Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

måndag 29 juli 2013

Vänd dig bort ifrån det onda och gör det goda!

Ps.34:13 ”Är du en människa som älskar livet och som vill se goda dagar? 
14 Avhåll då din tunga från det som är ont, dina läppar från att tala svek.
15 Vänd dig bort från det onda och gör det goda, sök friden och jaga efter den.
16 HERRENS ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop.

17 Men HERRENS ansikte är emot dem som gör det onda, han vill utplåna minnet av dem från jorden.
18 När de rättfärdiga ropar hör HERREN, han räddar dem ur all nöd.
19 HERREN är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälsar dem som har en bedrövad ande.
20 Den rättfärdige måste lida mycket, men HERREN räddar honom ur allt.”  

Ps. 37:3 ”Förtrösta på HERREN och gör det goda, bli kvar i landet och sträva efter trofasthet.
4 Ha din glädje i HERREN, han skall ge dig vad ditt hjärta begär.”


Ords. 16:20 ”Den som ger akt på ordet finner det goda, lycklig är den som förtröstar på HERREN.”

Amos 5:14 ”Sök det goda och inte det onda, så att ni får leva. Då skall HERREN, härskarornas Gud, vara med er, så som ni säger att han är.”

Matt. 12:34 ”…Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. 
35 En god människa tar ur sitt goda förråd fram det som är gott, och en ond människa tar ur sitt onda förråd fram det som är ont. 
36 Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar, skall de stå till svars på domens dag. 
37 Efter dina ord skall du frias, och efter dina ord skall du fällas."


1 Petr. 3:10 ”Ty den som älskar livet och vill se goda dagar skall avhålla sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek.
11 Han skall vända sig bort från det onda och göra det goda, söka efter frid och sträva efter den.
12 Ty Herrens ögon är vända till de rättfärdiga, och hans öron är öppna för deras böner. Men Herrens ansikte är vänt emot dem som gör det onda.”

Inga kommentarer: