Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

måndag 21 juli 2014

Intervju med Benjamin Netanyahu 2014-07-20Netanyahu's Full Interview in CNN: July 20, 2014

Publicerades den 20 jul 2014
Prime Minister of Israel in an interview with CNN about the Gaza conflict.

Gud välsigne Israel!

söndag 20 juli 2014

Hamas, Hitler - och den växande svenska antisemitismen.

Hamas och Gaza
Källa:Tidskriften Flammor 
Publiceringsdatum: 2014-07-15 Författare: Holger Nilsson

Citat:"Terroristorganisationen Hamas är återigen aktuell genom konflikten kring Gaza. Deras mål är att utplåna Israel. Hur någon kan stödja dem är obegripligt.

Hamas är arvtagare till Hitlers arabiska vänner.” Dessa ord är inte våra. Det är rubriken på en artikel skriven av Lisbeth Lindeborg som är fil. dr i statsvetenskap.
******* 
Reflektion: Det är en stor skam för Sverige att Hitlers arabiska arvtagare tillsammans med övriga antisemitiska grupperingar, fritt får demonstrera sitt judehat och sitt ensidiga stöd för Gaza och terrororganisationen Hamas. 
Detta är helt klart hets mot folkgrupp!
Svensk nyhetsrapportering bemödar sig inte om att ta reda på sanningen om 
Israel-Gaza-konflikten, utan styrs av vad som är tillåtet att rapportera om enligt den 
"politiskt korrekta maffian". 

*******

Löftena kunna ej svika!1. Löftena kunna ej svika, Nej, de stå evigt kvar:
Jesus med blodet beseglat Allt, vad han lovat har.

Kör: Himmel och jord må brinna, Höjder och berg försvinna,
Men den som tror skall finna, Löftena de stå kvar.

Profetia om att avfallet i Sverige kommer att tillta!

Babel
Delar av denna profetia stämmer tyvärr in redan med hur det ser ut i många kyrkor och församlingar i dag. 

Bill Stenberg berättar i Skylight Missions nyhetsbrev för april 1999 hur han i en vision fick se följande:

"Jag fördes i anden ut till att bese det stora avfall som kyrkan genomgått. Ett urholkande av det av Gud givna ordet, samt en öppning för nyandliga krafter hade lett till att somliga före detta frikyrkor nu leddes av Newage-grupper. 

Gudstjänsten blev alltmer främmande och orenade, främst genom de kloakliknade villoandar man beblandat sig med ända upp till riksdagshuset.

Islam anses av många vara det största hotet mot Sverige!

Mona Walter
Källa: Dagen
Före detta muslimen Mona Walter avslöjar Erik Ullenhags totala okunskap när det gäller islam.
 
"Integrationsminister Erik Ullenhag manade i en debattartikel i SVD (10/6 2014) till ”samling mot islamofobi”, och har efter detta stött ett antal proislamska demonstrationer."


Citat: Ullenhags debattartikel är anmärkningsvärd på flera punkter. Det första man reagerar på är att statsrådet uppvisar inte bara tecken på naivitet, utan också på en viss okunnighet om islam som lära, religion och politisk ideologi. 
Av en integrationsminister och jurist borde man kunna vänta sig mer.
Han skriver: ”Vi måste vara uppmärksamma på bilden som sprids av islam och muslimer. Det är ofta en gravt förenklad och negativ bild som med kraft förmedlats allt sedan terrorattackerna i New York 2001. Muslimer skildras alltför ofta i en negativ kontext, till exempel i samband med våldsamheter och kvinnoförtryck.”
Det stämmer att det sprids en negativ bild av islam, men då borde man fråga sig i stället; varför sprids det en negativ bild av islam? Det steget i resonemanget verkar Ullenhag inte ha tagit.