Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

söndag 20 juli 2014

Löftena kunna ej svika!1. Löftena kunna ej svika, Nej, de stå evigt kvar:
Jesus med blodet beseglat Allt, vad han lovat har.

Kör: Himmel och jord må brinna, Höjder och berg försvinna,
Men den som tror skall finna, Löftena de stå kvar.


2. Gör såsom Abraham gjorde, Blicka mot himlen opp!
Medan du stjärnorna räknar, Växer din tro, ditt hopp.

3. Tro, när det mörknar på färden, Solen ej slocknat har.
Blott några timmar, och sedan Strålar en morgon klar.

4.Tro, när dig världen förföljer, med dig i ugnen het
Vandrar en “gudason” härlig, Prövade, själ, det vet!

5.Tro, när dig vännerna svika, Tro, när blott en står kvar,
Jesus, din vän, skall dig följa, Alla, ja, alla dar.

6. Tro under allt, som dig möter! Snart du ju hemma är.
Då skall i åskådning bytas Det, som du trodde här.

(Levi Pethrus)

******************************

Guds löfte står fast

Hebr. 6:13 ”När Gud gav löftet åt Abraham svor han vid sig själv - han hade ju ingen högre att svära vid.
14 Han sade: Jag skall rikligt välsigna dig och rikligt föröka dig.*
15 Så fick Abraham efter tålig väntan vad Gud hade lovat. 

16 Människor svär ju vid den som är större än de själva, och eden bekräftar vad de sagt och gör slut på alla deras invändningar. 

17 Eftersom Gud ännu klarare ville visa för dem som skulle ärva det som var utlovat, hur orubbligt hans beslut är, bekräftade han sitt löfte med en ed.
18 Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden, i vilka Gud omöjligt kan ljuga, få en kraftig uppmuntran, vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger. 
 
19 I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten,
20 dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss, när han blev överstepräst för evigt, en sådan som Melkisedek.”

Inga kommentarer: