Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

tisdag 27 september 2011

Att bedja i det fördolda, av David Wilkerson.

En uppmaning till bön i dessa tider av oroligheter.
av David Wilkerson October 23, 2006


"Jag har en fråga till dig: Vad kan Guds folk göra för att påverka Herrens hjärta i tider av förestående domar?
Vi ser naturkatastrofer i en skala som vi aldrig tidigare skådat, tidvattenvågor, orkaner, bränder och översvämningar.

Märkligare än dikten, av Paul Widén.

Paus från verkligheten?
26 september Skrivet av Paul Widén ”Nyheter från Israel”.

"Idag inleder FN:s Säkerhetsråd förhandlingar bakom lykta dörrar om palestiniernas ansökan om fullt FN-medlemskap. Röstning i frågan ska formellt ske inom 35 dagar, men många bedömare anser det troligt att beslutet kan komma att förhalas i flera veckor, till och med månader. Under tiden förväntas den diplomatiska pressen på Israel och palestinierna öka för att få igång fredssamtalen igen.
Den så kallade Mellanöstern-kvartetten (USA, FN, EU och Ryssland) har redan presenterat en plan, som uppmanar de båda sidorna att återuppta samtalen inom en månad, utan förhandskrav, och som sätter slutet av 2012 som tidsgräns för ett slutgiltigt fredsavtal.
Israel har förklarat sig vara öppen för planen, medan palestinska representanter har kallat förslaget för ”ofullständigt,” eftersom det inte kräver ett omedelbart israeliskt byggstopp på bosättningarna, liksom inte heller en israelisk reträtt till ”1967 års gränser.” Just det, ni läste rätt: palestinierna kräver att Israel retirerar till stilleståndslinjen som rådde mellan 1949 och 1967 för att börja förhandla.
En fundamental fråga infinner sig omedelbart: Förhandla om vad då? Västbanken är ju Israels enda förhandlingsbricka..."

Fortsätt och läs mera här: http://nyheter.paulwiden.se/?p=954  

söndag 25 september 2011

Sakarjas syner och dess innebörd

*Sakarja ser spejare som rapporterar till Gud att de nationer som gränsar till Juda har förtryckt Guds folk och lever ett syndigt och oansvarigt liv.
Läs Sak. 1:7-17

Vad innebär det?
”Varför bestaffar inte Gud ondskan?” Ogudaktiga nationer kan ha framgång men inte för alltid. Gud kommer att döma dem efter deras gärningar.

lördag 24 september 2011

Sakarja: Jerusalems räddning och fiendernas undergång

Jerusalem
Sak. 12:1” En profetia, HERRENS ord om Israel. Så säger HERREN, han som har utspänt himlen och lagt jordens grund och som har format människans ande i henne:
2 Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat.
3 Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne.
4 På den dagen, säger HERREN, skall jag slå alla hästar med förvirring och deras ryttare med vanvett. Men över Juda hus skall jag öppna mina ögon, när jag bland folken slår alla hästar med blindhet.
5 Då skall Juda stamfurstar säga i sina hjärtan: "Jerusalems invånare är vår styrka, genom HERREN Sebaot som är deras Gud."

Sakarja: Domsord över Israels fiender.

Bibelns profetior är mer aktuella än någonsin. Det är värdefullt att få en inblick, i vad Herren talade genom de gamla profeterna, om den sista tiden.
**********************************

Guds hand med Israel
Sak. 9:1 En profetia, HERRENS ord mot Hadraks land. I Damaskus skall det slå ner, ty HERREN har sitt öga på andra människor såväl som på Israels alla stammar.
2 Det slår också ner i det angränsande Hamat, likaså i Tyrus och Sidon, där man är så vis.
3 Tyrus byggde sig ett fäste och samlade silver som stoft och guld som orenlighet på gatan.
4 Men se, Herren skall göra henne fattig och störta ner hennes välde i havet och hon skall förtäras av eld.
5 Askelon skall se det och frukta, Gaza skall darra av ångest, liksom Ekron, ty dess hopp kommer på skam. Gaza mister sin kung, och i Askelon kommer ingen att bo.
6 Ett oäkta folk skall bo i Asdod, och filisteernas stolthet skall jag utrota.

7 Men när jag har ryckt blodmaten ur deras mun och styggelsen från deras tänder, då skall också av dem bli en kvarleva åt vår Gud, de skall bli som stamfurstar i Juda, och Ekrons folk skall bli som jebusiterna.
8 Jag skall slå upp mitt läger omkring mitt hus mot härar och mot den som kommer och går. Ingen förtryckare skall längre komma över dem, ty jag vaktar nu med öppna ögon. Sions konung kommer
9 Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop, du Jerusalems dotter! Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl.

Sakarja: Den framtida välsignelsen över Jerusalem.

Jerusalem
Sak. 8:1 Och HERREN Sebaots ord kom till mig. Han sade:
2 Så säger HERREN Sebaot: Jag nitälskar för Sion med stor iver, med stor vrede nitälskar jag för henne.
3 Så säger HERREN: Jag skall vända åter till Sion för att bo mitt i Jerusalem, och Jerusalem skall kallas "sanningens stad" och HERREN Sebaots berg "det heliga berget".
4 Så säger HERREN Sebaot: Än en gång skall gamla män och kvinnor finnas på Jerusalems gator, var och en med sin stav i handen för sin höga ålders skull.
5 Och stadens gator skall vara fulla av pojkar och flickor som leker där.

6 Så säger HERREN Sebaot: Även om det kan te sig alltför underbart för kvarlevan av detta folk i de dagarna, skall det därför te sig alltför underbart också för mig? säger HERREN Sebaot.

Sakarja: Herrens dag kommer!

Intressant är att läsa från profeten Sakarja om hur det kommer att bli i denna sista tid.
Herren har sista ordet och kommer själv att strida för sitt egendomsfolk.
De folk som drar ut mot Jerusalem kommer själva att bli illa slagna.
***************************

Herrens dag kommer
Sak. 14:1 ”Se, HERRENS dag kommer! Då skall man dela bytet bland er.

2 Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad.

3 Sedan skall HERREN gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag.

fredag 23 september 2011

Avfallets hemska konsekvenser, av David Wilkerson

Predikan av David Wilkerson
September 30, 1996     Hämtat från: http://sermons.worldchallenge.org/node/4467
[May 19, 1931 – April 27, 2011]

"Jag hörde en gång en predikant som påstod att Bibeln inte nämner något om avfall! Den mannen kan inte sin Bibel! Bibeln talar ofta om avfall, därför att det är ett mycket allvarligt ämne - med mycket allvarliga konsekvenser.

När vi läser Israels och Judas historia ser vi generation efter generation avfalla från Herren. Gud sa till Hosea; "Mitt folks håg står till avfall..." (Hos 11:7). Hebreiskans betydelse är; "Mitt folk har för vana att vända mig ryggen och dra sig undan från mig. De har alltid haft denna intention!"

Jeremias återkommande rop från hjärtat var; "Vänd om, ni avfälliga barn, säger Herren, ty jag är er rätte herre" ("ty jag är gift med er" eng vers. Jer 3:14); "våra missgärningar vittnar mot oss, vår avfällighet är stor" (Jer 14:7); "Ty många ä r deras (Jerusalems) överträdelser och talrika deras avfällighetssynder." (Jer 5:6).

Termen avfall betyder helt enkelt att "vända Gud ryggen". Ironiskt nog avföll Guds folk oftast efter tider av stora välsignelser och framgång. Ofta när Gud lät otroliga välsignelser komma över Israel, så vände folket sig bort från Honom.

Nyheter från Israel 2011-09-22
Från tidningen Hemmets Vän finns följande artikel att läsa:

"Internationell oro inför palestinsk FN-ansökan"
Veckans nummer Publicerad: 2011-09-15 10:43

"Den 20 september lämnar presidenten Mahmoud Abbas in ansökan om palestinskt medlemskap i FN och om ett erkännande av en palestinsk stat. Både i FN, EU och på nationell nivå diskuteras just nu hur man ska ställa sig. EU är splittrat, USA hotar med veto i FN:s säkerhetsråd dit frågan först kommer och också i den svenska regeringen diskuteras frågan intensivt.

– Vi har delvis olika uppfattningar i alliansen i den här frågan – så enkelt är det, förklarar Fredrik Malm, Folkpartiets utrikespolitiska talesman.

Fredsförhandlingarna mellan Israel och de palestinska myndigheterna har legat nere en längre tid. Palestinierna vägrar förhandla så länge Israel inte stoppar nytt bostadsbyggande på Västbanken eller i Jerusalem. Fredrik Malm menar att den palestinska ansökan kan vara ett sätt att komma förbi fredsförhandlingarna.

– Hur den här omröstningen kommer att sluta är svårt att säga men det finns ett stort stöd för palestinskt medlemskap i FN:s generalförsamling. Cirka 125 stater som i dagsläget erkänner en palestinsk stat, fortsätter Fredrik Malm.

Erkännande
– Om man vill att en palestinsk stat ska långsiktigt vara hållbar måste man lösa en lång rad svåra frågor först. Om FN beslutar sig för att erkänna en palestinsk stat så innebär det inte i praktiken att palestinierna kommer att få en egen stat. Det förutsätter att man når ett fredsavtal med Israel först – det är den avgörande frågan."

Läs mer i Hemmets Vän nr 37 2011.

torsdag 22 september 2011

Fäst dina ögon på Jesus!

I den tid vi lever i nu behöver vi mer än någonsin ha vår blick fäst på Jesus, när allting i vår värld ser ut att falla samman och avfallet i den kristna världen tilltar.
Har valt ut tre kortare stycken ur denna predikan av David Wilkerson.

MYCKET LÄSVÄRT!

**********************

Vi ser Jesus
by David Wilkerson April 5, 2010


Läs denna predikan i sin helhet här:

(Länken är borttagen, fungerar inte)


*”Paulus varning här är tydlig: ”Det ska komma människor som predikar ett annat evangelium.”
Evangeliet som bjuds av dessa bluffare kommer att vara en förvrängning av det äkta evangeliet om Kristus. De kommer att uppfinna en helt ny Jesus.

Just nu predikas en falsk Kristus till och med i några evangelikala kyrkor. Deras Kristus är en som inte kallar till omvändelse. Det är en Kristus som anammar homosexualitet och enkönade äktenskap. Det är en Kristus med acceptans för falska religioner, allt i förment toleransens och kärlekens namn.

onsdag 21 september 2011

Ty, snaran har gått sönder! från "Minns du sången"Ty, snaran har gått sönder,
och fågeln den är fri,
och i min själ det sjunger,
en härlig melodi,
ty frälst och fri och lycklig,
jag blev, HALLELUJA,
när jag på löftesordet,
fick nåd från Golgata.

*********************

måndag 19 september 2011

Syn: Inga andra namn!

I inget annat namn finns frälsning!
Ett vittnesbörd av Eivor Ohlin:
"En syn som jag fick under bön, i början på 90-talet (tror att det var 1991) började helt underbart!
Jag bad om väckelse i Sverige och särskilt för Göteborg när jag fick en syn för mitt inre. Jag såg staden nattetid med alla de ljus som lyser om natten. Plötsligt strålade namnet JESUS KRISTUS högt på natthimlen. Gud bekräftade än en gång löftet om en väckelse/skörd då Jesus blir förhärligad och jag fylldes av en väldig glädje och förväntan. Helt underbart!! ...


Fortsätt och läs mer här: 
http://www.elvorochjanne.se/vittnesbord-uppenbarelser/Ingaandranamn.html

Läs också:  Vilddjuret och hans rike.

Juridiska aspekter på palestiniernas septemberplaner i FN, av Paul Widén

"Det spekuleras allt mer intensivt kring vad som kommer att hända den 20 september när palestinierna planerar att framföra en medlemsansökan till FN:s Generalförsamling."

Av Paul  Widén "Nyheter från Israel"
Uppdelat i 3 delar.
Läs mer...

Del 1:
http://nyheter.paulwiden.se/?p=878 

Del 2:
http://nyheter.paulwiden.se/?p=890 

Del 3:
http://nyheter.paulwiden.se/?p=923

söndag 18 september 2011

Those Who Wait on the Lord!Jes. 40:25 "Vem vill ni då likna mig vid, så att jag skulle vara som han? säger den Helige.
26 Lyft upp era ögon mot höjden och se: Vem har skapat allt detta? Vem för härskaran däruppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn - ingen enda uteblir.
27 Hur kan du Jakob säga, du Israel påstå: "Min väg är dold för HERREN. Gud bryr sig inte om min rätt"?
28 Vet du inte, har du inte hört att HERREN är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas.
29 Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka.
30 Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla.
31 Men de som hoppas på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.”

Tecken i den sista tiden

Blod, eld och rök
Apg. 2:17 ”Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar.
18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.
19 Jag skall låta under synas uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och rök.
20 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och härliga.
21 Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.”

fredag 16 september 2011

Nyheter från Israel 2011-09-16Information kring omröstningen i FN den 20 sept. ang. en "palestinsk stat".
Carl Bildt har markerat sin pro-palestinska hållning, och gått förvånansvärt långt i sin antisemitism genom att han redan har utsett en "palestinsk ambassadör" och på detta sätt gett en tydlig fingervisning om var han kommer att stå i den här frågan.

***************************
1 Mos. 12:1 "HERREN sade till Abram: "Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig.
2 Där skall jag göra dig till ett stort folk.
Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse.
3 Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade."

Jer. 32:10 "Hör HERRENS ord, ni hednafolk, och förkunna det i kustländerna i fjärran. Säg: Han som skingrade Israel skall också samla det och bevara det som en herde bevarar sin hjord."

Ps. 121:4 "Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte."

torsdag 15 september 2011

För Gud finns inga hopplösa fall!

Korsets väg till Evigt Liv i himmelen!
Så länge Guds nådatid varar så finns också Guds oändliga nåd till omvändelse för varenda människa på jorden, som med ett ärligt hjärta söker Honom.
Gud älskar varje människa med evig kärlek och vill ingen syndares död. Valet, och beslutet att släppa in Jesus i sitt liv, ligger enbart på dig och mig.
Gud har skapat oss alla med en fri vilja, att välja ljuset eller mörkret i våra liv. Den som står för det sanna Ljuset är Jesus Kristus själv. I ingen annan finns frälsning och räddning från evig död och evigt mörker.

Joh. 5:21 ”Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger Sonen liv åt vilka han vill.
22 Inte heller dömer Fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt Sonen,
23 för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom.
24 Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet.”

Nådatiden vi har kvar är kort men fortfarande ljuder Jesu kallande kärleksfulla stämma att, i dag är frälsningens dag … i dag om ni får höra Hans röst må ni inte förhärda era hjärtan.

tisdag 13 september 2011

All To Jesus I Surrender

 

Frälsningen

Joh. 3:16” Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.
17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.
18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.
19 Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda.
20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas.
21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud."

torsdag 8 september 2011

Gud har ej lovatGud har ej lovat att vi skall få,
ha bara sol och himmel så blå,
seger förutan kamp eller strid,
vandring på rosor hela vårt liv.

Kör:
Men som vår dag är, kraft skall vi få,
Det har Gud lovat, ge oss ändå,
Ljus på vår vandring, hjälp i var strid,
Att vara med oss nu och alltid.

*********************************

onsdag 7 september 2011

Bible - Thy Word - Amy GrantPs. 119:105 "Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig."

Ps. 119:16 "Jag har min glädje i dina stadgar, jag glömmer inte ditt ord."
Ps. 119:114 "Du är mitt beskydd och min sköld, jag hoppas på ditt ord."
Ps. 119:160 "Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga."

tisdag 6 september 2011

Har lögnen blivit vardagsmat i svensk media och i maktens boningar?

Lögnare
Det är så viktigt att sanningen kommer fram i ljuset, och att lögnpropagandan ang. Israel, blir avslöjad. Här följer en mycket bra artikel, skriven av Paul Widén.
*************************
Att besudlas av overklighet
4 september
av Paul Widén

”Man upphör aldrig att förvånas när man läser om Israel i svensk press. Faktum är att man snarare förvånas över att man aldrig upphör att förvånas över den selektiva rapporteringen, den utstuderade verklighetsförvrängningen och de tendentiösa ordvalen. Ibland tappar man dock hakan på riktigt när man läser svenska tidningar. Urban Ahlin och Carin Jämtins debattartikel i Svenska Dagbladet är det senaste exemplet på att det bevisligen alltid finns utrymme för ytterligare verklighetsförvrängning i den svenska debatten.”
Fortsätt och läs vidare här… http://nyheter.paulwiden.se/?p=819

söndag 4 september 2011

The Lord`s Prayer!Herrens bön

Matt. 6:9 "Så skall ni be: Fader vår, som är i himlen. Helgat blive ditt namn.
10 Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.
11 Ge oss i dag vårt bröd för dagen.
12 Och förlåt oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem som står i skuld till oss.
13 Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från den onde. *
14 Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. 15 Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser."

Blessed be the Lord God Almighty!2 Sam. 22:47 "HERREN lever! Välsignad vare min klippa, upphöjd vare Gud, min frälsnings klippa."

Intervju med abortmotståndare Nasrin Sjögren i P3


Lyssna: Hela intervjun med Nasrin Sjögren

MänniskoRätt för ofödda: http://www.abortnej.se/ 

Ja till Livet: http://www.jatilllivet.se/

fredag 2 september 2011

Israels blockad av Gaza är laglig enligt FN.


Källa Israels Ambassad:
http://israelidag.se/israels-blockad-av-gaza-ar-laglig-enligt-fn/
02.09.11
"Idag släpps Palmer-rapporten, FN:s rapport angående Ship to Gaza 2010 och Israels agerande gentemot flottiljen.Kommittén som har skrivit den leddes av Nya Zeelands tidigare premiärminister Geoffrey Palmer på begäran av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. Den fastslår flertalet saker som vänder upp och ned på den gängse synen på vad som hände. Bland annat så visar den otvetydigt att Israels blockad av Gaza är laglig och att den inte utgör kollektiv bestraffning samt att Israel hade rätt att agera på internationellt vatten för att upprätthålla blockaden. Utöver det så dömer Palmerkommisionen ut rapporten som tidigare presenterades av FN:s råd för mänskliga rättigheter som oprofessionell, vinklad och politisk.

torsdag 1 september 2011

Pray for the Peace of Jerusalem!Psalm 122:1 "En vallfartssång av David.
Jag blev glad när man sade till mig:
"Vi skall gå till HERRENS hus."
2 Våra fötter fick träda in i dina portar, Jerusalem,
3 Jerusalem, du välbyggda stad där hus sluter sig till hus,
4 dit stammarna drar upp, HERRENS stammar,
som ett vittnesbörd för Israel att HERRENS namn skall prisas.
5 Ty där står domarsäten, troner för Davids hus.

6 Önska Jerusalem frid! Må det gå dem väl som älskar dig.
7 Må frid råda inom dina murar, välgång i dina palats.
8 För dina bröders och vänners skull
vill jag önska dig frid.
9 För HERRENS, vår Guds, hus skull vill jag söka ditt goda."

Give Peace a Chance!Welcome to Give Peace a Chance !     http://www.givepeaceachance.info/

This website was created in order to present a short documentary about Israel’s legal rights in the context of the planned unilateral declaration of a Palestinian state at the UN in September.

While this 15 minute documentary speaks for itself, we will also be happy to send you a more substantial written presentation about the same issue, authored by a respected international lawyer. To obtain a copy, click on the icon on the right "Get our Research Document".

Please feel free to pass on this short documentary to friends and colleagues as we believe it is important that historical facts and universal principles of international law are presented and upheld in the international community at this time.

Our simple message to the Israelis as well as the Palestinians is this:
– Give peace a chance by unconditionally returning to the negotiating table to peacefully solve the conflict in the Middle East.

We believe that any lasting peace agreement between the Israelis and the Palestinians need to be based on historical facts and international law and not on unilateral actions.