Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

fredag 25 september 2015

fredag 18 september 2015

söndag 13 september 2015

En Ny Värld ska komma, av David WilkersonAv David Wilkerson | September 16, 2013

Nya himlar ny jord
"Nya testamentet talar om för oss att i ändens tid kommer hånare att träda fram. Jesus säger att dessa bespottare kommer att göra narr av all lära som säger att Kristus kommer tillbaka för att grunda ett nytt rike. Om du försöker förklara denna lära – att när Jesus kommer tillbaka kommer han att upprätta ett rike av evig rättfärdighet – kommer du att kallas galen.

Samma bespottare hävdar att en ”ny världsordning” sannerligen kommer. I deras föreställning är ett nytt samhälle just vid horisonten, på gång att föra in en fullständigt ny verklighet. Det har funnits många anspråk om en ny tidsålder (New Age) genom historien, och den senaste har i tysthet fått fart under de senaste tre dekaderna.

Varför kräver världen högljutt nu att en ny världsordning ska skjutsas in? Det är för att Satan vet att hans tid är kort. Han vet att Kristus snart kommer tillbaka, och han vill se till att otaliga bedras genom att locka dem med en fantasivärld. Läran om en kommande ny tidsålder (New Age) är fylld av alla falska hopp, däribland global fred och slutet på alla sjukdomar. Avsikten är att få Guds folk att tvivla på realiteten av att Kristus kommer.

En ny värld kommer sannerligen och den gryr redan nu – men det är inte vilken sorts ny tidsålder som helst. Det är en värld till vilken Kristus kommer tillbaka för att upprätta sitt heliga rike. Varje nation kommer då under Herrens rättfärdiga regerande, och varje kraft som står emot kommer att bli hans fotapall.

lördag 12 september 2015

He will carry you!
Jesus är Guds vishet

Ps. 55:23 ”Kasta din börda på Herren, han skall uppehålla dig. Aldrig skall han låta den rättfärdige vackla.”

Matt.11: 25 ”Vid den tiden sade Jesus: "Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små.
26 Ja, Fader, detta var din goda vilja.
27 Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.
28 Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila.
29 Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar.
30 Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt."

Syndaförlåtelse måste åtföljas av omvändelse, av C.H. Spurgeon


Spurgeon
Av C.H Spurgeon 1892
Det framgår tydligt av den text vi nyligen har citerat att omvändelse är förbunden med syndaförlåtelsen. 
I Apg. 5: 31 läser vi, att Jesus blivit upphöjd för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse. Dessa båda välsignelser kommer från den heliga hand, som en gång varit fastnaglad på korsets trä, men som nu är upphöjd i härligheten. 

Ånger och tro utgör tillsammans omvändelsen
Omvändelse och syndaförlåtelse är enligt Guds eviga nåd oskiljaktigt förenade med varandra, och vad Gud har förenat må ingen människa åtskilja. Omvändelse måste åtfölja syndaförlåtelsen och du skall lätt inse, att det måste vara så, om du blott tänker litet på saken. Det kan inte vara så att förlåtelse för synden skulle kunna ges åt en obotfärdig syndare, ty det skulle vara att bekräfta honom på hans onda vägar och att lära honom att tänka lätt om synden. Om Herren skulle säga: "Du älskar synden och lever i den, och du blir värre och värre, men det gör detsamma, jag förlåter dig i alla fall", så vore ju detta att proklamera en fasansfull frihet för ogudaktigheten. 

Grundvalarna för samhällsordningen skulle bli rubbade och en moralisk upplösning skulle följa. Det kan inte uttryckas, hur oräkneligt mycket ont, som skulle bli följden, om omvändelsen kunde skiljas från syndaförlåtelsen och Gud kunde överse med synden, medan syndaren förblev lika hårt fäst vid den som förut. Det ligger i själva sakens natur, om vi tror på Guds helighet, att det måste vara så, att vi inte kan få förlåtelse om vi lever kvar i vår synd och inte vill ångra den, utan vi måste då skörda följderna av vår hårdnackenhet. 

Var redo, är inget obetydligt nonsens. Av David Wilkerson


"(Bön) Herre du talade så tydligt för mig den senaste veckan i en dröm. Du sa till mig att predika detta i eftermiddag, och jag lyder dig.

Jag får inte många drömmar, och jag brukar inte predika mina drömmar eftersom jag är en bibelpredikant, och allt som inte överensstämmer med Guds ord ska förkastas. Jag säger bara hur Gud väckte min själ, hur jag känner att jag ska predika detta ämne oftare ... 
Jag vill att du ska veta att detta inte är teologi, det är heller inte någon nymodig uppenbarelse, det är helt enkelt den helige Ande som uppmanar mig och talar till mig om hans ankomst. Jag vet inte vill inte bygga någon lära om det, kom ihåg det. Jag har inte mycket förtroende för drömmar, de absoluta drömsyner eller uppenbarelser är de som nämns i Skriften. Nu med det sagt, låt mig få dela med dig, utan att försöka påstå att det står i Skriften eller någon annanstans, utan bara det den helige Ande talat till mig.

Nyheter från Israel 2015-09-11

En uppenbarelse om församlingens uppryckande och tiden där efter.En uppenbarelse om församlingens bortryckande och tiden därefter. Av Olav Rogde 79 år gammal. 
Läs gärna om denna tankeväckande uppenbarelse!
Tiden är kort, Jesus kommer mycket snart!

Nu är det tre och en halv timme sedan det första meddelandet kom från Oslo, och det visar sig att det hela tiden kommer in nya rapporter från alla länder om försvunna personer.

Detta skrevs den 11 december 1952.
Det jag här har skrivit, blev uppenbarat för mig, medan jag en förmiddag är i bön i Bergen. Jag blev själv väldigt gripen av synen. Den kom till mig precis som om jag läste i en bok, ett litet häfte, och tanken på bortryckelsen var precis i det ögonblicket inte i mina tankar.

Det kom för mig att jag skulle skriva ned det, men det blev inte precis för mig som en uppenbarelse. Jag ville liksom slå den tanken från mig, och sa till mig själv att det bara var fantasi, men jag fick inte ro i mitt inre.

Jag sa till Gud. Jag kan inte komma ihåg detta. Skall det skrivas ned, så får du ge mig det en gång till. Det gick ett par veckor, så kom det över mig igen. Det var som å sätta sig ned och läsa en berättelse från en tidning eller en bok.

lördag 5 september 2015

Kräver att kristna konverterar för att få hjälp!Muslimska biståndsorganisationer visar sitt hat mot kristna.
 
Citat: ”Bland offren för sommarens svåra översvämningar i Pakistan finns kristna som nekas hjälp av muslimska biståndsorganisationer – om de inte konverterar till islam.”

Citat: ”Nazir S Bhatti, ordförande för det kristna partiet Pakistan Christian Congress, PCC, sade i ett uttalande i förra veckan att religiöst hat stoppar hjälpen till de kristna.”

fredag 4 september 2015

När gränser suddas ut, av Elvor OhlinCiterat ur artikeln:
"Ps 74:17 ”Det är du som har fastställt jordens alla gränser. Sommar och vinter har du skapat.
18 HERRE, tänk på hur fienden smädar, hur ett dåraktigt folk föraktar ditt namn. 
19 Lämna ej åt vilddjuren din turturduvas själ, glöm inte för alltid dina betrycktas liv!”

Apg. 17:26 ”Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo,
27 för att de skall söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss.”

Eftersom Gud har skapat allt i kärlek, vet han vad som är bäst för oss människor. Gud har satt gränser till vår hjälp och till beskydd och ledning i den här världen. När människan ingriper eller suddar ut gränserna, leder det till obalans och i värsta fall till kaos. När ett land förkastar Guds bud och råd, får det allvarliga konsekvenser. Guds ord leder oss, talar till oss, vakar över oss och ger ljus och tillrättavisning så att vi kan finna och följa livets väg.

Nyheter från Israel 2015-09-04