Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

tisdag 31 augusti 2010

Friheten i Kristus!

Ps.68:5-7 ”Sjung till hans ära, prisa hans namn! Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, gläd er inför honom. Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare, en Gud som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka. Men de upproriska måste bo i öknen.”

söndag 29 augusti 2010

Ropa till Gud!Ropa till Gud! Över hela vår jord stiger en hyllning en hymn utan ord
Berg faller ner havets vågor bryts när de hör Herrens namn,
Din kärlek och glädje nu fyller min själ.
Min sång går till Honom som gjort allting väl.
Inget kan mätas med löftet jag har, i Dig!

****************************************

torsdag 19 augusti 2010

Löftena kunna ej svika!Omständigheterna växlar för varje dag, men Herren Gud är en och densamme, och Hans löften består i all Evighet! Guds löften håller att lita på i alla väder!
****************************************************

tisdag 17 augusti 2010

Tryggheten under den Högstes beskydd!


Ps 91: "Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger: "I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på."
Han skall rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten. Med sina fjädrar skall han övertäcka dig, under hans vingar skall du finna tillflykt.

Hans trofasthet är sköld och skärm. Du skall inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus.
Om än tusen faller vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, så skall det inte drabba dig. Med egna ögon skall du se hur de ogudaktiga får sitt straff. Ty du har sagt att HERREN är ditt skydd, du har gjort den Högste till din tillflykt.

Ingen olycka skall drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda. Ty han skall ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar. De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten. Över lejon och huggormar skall du gå fram, du skall trampa ner unga lejon och drakar.
"Han håller mig kär och jag skall befria honom, jag skall beskydda honom, ty han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och ge honom ära. Jag skall mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning."

söndag 15 augusti 2010

Profetians gåva är större än tungomålstalets!

Förtydligande av mitt förra inlägg. Kanske någon uppfattar det som att jag menar att profetia inte skulle vara viktig, men det är tvärtom, vi behöver mer av profetia i församlingarna.
Vad jag ville framhålla var att vi inte får glömma bort att Gud kan vända ett negativt skeende, om Guds folk börjar be och ropa till Gud om förändring! Viktigt är att ha sitt focus på Jesus och Guds Ord, i det som sker, så vi inte grips av fruktan. Mycket viktigt i dessa tider är också att vi som Guds folk tänker på att uppmuntra varandra så vi inte tappar modet!

***********************************************************

Domedagsprofetiorna är många, men Herren Gud är STÖRRE!!!

Mörkret breder till synes ut sig över vårt land, och över Kristi kropp, församlingen, men Gud är Ljus, och ljuset har makten över mörkret, och mörkret kan aldrig få övertag över ljuset. Det är så viktigt att vi, som Guds folk, får tag på den här biten också, att se Guds möjligheter mitt i allt detta som till synes ser så hopplöst ut.
******************************************************

fredag 13 augusti 2010

William Booths profetia om de sista dagarna (norska)


En profetia av William Booth som jag hittade på en norsk bönesida på internet. En beskrivning som stämmer väl in på den tid vi lever i just nu.
*************************************************************
”I de sista dagarna skall det bli:
- religion utan Den Helige Ande,
- kristendom utan Kristus,
- förlåtelse utan bekännelse och
- frälsning utan bekännelse.
- Politik utan Gud,
- himmel utan helvete”.
*************************************************************

Jag är härligt löst och fri!Ps 84 "För sångmästaren, till Gittit, en psalm av Koras söner.
Hur ljuvliga är ej dina boningar, HERRE Sebaot!
Min själ längtar och trängtar efter HERRENS gårdar,
min själ och min kropp jublar mot levande Gud.
Ty sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig,
där hon kan lägga sina ungar: dina altaren, HERRE Sebaot,
min konung och min Gud.

Saliga är de som bo i ditt hus, de lovar dig ständigt. Sela.
Saliga är de människor som har sin styrka i dig,
de som har dina vägar i sitt hjärta.
När de vandrar genom tåredalen gör de den rik på källor,
och höstregnet höljer den med välsignelser.
De går från kraft till kraft, de träder fram inför Gud på Sion.

HERRE Gud Sebaot, hör min bön, lyssna, du Jakobs Gud! Sela.
Gud, se vår sköld, ge akt på din smordes ansikte!
En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra.
Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus
än vistas i de ogudaktigas boningar.
Ty HERREN Gud är sol och sköld, HERREN ger nåd och ära.
Han vägrar inte dem något gott som vandrar i fullkomlighet.
HERRE Sebaot, salig är den människa som förtröstar på dig.

Emanuel Minos - Synen om ett Tredje Världskrig!

Emanuel Minos: "Tag plats! Dörrarna stängs!"

söndag 8 augusti 2010

Manifest för samvetsfrihet!

http://www.samvetsfrihet.se/

Skriv under och sprid vidare!
Visa att Du tycker att äktenskap, människovärde, samvets- och religionsfrihet är viktigt!

onsdag 4 augusti 2010

You Are My Hiding Place!Ps. 27:5-6 ”Ty han håller mig gömd i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sin boning, han för mig upp på klippan.
Nu kan mitt huvud höja sig över mina fiender runt omkring mig. Jag vill offra jublets offer i hans hydda, jag vill sjunga till HERRENS ära och lova honom.”

Ps.32:6-7 ”Därför skall alla fromma be till dig medan du är att finna. Om än stora vattenfloder kommer skall de inte nå dem. Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig, med frälsningens jubel omger du mig. Sela ”

Ps. 42:1-2 ”För sångmästaren, en sång av Koras söner. Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud.”

Ps. 53:3-5 ”Ständigt står mina förföljare efter mitt liv, de är många som i högmod strider mot mig.
När fruktan kommer över mig förtröstar jag på dig. Med Guds hjälp skall jag prisa hans ord,
på Gud förtröstar jag och fruktar inte. Vad kan det som är kött göra mig?”

( Folkbibeln )

Noas tid och Människosonens dagar.


Luk. 17:26-30 ”Som det var på Noas tid, så skall det vara under Människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom och gjorde slut på dem alla.
På samma sätt var det på Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt skall det vara den dag då Människosonen uppenbarar sig.”

Jud.1:3-24 ”Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.

tisdag 3 augusti 2010

Det finns en väg till himmelen!Det finns en väg till himmelen,
en väg till Guds Jerusalem,
den vägen är den helga tron
på Jesus Krist, Guds egen Son.

Det finns en väg till Herrens bön,
som Jesus själv den strålar skön.
Vad ingen sett, vad ingen hört,
det har Han in i tiden fört.

Och vill du själv den vägen gå,
så är Hans ord att lita på,
men tvivla ej, allenast tro
det går en bro från tro till ro.

Det finns en väg till himmelen,
en väg till Guds Jerusalem,
den börjar här, den börjar nu,
var än den går, den går till Gud.

Text: Bo Setterlind 1972
*************************
5 Mos. 16:20 ”Rättfärdighet, ja, rättfärdighet skall du sträva efter, för att du må leva och ta i besittning det land som HERREN, din Gud, ger dig.”

Hos. 6:3 ”Låt oss lära känna HERREN, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden."
 
(Folkbibeln)

måndag 2 augusti 2010

O, sällhet stor, som Herren ger, ren här på denna jord! Video.De rättfärdigas lycka
Ps. 1:1-3 ”Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt.
Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl.”
(Folkbibeln)