Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

fredag 30 november 2012

Psalm 130 Song "I Wait for the LORD"I väntans tider

Ps. 130:1 En vallfartssång.
Ur djupen ropar jag till dig, HERRE.
2 Herre, hör min röst, låt dina öron lyssna till mina rop om nåd.
3 Om du, HERRE, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå?
4 Men hos dig finns förlåtelse, för att man skall frukta dig.

5 Jag väntar på HERREN, min själ väntar, och jag hoppas på hans ord.
6 Min själ längtar efter Herren, mer än väktarna efter morgonen,
ja, mer än väktarna efter morgonen.

Sveriges svek mot Israel

Omröstningen i FN
”Dessa stater röstade mot resolutionen som gjorde Palestina till en icke medlemsstat i FN.
All heder åt dem!
USA, Israel, Canada, Tjeckien, Palau, Micronesien, Nauru, Panama och Marshallöarna.

"...Israel  vet att palestinierna inte håller ingångna avtal och att världssamfundet ger palestinierna sitt stöd när de bryter avtal.
Inga goda förutsättningar för nya fredsförhandlingar alltså."

Bibelläsningsplan för december månad

DECEMBER
1. Job. 28:12-28,    Hosea 11-12,    2 Petr. 3
2. Job. 29,               Hosea 13-14,    1 Joh. 1
3. Job. 30:1-15,      Joel 1,               1 Joh. 2
4. Job. 30:16-31,    Joel 2-3,            1 Joh. 3
5. Job. 31:1-23,      Amos 1-2,         1 Joh. 4

Modig präst låter sig INTE tystas!

Adventsuppropet
Publicerad 2012-11-30
Prästen som inte lät tysta sig
"– Några rektorer fick kalla fötter efter Skolverkets debattartikel i helgen och avbokade sina kyrkobesök. De som ändå kommer är de som inte är rädda, säger prästen Magnus Crispin Back.
Trots Skolverkets direktiv väljer han att både be och läsa välsignelsen för skolbarnen som besöker Österhaninge församling vid advent.

– Jag är kallad till präst och det innebär att jag är kallad till att sprida det glada budskapet. Om vi inte får prata om Gud i kyrkan är det ingen idé att skolorna kommer hit. ..."

torsdag 29 november 2012

onsdag 28 november 2012

Jag är en gäst och främling...1.Jag är en gäst och främling,
som mina fäder här.
Mitt hem är ej på jorden,
nej, ovan skyn det är.
Däruppe bor min Fader
i härlighet och ljus;
där ville jag ock vara
uti min Faders hus.
Hem, hem, mitt kära hem,
ej finns en plats på jorden
så skön som du, mitt hem.

Sveriges regering stöder terrororganisationen Hamas, vars enda syfte är att utplåna Israel.

Detta visar att Sveriges regering är antisemitisk. Det är en stor skam för Sverige om vår regering säger ja till att "palestinas" status i FN uppgraderas!
Regeringen vill höja Palestinas status i FN
Publicerad 26 november 2012
"SVT erfar Regeringen säger ja till att Palestinas status i FN uppgraderas. Det blir med största sannolikhet resultatet av förhandlingarna inom Alliansen inför omröstningen på torsdag i FN:s generalförsamling..."
**************************
Läs även:
Norden sviker Israel - igen
Norge, Sverige och Danmark har i hemlighet beslutat svika Israel genom att rösta för att
den fiktiva staten "Palestina" ges "observatörs-status" i FN.
**************************
Läs även:
SIDA belönar Gazas anfallskrig mot Israel:
UNRWA får ytterligare femton miljoner kronor
"UNRWA det är det mycket säregna FN-organ vars syfte i realiteten är att hålla palestinska araber som flyktingar ända till dess Israel utplånats och flyktingarna kan ”återvända”.
Det är sannolikt också detta som majoriteten av dessa flyktingar, jämte den övriga befolkningen i Gaza, vill.
Den islamonazistiska terrororganisationen Hamas i Gaza, vars enda syfte just är att utplåna Israel, styr ju i Gaza och den är tillsatt i demokratiska val.

Utplånings- och anfallskriget mot Israel från Gaza och från många andra håll har fåfängt bedrivits i decennier. Gazaborna har inte och kommer inte att lyckas med att utplåna Israel.
Det konstiga är att världssamfundet låter dem hållas och till och med belönar dem när de lyckats irritera Israel tillräckligt mycket för att Israel ska börja försvara sig på allvar, något som skedde för några dagar sedan.
Detta samtidigt som alla tycker att det är helt i sin ordning att de palestinska flyktingarna, till skillnad från alla andra flyktingar i världen, tvingas sitta i flyktingläger i all evighet. Det tycks alltså vara viktigare att utplåna Israel än att leva i välstånd..."
Belöningen kommer i detta fall från den svenska statliga myndigheten SIDA.

torsdag 22 november 2012

Nyheter från Israel 2012-11-22Straffdom över Israels grannfolk
Sef. 2:4 "Gaza skall bli övergivet och Askelon förvandlat till en ödemark. Asdod skall drivas ut mitt på ljusa dagen och Ekron ryckas upp med rötterna.
5 Ve er som bor på landsträckan utmed havet, ni av kereteernas folk! HERRENS ord är emot dig,
Kanaan, du filisteernas land. Jag skall fördärva dig, så att ingen mer skall bo där.

6 Landsträckan utmed havet skall bli betesmarker, där herdarna har sina brunnar och fåren sina fållor.
7 Den skall tillfalla kvarlevan av Juda hus. Där skall de föra sin boskap i bet. I Askelons hus skall de lägga sig om kvällen, ty HERREN, deras Gud, skall se till dem och göra slut på deras fångenskap."

*****
Israels armés chefsrabbin citerar bibelord från Sakarja 12.

Veklagan över den genomstungne
Sak. 12:9 "På den dagen skall jag bestämma mig för att utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem.
10 Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom..."

lördag 17 november 2012

Bön för staten Israel!**********
När man hör denna bön för staten Israel, från den israeliska försvarsmakten IDF, så blir Bibelns berättelser om Kung David plötsligt väldigt levande. Han vände sig alltid till Gud, i bön om hjälp och beskydd mot Israels fiender och Gud var med honom.

**********
Huvudkantorn för Israels armé
The Prayer For the State of Israel - IDF Chief Cantor Ltc. Shai Abramson
Accompanied by the S.F.Y. Philharmonic Orchestra & Choir, Conducted by Dr. Mordechai Sobol
Composer: Sol Zim, Child Soloist: Micha Schachat
Arrangement & Music Production: Ofir Sobol, Engineering & Mix: Zohar Zaltz
Recorded at "Eshel" Studios - Tel Aviv - June 2011

fredag 16 november 2012

Ny judisk nyhetskanal som går att följa på InternetNy judisk nyhetskanal JN1-Jewish News One

Internetlänk http://jn1.tv/

Hur länge ska Sveriges UD vägra att fördöma Hamas attacker mot Israel?

Antisemitismen bottnar i ett hat mot Gud och allt det som Han står för. Det judiska folket är och kommer alltid att vara Guds utvalda egendomsfolk och Israel är det land som Gud har gett till dem för evigt.

När fördömer Sveriges UD Hamas attacker av Israel?
2012/11/15
Källa: "Stoppa Bojkott"

"Hamas fördöms av USA och Storbritannien
USAs UD: “Det finns inget försvar för det våld som Hamas och andra terrororganisationer utför mot Israels folk. Vi uppmanar de ansvariga att stoppa dessa fega handlingar omedelbart. Vi stödjer Israels rätt att försvara sig, och vi uppmuntrar Israel att fortsätta att göra allt för att undvika civila offer.

torsdag 15 november 2012

Vem granskar TT:s brott mot de pressetiska reglerna?

TT:s rent nazistiska kärlek för muslimska terrorister och hat mot judar. 
Källa: "Israel i Sverige"
************
Man kan lugnt påstå att TT är rasistiska med sitt judehat och sin förkärlek till muslimska terrorister.
Detta framstår som ett eko från det forna Nazi-Tyskland.
************
Pressens opinionsnämnd:
Regel nr 2.
"Var kritisk mot nyhetskällorna.
Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats.
Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer."

D.v.s. VARJE spridare har skyldighet att granska fakta, att bara ha fått det från TT är EJ enligt de pressetiska reglerna!

Nyheter från Israel 2012-11-15Operation Molnstod, dag 1 
14 november av Paul Widén

måndag 12 november 2012

Hamas attackerar Israel med ett oupphörligt bombregn!

Raketregn över Israel
Källa: Jihad i Malmö
I lördags startade Hamas en ny offensiv mot Israel. Första steget var ett pansarskott mot en israelisk jeep vid gränsen. Efter att IDF slagit tillbaka med en bombattack, pågår nu på tredje dygnet ett oupphörligt bomb-regn över södra Israel.
Hittills (måndag morgon) har islamisterna avlossat över 120 raketer.

Löpande uppdatering finns på
IDF Twitter.

IDF pressmeddelanden finns här.
Läs vidare här >>>

söndag 11 november 2012

Att leva i förlåtelse är ett skydd i den andliga striden.

Förlåtelse
2 Kor. 2:10 ”Den som ni förlåter, honom förlåter också jag. Ty det jag har förlåtit, om jag haft något att förlåta, det har jag gjort för er skull, inför Kristi ansikte,
11 för att vi inte skall bli överlistade av Satan. Hans avsikter känner vi till.”

Kanske många som inte tänker på detta hur viktigt det är att leva i förlåtelse varje dag. Det ger oss ett skydd mot Satans angrepp i den andliga striden.

lördag 10 november 2012

'Til the Storm Passes By1.In the dark of the midnight have I oft hid my face,
While the storm howls above me, and there's no hiding place.
'Mid the crash of the thunder, Precious Lord, hear my cry,
Keep me safe till the storm passes by.

Chorus
Till the storm passes over, till the thunder sounds no more,
Till the clouds roll forever from the sky;
Hold me fast, let me stand in the hollow of Thy hand,
Keep me safe till the storm passes by.

Sanningen har försvunnit, och den som vänder sig ifrån det onda blir plundrad (Jes. 59:15).

Lögnens fader är djävulen och han är motståndare till allt som är sanning. Hans väg är de breda massornas väg som slutligen leder till fördärvet. Det är också den väg som följer minsta motståndets lag.

De två vägarna
Matt. 7:13 ”Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den.
14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.”

Den snabbt ökande laglösheten i vårt samhälle är ett tecken på att vi lever i den yttersta tiden och lögnens fader, laglösheten själv, förpestar människors sinnen mer och mer med all form av orättfärdighet. De som har valt bort sanningen och njutit av orättfärdigheten blir i den sista tiden så förblindade av kraftig villfarelse så att DE SJÄLVA TROR PÅ LÖGNEN.

Många vittnar om valfusk i presidentvalet i USA

Texas hotade gripa observatörer
Valobservatörerna från OSSE är på ett par punkter kritiska mot hur det amerikanska presidentvalet genomfördes.

Netanyahu fruktar Obamas nästa drag

Tvåstatslösningen är en dödfödd plan  

Herrens talar genom profeten Joel att det följer ett straff mot de folk som förskingrat det judiska folket och delat landet.

Joel 3:1 "Vid den tiden när jag återupprättar Juda och Jerusalem", säger Herren,
2 "ska jag samla hela världens folk i dalen där Herren dömer, och där ska jag straffa dem för att de förskingrat mitt egendomsfolk bland hedningarna och delat mitt land.”

torsdag 8 november 2012

Nyheter från Israel 2012-11-08Ambassadör Bachman om konsten att spela en konstruktiv roll
02.11.12
Citat: "Igår svarade ambassadör Bachman på ärkebiskop Wejryd och biskop Nordins artikel i Aftonbladet. Ambassadören framhåller den viktiga roll kyrkorna har för försoning och dialog men att det samtidigt är olyckligt att kritiken och skulden är så ensidig. Läs hela artikeln genom att klicka här eller genom att läsa texten nedanför.  

Kyrkan straffar den ena sidan
Kyrkorna har en mycket viktig roll att spela för försoning och dialog i konfliktområden. Det är därför nedslående att Svenska Kyrkan väljer att lägga all skuld på och söka straffa den ena sidan i en mycket komplicerad konflikt – något som bara fördjupar de befintliga klyftorna i regionen..."

Läs hela artikeln här >>>

tisdag 6 november 2012

Thanks to God for my Redeemer!En solist som sjunger denna underbara sång med en inlevelse som berör.

Tack, min Gud, för vad som varit!
(Eng. Thanks to God for my Redeemer)

Tack min Gud för vad som varit,
Tack för allt vad du beskär.
Tack för tiderna som farit,
Tack för stund som inne är.

Tack för ljusa, varma vårar,
Tack för mörk och kulen höst.
Tack för redan glömda tårar,
Tack för friden i mitt bröst.

söndag 4 november 2012

Bert Stålhammar: "Regeringen hade behövt en Josua"

Källa: Hemmets Vän
Debatt Publicerad: 2012-10-25 00:00
Joshua
"Den som kan sin bibel vet att det var Josua som fick leda israeliterna då de skulle ta över Kanaans land som Gud hade lovat dem för flera hundra år sedan. När folket efter 40 års ökenvandring äntligen stod vid gränsen till Kanaan var det många som snabbt ville rusa in i landet som flöt av mjölk och honung. Men Josua var en klok ledare, så han lugnade ner de ivriga och skickade istället in två spejare som skulle ta reda på hur ”landet låg” och sedan rapportera till honom så att den mest effektiva strategin skulle kunna användas.

Jag kommer att tänka på Josua och hans spejare när media dagligen både i positiva och negativa termer skildrar det mångkulturella samhälle som avlöst det en gång så homogena Sverige.

Bo Wettéus: "Vart tar Bibeln vägen?"

Källa: Hemmets Vän 
Debatt Publicerad: 2012-10-18 00:00

"Samtalet om kristenhetens framtid i Sverige har mattats något sedan vårens mycket intensiva debatt initierad av Sigfrid Deminger i artikeln ”Frikyrkan håller inte hela vägen”. I radio, tv, tidningar och på sociala medier var diskussionen het.

I gudstjänster, ledarsamlingar, hemgrupper och vid kyrkkaffet talades mycket om framtiden. Förslagen var många om hur framtiden skulle erövras och många handlade kanske mest om fasaden och utsidan. I alla fall fick man det intrycket.

Bo Wettéus: "Håller svenska språket på att försvinna?"

Källa: Hemmets Vän
Debatt Publicerad: 2012-10-25 00:00

"För inte så länge sedan var jag på besök i en kyrka där man nyligen haft en Grand opening det vill säga en invigning av kyrkan. En slogan som mötte oss var We love Sundays, vi älskar söndagar, och på t-shirten som kyrkan tryckt upp stod det We love You, vi älskar dig och så skulle man svara på frågan What do you think about us, vad tänker du om oss?          

Alltså en svensk församling med sina sloganer på engelska. Pastorn visade också serveringslokalerna och berättade att man nu har en lounge det vill säga ett café en trappa upp.

Jag fattade att man numera sjunger alla sina lovsånger på engelska och vid frågan om man predikar på engelska också var svaret: ”Ja, det gör vi nog snart”.

Vad är detta? Är detta i Sverige? Är detta en framtida framkomlig väg för fler kyrkor? Vart tar det svenska språket vägen? Blir vi alltmer oförmögna att kommunicera på svenska? Måste vi ta till engelskan i alla sammanhang? Vilka konsekvenser får det? Är engelskan inte bara ett språk utan ett tankemönster och en kultur, som får insteg i våra kyrkor och vars negativa och positiva påverkan vi borde analysera? Är detta en kyrkans anpassning till en omgivande kultur som blir alltmer amerikaniserad, underhållningspräglad och ytlig?

SvD: "Läkarna bör kontrolleras – inte funktionsnedsatta"

Källa: SvD 
2 november 2012 kl 18:55
"Det är läkarna som bör ta ett större ansvar för intygen och kontrolleras hårdare – inte de med funktionsnedsättning. Det skriver en rad debattörer med anledning av debatten om hur fusket ska stoppas.