Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 5 september 2015

Kräver att kristna konverterar för att få hjälp!Muslimska biståndsorganisationer visar sitt hat mot kristna.
 
Citat: ”Bland offren för sommarens svåra översvämningar i Pakistan finns kristna som nekas hjälp av muslimska biståndsorganisationer – om de inte konverterar till islam.”

Citat: ”Nazir S Bhatti, ordförande för det kristna partiet Pakistan Christian Congress, PCC, sade i ett uttalande i förra veckan att religiöst hat stoppar hjälpen till de kristna.”


Citat: ”Även från grannlandet Burma, som också drabbats svårt av översvämningar, rapporteras att kristna har nekats hjälp. Infödda missionärer som arbetar för missionsorganisationen Christian Aid Mission uppger att varje gång de kommer till de lokala myndigheternas nödhjälpsutdelning, får de beskedet att de inte har något kvar att dela ut, samtidigt som andra hjälpsökande fått "stora säckar fulla med förnödenheter", rapporterar Bosnewslife.”

David Högfeldt

Inga kommentarer: