Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 12 september 2015

He will carry you!
Jesus är Guds vishet

Ps. 55:23 ”Kasta din börda på Herren, han skall uppehålla dig. Aldrig skall han låta den rättfärdige vackla.”

Matt.11: 25 ”Vid den tiden sade Jesus: "Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små.
26 Ja, Fader, detta var din goda vilja.
27 Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.
28 Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila.
29 Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar.
30 Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt."Jesus lovar sända Hjälparen

Joh. 14:15 ”Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.
16 Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er,
17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er.
18 Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er.
19 Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre, men ni skall se mig, ty jag lever, och ni kommer att leva.
20 Den dagen skall ni förstå att jag är i min Fader, och att ni är i mig och jag i er.
21 Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom."

Jesus Kristus är världens enda hopp!!!

Inga kommentarer: