Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

måndag 29 juli 2013

Ta på er Guds vapenrustning!

Ef. 6:10 "Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 

11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot 

djävulens listiga angrepp. 


12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. 


13 Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. 

Vänd dig bort ifrån det onda och gör det goda!

Ps.34:13 ”Är du en människa som älskar livet och som vill se goda dagar? 
14 Avhåll då din tunga från det som är ont, dina läppar från att tala svek.
15 Vänd dig bort från det onda och gör det goda, sök friden och jaga efter den.
16 HERRENS ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop.

17 Men HERRENS ansikte är emot dem som gör det onda, han vill utplåna minnet av dem från jorden.
18 När de rättfärdiga ropar hör HERREN, han räddar dem ur all nöd.
19 HERREN är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälsar dem som har en bedrövad ande.
20 Den rättfärdige måste lida mycket, men HERREN räddar honom ur allt.”  

Ps. 37:3 ”Förtrösta på HERREN och gör det goda, bli kvar i landet och sträva efter trofasthet.
4 Ha din glädje i HERREN, han skall ge dig vad ditt hjärta begär.”

onsdag 17 juli 2013

Fäderneslandet, ur "Läsebok för folkskolan" 1901

En berättelse ur min mormors gamla läsebok från folkskolan. Skrivet på gammalsvenska. En mycket tänkvärd berättelse om en svunnen tid, där man hade stor kärlek till sitt fosterland men också en stark gudsfruktan.  
Föga kunde väl dessa människor ana hur allt det, som då var så viktigt, skulle kunna bli så förändrat till oigenkännlighet som det vi ser i vårt land idag.
När oförståndiga och ansvarslösa ledare kommer till makten så raseras de grundvalar som gjorde att folk kunde bo och leva i trygghet.  En stark gudsfruktan för med sig både beskydd och välsignelse för ett land.

3 Mos. 25:17 ”Ni skall inte göra varandra orätt, du skall frukta din Gud. Ty jag är HERREN, er Gud.
18 Ni skall följa mina stadgar, och mina lagar skall ni ta vara på och följa. Ni kommer då att bo trygga i landet. 
19 Och landet kommer att ge sin frukt, så att ni har att äta i överflöd, och ni kan bo där i trygghet.”

Ords. 1:29 ”Eftersom de hatade kunskap och inte ville frukta HERREN,
30 eftersom de inte ville veta av mitt råd och föraktade alla mina varningar,
31 därför skall de äta sina gärningars frukt och mättas av sina onda planer.
32 Ty de oförståndigas avfällighet skall döda dem och dårarnas sorglöshet förgöra dem.
33 Men den som hör mig skall bo i trygghet utan att behöva frukta något ont."
 

************************** 
Fäderneslandet av Z. Topelius
"En morgon stod jag högt uppe på en stege, som var rest emot taket på vår stuga. Jag kunde där se vida omkring. Långt ifrån vår gård såg jag andra gårdar. Långt ifrån vår beteshage såg jag ängar, åkrar, vägar, berg, skogar och sjöar.

tisdag 16 juli 2013

Mångkulturen och upplösningen av nationalstater ingår i Antikrists planer för den sista tiden.

Det finns även många kristna som propagerar ivrigt för mångkulturen, helt aningslösa om de onda krafter som står bakom detta. Mångkulturen och dess utplånande av nationalstaterna har blivit som en ”helig ko” som inte får ifrågasättas, trots alla negativa konsekvenser den för med sig för landet och folket.

I Boken ”Låt varna er” av Kjell Sjöberg, varnar han för just detta (i motsats till sin bror Stanley Sjöberg som verkar hylla mångkulturen)
Han skriver: "Jag vill varna för upplösningen av tron på nationer och av nationalitetskänslan. Nationerna och gränserna är satta som ett mot det antikristliga upproret. Nationsgränserna skall upphöra först den dag, då den rätte Messias kommer."

söndag 14 juli 2013

Anpassning till denna världen leder oss bort från Gud.

Den heliga vägen
Följ inte världens värderingar!
Rom 12:1Eftersom Gud har visat oss så mycket nåd, uppmanar jag er nu, kära syskon, att tjäna Gud av hela hjärtat. Använd era kroppar på ett sådant sätt att de blir ett levande offer till Gud som gläder honom. 
2 Följ inte världens värderingar, utan låt Gud ändra ert sätt att tänka, så att ni blir som nya människor. Då ska ni förstå vad Gud vill: vad som är rätt, vad som gläder honom och vad som är fullständigt gott i hans ögon