot den själ som söker honom. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN."

lördag 23 oktober 2010

Riket är Ditt och Makten och Härligheten, i evighet, Amen!


Det finns bara ett enda Rike som består i evighet och står över alla andra riken.
Människor har i alla tider strävat efter att bygga riken runt sig själva och sina egna idéer och har också mer eller mindre lyckats med detta. Riken som är byggda av människor finns överallt i världen.
Platsen där Gud vill bygga och utbreda sitt rike på jorden är genom oss som enskilda kristna och genom sin församling.

fredag 15 oktober 2010

Känn glädje i er gemenskap med Herren Jesus!

Fil. 4:4-9 ”Känn glädje i er gemenskap med Herren Jesus! Ja, jag säger om igen: Känn glädje i hans gemenskap!
Låt alla se hur vänliga och omtänksamma ni är mot andra. Tänk på att Herren kommer snart!

Oroa er inte för någonting, utan be till Gud och fråga honom om hjälp. Tala om för honom vad ni behöver och tacka honom ständigt.

Då ska Gud ge er av sin frid, som är djupare än vi någonsin kan förstå. Och hans frid ska skydda era hjärtan och era tankar, eftersom ni lever i gemenskap med Jesus Kristus.

Och nu, mina syskon, vill jag uppmana er att fylla era sinnen med det som är sant, det som är värt respekt och det som är rätt. Låt tankarna vara upptagna med sådant som är bra i Guds ögon, sådant som är värt att älska och tala väl om, ja, allt som är utmärkt och värt beröm.

Fortsätt att leva enligt den undervisning ni har fått av mig, muntligt eller i brev, och handla på samma sätt som ni såg mig göra när jag var hos er. Då ska Gud, han som ger frid, stötta och hjälpa er.”


*********************************
Det vi fyller vårt sinne med kommer ut som ord och handlingar. Vi ska fylla vårt sinne med tankar om godhet. rätt och sanning.
Kanske har du problem med orena tankar och dagdrömmar? Tänk efter vad det är du fyller dig med genom böcker, tidningar, film och television. Ersätt det skadliga med hälsosam stimulans. Framför allt ska du läsa Bibeln och be.
När Gud ser din vilja till bättring vill Han inget hellre än att hjälpa dig att koncentrera dig på det som är gott och rent. Det är inte alltid lätt men övning ger färdighet.

(ur Handbok för livet)
**********************************

Kämpa för att nå målet!

Fil. 3:12-14 ”Jag vill verkligen inte påstå att jag har nått mitt mål, och att jag är färdig.
Men jag arbetar vidare på att lära känna Jesus Kristus. Jag vill leva helt för honom, eftersom han har räddat mig och låter mig tillhöra honom.
Nej, kära syskon, jag inbillar mig inte att jag är färdig. Men en sak är säker: jag försöker glömma det som ligger bakom mig och strävar mot det som ligger framför mig.
Jag spurtar mot målet för att kunna ta emot priset, det eviga liv som Gud har erbjudit oss genom det som Jesus Kristus gjorde.”

(Handbok för Livet)

söndag 10 oktober 2010

Kristendomen ska prioriteras i skolan!

Mycket glädjande uttalande av Björklund!
Ur Svenska Dagbladet:

(Publicerad: 10 oktober 2010, 01.00)

"Kristendomen ska även i fortsättningen ha en särställning i grundskolans religionsundervisning. Det blev ett av den nytillträdda regeringens första beslut. Därmed kör utbildningsminister Jan Björklund över Skolverket.

måndag 4 oktober 2010

Jesus förbarmar sig över de rivna och slagna!

Matt.9:35-36 ”Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde."

Ps.106:44-45 "Men han såg till dem i deras nöd när han hörde deras rop. Han tänkte på sitt förbund med dem och förbarmade sig för sin stora nåds skull.

söndag 19 september 2010

”HERREN går själv framför dig, och Han skall vara med dig!”

5 Mos. 31:7-8 ”Sedan kallade Mose till sig Josua och sade till honom inför hela Israel: "Var stark och frimodig, ty du skall med detta folk gå in i det land som HERREN med ed har lovat deras fäder att ge dem och du skall utskifta det åt dem som arv. HERREN går själv framför dig och han skall vara med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad ."

söndag 5 september 2010

Valet: Döda ben eller levande stenar!

Var väljer vi att ha vår andliga hemvist? Naturligtvis där vi känner oss mest hemma, och det kan vara av olika anledningar:
*En del kanske väljer sitt sammanhang, sin församlingstillhörighet utifrån behovet och möjligheterna att kunna klättra i den egna karriären och skaffa sig makt och inflytande.
*Andra kanske är beroende av att ha sin släkt och sina vänner, och uppbackare omkring sig i kyrkan.
*En del kanske bara är vana vid en viss kyrka sen lång tid tillbaka och upplever sin trygghet i detta. Kanske man är nöjd med en vacker kyrka och fina traditioner.
*Ytterligare kan det finnas de som lockas av starka karismatiska ledare, som ibland också kan utöva en felaktig maktkontroll över människor. (Hänförelse i lovsång och tillbedjan, kan t.ex. lätt utnyttjas och missbrukas till att manipulera och ta kontroll över människor, av ledare som har en egen dold agenda, för att tillfredsställa sina egna behov.)
*Listan kan säkert göras ännu längre, men det finns ändå många idag, som söker efter en andlig gemenskap som bygger på bibelns grund rakt igenom. En levande Guds församling som är uppbyggd av levande stenar där varje "sten" har en funktion och där mångfalden bidrar till uppbyggnaden av Guds tempel, och där alla ”stenar” är lika värdefulla. Ett Guds tempel där Jesus Kristus själv är huvudet och där Guds Helige Ande ges full frihet att råda och regera.  Sann kärlek och barmhärtighet och trohet till Guds Ord är en viktig grund för Guds levande församling.
***************************************

tisdag 31 augusti 2010

Friheten i Kristus!

Ps.68:5-7 ”Sjung till hans ära, prisa hans namn! Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, gläd er inför honom. Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare, en Gud som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka. Men de upproriska måste bo i öknen.”

söndag 29 augusti 2010

Ropa till Gud!Ropa till Gud! Över hela vår jord stiger en hyllning en hymn utan ord
Berg faller ner havets vågor bryts när de hör Herrens namn,
Din kärlek och glädje nu fyller min själ.
Min sång går till Honom som gjort allting väl.
Inget kan mätas med löftet jag har, i Dig!

****************************************

torsdag 19 augusti 2010

Löftena kunna ej svika!Omständigheterna växlar för varje dag, men Herren Gud är en och densamme, och Hans löften består i all Evighet! Guds löften håller att lita på i alla väder!
****************************************************

tisdag 17 augusti 2010

Tryggheten under den Högstes beskydd!


Ps 91: "Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger: "I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på."
Han skall rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten. Med sina fjädrar skall han övertäcka dig, under hans vingar skall du finna tillflykt.

Hans trofasthet är sköld och skärm. Du skall inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus.
Om än tusen faller vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, så skall det inte drabba dig. Med egna ögon skall du se hur de ogudaktiga får sitt straff. Ty du har sagt att HERREN är ditt skydd, du har gjort den Högste till din tillflykt.

Ingen olycka skall drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda. Ty han skall ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar. De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten. Över lejon och huggormar skall du gå fram, du skall trampa ner unga lejon och drakar.
"Han håller mig kär och jag skall befria honom, jag skall beskydda honom, ty han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och ge honom ära. Jag skall mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning."

söndag 15 augusti 2010

Profetians gåva är större än tungomålstalets!

Förtydligande av mitt förra inlägg. Kanske någon uppfattar det som att jag menar att profetia inte skulle vara viktig, men det är tvärtom, vi behöver mer av profetia i församlingarna.
Vad jag ville framhålla var att vi inte får glömma bort att Gud kan vända ett negativt skeende, om Guds folk börjar be och ropa till Gud om förändring! Viktigt är att ha sitt focus på Jesus och Guds Ord, i det som sker, så vi inte grips av fruktan. Mycket viktigt i dessa tider är också att vi som Guds folk tänker på att uppmuntra varandra så vi inte tappar modet!

***********************************************************

Domedagsprofetiorna är många, men Herren Gud är STÖRRE!!!

Mörkret breder till synes ut sig över vårt land, och över Kristi kropp, församlingen, men Gud är Ljus, och ljuset har makten över mörkret, och mörkret kan aldrig få övertag över ljuset. Det är så viktigt att vi, som Guds folk, får tag på den här biten också, att se Guds möjligheter mitt i allt detta som till synes ser så hopplöst ut.
******************************************************

fredag 13 augusti 2010

William Booths profetia om de sista dagarna (norska)


En profetia av William Booth som jag hittade på en norsk bönesida på internet. En beskrivning som stämmer väl in på den tid vi lever i just nu.
*************************************************************
”I de sista dagarna skall det bli:
- religion utan Den Helige Ande,
- kristendom utan Kristus,
- förlåtelse utan bekännelse och
- frälsning utan bekännelse.
- Politik utan Gud,
- himmel utan helvete”.
*************************************************************

Jag är härligt löst och fri!Ps 84 "För sångmästaren, till Gittit, en psalm av Koras söner.
Hur ljuvliga är ej dina boningar, HERRE Sebaot!
Min själ längtar och trängtar efter HERRENS gårdar,
min själ och min kropp jublar mot levande Gud.
Ty sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig,
där hon kan lägga sina ungar: dina altaren, HERRE Sebaot,
min konung och min Gud.

Saliga är de som bo i ditt hus, de lovar dig ständigt. Sela.
Saliga är de människor som har sin styrka i dig,
de som har dina vägar i sitt hjärta.
När de vandrar genom tåredalen gör de den rik på källor,
och höstregnet höljer den med välsignelser.
De går från kraft till kraft, de träder fram inför Gud på Sion.

HERRE Gud Sebaot, hör min bön, lyssna, du Jakobs Gud! Sela.
Gud, se vår sköld, ge akt på din smordes ansikte!
En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra.
Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus
än vistas i de ogudaktigas boningar.
Ty HERREN Gud är sol och sköld, HERREN ger nåd och ära.
Han vägrar inte dem något gott som vandrar i fullkomlighet.
HERRE Sebaot, salig är den människa som förtröstar på dig.

Emanuel Minos - Synen om ett Tredje Världskrig!

Emanuel Minos: "Tag plats! Dörrarna stängs!"

söndag 8 augusti 2010

Manifest för samvetsfrihet!

http://www.samvetsfrihet.se/

Skriv under och sprid vidare!
Visa att Du tycker att äktenskap, människovärde, samvets- och religionsfrihet är viktigt!

onsdag 4 augusti 2010

You Are My Hiding Place!Ps. 27:5-6 ”Ty han håller mig gömd i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sin boning, han för mig upp på klippan.
Nu kan mitt huvud höja sig över mina fiender runt omkring mig. Jag vill offra jublets offer i hans hydda, jag vill sjunga till HERRENS ära och lova honom.”

Ps.32:6-7 ”Därför skall alla fromma be till dig medan du är att finna. Om än stora vattenfloder kommer skall de inte nå dem. Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig, med frälsningens jubel omger du mig. Sela ”

Ps. 42:1-2 ”För sångmästaren, en sång av Koras söner. Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud.”

Ps. 53:3-5 ”Ständigt står mina förföljare efter mitt liv, de är många som i högmod strider mot mig.
När fruktan kommer över mig förtröstar jag på dig. Med Guds hjälp skall jag prisa hans ord,
på Gud förtröstar jag och fruktar inte. Vad kan det som är kött göra mig?”

( Folkbibeln )

Noas tid och Människosonens dagar.


Luk. 17:26-30 ”Som det var på Noas tid, så skall det vara under Människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom och gjorde slut på dem alla.
På samma sätt var det på Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt skall det vara den dag då Människosonen uppenbarar sig.”

Jud.1:3-24 ”Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.

tisdag 3 augusti 2010

Det finns en väg till himmelen!Det finns en väg till himmelen,
en väg till Guds Jerusalem,
den vägen är den helga tron
på Jesus Krist, Guds egen Son.

Det finns en väg till Herrens bön,
som Jesus själv den strålar skön.
Vad ingen sett, vad ingen hört,
det har Han in i tiden fört.

Och vill du själv den vägen gå,
så är Hans ord att lita på,
men tvivla ej, allenast tro
det går en bro från tro till ro.

Det finns en väg till himmelen,
en väg till Guds Jerusalem,
den börjar här, den börjar nu,
var än den går, den går till Gud.

Text: Bo Setterlind 1972
*************************
5 Mos. 16:20 ”Rättfärdighet, ja, rättfärdighet skall du sträva efter, för att du må leva och ta i besittning det land som HERREN, din Gud, ger dig.”

Hos. 6:3 ”Låt oss lära känna HERREN, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden."
 
(Folkbibeln)

måndag 2 augusti 2010

O, sällhet stor, som Herren ger, ren här på denna jord! Video.De rättfärdigas lycka
Ps. 1:1-3 ”Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt.
Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl.”
(Folkbibeln)

onsdag 28 juli 2010

I Din närhet!

Ps. 34:19 ”HERREN är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälsar dem som har en bedrövad ande.”

Ps. 65:5 ”Salig är den som du utväljer och låter komma dig nära, han får bo i dina gårdar. Låt oss bli mättade av det goda i ditt hus, det heliga i ditt tempel.”

måndag 26 juli 2010

Du som är törstig.


Hes.47:9 ”Överallt dit den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser som rör sig i stim, och fiskarna blir där mycket talrika, ty när detta vatten kommer dit blir vattnet sunt, och allt får liv där strömmen rinner ut.”

söndag 25 juli 2010

O, hur saligt att få vandra, hemåt vid vår Faders hand!

Saligprisningarna
********************
Matt. 5:1-12 "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem:
"Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.
Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade.
Saliga är de ödmjuka, de skall ärva jorden.
Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade.
Saliga är de barmhärtiga, de skall få barmhärtighet.
Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud.
Saliga är de som skapar frid, de skall kallas Guds barn.
Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.
Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull.
Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er."

tisdag 13 juli 2010

Du vet väl om att du är värdefull!

 

Psalm 139:14-17  "Jag tackar Dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är Dina verk, min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för Dig, när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i Din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit.
Hur outgrundliga är inte för mig Dina tankar, Gud, hur stor är inte deras mångfald!"

Jer. 29:11-14  "Jag vet vilka tankar Jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni skall kalla på Mig och komma och be till Mig, och Jag skall höra er. Ni skall söka Mig, och ni skall också finna Mig om ni söker Mig av hela ert hjärta. Ty Jag skall låta er finna Mig, säger HERREN."

onsdag 7 juli 2010

Sant och värdigt, rätt och rent!


Fil.4:4-9 ”Känn glädje i er gemenskap med Herren Jesus! Ja, jag säger om igen: Känn glädje i Hans gemenskap!
Låt alla se hur vänliga och omtänksamma ni är mot andra. Tänk på att Herren kommer snart!
Oroa er inte för någonting, utan be till Gud och fråga Honom om hjälp. Tala om för Honom vad ni behöver och tacka Honom ständigt.
Då ska Gud ge er av sin frid, som är djupare än vi någonsin kan förstå. Och Hans frid ska skydda era hjärtan och era tankar, eftersom ni lever i gemenskap med Jesus Kristus.
Och nu, mina syskon, vill jag uppmana er att fylla era sinnen med det som är sant, det som är värt respekt och det som är rätt.
Låt tankarna vara upptagna med sådant som är bra i Guds ögon, sådant som är värt att älska och tala väl om, ja, allt som är utmärkt och värt beröm.
Fortsätt att leva enligt den undervisning ni har fått av mig, muntligt eller i brev, och handla på samma sätt som ni såg mig göra när jag var hos er. Då ska Gud, Han som ger frid, stötta och hjälpa er.”

(Handbok för Livet)

När Elias Gud tänder elden på altaret, då förlorar baalsprofeterna sitt inflytande!


Alltmedan baalsprofeterna inte fick något svar från sin gud, om eld på sitt altare, så kom Herren Gud Elia till mötes, och svarade med en väldig kraft, och tände elden på det altare som Elia hade byggt! Det var en kraftfull manifestation från himmelens Gud som visade klart vem som har all makt i himmelen och på jorden. Baalsprofeterna hade ingenting att sätta emot när Gud svarade på Elias bönerop, om eld på altaret.
Det finns så mycket av ”baalsprofeter” i dag, inte minst all newageverksamhet som växer som svampar ur jorden, och lockar till sig människor med sina förföriska budskap, som dock till sist leder rakt ner i fördärvet.
Människor som vandrar i mörkret behöver inte ännu mer mörker i sina liv, utan de behöver istället ljuset från himmelen, Jesus Guds Son, som kan befria dem från all synd och allt mörker, och rädda dem från att gå evigt förlorade.
Det står i Bibeln att församlingen främst ska vara ett BÖNENS HUS, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Bönen är högsta prioritet i Guds hus, och elden på bönealtaret får inte slockna!

torsdag 1 juli 2010

Till Dig!Psalm 30: 12-13 "Du förvandlade min klagan till dans,
du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje.
Därför skall min själ lovsjunga dig utan att tystna.
HERRE, min Gud, jag vill tacka dig för evigt."

måndag 28 juni 2010

Klippa du som brast för mig, Lapp-Lisa.Psalm 18:2-4 "Herre, vad jag älskar dig, för du har gjort mig stark!
Herren är min borg, och i den är jag trygg. Ingen kan förfölja mig in i den och döda mig.
Herren är min klippa, där jag kan gömma mig. Han är min Frälsare, ett berg där ingen kan nå mig, ett torn där jag är säker.
Han är min sköld, min kraft och min styrka. När jag ropar till honom om hjälp, då vet jag att han räddar mig från alla mina fiender.
Därför prisar jag dig, Herre!"

(Handbok för Livet)

måndag 21 juni 2010

How Great Thou Art!Psalm 66: 1-12 "Höj jubel till Gud, alla länder! Lovsjung hans namns ära, ge honom ära och pris.
Säg till Gud: Hur förunderliga är ej dina gärningar! Så stor är din makt att dina fiender kryper för dig. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn. Sela.

Kom och se vad Gud har gjort, gärningar som väcker förundran bland människors barn.
Han förvandlade havet till torrt land, de gick till fots genom vattnen. Där gladdes vi över honom.
Genom sin makt härskar han för evigt, hans ögon ger akt på hednafolken. De upproriska skall inte kunna resa sig. Sela.

Prisa, ni folk, vår Gud, låt hans lov ljuda högt, ty han har givit vår själ liv, han har inte låtit vår fot vackla. Väl prövade du oss, Gud, du luttrade oss som silver luttras.
Du lät oss fastna i nätet, du lade en tung börda på vår rygg.
Du lät människor fara fram över vårt huvud, vi gick genom eld och vatten.
Men du förde oss ut och gav oss överflöd."

torsdag 17 juni 2010

Se till att ingen förvillar er!

Matt 3:11 ”Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld.”

Mark 16:16 ”Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.”

2 Tim. 4:3-5 ”Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst.”
********************************

Vill här dela ett mycket allvarligt budskap av evangelist Roger Larsson. Se länken.
mms://stream.bahnhof.net/livetsord/Onsdag/Sve/WednesdayRL0804231900_sv.asf 

********************************

tisdag 15 juni 2010

If we newer meet again.Hebr.11:13-16 "I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat.
Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden.
De som talar så visar därmed att de söker ett hemland.
Om de hade menat det land som de gått ut ifrån, hade de tillfälle att vända tillbaka dit.
Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska.
Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud, ty han har ställt i ordning en stad åt dem."

lördag 12 juni 2010

Dikt: Herre, Du bär mig på solskenets vingar.Herre, Du bär mig på solskenets vingar
genom hotfull mörknande sky,
Din kärlek den värmer, och liv till mig bringar
den ljusnande morgon skall gry.

Din ljuvlighets mättnad omsluter min själ,
och glädjen nu fyller mitt hjärta,
Du helar det brustna och gör allting väl,
befriar från sorg och från smärta.

Allt blir så stilla, all oro den viker,
Du ger mig ny kraft och vingar som bär,
Din kärlek är trofast, Du aldrig mig sviker
Min Fader i himlen, Du är mig så kär.

/Anna

fredag 11 juni 2010

All to Jesus I Surrender! (Video)Psalm 32

Vilken lycka för dem som fått sin skuld förlåten! Vilken glädje när synderna plånas ut! Vilken befrielse det blir för dem som har bekänt sina synder och fått dem utplånade av Gud.

Det fanns en period i mitt liv, när jag ville hålla det hemligt vilken syndare jag var. Men min oärlighet gjorde mig olycklig, och varje dag blev en missräkning.

Både dag och natt straffade du mig. Min livskraft torkade upp som vatten en varm sommardag.

Till slut bekände jag alla mina synder för dig. Jag ville inte längre tiga med allt orätt jag gjort. Jag sa för mig själv: "Jag ska bekänna allt inför Herren."Och du förlät mig verkligen, och all min skuld försvann.

Därför ska alla som tror bekänna sina synder inför Gud, medan det ännu är tid att få förlåtelse. Då kommer domen inte att drabba dem.

torsdag 10 juni 2010

Bröderna Gardells attacker, både mot Israel och Guds församling!

Det finns ett starkt samband mellan Israel och Guds Församling, då frälsningen kommer från judarna och Jesus själv var jude.

Israel och den Levande Gudens församling är ju två ting som ligger mycket nära Guds eget hjärta, så därför är de också två områden som fienden riktar in sig särskilt mycket på, och nu verkar det som just dessa bröderna Gardell medvetet har gått in för att gå fiendens (satans) ärenden, och attackera var sitt av dessa områden.

onsdag 9 juni 2010

När Herren Gud räddar sitt folk, Israels barn, från deras fiender!Hebr. 11:29 ”I tron gick folket genom Röda havet som på torr mark, men när egyptierna försökte, dränktes de.”

Befrielse ur fångenskapen
Jer. 16:14-15 ”Se, dagar skall komma, säger HERREN, då man inte mer skall säga: "Så sant HERREN lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land", utan: "Så sant HERREN lever, han som förde Israels barn ut ur landet i norr och ur alla andra länder, dit han hade drivit bort dem." Ty jag skall föra dem tillbaka till deras land, det som jag gav åt deras fäder.”

Turkiets överdrivna fördömanden av Israel.

Här kommer ett utdrag ur nyhetsbrev från Dick Haas :
Den amerikanske krönikören Charles Krauthammer är en av tidningen Washington Posts mest provokativa och välinformerade krönikörer. Åsiktsmässigt och i stilen har han knappast någon motsvarighet i Sverige eller Norge eller i något annat nordiskt land, för den delen. Bara en sån sak!
Häromdagen skrev han:

tisdag 8 juni 2010

Ulf Nilson: De var ute för att skada och skandalisera Israel!

http://www.expressen.se/Nyheter/1.2016309/ulf-nilson-de-var-ute-for-att-skada-och-skandalisera-israel 

Mycket bra artikel, skriven av Ulf Nilson! Läs den gärna!
All heder åt Ulf Nilson som har modet och viljan att vara en sanningssägare, och inte av feghet stämma in i alla lögnhalsars högljudda hatpropaganda!

måndag 7 juni 2010

Dessa israeliska varor finns att köpa i svenska butiker, för att stödja Israel!

Läste ett inlägg från Vakna Sverige om att handla israeliskt. Här kommer fler förslag på israeliska varor som finns att köpa i svenska butiker.
Gud har all makt att förvandla förbannelser till välsignelser för sitt folk!

 5 Mos. 23:5 ”Men HERREN, din Gud, ville inte lyssna på Bileam, utan HERREN, din Gud, förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig, ty HERREN, din Gud, älskade dig.”

Softly and Tenderly Jesus Is Calling!Ps 14:2
HERREN blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud.

Jes 55:6
Sök HERREN medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära.

söndag 6 juni 2010

Bed för Sverige!

Den som beder han får står det skrivet! 

Läkedom åt landet!

2 Krön. 7:14 ”…men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.
15 Mina ögon skall nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som beds på denna plats.”

Nationaldagsönskan för Sverige! Låt Ditt rike komma Gud, och låt Din vilja ske i detta land!

 ...men (om) mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Mina ögon skall nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som beds på denna plats.
2 Krön 7:14-15

Detta valår, då politiker tävlar med varandra för att kunna presentera förslag som drar väljare, kommer här några förslag som tveklöst skulle gagna vårt land!
*Återinför kristendomen som huvudreligion i vårt land med kristendomsundervisning i skolorna!
*Prioritera tio Guds bud som rättesnöret att leva efter!
*Värna om full frihet att predika Guds Ord ur HELA bibeln! Vi behöver allt Guds Ord!
*Ta krafttag mot antisemitismen!
*Återinför bibelns syn på äktenskapet, att det bara är till mellan man och kvinna!
*Verka för en betydligt mer restriktiv abortlag, till försvar för det ofödda barnet och dess rätt att leva!
*Det förnämsta budet: Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta...och din nästa som dig själv....

5 Mos. 6:5-9  "Och du skall älska HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat. Du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du skall binda dem som ett tecken på din hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på din panna. Och du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar."

Matt. 22:36-40  "Mästare, vilket är det största budet i lagen?" Han svarade: Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna."

lördag 5 juni 2010

För Gud är ingenting omöjligt!

http://kellporten.wordpress.com/2010/06/05/aterblicken-gud-ar-stor-och-gud-gor-under/

Tog mig friheten att kopiera länken från Källporten  här ovan. Just det budskapet passar väldigt bra i den här tiden.
Gud har en plan för Sverige och vi behöver be som aldrig förr att Guds vilja ska ske i detta land!
Med tanke på allt ont som sker i dag, i Sverige och världen, så kan det vara lätt att gripas av fruktan. Men vi har en stor Gud, som är större än allt annat vi ser omkring oss. Han har all makt att göra allt vad Han vill, och Han kan förändra varje situation, hur omöjligt det än ser ut!
Det är så viktigt att inte stirra sig blind på på de höga vågorna, som verkar så hotfulla, utan att istället lyfta vår blick och se på Jesus. Det är bara där vi finner friden och tryggheten, i förtröstan på Honom.
Endast hos Jesus har vi vår framtid och vårt hopp, endast Han är vår fasta klippa, i medgång såväl som motgång!